Đặc điểm và tổ chức hoạt động của Cty Tân Quang

18 392 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2012, 14:46

Luận văn : Đặc điểm và tổ chức hoạt động của Cty Tân Quang Mở đầu TTCK Việt Nam đã hình thành phát triển gần 7 năm, những khó khăn ban đầu của thị trờng dần đợc khắc phục.Đặc biệt trong năm 2006 việc sàn Hà Nội đi vào hoạt động ổn định, thị trờng hành hoá đã đợc gia tăng rất mạnh mẽ. Tính đến đầu năm 2006 trên cả 2 sàn giao dịch cha đến 80 công ty niêm yết cho đến cuối năm 2006 thì đã có gần 200 công ty niêm yết cả 2 sàn giao dịch.Việc hình thành hoạt động của các công ty cũng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam. Cho đến bây giờ đã có 45 công ty chứng khoán hoạt động chính thức, do vậy sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán là rất mạnh mẽ. Sau hơn 1 tháng thực tập tại ty BSC làm quen với sàn giao dịch em đã thu thập đợc những thông tin sơ bộ về BSC.1I. Giới thiệu chung về công ty. Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu t(bsc) là doanh nghiệp nhà nớc, hoạch toán kinh tế độc lập , là đơn vị thành viên trực thuộc Ngân Hàng đầu t & Phát triển Việt Nam (bidv) . Công ty dợc thành lập theo quyết định số 59/QĐ - HĐQT ngày 18/11/1999. Tên đầy đủ: Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu t Phát triển Việt Nam Tên đối ngoại: BIDV Securities company Tên viết tắt: BSC Trụ sở chính tầng 10 toà nhà A Vincom, 191 bà triệu, hai bà trng hà nội Vốn điều lệ hoạt động: 200 tỷ đồng.Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: -Môi giới- Lu ký- Tự doanh- Quản lý danh mục đầu t- Bảo lãnh phát hành-T vấn tài chính đầu t chứng khoán-Các dịch vụ khác: t vấn đầu t, t vấn niêm yết, t vấn doanh nghiệp.II. Cơ cấu tổ chức của công tyCơ cấu tổ chức hiện tại của BSC là cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng bao gồm :a. Ban Giỏm c iu hnh:- 01 Giỏm c- 01 Phú Giỏm c kiờm Giỏm c chi nhỏnh.- 01 Phú giỏm c ti hi s chớnh2b. Các đơn vị:Hội sở Chi nhánhPhòng Tổ chức hành chính Phòng Tổ chức hành chínhPhòng Nghiên cứu phát triển Phòng Nghiên cứu phát triểnPhòng Đầu tư Phòng Đầu tưPhòng công nghệ thông tin Phòng công nghệ thông tinPhòng Môi Giới Phòng Môi GiớiPhòng Tài chính - kế toán Phòng Tài chính - kế toánPhòng kiểm tra nội bộ 3 c. Sơ đồ tổ chức của công ty: kiểkiểm tra, kiểm soát nội bộBan giám đốc Chi nhánh HCM BSC hà nộiphòng công nghệ thông tinphòng nghiên cứu phát triểnphòng đầu tư phát triểnephòng hành chínhphòng kế toánphòng môi giớiphòng môi giớiphòng hành chínhphòng kế toánphòng dầu tưphòng nghiên cứu phát triểnphòng công nghệ thông tin4 Chủ Tịch Công TyII TèNH HèNH KINH DOANH CC NM TRC C PHN HểA (t 01/01/2000 n 31/12/2005 v kt qu thc hin n 30/06/2006 )1.Đánh giá chung về công ty.1.1. Nhng mt ó t c- Cụng ty Chng khoỏn Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam (BSC) l 1 trong 4 cụng ty chng khoỏn u tiờn hot ng trờn th trng chng khoỏn Vit Nam. Sau hơn 6nm chớnh thc i vo hot ng, n nay, cụng ty ó tng bc khng nh v th ca mỡnh trờn th trng v tr thnh i tỏc tin cy ca cỏc doanh nghip: c doanh nghip ó niờm yt v doanh nghip mi.- BSC l mt trong nhng Cụng ty dn u v th phn mụi gii. i vi cỏc khỏch hng cỏ nhõn, BSC ó t chc nhiu bui hi tho, núi chuyn v chng khoỏn v TTCK nhng cỏ nhõn ny hc lm quen vi mt lnh vc mi v tin ti tr thnh ch th tham gia tớch cc vo TTCK. Sau hơn 6 nm hot ng, BSC nm trong s 3 CTCK dn u v th phn mụi gii. Nm 2005 th phn mụi gii ca BSC t 14% ton th trng, tng s ti khon giao dch chng khoỏn m ti BSC l 9.226 TK (tớnh n 30/6/2006). - L n v u tiờn trong h thng cụng ty chng khoỏn Vit Nam c cp chng ch ISO, BSC luụn tuõn th cỏc iu kin ca h thng qun lý cht lng theo tiờu chun ISO 9001: 2000, BSC c khỏch hng bit n nh mt cụng ty chng khoỏn hot ng bi bn chuyờn nghip. Cỏc quy trỡnh nghip v hin ỏp dng ti BSC vn luụn c b sung cp nht, m rng v hon thin nhm khụng ngng nõng cao cht lng sn phm dch v cung cp cho khỏch hng.- BSC l mt trong nhng n v tiờn phong v phỏt trin cụng ngh thụng tin. õy khụng ch l li th cnh tranh ca BSC m cũn l mt trong nhng chin 5lược phát triển lâu dài của BSC. Nhờ những nỗ lực đầu tư chuyên sâu, BSC hiện có trình độ công nghệ hiện đại: các dịch vụ giao dịch hiện đại như đặt lệnh qua Voice qua điện thoại, vấn tin tài khoản di động, tích hợp các công nghệ dịch vụ ngân hàng như ATM, Payment Gateway với các giao dịch chứng khoán sẽ từng bước được áp dụng. Trong chủ trương nhằm phát triển TTCK, phần mềm chứng khoán ảo trên website BSC đã giúp cho chứng khoán đến gần hơn với công chúng, BSC đã tổ chức thành công 2 đợt thi chứng khoán ảo trên mạng Internet. - BSC là một trong hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Với phương châm “Tối đa hoá lợi nhuận sự hài lòng của nhà đầu tư là mục tiêu hàng đầu của BSC”, hiện nay BSC là một trong hai đơn vị dẫn đầu trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp tư vấn tài chính (tư vấn cổ phần hoá, tư vấn niên yết, tư vấn phát hành, xác định giá trị doanh nghiệp…). Hoạt động này của BSC được các Bộ ban ngành đánh giá rất cao đặc biệt là các bộ chủ quản nơi có những đơn vị mà BSC cung cấp dịch vụ như Bộ Tài chính (xác định giá trị cho VINARE), Bộ Công nghiệp (đấu giá cổ phần ra bên ngoài cho VINAMILK…), Bộ Giao thông (tư vấn cổ phần hoá trọn gói cho Tổng Công ty VIETTRANCIMEX), Bộ Xây dựng (tư vấn cổ phần hoá cho Nhà máy đá cao cấp VinaStone thuộc VINACONEX)…Tháng 02/2005, BSC đã phối hợp với TTGDCKHCM tổ chức thành công bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài cho Vinamilk nhận được Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhờ luôn luôn chủ động tìm tòi sáng tạo trong mọi mặt, hoạt động kinh doanh của BSC 6 năm qua tăng trưởng tốt cả về doanh thu lợi nhuận. Năm 2005 lợi nhuận đạt 14,526 tỷ (ROE = 12,18%) trong 6 tháng đầu năm 2006, hoạt động kinh doanh của BSC đã đạt được những kết quả rất khả quan. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán trong 6 tháng đầu năm gần bằng thực hiện của cả năm 2005. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán cao hơn gấp 3 lần cả năm 2005 gấp 2 lần so với kế hoạch cả năm 2006. Lợi nhuận trong 6 6thỏng u nm 2006 t gn 19 t ng, vt 17% so vi thc hin ca c nm 2005 v t trờn 51% k hoch nm 2006. S liu c th nh sau:chỉ tiêuTH 2005 kh 2006 Thực hiệnđến 30/06/2006%TH so KH%TH so 20051667 A/ DOANH THU 69,054,455,913 98,875,000,000 68,026,100,799 68.80% 98.51%I- Thu từ hoạt động kinh doanh 69,052,305,913 98,875,000,000 68,026,100,799 68.80% 98.51%1.Doanh thu hoạt động kinh doanh CK 62,629,151,223 97,925,000,000 64,363,484,328 65.73% 102.77%- Doanh thu môi giới CK cho ngời đầu t 1,912,046,590 3,000,000,000 6,107,848,096 203.59% 319.44%- Doanh thu hoạt động tự doanh CK 47,599,707,163 82,000,000,000 54,740,657,528 66.76% 115.00%- Doanh thu QLDMDT cho ngời UTĐT - 58,980,000 - Doanh thu bảo lãnh, ĐLPH CK 5,038,007,976 5,525,000,000 1,683,779,000 30.48% 33.42%- Doanh thu t vấn đầu t CK cho ngời đầu t 2,385,908,438 2,720,000,000 621,848,210 22.86% 26.06%- Doanh thu lu ký CK cho ng-ời đầu t - - - Hoàn nhập dự phòng các khoản trích trớc 9,002,600 - - Doanh thu về vốn kinh doanh 5,585,565,947 4,680,000,000 1,088,549,606 23.26% 19.49%- Thu về cho thuê TSCĐ, thiết bị thông tin 98,912,509 61,821,888 62.50%2. Thu lãi đầu t 6,423,154,690 950,000,000 3,662,616,471 385.54% 57.02%II. Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh 2,150,000 - B/ CHI Phí 52,970,359,582 62,020,000,000 49,175,542,527 79.29% 92.84%I-Chi phí hoạt động kinh doanh 52,970,359,582 62,020,000,000 49,175,542,527 79.29% 92.84%71. Chi phí hoạt động kinh doanh 49,164,164,253 57,180,000,000 46,919,990,89681.77% 95.10%2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,806,195,329 4,840,000,000 2,255,551,631 46.60% 59.26%II-Chi phí ngoài hoạt động kinh doanh - - C/ Xác định kết quả HĐKD 16,084,096,331 36,855,000,000 18,850,558,272 51.15% 117.20%1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh CK 16,081,946,331 36,855,000,000 18,850,558,272 51.15% 117.22%2. Kết quả từ hoạt động ngo i kinh doanh CK 2,150,000 - - 3.Li nhun sau thu14,526,372,4261.2. Nhng vn cũn tn tiHot ng t doanh ca BSC tuy ó t c kt qu v mt doanh thu nhng hot ng t doanh vn cũn mang tớnh th ng, cha hon ton ỏp ng c nhng yờu cu nhanh nhy ca th trng. Doanh thu ca mt s hot ng ca cụng ty nh hot ng t vn c phn hoỏ, hot ng t vn u t khụng n nh v thay i theo hng bt li do ch trng, chớnh sỏch ca nh nc cú nhiu thay i (mc phớ tớnh theo thụng t 126 ca B Ti chớnh v vn c phn hoỏ l quỏ thp) v s cnh tranh gay gt gia cỏc cụng ty chng khoỏn.BSC cha kin ton c b mỏy Kim soỏt ni b trong ton Cụng ty do cha tỡm c nhõn s phự hp vi yờu cu cụng vic.BSC cha t chc o to nõng cao nng lc cho cỏn b trong Cụng ty. Nguyờn nhõn do khi lng cụng vic nhiu, trong iu kin nhõn s cha b sung kp thi, ng thi chi phớ o to trong lnh vc chng khoỏn li rt cao ( t 8hiệu quả cao thì phải đào tạo thực tế tại các nước có thị trường chứng khoán phát triển).BSC vẫn chưa có thêm nhiều dịch vụ mới để phục vụ khách hàng cũng như nâng cao tính cạnh tranh trong khi hiện nay có một số công ty đang cung những dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như dịch vụ đặt lệnh qua mạng Internet của VBSC, dịch vụ vấn tin báo giá chứng khoán, đặt lệnh mua bán qua dịch vụ SMS của ACBS. 2. Thực trạng tài chínha/ Kết quả cụ thể9b / Tình hình tài chính tại 30/6/2006b.1 Vốn kinh doanh, công nợ : Đơn vị tính: 1.000.000 đồngSTT Vốn kinh doanh Tại 31/05/200601Tổng nguồn vốn1.932.424,802Phân theo kết cấu tài sản - Tài sản cố định đầu tư dài hạn4.114,5- Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn1.928.310,303Phân theo nguồn vốn- Vốn chủ sở hữu232.928,9- Nợ phải trả1.699.495,9b.2 Tình hình tài sản:Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ:STT Loại tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lạiIĐang dùngTài sản cố định hữu hình5.538.087.282 4.038.849.877 1.499.237.405Tài sản cố định thuê TC891.350.600 472.328.165 419.022.435Tài sản cố định vô hình24.280.998 24.280.998- 3. Tình hình lao độngTổng lao động tại thời điểm 30-06-2006 là : 89 người . Phân loại cụ thể:STT Lao động Tại 30-06-2006Hội sở Chi nhánh Tổng số01 Tổng số lao động: 49 40 8902Phân theo trình độ:- Sau đại học 6 4 9- Đại học 37 26 68- Cao đẳng Trung cấp 4 0 4- Khác 5 3 810[...]... thun li rt ln cho hot ng kinh doanh ca BSC - Đã gần 7 năm TTCK đi vào hoạt động , hàng hoá cũng đã phát triển khá nhanh trong giai đoạn năm 2006 tính đến cuối năm đã có hơn 100 công ty niêm yết trên sàn Hostc gần 100 công ty niêm yết trên sàn Hastc Đây cũng là lợi thế cho BSC các công ty khác đang hoạt động trên TTCK, BSC đã t vấn bảo lãnh phát hành cho rất nhiều các công ty lớn 11 - i ng cỏn... minh bch hoỏ, tng cng sc mnh cnh tranh v hi nhp - Thc t TTCK trong qua ó din ra rt sụi ng: + Ch s VNI nhy vt ( VNI=305,25 ti ngy 3/1/2006 ; ngy 31/5/2006 l 538,91im đến ngày 31/12/2006 là 974,83 điểm) cho thấy sự phát triển lớn mạnh của TTCK.Chng khoỏn n gn hn vi a s dõn chỳng thụng qua cỏc kờnh phng tin thụng tin i chỳng ó gúp phn tỏc ng khụng nh cho th trng phỏt trin + D tho lut chng khoỏn ang... nhng phỏt trin mnh m (booming) ca th trng chng khoỏn Vit Nam 17 Kết luận BSC là một công ty chứng khoán mạnh có sự phát triển rất tốt có uy tín với các công ty các nhà đầu t Việc cổ phần hoá công ty sẽ tạo sự phát triển tốt hơn trong tơng lai cho chính công ty TTCK Việt Nam 18 . lao độngTổng lao động tại thời điểm 30-06-2006 là : 89 người . Phân loại cụ thể:STT Lao động Tại 30-06-2006Hội sở Chi nhánh Tổng số01 Tổng số lao động: . lược hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các tổ chức tài chính khác, sẽ là cầu nối giúp công ty huy động vốn vay từ nhiều tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm và tổ chức hoạt động của Cty Tân Quang, Đặc điểm và tổ chức hoạt động của Cty Tân Quang, Đặc điểm và tổ chức hoạt động của Cty Tân Quang, Sơ đồ tổ chức của công ty:, Thực trạng tài chính a Kết quả cụ thể Thuận lợi:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn