Báo cáo tại Cty Giầy Thăng Long.

27 280 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2012, 14:36

Luận văn : Báo cáo tại Cty Giầy Thăng Long. Báo cáo tổng hợp Lời Nói Đầu Trong nền kinh tế thị trờng mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đó không chỉ là đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu mà còn là đối thủ cạnh tranh về mặt hàng, sự cạnh tranh đó không chỉ diễn ra đối với các công ty nội địa mà còn xảy ra với các công ty đa quốc gia, sự cạnh tranh gay gắt ấy buộc mỗi doanh nghiệp phải phát huy mọi lợi thế cạnh tranhcủa mình ,đồng thời phải hợp lý hóa toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh để không ngừng tăng c-ờng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhng chúng ta có thể thấy sức mạnh cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp không chỉ ở chất lợng sản phẩm đã đợc thị trờng chấp nhận hay các biện pháp khuếch trơng sản phẩm tốt, mà trớc hết phụ thuộc rất nhiều vào giá cả sản phẩm có tính cạnh tranh hay không, các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm vì vậy tập hợp chi phí và tính đúng giá thành sản phẩm là một công tác rất quan trọng trong việc quản lý chi phí gía thành, cũng nh tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp hợp lý hóa giá thành và nâng cao chất lợng giá thành sản phẩm.Trong thời gian thực tập ở công ty sản xuất xuất nhập khẩu đầu t, qua một thời gian tìm hiểu , nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm , em thấy giá thành, thành phẩm của công ty sản xuất ra đợc ngời tiêu dùng chấp nhận kể cả mẫu mã, chất lợng và giá thành của sản phẩm ,nên em đã đi sâu vào phân tích chi phí giá thành sản phẩm, em đã hoàn thành chuyên đề "Quản lý phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu t".Tuy nhiên do khả năng và kiến thức còn nhiều hạn chế của bản thân , do vậy không thể tránh khỏi có những sai sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý của các thầy cô giáo để đề tài đợc hoàn thiện hơn, Em xin chân thành cảm ơn.1Báo cáo tổng hợp Chơng I Những đặc điểm chung của công ty I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Nền kinh tế của khu vực châu á nói riêng ,của toàn thế giới nói chung đang trên đà phát triển, nền kinh tế phát triển bao nhiêu thì nhu cầu của xã hội tăng lên bấy nhiêu , sự đòi hỏi không chỉ ở chất lợng mà còn về mẫu mã , hai điều đó luôn luôn đi cùng với nhau , trớc nhu cầu đó rất nhiều công ty t nhân đợc thành lập ,có công ty hoàn toàn là vốn của t nhân nhng cũng không ít công ty chịu một phần rất nhỏ sự quản lý của nhà nớc . Trớc nhu cầu của xã hội ngày một cao một số thành viên đã đứng ra thành lập công ty SX XNK Đầu T , năm 1985 Công Ty chính thức đợc thành lập và đi vào hoạt động, mới đầu công ty ra đời chủ yếu là nhận gia công các sản phẩm cho các đơn vị khác. nhng đứng trớc nhu cầu ngày một ngày cao, các nhà lãnh đạo đã đi tới quyết định sản xuât trực tiếp sản phẩm và 1995 công ty bắt đầu sản xuất sản phẩm, sản phẩm của công ty chủ yếu là các bao bì cứng nh hộp chè, hộp thuốc lá, hộp sơn , công ty trực tiểp làm các khâu nh tạo mẫu ,in thử đến hoàn thành sản phẩm,cho tới nay sản phẩm của công ty sản xuất ra đã tìm đợc chỗ đứng cho mình trên thị trờng.II - nhiệm vụ và chức năng của bộ máy quản lý 1- Hội đồng thành viên : -Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty trên tất cả các lĩnh vực thuộc mọi hoạt động của Công ty.2Báo cáo tổng hợp - Quyết định phơng hớng , nhiệm vụ phát triển,chỉ đạo Công ty về đ-ờng lối phát triển kinh doanh của Công ty trên tầm vĩ mô. - Quyết định các vấn đề cơ bản của Công ty nh kế hoạch sản xuất dài hạn , đầu t , tổ chức nhân sự chủ chốt , duyệt báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.- Quyết định việc trích lập các quỹ dự phòng tài chính , khen thởng phúc lợi cho công ty.- Hội đồng thành viên cử ra Giám đốc Công ty và Kế toán trởng Công ty.Quyết định và ấn định mức lơng cho giám đốc và các Phó giám đốc trong Công ty. 2 . Giám đốc:Giám đốc công ty là ngời chịu trách nhiệm trớc hội đồng thành viên và trớc pháp luật Nhà nớc về mọi mặt của công ty.-Giám đốc có nhiệm vụ Ký các văn bản pháp định và các hợp đồng kinh tế hoặc uỷ quyền cho ngời giúp việc của mình ( Các phó giám đốc) ký các văn bản pháp định và các hợp đồng kinh tế theo phơng hớng và nhiệm vụ của công ty. Đồng thời Giám đốc phải chịu trách nhiệm trớc vấn đề đó. - Giải quyết việc thanh tra - kiểm tra khiếu nại.- Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong công ty.3. Phó giám đốc - Là ngời giúp việc cho giám đốc, công ty triển khai thực hiện các công việc tại các phần do mình quản lý. Đợc uỷ quyền thay mặt giám đốc ( khi có uỷ quyền) để thực hiện mọi công việc của giám đốc.3Báo cáo tổng hợp - Tổ chức và chỉ huy quá trình sản xuất kinh doanh hàng ngày từ khâu chuẩn bị sản xuất đến việc bố trí điều khiển lao động, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận sản xuất kinh doanh trong công ty.-Trực tiếp kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch sản xuất ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất Đảm bảo tính khoa học , kịp thời và hợp lý.4. Các phòng ban phân xởng.-Tại các phòng ban ,phân xởng các nhân viên phải tổng hợp các thông tin và tham mu với Giám đốc , phó giám đốc về các mặt mà phòng ban phân xởng của mình chịu trách nhiệm về công việc mình làm trong công ty. + Các phân xởng phòng ban, bộ phận sản xuất dựa vào kế hoạch sản xuất, đợc giao từ đó lập bảng dự toán vật t, kinh phí phục vụ cho sản xuất, chuyển qua phòng kỹ thuật sản xuất để tổng hợp báo cáo giám đốc, kế toán trởng duyệt , nên kế hoạch cho mua sắm( số lợng, giá cả chuyển sang phòng ban liên quan ) phòng kỹ thuật sản xuất chịu trách nhiệm về chất lợng, số l-ợng cần mua, chủng loại, thông số kỹ thuật của vật t.+Chuyển bảng dự toán vật t đã đợc duyệt cho bộ phận mua vật t, khi mua vật t về phải chuyển qua phòng kỹ thuật sản xuất xác nhận về chất lợng, phòng tài chính tổng hợp xác nhận về số lợng, giá cả để giám đốc duyệt chi theo thực tế .+ Bộ phận mua vật t có trách nhiệm bàn giaođầy đủ vật t đã mua cho nhập kho hoặc bộ phận sử dụng có biên bản xác nhận và kiểm tra của phòng kỹ thuật sản xuất.+ Phòng kỹ thuật thị trờng có trách nhiệm mở sổ theo dõi quá trình mua sắm vật t nói trên , báo cáo giám đốc và chuyển sang phòng tài chính tổng hợp để sử lý những trờng hợp vi phạm về số lợng , chất lợng , giá cả.4Báo cáo tổng hợp + Phòng kỹ thuật tài chính kế toán có kế hoạch kiểm tra, kiểm kê định kỳ vật t, công cụ lao động ,tà sản của công ty tại các phòng ban, phân xởng và các bộ phận sản xuất III : bộ máy tổ chức của công ty gồm 1. Hội đồng thành viên: 02 ngời 2. Ban giám đốc: 03 ngời a. Giám đốc: 01 ngời b. Phó giám đốc: 02 ngời 3. Các phòng chức năng: 04 phòng + Phòng tài chính tổng hợp : 10 ngời + Phòng kế hoạch thống kê: 05 ngời + Phòng kỹ thuật công nghệ: 08 ngời + Phòng xây lắp : 04 ngời 4.Bộ phận trực tiếp sản xuất: + Phân xởng in: 08 ngời + Phân xởng cơ khí: 20 ngời + Đội xây lắp : Theo yêu cầu SXKD + Xởng xe máy: Theo yêu cầu SXKD5Báo cáo tổng hợp IV. Cơ cấu sản xuất , quá trình công nghệ sản phẩmCông ty sx - xnk đầu t là công ty tham gia trực tiếp vào sản xuất sản phẩm, công ty vận dụng dây truyền sản xuât theo dây truyền công nghiệp nên công ty thờng sản xuât theo một lợng sản phẩm lớn, mặt khác công ty sản xuất rất nhiều loại sản phẩm nh hộp chè ,họp sơn ,hộp thuốc , Quá trình sản xuất của công ty trải qua hai giai đoạn chính:- Giai đoạn 1: In mẫu mã- Giai đoạn 2 : Đập hộp và hoàn thiện sản phẩm.- Do công ty áp dụng dây truyền công nghiệp vào quá trình sản xuât nên số lợng công nhân tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuât không nhiều- Phân xởng In : 8 ngời - Phân xởng gia công : 20 ngờiV. Một số kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian quaCông ty áp dụng quá trình sản xuất công nghiệp nên sản phẩm làm ra của công ty có chất lợng cao, mẫu mã đẹp, giá thành phù hợp với thi trờng, mặt khác mẫu mã sản phẩm của công ty lại do chính công ty thiết kế nên rất đa dạng, công ty sản xuất rất nhiều loại sản phẩm đó cũng chính là nguyên nhân làm doanh thu của doanh nghiệp tăng lên , trong thời gian gần đây doanh thu của doanh nghiệp nh sau: -Năm 2000: doanh thu đạt 200000000 đ6Báo cáo tổng hợp - Năm 2001: doanh thu đạt 227000000đ - Bảy tháng năm 2002 doanh thu đạt170000000đQua kết quả trên chúng ta thấy rằng sản phẩm của công ty làm ra đợc thị trờng chấp nhận hay nói chính xác hơn sản phẩm mà công ty sản xuất ra đã tìm đợc chỗ đứng của mình trên thị trờng.7Báo cáo tổng hợp Chơng II Thực trạng công tác quản lý giá thành sản phẩmTrớc khi đi tìm hiểu về công tác quản lý giá thành của công ty chúng ta hày đi tìm hiểu sơ qua về giá thành, vậy giá thành là gì Giá thành là biểu hiện bằng tiền cuả toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công tác sản phẩm , lao vụ hoàn thành Giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hoá, phản ánh lợng giá trị của những hao phí lao động sống và lao đọng vật hoá đã thực sự chi ra cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc tham gia gián tiếp vào quá trìng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đợc bồi hoàn để tái sản xuất ở doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phat sinh trong kỳ của doanh nghiệp, những chi phí đa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh đợc giá trị thực của các t liệu sản xuất . tiêu dùng cho sản xuất và các khoản chi tiêu khác , có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống, mọi cách tinh toán chủ quan không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều dẫn đến việc phá vỡ các quan hệ hàng hoá , tiền tệ, không xác định đợc hiệu quả kinh doanh và không thực hiện đợc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuât mở rộng. I. đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp Công ty sản xuât sản phẩm là các bao bì cứng nên sản phẩm của công ty rất đa dạng cả về hình thức lẫn mẫu mã.II. Phân loại chi phí tính giá thành8Báo cáo tổng hợp Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý , hạch toán và ké hoạch hoá giá thành cũng nh yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá giá thành đợc xem xét dới nhiều góc độ khác nhau, phạm vi tính toán khác nhau ,về lý luận cũng nh trên thực tế tại công ty sx-xnk đầu t thì giá thành đợc tính theo thời điểm và nguồn số liệu để tinh giá thành, chỉ tiêu này đợc chia thành giá thành kế hoạch và giá thành định mức, giá thành thực tế- Giá thành kế hoạch đợc xác định trớc khi bớc vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trớc và các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.- Giá thành định mức cũng đợc xác định trớc khi bắt đầu sản xuất sản phẩm,tuy nhiên khác với giá thành kế hoạch là giá thành định mức đợc xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiên tiến và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch, giá thành định mức đợc xác định trên cơ sở các định mức, về chi phí hiên hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoach nên giá thành định mức luôn thay dổi phù hợp với sự hay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành- Giá thành thực tế là chỉ tiêu đợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. III. Thực trạng công tác quản lý giá thànhĐể biết đợc công tác quản lý giá thành tại công ty sx xnk đầu t chúng ta hãy đi sâu xem xét tình hình biến động của từng yếu tố và khoản mục chi phí ảnh hởng đến quá trình sản xuất sản phẩm9Báo cáo tổng hợp 1 . Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm". Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm, đây là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm ,sản xuấtTrong quá trình sản xuất cùng với việc nâng cao trình độ cơ giới hoá , tự động hoá, năng xuất lao động đợc tăng lên không ngừng dẫn đến sự thay đổi cơ cấu chi phí trong giá thành sản phẩm; tỷ trọng hao phí lao đốngống giảm thấp và ngợc lại tỷ trọng hao phí lao động vật hoá tăng lên, vì vậy phân tích các nhân tố tác động trực tiếp đến chi phí về vật liệu là điều kiện khai thác khả năng tiềm tàng nhằm giảm bớt chi phí này trong giá thành đơn vị sản phẩm.a. Đánh giá chung chi phí vật liệuBằng phơng pháp so sánh thực tế với dự toán sẽ xác định số chênh lệch chi phí vật liệu( tiết kiêm hoặc vợt chi) Sau đó xác định các nhân tố ảnh hởng là giá cả vật liệu đa vào sản xuất và tình hình thực hiện định mức hao phí vật liệu, việc thay đổi cơ cấu vật liệu sử dụng so với kế hoạch cũng là một nhân tố ảnh hởng đến chi phí về vật liệu. Tại công ty sx xnk đầu t là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với quy mô lớn và sản xuất nhiều loại sản phẩm, vận dụng phơng pháp nêu trên ta phân tích theo số lợng kỳ báo cáo.10[...]... 25 Báo cáo tổng hợp 26 Báo cáo tổng hợp Bộ công nghiệp Trờng cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I Khoa tài chính -*** - báo cáo tốt nghiệp Đề tài: báo cáo tổng hợp tại Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu đầu t Giáo viên hớng dẫn : phùng thị lan hơng Sinh viên thực hiện : trần thị phơng... sản xuất đợc trong kỳ báo cáo (kết quả đầu ra) Vì vậy nên xem xét giá thành không chỉ theo mức phí đầu vào mà còn phân tích sự biến đổi của nó theo mức độ hoạt động cao thấp Trong kỳ, điều đó giúp cho chủ doanh nghiệp có thể ra đợc các quyết định quản lý có hiệu quả cao Trình tự và nội dung phân tích sau: 1 - Xác định hệ số hoạt động thực tế của kỳ báo cáo Hệ số hoạt động kỳ báo cáo = Sản lợng thực tế... lao động và tiền lơng bình quân là cha hợp lý 3 Phân tích yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ 15 Báo cáo tổng hợp Khấu hao TSCĐ là biện pháp chủ quan trong quản lý nhằm thu hồi lại bộ phận giá trị đã hao mòn TSCĐ Việc phân tích yếu ytố này đợc tiến hành dựa trên cơ sở phơng pháp tính mức khấu hao theo thời gian 16 Báo cáo tổng hợp Mức khấu hao bình quân Ví dụ: = Nguyên giá TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao x Thời gian... nhiều cách Thờng thì dựa vào kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng nhân công, máy móc, thiết bị Ngoài ra còn tuỳ thuộc vào việc khai thác khả năng tiềm tàng vì năng lực thực tế 19 Báo cáo tổng hợp Ví dụ: Trong năm báo cáo doanh nghiệp sản xuất 276.000 sản phẩm là mức hoạt động bình thờng dự tính thực tế giả sử doanh nghiệp sản xuất 257.000 sản phẩm Khi đó hệ số hoạt động sẽ là 0,9 (257.000/276.000)... trên thị trờng, nhng bên cạnh đó cũng tồn tại rất nhiều u điểm - nhợc điểm Ưu điểm: sản xuất theo dây chuyền - sản phẩm đều, mẫu mã đẹp, sản xuất đúng tiến độ, giá thành hạ Nhợc điểm: sản xuất theo dây chuyền - sản phẩm hỏng, tổn thất rất lớn, sản phẩm hỏng nhiều, giá thành cao 21 Báo cáo tổng hợp Chơng III Một số phơng pháp để hoàn thiện công tác tính giá hành tại Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu đầu... tránh khỏi sai sót, Em mong nhận đợc sự giúp đỡ, chỉ bảo của các thầy cô giáo để chuyên đề đợc hoàn thiện hơn 23 Báo cáo tổng hợp Em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình chỉ bảo của các thầy cô giáo và các cô ,chú , anh chị trong công ty đã tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề 24 Báo cáo tổng hợp Nhận xét của đơn vị thực tập ... đổi khi tính toán mức giá khấu hao là kỳ báo cáo liền ngay sau kỳ là sự thay đổi TSCĐ - Nhân tố 2: tỷ lệ khấu hao mỗi loại máy móc thiết bị Xác định ảnh hởng mỗi một nhân tố nêu trên bằng Cách thay thế liên hoàn 1 - Đối tợng phân tích = 46.280 - 30.540 = + 15.740 2 - Do đánh giá lại TSCĐ trong năm làm tăng chi phí khấu hao 6000 x 6% x8thang = +240 12thang 17 Báo cáo tổng hợp - Thanh lý TSCĐ trong năm... khấu hao tăng thực tế so với kế hoạch là 14.740 4 Chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng Tại Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu đầu t là một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm, các loại chi phí, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý 18 Báo cáo tổng hợp doanh nghiệp và chi phí bán hàng là những khoản chi phí không hề thay đổi trong doanh nghiệp và trong mỗi lần... hiệu quả cao thì doanh nghiệp phải tăng lơng, thởng cho công nhân - Các nhà quản lý phải biết chú trọng theo sát thị trờng, để nắm lấy cơ hội để mua nguyên vật liệu 22 Báo cáo tổng hợp Kết Luận Qua quá trình học tập và thời gian thực tập tại công ty sản xuất xuất nhập khẩu đầu t, em đã nhận thức rõ vai trò và vị trí của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần rất quan... động TTSX ở công ty trong tháng4/2002 Chỉ Tiêu 1 Giá trị sản lợng (1000đ) 2 Quỹ lơng lao động trực tiếp (1000đ) 3 Số lợng lao động trực tiếp (ngời) Số KH 879.879 26.400 48 Số TT 987.650 26.500 50 14 Báo cáo tổng hợp 4 Tiền lơng bình quân/ngời (1000đ) 550 530 1 - Đối tợng phân tích: L = L1 - L0 = 26.500 - 26.400 = +100 2 - Tính mức AH của nhân tố: a Nhân tố "sản lợng lao động trực tiếp" L1 = (50 - 48) . nói trên , báo cáo giám đốc và chuyển sang phòng tài chính tổng hợp để sử lý những trờng hợp vi phạm về số lợng , chất lợng , giá cả.4 Báo cáo tổng hợp. sản phẩm, vận dụng phơng pháp nêu trên ta phân tích theo số lợng kỳ báo cáo. 10 Báo cáo tổng hợp Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệuTên sảnphẩmĐơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tại Cty Giầy Thăng Long., Báo cáo tại Cty Giầy Thăng Long., Báo cáo tại Cty Giầy Thăng Long., Phó giám đốc Các phòng ban phân xởng., Cơ cấu sản xuất , quá trình công nghệ sản phẩm Một số kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua, Phân tích yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ., đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp Phân loại chi phí tính giá thành Phân tích giá thành sản phẩm trong mối liên hệ với sản lợng thực hiện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay