Bộ đề trắc nghiệm vật lý

18 310 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2014, 22:40

Bộ đề trắc nghiệm Vật lý . này theo ý kiến các Anh Chò. Ghi vào phần trống ở dưới. TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 1 – ĐỀ 2 1. Một vật chuyển động tròn đều có độ lớn gia tốc: a) Bằng không. b) Biến thiên theo thời gian tập, Trắc nghiệm có hợp lý cho cách học của các anh chò không? Phần nào cần nhấn mạnh hoặc cải tiến, đề nghò ghi thêm vào phía dưới. a) Cơ bản là hợp lý F r O b) Hoàn toàn không hợp lý c). Bài tập, Trắc nghiệm có hợp lý cho cách học của các anh chò không? Phần nào cần nhấn mạnh hoặc cải tiến, đề nghò ghi thêm vào phía dưới. a) Cơ bản là hợp lý b) Hoàn toàn không hợp lý F r
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề trắc nghiệm vật lý, Bộ đề trắc nghiệm vật lý, Bộ đề trắc nghiệm vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn