THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn

80 681 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 19:57


- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn, THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn, THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn, Chương 2. THIẾT KẾ TRANG TRÍ BUỒNG LẠNH, Chương 3. KẾT CẤU CÁCH NHIỆT BUỒNG LẠNH VÀ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM, Chương 4. TÍNH CHỌN MÁY NÉN, Chương 5. TÍNH CHỌN BẦU NGƯNG, Chương 6. TÍNH CHỌN DÀN BAY HƠI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn