cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE

25 609 15
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 23:11

cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE . II Cơ sở khoa học nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng phơng pháp top- base 2. 1. Đặc điểm cơ lý của phơng pháp top- base 2. 1.1. Mục đích gia cố nền bằng top- base Các mục tiêu khi áp dụng top- base. lắp đặt top- base đờng kính 2m và đặt lại các khối bê tông chắn sóng lên trên nền top- base, đến nay độ lún chỉ khoảng 3cm. Trong trờng hợp này sử dụng top- base và không sử dụng top- base đã. Tokyo. Qua trn ng t Kobe, các nhà khoa học có iu kin tỡm hiu k hn na v c trng ca hiu qu khỏng chn khi s dng phng phỏp top- base. 2. 2. Tính toán thiết kế top- base 2. 2.1. Kế hoạch thiết kế Xem xét
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE, cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE, cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn