Sản xuất thử nghiệm chế phẩm chất tiền sinh (prebiotic) từ phụ phẩm bã cơm dừa để dùng trong chăn nuôi

72 528 2
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 12:45

VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM CHẤT TIỀN SINH (PREBIOTIC) TỪ PHỤ PHẨM CƠM DỪA ĐỂ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI CNĐT : NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 9161 HÀ NỘI – 2011 i LỜI NÓI ĐẦU cơm dừa là phần xơ còn lại của cơm dừa sau khi ép lấy dịch sữa dừa; là phụ phẩm của công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cơm dừa tươi như dầu dừa tươi, sữa dừa, bột sữa dừa, kẹo dừa…. Ở Việt Nam, các sản phẩm chế biến từ cơm dừa kể trên là những mặt hàng truyề n thống. Hiện nay địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất là tỉnh Bến Tre với khoảng 35.000 ha (H. Lợi, P. Uyên, 2006). Chỉ tính riêng một nhà máy sản xuất bột sữa dừa của tỉnh này với công suất ép 3 - 4 tấn/ngày đã có thể cho ra một lượng cơm dừa khoảng 1.000 tấn/ năm. Phụ phẩm này hiện được sử dụng làm thức ăn cho gia súc dưới dạng thô. Cho đến nay việc nghiên cứ u công nghệ chế biến để nâng cao giá trị cơm dừa vẫn chưa được quan tâm đúng mực. Trong khi đó, nếu được đầu khai thác một cách hiệu quả hơn thì nguồn lợi thu được từ loại phụ phẩm này có thể góp phần không nhỏ trong việc làm hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm của các doanh nghiệp chế biến dừa. Dự án “Sản xuất thử nghiệm ti ền chất sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa để dùng trong chăn nuôi” được thực hiện nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài RD “Nghiên cứu chế biến cơm dừa làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn cho gia súc” của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu (IOOP, 2006) trong việc tận dụng thải của công nghiệp chế biến dừa (VCO, sữa dừa, bột sữa dừa…) để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc, giúp nâng cao giá trị sử dụng phụ phẩm, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm chế biến từ cơm dừa. - Lợi ích kinh tế-xã hội dự án có thể mang lại: có được quy trình công nghệ và sản phẩm ứng dụng trong sản xuất; góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị kinh tế của cây dừ a, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất đai, nhà xưởng, lao động), cải thiện đời sống người trồng dừa, giúp ổn định và phát triển vùng nguyên liệu dừa của VN. - Khả năng thị trường: sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay là phục vụ phát triển chăn nuôi sạch, chất lượng và an toàn thực phẩm. - Khả năng cạnh tranh của sả n phẩm dự án: công nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, giá nhân công rẻ, phí vận chuyển thấp, là những yếu tố giúp làm tăng khả năng cạnh tranh về giá thành của sản phẩm Dự án so với các sản phẩm ngoại nhập cùng loại. ii MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU i DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v TÓM TẮT DỰ ÁN vi MỞ ĐẦU 1 Cơ sở pháp lý, xuất xứ của dự án 1 Tính cấp thiết và mục tiêu của dự án 1 Đối tượng, phạm vi và nội dung triển khai dự án 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 3 1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 4 CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 7 2.1. Phương pháp tiến hành 7 2.1.1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm tiền sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa sử dụng làm thức ăn chăn nuôi 7 2.1.2. Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành thiế t bị 8 2.1.3. Sản xuất sản phẩm 8 2.1.4. Nghiên cứu xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm 9 2.1.5. Phân tích tài chính 10 2.1.6. Tiếp thị sản phẩm, quảng công nghệ để thị trường hoá kết quả 12 2.2. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hoá chất sử dụng cho nghiên cứu 12 2.3. Xử lý số liệu 12 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÌNH LUẬN 13 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2010 13 3.1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm tiền sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (qui mô 1.000kg sản phẩm/năm). 13 3.1.1. Nghiên cứu sự ổn định chất lượng của nguyên liệu đầu vào 13 3.1.2. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số về kỹ thuật của qui trình 13 3.1.3. Nghiên cứu chế tạo thiết bị chế biến 16 iii 3.2. Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành thiết bị 23 3.3. Nghiên cứu xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm 23 3.3.1. Qui trình khảo sát 23 3.3.2. Kết quả khảo sát 24 3.3.3. Đề xuất những giải pháp 41 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2011 45 3.4. Sản xuất sản phẩm 45 3.5. Phân tích tài chính 47 3.6. Tiế p thị sản phẩm, quảng công nghệ để thị trường hoá kết quả 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Kết luận 55 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 58 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Một số đặc điểm chất lượng các loại cơm dừa 13 Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của cơm dừa 13 Bảng 3.3: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men 14 Bảng 3.4: Ảnh hưởng của liều lượng enzym mannanase 14 Bảng 3.5: Ảnh hưởng của thời gian lên men 15 Bảng 3.6: Ảnh hưởng của độ ẩm nguyên liệu cơm dừa 15 Bảng 3.7: Ảnh hưởng của liều lượng NaCl xử lý cơm dừa 15 Bảng 3.8: Hiệu quả của các loại thiết bị vắt ép cơm dừa 16 Bảng 3.9: Ảnh hưởng của lực ép đến độ ẩm còn trong cơm dừa 16 Bảng 3.11: Bảng tính giá thành sản phẩm 46 Bảng 3.12: Các chỉ số tài chính của dự án 47 v DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Cấu trúc của galactomannan cơm dừa 4 Hình 3.1: Sơ đồ qui trình kỹ thuật sản xuất prebiotic từ cơm dừa 45 Hình 3.2: Nguyên liệu cơm dừa 49 Hình 3.3: Chế phẩm enzym mannanase 49 Hình 3.4: Lên men cơm dừa 49 Hình 3.5: Dịch ép cơm dừa lên men 49 Hình 3.6: Sản phẩm dạng rắn 50 Hình 3.7: Sản phẩm dạng nước 50 Hình 3.8: Thành phẩm 50 Hình 3.9: Máy khuấy trộn 51 Hình 3.10: Máy ép cơm dừa 51 Hình 3.11: Thiết bị sấy tầng sôi 51 Hình 3.12: Thiết bị kiểm định chất lượng sản phẩm (Máy đo quang phổ UV- VIS) 51 Hình 3.13: Poster quảng cáo sản phẩm 52 Hình 3.14: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm 52 Hình 3.15: Giới thiệu sản phẩm trên mạng internet 53 Hình 3.16: Gi ới thiệu công nghệ mới trên ấn phẩm 54 vi TÓM TẮT DỰ ÁN Dự án được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu trong 2 năm 2010 – 2011. Mục tiêu của dự án nhằm nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm tiền sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, qui mô 1.000kg sản phẩm/năm; đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành đáp ứng yêu cầu công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu để sản xuất thử nghiệm sản phẩm và nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của qui trình kỹ thuật lên men cơm dừa được xác định là độ ẩm môi trường lên men 70%, liều lượng NaCl và enzym mannanase xử lý cơm dừa lần lượt là 3% và 0,3%, nhiệt độ lên men 30 0 C, thời gian lên men là 6 ngày. Sản phẩm có hàm lượng glucomannoprotein đạt trên 25%. Kết quả phân tích các chỉ số tài chính cho thấy dự án có tính khả thi về kinh tế. Với số vốn đầu mua sắm thiết bị là 60 triệu đồng và sản lượng tiêu thụ đạt 1000kg/năm thì thời gian hoàn vốn là 1,3 năm (1 năm + 4 tháng); sản lượng hoà vốn là 216kg; hiện giá lợi nhuận thuần sau khi thu hồi vốn là 39.625.059đ; tỉ suất lợi nhuận n ội bộ là 25%; chỉ số sinh lời đạt 1,49. 1 MỞ ĐẦU Cơ sở pháp lý, xuất xứ của dự án: - Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ năm 2006, đã được nghiệm thu: “Nghiên cứu chế biến cơm dừa làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn cho gia súc” Đơn vị thực hiện: Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu Năm công bố kết quả nghiên cứu: 2007 - Hợp đồng Đặt hàng sản xuất và cung cấp dịch vụ sự nghiệ p công nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 04.10.SXTN/HĐ-KHCN ngày 26/04/2010, được ký kết giữa Bộ Công thương và Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu. Tính cấp thiết và mục tiêu của dự án: Tính cấp thiết: - Tận dụng thải của công nghệ chế biến dừa (dầu dừa tinh khiết, sữa dừa, bột sữa dừa…) để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc; - Nâng cao giá tr ị sử dụng phụ phẩm cơm dừa, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm chính (dầu dừa tinh khiết, sữa dừa, bột sữa dừa…); - Góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động; tạo nhu cầu tiêu thụ dừa quả với giá cao quanh năm; nâng cao giá trị kinh tế và ổn định vùng nguyên liệu dừa. Mục tiêu của dự án: - Mục tiêu t ổng quát: ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN để sản xuất sản phẩm mới. - Mục tiêu cụ thể: * Hoàn thiện qui trình công nghệ và thiết bị sản xuất qui mô 1000kg/năm chế phẩm chất tiền sinh (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa. * Hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi theo qui định. Đố i tượng, phạm vi và nội dung triển khai dự án: Đối tượng: tiền sinh chất (prebiotic) chế biến từ cơm dừa để dùng trong chăn nuôi. Phạm vi nghiên cứu: qui mô thử nghiệm. Nội dung triển khai dự án: 2 1/. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm tiền chất sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (qui mô 1.000kg sản phẩm/năm). 2/. Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành thiết bị. 3/. Sản xuất thử sản phẩm. 4/. Nghiên cứu xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm. 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước: cơm dừa là phần xơ còn lại của cơm dừa sau khi ép lấy dịch sữa dừa; là phụ phẩm của công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cơm dừa như dầu dừa tươi, sữa dừa, bột sữa dừa, kẹo dừa…. Ở Việt Nam, các sản phẩm chế biến từ cơm dừa kể trên là những mặ t hàng truyền thống. Chỉ tính riêng một nhà máy sản xuất bột sữa dừa với công suất ép 3 - 4 tấn cơm dừa/ngày đã có thể cho ra một lượng cơm dừa khoảng hơn 1.000 tấn/năm (Công ty TNHH Chế biến dừa Bến Tre). Do đó phụ phẩm này cần được đầu khai thác một cách hiệu quả hơn để góp phần làm hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm của các doanh nghiệ p chế biến dừa. Đề tài “Nghiên cứu chế biến cơm dừa làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn cho gia súc” do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu thực hiện (năm 2006) có các nội dung chính là chọn nguyên liệu, chọn chủng vi sinh vật sinh tổng hợp enzym thủy phân cơm dừa, xây dựng qui trình công nghệ chế biến cơm dừa làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn cho gia súc. Chủng vi sinh vật phù hợp v ới công nghệ và chất lượng sản phẩm đã tuyển chọn được là chủng nấm mốc Aspergillus awamori CF1. Môi trường tối ưu dùng để nuôi cấy vi sinh vật tổng hợp enzyme mannanase thủy phân cơm dừa có pH đầu là 4, chất cảm ứng là cà phê 2%, nguồn các-bon là cơm dừa 10%, nguồn nitơ là NaNO 3 0,9% và dịch đạm thủy phân 1,3%, thời gian lên men pha 1 là 8 ngày ở nhiệt độ phòng (28-30 0 C), thời gian lên men pha 2 là 4 giờ ở nhiệt độ 70 0 C. Sản phẩm lên men có hoạt tính enzym mannanase 5 x 10 4 UI/kg, hàm lượng oligosaccharides 67mmol/kg. Kết quả phân tích cho thấy cơm dừa lên men với chủng nấm mốc Aspergillus awamori CF1 đáp ứng các yêu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc. Việc khảo nghiệm để đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm in vivo cũng đã được thực hiện trên một số đối tượng chăn nuôi. Kết quả cho thấy đối với l ợn con liều lượng sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất là 0,75%; tăng trọng lượng bình quân 440g/con/ngày, tăng 8,9% so với đối chứng. Hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,36, cải thiện 7,5% so với đối chứng. Khi kết thúc thí nghiệm số lượng E. coli trong phân lợn là 1,90 x 10 6 cfu/g, giảm 72% so với đối chứng là 7 x 10 6 cfu/g; kết quả kiểm nghiệm Salmonella trong phân lợn là âm tính trong khi kết quả này ở đối chứng là dương tính. Đối với cá tai tượng con liều lượng sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất là 0,5%. Tăng trọng lượng bình quân đạt 1,16g/con/ngày, tăng 13,7% so với đối chứng. Hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,25, cải thiện 9,4% so với đối chứng. - Tính mới, ưu việt, tiên tiến của công ngh ệ: • Hoàn toàn mới, lần đầu tiên được nghiên cứu ở trong nước; • Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; [...]... sản xuất chế phẩm tiền sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (qui mô 1.000kg sản phẩm/ năm) Bảng 1 3.1.1 Nghiên cứu sự ổn định chất lượng của nguyên liệu đầu vào: Kết quả trong bảng 3.1 và 3.2 Bảng 3.1: Một số đặc điểm chất lượng các loại cơm dừa Loại Đặc điểm Phương pháp ép Độ ẩm (%) Hàm lượng chất béo (%) - phụ phẩm Có vỏ nâu của lò kẹo dừa 46 40 - phụ. .. Có vỏ nâu của lò kẹo dừa 46 40 - phụ phẩm Gọt vỏ nâu của nhà máy chế biến sữa dừa Bảng 2 Ép thủy lực Ép vít 45 35 Có 2 loại cơm dừa chủ yếu là phụ phẩm của lò kẹo dừa phụ phẩm của nhà máy chế biến sữa dừa phụ phẩm của lò kẹo dừa cơm dừa còn vỏ nâu, thu được bằng phương pháp ép thủy lực phụ phẩm của nhà máy chế biến sữa dừa cơm dừa đã được gọt sạch vỏ nâu, thu được bằng... theo nhà sản xuất Tuy nhiên công nghệ sản xuất và chỉ tiêu chất lượng của những sản phẩm này không được công bố một cách đầy đủ 6 CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM 2.1 Phương pháp tiến hành: 2.1.1 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm tiền sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm cơm dừa sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (qui mô 1.000kg sản phẩm/ năm) 2.1.1.1 Nghiên cứu sự ổn định chất lượng... nghiệm 2.1.3 Sản xuất sản phẩm: Ứng dụng quy trình công nghệ và thiết bị đã nghiên cứu để sản xuất thử nghiệm, kiểm tra chất lượng và tính giá thành sản phẩm 8 2.1.4 Nghiên cứu xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm: a) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu nhu cầu của thị trường về sản phẩm bổ sung cho vật nuôi, từ đó sẽ đề ra các phương thức để sản phẩm dừa lên... loại này có độ ẩm gần như nhau (45 – 46%) nhưng phụ phẩm của lò kẹo dừa có hàm lượng chất béo (40%) cao hơn so với phụ phẩm của nhà máy chế biến sữa dừa (hàm lượng chất béo 35%) Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của cơm dừa Chỉ tiêu Hàm lượng (%) Chất béo 39,0 Protein 0,55 Đường khử Không phát hiện Xơ thô 18,3 Ngoài thành phần chủ yếu là chất béo, trong cơm dừa còn chứa nhiều chất. .. ra sản phẩm cơm dừa có độ ẩm 46%; phương pháp vắt ép ly tâm cho ra sản phẩm cơm dừa có độ ẩm cao nhất (60%) 3.1.3.2 Kết quả khảo sát hiệu quả của áp lực ép: Bảng 9 Kết quả trong bảng 3.9 Bảng 3.9: Ảnh hưởng của lực ép đến độ ẩm còn trong cơm dừa Áp lực ép Độ ẩm cơm dừa (%) • 40kg/cm2 40,5 • 80kg/cm2 38,3 • 160kg/cm2 37,1 Kết quả khảo sát cho thấy khi áp lực ép càng tăng thì độ ẩm cơm dừa. .. thuốc kháng sinh trong vật nuôi Nhưng theo xu hướng chung thì người chăn nuôi Việt Nam – đặc biệt là nuôi cá – cần quan tâm đến việc giảm dư lượng thuốc kháng sinh để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường Vì vậy, theo nhu cầu này thì các sản 26 phẩm hữu cơ sạch, có thể thay thế được việc dùng thuốc kháng sinh sẽ rất được ưa chuộng Câu 5: Những yếu tố quan tâm nhất trong chăn nuôi (MA) 5 Yếu... galactomannan của cơm dừa cũng như nhiều loại phụ phẩm công nghiệp khác hiện đang được nghiên cứu sử dụng để làm cơ chất lên men và nguồn cung cấp carbon trong sản xuất enzym mannanase nấm mốc Một trong những ứng dụng mới của mannanase đang được thế giới quan tâm hiện nay là dùng để thủy phân các galactomannan tạo ra các oligosaccharides làm giá thể cho hệ vi sinh vật có lợi của đường ruột hoặc trong việc... enzym giảm 15 3.1.3 Nghiên cứu chế tạo thiết bị chế biến: 3.1.3.1 Kết quả khảo sát hiệu quả của các loại thiết bị vắt ép: Bảng 8 Kết quả trong bảng 3.8 Bảng 3.8: Hiệu quả của các loại thiết bị vắt ép cơm dừa Loại thiết bị Độ ẩm cơm dừa (%) • Vắt ép ly tâm 60 • Ép vít liên tục 45 • Ép thủy lực 46 Kết quả khảo sát cho thấy phương pháp ép vít liên tục cho ra sản phẩm cơm dừa có độ ẩm thấp nhất (45%);... Qui mô chăn nuôi Nhỏ Vật nuôi đang nuôi Vừa Lớn Gia súc 31 21 4 Gia cầm 13 12 2 Thủy sản 6 10 2 Kết quả khảo sát cho thấy đối tượng chăn nuôi chủ yếu ở qui mô nhỏ (heo: dưới 1.200 con, gà: dưới 10.000 con) chiếm gần 50 % Đây là nhóm khách hàng mục tiêu mà sản phẩm có thể hướng tới nên cần khai thác tối đa những nhu cầu của họ về sản phẩm thông qua bảng câu hỏi này Câu 3: Vai trò của người chăn nuôi (SA) . CÓ DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM CHẤT TIỀN SINH (PREBIOTIC) TỪ PHỤ PHẨM BÃ CƠM DỪA ĐỂ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI CNĐT : NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT . của cơm dừa sau khi ép lấy dịch sữa dừa; là phụ phẩm của công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cơm dừa như dầu dừa tươi, sữa dừa, bột sữa dừa, kẹo dừa . Ở Việt Nam, các sản phẩm chế biến từ cơm. trong việc làm hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm của các doanh nghiệp chế biến dừa. Dự án Sản xuất thử nghiệm ti ền chất sinh học (prebiotic) từ phụ phẩm bã cơm dừa để
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản xuất thử nghiệm chế phẩm chất tiền sinh (prebiotic) từ phụ phẩm bã cơm dừa để dùng trong chăn nuôi, Sản xuất thử nghiệm chế phẩm chất tiền sinh (prebiotic) từ phụ phẩm bã cơm dừa để dùng trong chăn nuôi, Sản xuất thử nghiệm chế phẩm chất tiền sinh (prebiotic) từ phụ phẩm bã cơm dừa để dùng trong chăn nuôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay