Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV

15 807 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 11:43

QuẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CBCNV 12/2009 Đánh giá khối lượng công việc hiện nay của Anh/chị có 39% số người muốn tăng thêm việc để tăng thu nhập Đánh giá đặc điểm công việc hiện nay của Anh/chị cùng với 35% số người chưa phát huy hết khả năng của mình. Điều đó gợi ý cho Công ty CT-IN có thể tăng năng suất lao động bằng cách sử dụng 35% số người chưa phát huy hết khả năng đồng thời với việc tăng thu nhập cho họ. Khi được giao nhiệm vụ, Anh/Chị mong muốn Với tỷ lệ 90%thành viên trong Công ty cần được chủ động trong công việc, cũng như sự phối hợp ăn ý với các thành viên khác trong Công ty. Để làm việc tốt hơn Anh/chị cần: Mặt khác, 88% thành viên cần thêm quyền tự quyết và trao đổi được với cấp trên và đồng nghiệp Đây là các tỷ lệ quá cao, chứng tỏ trong Công ty vấn đề hợp tác nội bộ cần được cải thiện, nếu không năng suất lao động sẽ bị giảm sút. Mức lương của tôi cạnh tranh so với thị trường lao động trong nước Với tỉ lệ 57% thành viên cho rằng mức lương chưa tương xứng với mức lương trên thị trường lao động Tôi được trả lương xứng đáng với trách nhiệm và chất lượng công việc Đồng thời 55% thành viên cho rằng mức lương chưa tương xứng với trách nhiệm và chất lượng công việc Tôi tin rằng nếu làm tốt công việc tôi sẽ được tăng lương/ thưởng và/ hoặc sẽ được thăng tiến 50% thành viên lưỡng lự không biết việc làm tốt công việc liệu có được tăng lương thưởng hay thăng tiến không? Theo Anh/chị công ty nên áp dụng biện pháp nào để nâng thu nhập cho người lao động? 80% thành viên cho rằng cần trả lương theo năng suất lao động. Theo Anh/chị, việc hạch toán độc lập của các đơn vị trong công ty có làm các đơn vị phát triển tốt hơn không? 74% thành viên nhận thấy cần phải hạch toán độc lập cho các đơn vị để tăng tính minh bạch trong hiệu suất lao động. [...]... rằng đang có sự không đồng tính giữa thu nhập đạt được so với năng suất lao động bỏ ra, giữa các loại công việc của các thành viên, giữa các phòng ban đơn vị khác nhau  Điều này Công ty cần đặc biệt lưu ý, với những tỷ lệ không đồng thuận cao như trên thì Công ty có thể dẫn tới chảy máu chất xám, thành viên làm việc thiếu động lực  Do đó Cần cải thiện các yếu tố trên Anh/chị đang bận tâm điều gì... doanh của công ty không? Gần 60% thành viên không rõ các mục tiêu sản xuất kinh doanh Việc không nắm rõ mục tiêu là rất nguy hiểm, giống như chúng ta đi mà không biết đi tới đâu? Do đó Công ty cần có những buổi nói chuyện, truyền thông điệp … tới các thành viên về mục tiêu/chiến lược của Công ty để đạt mục đích kinh doanh Tiến lên CT-IN  Với đặc điểm hình thành từ Công ty Nhà nước, điểm mạnh của mô... các Dự án của Chính phủ  Các yếu tố này một mặt giúp CT-IN trong công việc kinh doanh nhưng cũng gồm nhiều hạn chế trong công tác Lãnh đạo do đặc điểm của Công ty Nhà nước là thực hiện theo mệnh lệnh hành chính  Kể từ khi Cổ phần năm 2001 tới nay (năm 2010), CT-IN đã trở thành một Công ty lớn trong lĩnh vực Viễn thông – Tin học, đã trưởng thành về nhiều mặt Đã hạn chế được nhiều đặc điểm của Công... tưởng Lãnh đạo mới hay chính là tư tưởng văn hóa mới để có thể giữ vững vị trí trong nước và có thể tính tới vươn tầm ra khỏi Quốc gia  Điều cuối cùng, các thành viên trong nhóm nghiên cứu về văn hóa của CT-IN xin chúc Công ty đạt được những thành công và vững bước trên con đường kinh doanh đã chọn . Nhưng vào năm 2011, CT- IN sẽ trở thành Công ty Công chúng. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới tận gốc rễ văn hóa tại CT- IN, từ cấp cao nhất cho tới cấp thấp nhất.  Do đó CT- IN cần chuẩn bị những. 2010), CT- IN đã trở thành một Công ty lớn trong lĩnh vực Viễn thông – Tin học, đã trưởng thành về nhiều mặt. Đã hạn chế được nhiều đặc điểm của Công ty Nhà nước trước kia.  Nhưng vào năm 2011, CT- IN. cùng, các thành viên trong nhóm nghiên cứu về văn hóa của CT- IN xin chúc Công ty đạt được những thành công và vững bước trên con đường kinh doanh đã chọn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV, Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV, Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn