Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản

125 328 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 09:25

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ ĐÁNH GIÁDỰ BÁO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20112015 THÔNG QUA CÁC THÔNG SỐ KINH TẾ BẢN Mã số: 05.10.RD/HĐ-NCKH quan chủ trì: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại quan chủ quản: Bộ Công Thương Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Oanh 8398 Hà Nội, tháng 12/2010 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Tên viết tắt Nội dung ASEAN Khu vực Đông Nam Á BOT Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao BT Xây dựng – chuyển giao BTA Hiệp định thương mại song phương CN Công nghiệp DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu nước ngoài EU Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu FDI Vốn đầu trực tiếp nước ngoài GTGT Giá trị gia tăng ICOR Chỉ số đo lường hiệu quả đầu tư, tính trên lượng vốn cần tăng thêm IPA quan thúc đẩy đầu KCX – KCN Khu chế xuất – Khu công nghiệp KN Kim ngạch NSNN Ngân sách nhà nước ODA Nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế TCMN Thủ công mỹ nghệ TNC Công ty xuyên quốc gia UNCTAD Hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển FTA Hiệp định thương mại tự do TNDT Thu nhập doanh nghiệp XNK Xuất nhập khẩu XK Xuất khẩu NK Nhập khẩu 1 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá thuyết phục về kinh tế và xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 7,3% (trong đó giai đoạn 2005-2010 đạt 7%), GDP thực bình quân đầu người tăng trung bình 5,7% hàng năm và tỷ lệ nghèo giảm từ gần 80% năm 1986 xuống còn 24% vào năm 2004, xuống 13% năm 2008 và d ưới 10% trong năm 2010. Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam luôn được xếp vào nhóm nước tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời thành tích giảm nghèo nhanh trên thế giới. Thành tựu trên đây là tín hiệu tốt của quá trình chuyển đổi kinh tế và là kết quả của các chính sách mà Việt Nam đã và đang thực hiện trước những thay đổi nhanh chóng của kinh tế thế giới, đặc biệt là xu thế toàn cấu hóa. Từ cuố i thập kỷ 80, Việt Nam đã thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế, bắt đầu bằng việc thông qua Luật Đầu Nước ngoài vào năm 1987, tiến hành ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương, gần đây nhất là Hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN từ năm 1995, của APEC từ năm 1998, tham gia Diễn đ àn kinh tế Á – Âu (ASEM) vào năm 2001; gia nhập WTO vào năm 2007; ký kết 5 hiệp định Thương mại tự do song phương FTA… Bên cạnh mở cửa cho thương mại, cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam đã và đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, trước hết là khung khổ pháp luật nhằm thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Việt Nam đã ký hiệp định song ph ương về khuyến khích và bảo hộ đầu với trên 45 nước và vùng lãnh thổ, trong đó phạm vi điều chỉnh của các hiệp định đều mở rộng hơn so với những qui định hiện hành của Luật Đầu Nước ngoài tại Việt Nam. Các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đã đem lại những kết quả đáng khích lệ về thu hút vốn FDI. Đế n nay, khu vực vốn đầu nước ngoài được công nhận là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế với đóng góp vào GDP ngày càng tăng. Ngoài ra, khu vực vốn đầu nước ngoài còn tạo thêm việc làm, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và chuyển đổi cấu kinh tế trong nước và đóng góp cho Ngân sách Nhà nước. Mặc đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều ý kiến cho rằng Vi ệt Nam vẫn 2 chưa tận dụng tối ưu các hội thu hút FDI và chưa tối đa được lợi ích mà đầu trực tiếp nước ngoài thể mang lại. sở dẫn đến các nhận xét trên là diễn biến bất thường về dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam, tỷ lệ FDI thực hiện so với vốn đăng ký còn thấp, chỉ tập trung trong một số ngành, vùng, khả năng tuyển dụng lao độ ng còn khiêm tốn v.v. Phần lớn các dự án FDI quy mô nhỏ, công nghệ sử dụng chủ yếu nguồn gốc từ Châu Á, đạt mức trung bình, đặc biệt là Việt Nam chưa được chọn là điểm đến đầu của phần lớn các công ty đa quốc gia tiềm năng lớn về công nghệ và sẵn sàng chuyển giao công nghệ và tri thức. Thực trạng này cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn về thu hút FDI của Trung Quốc và các nước trong khu vực đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam. FDI thể ảnh hưởng tới nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, nhất là các nước nghèo, kỳ vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu là nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Kỳ vọng này được thể hiện trong tưở ng của các nhà kinh tếcác nhà hoạch định chính sách với ba lý do chính: Một là , FDI góp phần vào tăng thặng của tài khoản vốn, góp phần cải thiện cán cân thanh toán nói chung và ổn định kinh tế vĩ mô. Hai là, các nước đang phát triển thường tỷ lệ tích lũy vốn thấp và vì vậy, FDI được coi là một nguồn vốn quan trọng để bổ sung vốn đầu trong nước nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ba là , FDI tạo hội cho các nước nghèo tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, dễ dàng chuyển giao công nghệ hơn, thúc đẩy quá trình phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý và trình độ lao động v.v. Những nhân tố này tác động tích cực đến năng suất của FDI, góp phần làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước, cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Việc nhận định được xu h ướng vận động, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI để “định lượng” được mức độ đóng góp vào nền kinh tế quốc dân cũng như sử dụng được một cách hiệu quả nhất dòng vốn FDI vào Việt Nam, rất cần thiết phải một nghiên cứu về hoạt động của các doanh nghiệp FDI; từ đó, đưa ra được các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ho ạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Quan điểm đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam, dựa trên chuyển đổi cấu hàng hóa xuất khẩu từ thô sang tinh, trong đó các doanh nghiệp FDI là lực lượng nòng cốt để sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng, thâm nhập thị trường quốc tế. 3 Xuất phát từ những lý do trên, nhóm tác giả đã chọn đề tài: “Đánh giádự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 20112015 thông qua các thông số kinh tế bản” để làm hướng nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu Đã một số công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề này như: - Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai, Đại học KTQD Hà Nội. Đề tài NCKH “Thu hút và nuôi dưỡng sự tăng trưởng của các doanh nghiệp vồn đầu nước ngoài (FDI) – thực trạng và giải pháp”. Đề tài chỉ rõ, Đồng Nai đã năng động, sáng tạo trong việc đề ra các chính sách, biện pháp thu hút và nuôi dưỡng sự tăng trưởng của các doanh nghiệp FDI và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế , xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp ở Đồng Nai quy mô vừa và nhỏ, đến từ các nước châu Á và tập trung chủ yếu trong sản xuất công nghiệp, hơn nữa công nghiệp phụ trợ lại chưa phát triển, còn phụ thuộc vào nước ngoài, thiếu lao động quản lý và lao động phổ thông. Trên sở đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 6 nhóm giải pháp để đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai trong giai đoạn tới. Đồng thời, đề tài cũng nêu kiến nghị, đó là cần chuyển sang thu hút các dự án FDI chọn lọc, những nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát hiện nhân tố mới và xây dựng những chính sách mới phù hợp. - Quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu trực tiếp nước ngoàiViệt Nam: - Luận án Thạc sỹ - Luận án không đi sâu vào nghiên cứu những thành công đạt được hay những tồn tại của hoạt động FDI tại Việt Nam trong những năm qua nói chung mà chỉ nghiên cứu một khía cạnh của hoạt động FDI. Đó là vấn đề quản lý nhà nước với hoạt độ ng đầu trực tiếp nước ngoài. Đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến hiệu quả của FDI. Trong thời gian qua, việc thực hiện vai trò quản lí nhà nước với FDI đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số tồn tại - Tác động của đầu trực tiếp nước ngoài đế n tăng trưởng kinh tếViệt Nam – Chương trình nghiên cứu thuộc Dự án SIDA - Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời kỳ 2001-2010 (Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuệ Anh – trưởng nhóm nghiên cứu). Nghiên cứu gồm 5 chương, bằng cách sử dụng cách tiếp cận 4 rộng hơn, kết hợp cả hai phương pháp là phân tích định tính sử dụng số liệu thống kê thứ cấp và cấp và phân tích định lượng để cung cấp thông tin về tác động của FDI đến nền kinh tế Việt Nam. Chương một trình bày bức tranh tổng quát về FDI ở Việt Nam kể từ 1988 đến 2006 và đánh giá bộ vai trò của FDI tới phát triển kinh tế xã hội; nêu ra những thay đổi quan trọng trong chính sách thu hút FDI của Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau và so sánh với một số nước trong khu vực và trên thế giới. Chương hai trình bày phương pháp luận được sử dụng để đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế thông qua kênh đầu và kênh tác động tràn; đề cập kỹ sở lý thuyết của mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế bằng cách sử dụng mô hình tăng trưởng. Trên sở đó xây dựng mô hình đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế thông qua kênh đầu tư; chế sinh ra tác động tràn, các kênh truyền động và đưa ra khung khổ phân tích các tác động tràn trên sở tiếp thu một số mô hình đã được sử dụng trên thế giới. Dựa vào khung khổ phân tích ở Chương hai, toàn bộ phần phân tích định lượng tác động của FDI tới tăng trưởng được trình bày ở Chương ba. Chương bố n tập trung vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất lao động của doanh nghiệp; tác động tràn của FDI tới năng suất lao động của doanh nghiệp trong nước nói chung và trong 3 nhóm ngành lựa chọn nói riêng. Chương năm trình bày các phát hiện chính của Nghiên cứu, trên sở đó đưa ra một số kết luận và kiến nghị chính sách nhằm tối đa hóa lợi ích mà FDI thể mang lại và đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam. - Khủng hoảng tài chính và tác động đến FDI, xuất khẩu của Việt nam, Nguyễn Văn Lịch, Học viện ngoại giao – bài viết phân tích những tác động của khủng hoảng tài chính đến hoạt động thu hút và sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, bài viết mới chỉ dừng lại ở việc phân tích tác động và nhận định được những hội thể cho Vi ệt Nam, chưa những dự báo liên quan đến thu hút và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa công trình nào đánh giá được đầy đủ tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI và nhận định được xu hướng vận động, đóng góp của khối doanh nghiệp này trong thời kỳ mới – thời kỳ hậu khủng hoảng, đồng thời đưa ra các đề xuất về chính sách cũng như các “cảnh báo” về việc sử dụng hiệu quả vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Với quan điểm cập nhật về thời gian và những biến động của thị 5 trường trong thời gian tới, đề tài kế thừa các quan điểm của các công trình nghiên cứu trước đây và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để dự báo được kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn 20112015. 3. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài: - Nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đánh giá, dự báo kim ngạch XK của các doanh nghiệp FDI trong bối cảnh kinh tế , xã hội hiện nay. - Đánh giá được tình hình XK của các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005 – 2010 và dự báo giai đoạn 20112015 - Đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích, đẩy mạnh XK hiệu quả đối với khối doanh nghiệp FDI 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. + Các chính sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu c ủa các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: Đề tài đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn chủ yếu từ năm 2005 đến nay; phân tích các yếu tố trong và ngoài nước tác động đến các hoạt động của DN FDI trong giai đoạn 2011 – 2015; nhận định về tốc độ tăng trưởng, khả năng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân củ a các DN FDI; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI. + Về thời gian: Khái quát đối tượng nghiên cứu từ 2005 – 2010; định hướng và dự báo đến năm 2015. + Về không gian: Các DN FDI tại Việt Nam 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp sau: - Tập hợp và nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp. 6 - Lấy ý kiến chuyên gia, hội thảo khoa học về những nội dung nghiên cứu của Đề tài 6. Đóng góp của Đề tài - Đối với Bộ Công Thương: Đề tài là một căn cứ khoa học thực tiễn, quan trọng để Bộ thể tham khảo trong việc điều chỉnh chính sách quản lý, điều hành XNK của Việt Nam giai đoạn 20112015 nhằm thúc đẩy tăng trưởng xu ất khẩu một cách hiệu quả. - Đối với các Bộ, Ngành: Đề tài là căn cứ khoa học cho việc xây dựng các chiến lược thu hút đầu FDI cũng như các giải pháp nhằm cấu lại hàng hóa XNK cũng như quản lý tốt hơn nguồn vốn đầu FDI vào Việt Nam. - Đối với các doanh nghiệp FDI cũng như các doanh nghiệp Việt Nam: Kết quả nghiên cứu của đề tàitài liệu tham khảo tính chất định hướng cho việc xây dựng, hoạch định kế hoạch phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh XNK trong ngắn hạn, trung hạn; giúp doanh nghiệp chủ động trong công tác xây dựng chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh và thích nghi được với sự thay đổi của nền kinh tế. 7. Kết cấu của Đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nộ i dung của Đề tài gồm 3 chương như sau: Chương I: Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây thông qua các thông số bản. Chương II: Triển vọng xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 20112015 thông qua các thông số kinh tế bản. Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuấ t khẩu và đóng góp cho nền kinh tế quốc dân của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. 7 CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY THÔNG QUA CÁC THÔNG SỐ BẢN 1.1. NHỮNG THÔNG TIN BẢN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP FDI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 1.1.1. Quy mô của dòng vốn FDI tại Việt Nam Trong 10 năm qua, đầu nước ngoài tại Việt Nam đạt trên 124 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới thuộc gần 8,5 nghìn dự án; vốn thực hiện đạt g ần 48 tỷ USD; đầu từ khu vực FDI chiếm khoảng 25-30% tổng vốn đầu toàn xã hội; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI luôn trên 25%, năm đến 56%; giải quyết cho 1,7 triệu lao động trực tiếp; nộp ngân sách đạt gần 2,5 tỷ USD năm 2009… Cụ thể: Bảng 1.1: Đầu trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép giai đoạn 2005 - 2010 N ăm Số dự án mới Vốn đăng kí (tỷ USD) Vốn điều lệ (tỷ USD) Vốn thực hiện (tỷ USD) 2005 711 3,9 2,048 - 2006 800 8 3,18 4,1 2007 1.544 17,85 6,03 8,03 2008 1.171 60,3 15,42 11,5 2009 839 16,3 57,15 10 2010* 908 13,2 67,27 10,85 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) (*): ước 2010 Tính riêng trong năm 2007 – 2008 số vốn đăng kí mới đạt 85 tỷ USD, gấp hơn 20 lần số vốn đăng kí trong 19 năm trước cộng lại. Năm 2008, khối doanh nghiệp FDI doanh thu hơn 50,5 tỷ USD, tăng 24,4% so với năm 2007; xuất khẩu đạt 24,6 tỷ USD, tăng 32,5% so với năm 2007, nộp ngân sách khoảng gần 2 tỷ USD, tăng 25,8% so với năm 2007. Tốc độ tăng tr ưởng của doanh nghiệp FDI đã góp phần quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước ở mức trên 6%. 8 Trong năm 2007, Việt Nam đã thu hút được 1.544 dự án mới, với tổng số vốn đầu là 18,71 tỷ USD. Đồng thời, thêm 420 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn đăng ký với tổng vốn đầu đăng ký thêm là 2,63 tỷ USD. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong năm 2007, các nhà đầu nước ngoài đã đăng ký đầu vào Việt Nam là 21 tỷ USD. Năm 2008, Việ t Nam đã thu hút được 1.557 dự án mới với tổng vốn đầu đăng ký 66,5 tỷ USD, gấp 3,55 lần mức thu hút năm 2007. Trong cùng kỳ, 397 lượt dự án đã được điều chỉnh tăng vốn đăng ký với tổng vốn đầu đăng ký tăng thêm 5,2 tỷ USD, gấp 1,98 lần năm 2007. Tính cả cấp mới và tăng thêm, vốn đầu đăng ký vào Việt Nam đạt 71,7 tỷ USD, tă ng gấp 3,35 lần so với năm 2007. Do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, năm 2009, đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giảm so với năm 2008. Cụ thể, số lượng dự án đầu mới được cấp giấy chứng nhận đầu là 839 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 16,34 tỷ USD, chỉ bằng 24,6% so với năm 2008. Ngoài các dự án m ới được cấp giấy chứng nhận đầu còn thêm 215 dự án đăng ký tăng vốn đầu với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,13 tỷ USD, bằng 98,3% so với năm 2008. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong năm 2009, các nhà đầu nước ngoài đã đăng ký đầu vào Việt Nam 21,48 tỷ USD, bằng 30% so với năm 2008. Thu hút đầu trực tiếp của nước ngoài từ đầ u năm đến 20/11/2010 đạt 13,3 tỷ USD, bằng 60% cùng kỳ năm 2009, bao gồm: vốn đăng ký của 833 dự án được cấp phép mới đạt 12,1 tỷ USD (giảm 20,4% về số dự án và giảm 26,3% về số vốn so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung của 210 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước với 1,2 tỷ USD. Vốn đầu trực tiếp nước ngoài th ực hiện mười một tháng ước tính đạt gần 10 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2009. [...]... đẩy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khu vực này 1.3 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI THÔNG QUA NHỮNG THÔNG SỐ BẢN 1.3.1 Kim ngạch xuất khẩu Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài luôn tăng trưởng cao, và chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu cả nước Cụ th : + Kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam (không tính dầu thô)... hình doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Các loại hình doanh nghiệp nước ngoài đầu trực tiếp vào Việt Nam gồm: doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, đầu theo BOT, BT, BTO, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh Trong đó, loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và liên doanh là 2 hình thức thu hút được nhiều vốn đăng ký đầu nhất Tỷ trọng doanh nghiệp liên doanh. .. cả dầu thô thì kim ngạch của doanh nghiệp FDI đạt 34,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất khẩu) Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) của các doanh nghiệp FDI chiếm 76,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đạt 29,9 tỷ USD và trong 11 tháng đầu năm 2010 kim ngạch xuất khẩu (tính cả dầu thô) của khối doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 54% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đạt 34,8... với vốn đăng ký là 2,17 tỷ USD, chiếm 16,3%; Số còn lại thuộc các hình thức đầu như cổ phần chiếm 0,5% và hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm 0,8% 1.2 NHỮNG THÔNG SỐ BẢN PHỤC VỤ VIỆC ĐÁNH GIÁDỰ BÁO XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM 1.2.1 Chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu của doanh nghiệp FDI 1.2.1.1 Chỉ số ICOR - ICOR (Incremental Capital - Output Rate) là một chỉ số. .. xuất khẩu là do: - Việt Nam phải tăng cường thu hút vốn FDI, số dự án FDI còn phải tăng nhiều và để thực hiện dự án, nhà đầu trước hết phải đầu tạo tài sản cố định; - Trên thực tế, nhà đầu nước ngoài vào Việt Nam thường lấy mục tiêu tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại Việt Nam là chính, sau đó mới tính đến xuất khẩu; Hiệu quả kinh tế đem lại cho Việt Nam từ hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp. .. trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt trung bình trên 10%/năm Năm 2008, kim ngạch xất khẩu đạt trên 4,7 tỷ USD Trong ngành da giày Việt Nam thì các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài chiếm số lượng áp đảo, trên 60% số lượng doanh nghiệp Các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm trên 30% Ngành da giày được xếp hàng thứ ba trong các ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam, chỉ đứng sau dệt may và dầu khí Tỉ trọng kim ngạch. .. động công nghiệp Dệt may là ngành kim ngạch xuất khẩu lớn thứ nhất, chiếm 16,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước và xếp thứ 13 trong các nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới Trong những năm qua, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI luôn đạt mức tăng trưởng cao, dẫn đầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước Theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015 đã... trường nước ngoài nhiều hơn Cùng với đó, nếu các chi nhánh nước ngoài thể sản xuất hàng hóa rẻ hơn và xuất khẩu chúng về nước của họ, khi đó FDI dẫn đến tăng xuất khẩu của nước tiếp nhận đầu và tăng nhập khẩu của nước đầu thể nói, ảnh hưởng của FDI đến xuất khẩu thể hiện ở việc thu hút vốn FDI để thúc đẩy chuyển dịch cấu hàng xuất khẩu theo các hướng nâng cao chất lượng của cấu xuất khẩu: ... động của các doanh nghiệp, trong đó bao gồm những doanh nghiệp FDI Những quy định này đã được cụ thể hoá thông qua Luật Doanh nghiệp 2005, Luật đầu 2005 (quy định chung về hoạt động đầu tư, Luật này đã thống nhất, bao gồm cả những quy định cho hoạt động đầu của các doanh nghiệp trong nướccác doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam) , Luật Thương mại 2005, và hàng loạt các. .. chính của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong đó bao gồm các doanh nghiệp FDI là các thị trường Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản Ngoài ra các thị trường mới nổi khác như Trung Đông, Châu Phi, khu vực ASEAN… cũng đang được các doanh nghiệp FDI đẩy mạnh xuất khẩu trong những năm qua Tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI Việt Nam phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng kinh tế thế giới, đặc biệt là các nền kinh . xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây thông qua các thông số cơ bản. Chương II: Triển vọng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại. trưởng xuất khẩu của khu vực này. 1.3. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI THÔNG QUA NHỮNG THÔNG SỐ CƠ BẢN 1.3.1. Kim ngạch xuất khẩu Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu của các doanh. tại Việt Nam. 7 CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY THÔNG QUA CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 1.1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản, Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản, Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay