Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT

12 553 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2014, 13:53

. kiểm toán tài chính Phân tích báo cáo tài chính của công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT Phòng 602, Số 105, Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Phân tích xu hướng. 60,610,392,092 60,610,392,092 0% 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 13,914,693,982. 60,610,392,092 0.3344 209,163,270 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 13,914,693,982
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT, Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT, Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay