giáo trình joomla 1.5 Toàn tập

71 486 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2014, 10:49

Giáo trình đầy đủ thiết kế web bằng Joomla. hướng dẫn chi tiết để bạn tự tay tạo cho mình một website ưng ý mà không cần có kiến thức chuyên sâu về lập trình . created_by int (11 ) ID người tạo category created datetime Ngày tạo modified_by int (11 ) ID người chỉnh sửa category modified datetime Ngày modify ordering int (11 ) Sắp xếp thứ tự hits int (11 ) Số lần. modified_by int (11 ) ID người chỉnh sửa (Khóa ngoại) modified datetime Ngày chỉnh sửa hits int (11 ) Số lần xem published tinyint (1) Cho phép hiển thị Ebook: L ập tr ình Joomla! 1. 5 Zendvn. `modified_by` int (11 ) NOT NULL, `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `ordering` int (11 ) NOT NULL, `hits` int (11 ) NOT NULL, `published` tinyint (1) NOT NULL DEFAULT
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình joomla 1.5 Toàn tập, giáo trình joomla 1.5 Toàn tập, giáo trình joomla 1.5 Toàn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn