Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước- những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Chứng minh bằng thực tiễn doanh nghiệp

19 1,404 4
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2012, 14:45

Báo cáo thực tập: Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước- những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Chứng minh bằng thực tiễn doanh nghiệp Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 A.Phần mở đầu. Ngày nay trong quá trình hội nhập kinh tế, mỗi quốc gia đều nỗ lực hết mình, không ngừng phát triển để tự khẳng định trong thị trờng thế giới. Việt Nam không nằm ngoài quy luật ấy. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nớc, Đảng Nhà Nớc ta đã có đợc những quyết sách, định hớng hết sức kịp thời đúng đắn để thúc đẩy nền kinh tế nớc nhà phát triển. Để có đợc những thành công đó Đảng Nhà nớc đã, đang sẽ cần có những thay đổi trong chiến lợc chính sách để ngày càng phù hợp hơn với sự nghiệp phát triển kinh tế trong thời đại mới xu thế chung của sự vận động kinh tế thế giới. Là một sinh viên khi nhận đề tài về Chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nớc- những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp. Chứng minh bằng thực tiễn doanh nghiệp em thấy đây là một đề tài hay rất tâm dắc. Do nguồn tài liệu cũng nh trình độ kiền thức còn có hạn nên bài tiểu luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đợc sự góp ý nhiệt tình của các thầy cô giáo để bài tiểu luận của em đợc hoàn thiện hơn. Qua đây em cũng xin cảm ơn thầy giáo Phạm Văn Minh đã giúp đỡ em thực hiện bài tiểu luận này. Em xin chân thành cảm ơn! Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 1 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 B.Phần nội dung. I.Sơ lợc về tình hình kinh tế- xã hội sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế nớc ta trong thời gian qua phát triển trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt đợc vợt mức kế hoạch đề ra, nớc ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội chuyển sang thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Kế hoạch đặt ra với mức phấn đấu cao, thực hiện đồng thời 3 mục tiêu về kinh tế - xã hội, tăng trởng cao, bền vững có hiệu quả, ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; chuẩn bị tiền đề cho bớc phát triển năm sau cao hơn năm trớc, chủ yếu là phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, hoàn thiện thể chế. Bên cạnh đó kinh tế - xã hội cũng gặt hái đợc những thành tựu quan trọng. Duy trì tốc độ tăng trởng cao 7,2% - 7,3% năm. Nổi bật nông nghiệp phát triển liên tục gốp phần quan trọng vào mức tăng trởng chung giữ vững ổn định kinh tế , mức tăng trởng 4,7%. Công nghiệp xây dựng vợt qua những khó khăn thách thức đạt đợc nhiều tiến bộ cả về sản xuất trong nớc lẫn xuất khẩu, mức tăng trởng 15%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển góp phần tích cực cho tăng trởng kinh tế phục vụ đời sống, giá trị ngành dịch vụ tăng 6,8% năm. Cơ cấu kinh tế đã có đợc bớc dịch chuyển tích cực. Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, hoạt động xuất nhập khẩu tăng, mở rộng thị trờng . Thu hút đợc khá nhiều vốn đầu t nớc ngoài. Vốn hhỗ trợ phát triển chính thức(ODA) tiếp tục tăng góp phần quan trọng phát triển kết cấu hạ tầng. Thị trờng tài chính tiền tệ tơng đối ổn dịnh, giá cả các mặt hàng tiêu dùng không có biến động. Xã hội đã có sự phát triển khá, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân.Các công tác về giải quyết việc làm, công tác văn hoá thông tin các hoạt động xã hội đều đợc thực hiện một cách triệt để. Hớng tới xã hội công bằng phồn vinh. Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 2 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 II- Những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh qiản của doanh nghiệp. 1- Cơ chế quản kinh tế đang đợc đồng bộ hoávà hoàn thiện bớc đầu. Trong năm qua, nhiều đạo luật về kinh tế, xã hội đợc ban hành đã thể chế, cụ thể hoá đờng lối chính sách của Đảng, Nhà Nớc hình thành về cơ bản khuôn khổ pháp cho nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phân vận hành trong cơ chế thị trờng, có sự quản của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa của nhà nớc. Cơ chế quản kinh tế, hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách đợc đồng bộ hoá hoàn thiện dần, đang phát huy tích cực trong quản kinh tế trong đời sống xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh, các Chỉ thị, Nghị quyết .đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp với tiến trình phát triển, tạo ra môi trờng vĩ mô thuận lợi để thu hút các nguồn lực cho đầu t phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành về cơ bản việc sắp xếp, tổ chức lại đổi mới quản doanh nghiệp nhà nớc, nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc. Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh; thực hiện việc tách quyền chủ sở hữu nhà nớc của các cơ quan nhà nớc với quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xoá bổ chế độ cơ quan, cấp hành chính chủ quản chuyển một bộ phận doanh nghiệp nhà nớc sang hoạt động theo hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Hoàn thành cơ bản việc cổ phần hoá các DN nhà nớc mà Nhà nớc không cần nắm giữ 100% sở hữu vốn. Tiếp tục thực hiện việc giao, bán, khoán, cho thuê những DN nhà nớc có quy mô nhỏ mà nhà nớc không cần nắm giữ không cổ phần hoá đợc; sáp nhập, giải thể hoặc phá sản các DN nhà nớc hoạt động không hiệu quả không thực hiện đợc các biện pháp trên. Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 3 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 Kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả các tổng công ty theo mô hình công ty mẹ- công ty con. Nhà nớc thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Hoàn thành quá trình chuyển đổi các hợp tác xã cũ, đồng thời nghiên cứu bổ sung luật hợp tác xã cho phù hợp với tình hình mới. Phát triển các loại hình hợp tác xã bao gồm các thể nhân pháp nhân. Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế t nhân đợc khuyến khích phát triển mạnh. Thực hiện quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của mỗi công dân nhằm phát huy tối đa nội lực. Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội cho mọi tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế. Tiếp tục phát huy những tác động tích cực của luật DN, tiến tới xã dựng một luật áp dụng thống nhất cho các loại hình DN khác nhau thuộc các thành phần kinh tế. 2- Hình thành đồng bộ các yếu tố thị trờng. Xúc tiến việc hình thành đồng bộ các loại thị trờng đi đôi với việc tạo lập khung pháp luật đảm bảo sự quản giám sát của Nhà nớc. Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN cá nhân tiếp cận thị trờng, tự chủ tự chịu trách nhiệm kinh doanh; giảm đến mức tối đa sự can thiệp hành chính của các cơ quan nhà nớc hoạt động kinh doanh của DN. Sửa đổi bổ sung Luật Phá sản DN; chống độc quyền lũng đoạn thị trờng, ban hành Luật Canh tranh Kiểm soạt độc quyền trong kinh doanh phù hợp với những điều kiện thực tế của Việt Nam. Phát triển thị trờng vốn tiền tệ với các hình thức đa dạng thích hợp, Cải cách hệ thống ngân hàng thơng mại, tách chức năng tín dụng, chính sách ra khỏi chức năng kinh doanh của các ngân hàng thơng mại quốc doanh, dặt các NHTM quốc doanh hoạt động trong môi trờng cạnh tranh lành mạnh hoá toàn bộ hệ thống NHTM cổ phần NHTM quốc doanh. Triển khai từng bớc mở rộng hoạt động của thị trờng chứng khoán. Phát triển thị trờng bất động bất động sản trong đó có thị trờng sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi để chuyển quyền sử dụng đất, mở rộng cơ hội cho Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 4 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 các công dân DN thuộc các thành phần kinh tế dễ dàng có đất sử dụng đất lâu dài cho sản xuất kinh doanh. Sửa đổi các quy định về quyền sử dụng đất sở hữu nhà, nhằm thúc đẩy quá trình bán nhàcủa nhà nớc tại các đô thị, mở rộng các hình thức kinh doanh bất động sản. 3- Tăng cờng hiệu lực của các công cụ, chính sách quản vĩ mô, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hoá, nâng cao tính định hớng dự báo, nâng cao chất lợng của các quy hoạch kế hoạch, gắn quy hoạch, kế hoạch với thị trờng. Đổi mới nội dung phơng pháp lập thực hiện kế hoạch theo huy động tối đa nội lực, khai thác mọi tiềm năng của ngành, của địa ph- ơng gắn với sử dụng có hiệu quả cao nguồn lực bên ngoài. Chính sách đầu t nhà nớc đợc điều chỉnh theo hớng tăng đầu t phát triển nguồn nhân lực, đầu t kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dich cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy các DN thuộc các thành phần kinh tế khác đầu t phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội của đầu t nhà nớc. Tiếp tục xoá bổ bao cấp trong đầu t phát triển. Ngân sách nhà nớc tập trung đầu t vào kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, các dự án không có khả năng thu hồi vốn; hỗ trợ đầu t cho những vùng khó khăn, các chơng trình mục tiêu quốc gia, các chơng trình kinh tế trọng điểm của nhà nớc. Tăng cờng hiệu lực đổi mới cơ chế quản ngân sách nhà nớc theo hớng triệt để tiết kiệm, nâng cao quyền hạn trách nhiệm của Quóc Hội, Hội Đồng nhân dân các cấp trong quyết định thực hiện ngân sách, thực hiện công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục cải cách hệ thống chính sách thuế theo hớng nuôi dỡng nguồn thu, thực hiện công khai, minh bạch, giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nớc, DN dân c; khuyến khích phát triển sản xuất đảm bảo công bằng xã hội. Tiến hành cải cách thuế giai đoạn ba theo hớng thu hẹp dần các mức thuế suất, giảm tỷ trọng thuế gián thu, áp dụng Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 5 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 các sắc thuế mới nh thuế thu nhập cá nhân, thuế bất động sản. Cải tiến hình thức thu phí, lệ phí qua ngân sách; đổi mới phơng thức thu thuế đơn giản hoá thủ tục hành chính. Đổi mới hoàn thiện chính sách cơ cấu chi tiêu ngân sách nhà nớc theo hớng tích cực; triệt để xoá bao cấp đối với DN nhà nớc thông qua ngân sách nhà nớc các công cụ chính sách khác. Tăng cờng quản nợ, nhất là nợ nớc ngoài; xử nợ của DN nhà nớc. Đổi mới tổ chức cơ chế hoạt động của các quỹ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Nhà nớc theo hớng chuyển từ u đãi sang hậu đãi. Đổi mới chế độ kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, chế độ báo cáo, thông tin, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải công khai, minh bạch đối với tài chính DN. Xây dựng Luật Quản vốn tài sản của nhà nớc. Thiết lập cơ chế giám sát tài chính- tiền tệ nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Nâng cao hiệu lực pháp chất lợng kiểm toán nhà nớc nh một công cụ mạnh của Nhà nớc. Xây dựng thực hiện chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kích thích đầu t phát triển. Đổi mới chính sách tiền tệ theo hớng vận dụng các công cụ chính sách gián tiếp. Nâng cao vai trò của ngân hàng nhà nớc trong lĩnh vực điều hành, quản tiền tệ, giám sát các hoạt động tín dụng; tăng cờng hiệu lực của ngân hàng nhà nớc về tổ chức, thể chế cán bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa. Sửa đổi bổ sung pháp luật hiện hành phù hợp với yêu cầu thực hiện chiến lợc kinh tế- xã hội yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các luật: Luật Thơng mại, Luật Phá sản DN, Bộ Luật Lao động, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân sách nhà nớc, Luật Đất đai .xây dựng một số luật mới nh: Luật DN trên cơ sở thống nhất Luật DN nhà nớc Luật DN hiện hành; Luật Đầu t trên cơ sở thống nhất Luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam Luật Khuyến khích đầu t trong nứơc .đổi mới hoàn thiện quy Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 6 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 trình xây dựng luật, ban hành thực thi pháp luật áp dụng đối với các mô hình kinh doanh quản của DN. 4- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, mở rộng kinh tế đối ngoại. Tiếp tục chính sách mở cửa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển, tích cực chuẩn bị các điều kiện về kinh tế, thể chế, cán bộ .để thực hiện thành công quá trình hội nhập trên cơ sở phát huy nội lực, đảm bảo độc lập, tự chủ, bình đẳng có lợi. Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong quá trình hội nhập, trớc hết là lộ trình giảm thuế quan. Thực hiện chính sách bảo hộ có trọng điểm, có điều kiện có thời hạn phù hợp với tiến trình hội nhập. Tích cực thực hiện các cam kết đối với các cơ chế hợp tác song phơng mà nứoc ta đã tham gia, đặc biệt chú ý tới cam kết trong khuôn khổ ASEAN (nh AFTA, AICO, AIA ), APEC, ASEM; xúc tiến đàm phán để gia nhập WTO. Từng ngành, từng DN phải xây dựng kế hoạch giải pháp để thực hiện các cam kết quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trờng trong nứơc quốc tế. Nhà nứớc khuyến khích các DN thuộc các thành phần kinh tế hoạt động xuất, nhập khẩu mà pháp luật cho phép, bao gồm cả xuất nhập khẩu khẩu mà pháp luật cho phép, bao gồm cả xuất nhập khẩu dịch vụ, chú trọng vào các mặt hàng chủ lực. Đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính, giảm các chi phi giao dịch phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân Việt Nam đầu t . 5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nớc trong sạch vững mạnh. Cải cách hành chính nhà nớc là một công việc quan trọng quyết định thành công của công cuộc đổi mới. Tổ chức cải cách bộ máy nhà nớc theo hớng tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất năng lực phục vụ nhân dân, doanh nghiệp nhà đầu t hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cờng kỷ cơng nhà nớc chế độ trách nhiệm cá nhân. Xử vi phạm về mặt Đảng pháp luật Nhà nớc một cách nghiêm minh bình đẳng đối với cán bộ công chức Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 7 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 nhà nớc. Tách hệ thống cơ quan hành chính công quyền với hệ thống cơ quan sự nghiệp, áp dụng các cơ chế tài chính thích hợp Công khai hoá các nội dung cơ chế, phơng thức giám sát của các cơ quan chức năng, các đoàn thể cơ quan quần chúng nhân dân về thực hiện pháp luật, chính sách chế độ của nhà nớc. Cải cách hệ thống t pháp bảo đảm các quyền dân chủ của công dân tăng cờng các tổ chức hỗ trợ t pháp.Tiến hành sủa đổi bổ sung thêm một số luật chính sách có lợi cho phát triển kinh doanh. III. Hạn chế mục tiêu phát triển. 1.Hạn chế. Tuy có nhiều yếu tố thay đổi hết sức quan trọng, có lợi ảnh hởng tới kinh doanh quản của DN song bên cạnh đó vẫn còn một số mặt bất cập. Trớc tiên đó là một số văn bản pháp luật, pháp lệnh vẫn cha kịp thời, cha phát huy đợc hết sức mạnh, cha đi sâu phổ biến hết vào mọi tầng lớp quần chúng nhất là những huyện miền núi vùng sâu vùng xa. Điều kiện kinh tế mặc dù đợc cải thiện rất lớn nhng vẫn còn những vấn đề cha hợp lý, thủ tục hành chính vẫn con phức tạp, gây nhiều khó khăn cho nhân dân các chủ đầu t. Tính minh bạch công khai cha phát huy hết, vẫn còn nhiều kẽ hở để một số tổ chức kinh doanh lách luật để kiếm lời bất chính tạo môi trờng cạnh tranh không lành mạnh, gây rối loạn nền kinh tế. 2. Mục tiêu phát triển. Đa đất nớc ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng trởng kinh tế nhanh bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hớng công nghiệp hoá , hiện đại hóa tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản thnành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại. Nâng cao rõ rệt hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mở rộng kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh về giáo giục đào tạo, khoa học công nghệ, Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 8 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 phát huy nhân tố con ngời. Tiếp tục tăng cờng kết cấu hạ tầng kinh tế; xã hội; hình thành một bớc quan trọng thể chể kinh tế thị trờng định hớng XHCN. Giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh quốc gia. IV. Cơ sở thực tiễn. Trong thời gian qua chính sách pháp luật của nhà nớc đã có những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản kinh doanh của DN. Tuy nhiên vì điều kiện không cho phép, trong phạm vi bài tiểu luận của em chỉ đề cập tới một trong những yếu tố đó , chínhLuật DN ra đời. Nh chúng ta đã biết Luật DN ra đời trong thời gian này là hết sức đúng đắn, phù hợp với thời đại, nh một luồng gió mới thổi vào nền kinh tế Việt Nam đem lại nhiều lợi ích, kinh tế có đợc nhiều chuyển biến, có sự phấn trấn tinh thần an tâm trong kinh doanh, phát triển làn sóng kinh doanh mới. Có sự tăng lên về vị thế vai trò đóng góp của nền kinh tế t nhân đợc thể hiện bằng những con số cụ thể. 73000 DN mới ra đời, huy động dợc 200 ngàn tỷ đồng, tạo đợc nhiều chỗ làm mới, dân doanh (38%)> DNNN(36%). Đột phá thủ tục hành chính tiền đăng hậu kiểm có đợc ảnh hởng mạnh mẽ đến các DN, thu hút đợc nhiều nhà đầu t. Luật DN ra đời hợp ý Đảng lòng dân, phát huy đợc sức mạnh cũng nh phơng châm chỉ đạo của Đảng đối với sự phát triển của các DN là hết sức quan trọng hợp lý, là tín hiệu tót lành cho thế giới biết, cải thiện môi trờng đầu t thúc đẩy tăng trởng kinh tế. Nổi bật trong số hàng loạt các doang nghiệp mới ra đời dó là liên doanh ORION-HANEL một trong những DN hàng đầu về sản xuất bóng đèn hình vô tuyến. Tổng vốn đầu t 229 triệu USD vốn pháp định 66 triệu USD trong đó 70% của Hàn Quốc 30% của Việt Nam. Các sản phẩm chính có chất lợng cao nh đèn hình màu 14,16,20,21,21 phẳng(4,3 triệu chiếc/ năm) súng điện tử cho màn hình màu(3,6 triệu chiéc/ năm) Hoạt động day truyền 3 ca 4 kíp. Đạt chứng chỉ ISO 9002 AFAQ. Tỷ lệ nội địa hoá dạt trên 60%. Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 9 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 Trong những năm qua với Luật DN ra đời chính sách khuyến đầu t nớc ngoài đã có những thay đổi mạnh mẽ thông thoáng hơn, nhiều DN từ Nhật, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc . dã tăng cờng đầu t vào Việt Nam. Trong đó Orion- Hanel đợc đánh giá là một liên doanh Hàn Quốc- Việt Nam có hiệu quả, qua một thời gian ngắn đã làm chủ công nghệ, sản xuất kinh doanh có lãi, đạt thành tích xuất sắc về xuất khẩu. Với tỷ lệ sai hỏng sản phẩm<0,045%. Hiện nay Orion Hanel đang là một trong những nhà cung cấp đèn hình có chất l- ợng tốt nhất thế giới, làm cho cả thế giới biết đến danh hiệu hàng Việt Nam chất lợng cao. Một trong những kinh nghiệm thành công của Orion Hanel là có đợc chiến lợc, phơng châm quản phù hợp với tính chất của liên doanh, cùng với chính sách đãi ngộ hợp của nớc ta, phát huy nội lực hớng ra thế giới trên nền tảng văn hoá doanh nghiệp đặc thù. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với địa phơng để sản xuất kinh doanh theo đúng luật pháp . C.Phần kết luận . Qua những phân tích ở trên ta khái quát đợc về những yếu tố thay đổi trong chính sách dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp. Càng thêm hiểu sâu sắc vai trò quan trọng về những định hớng, chiến lợc của Đảng Nhà nớc trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nớc hiện nay. Nh vậy với sự quan tâm cũng nh chỉ đạo kịp thời bằng những chính sách của Đảng Nhà nớc đã thúc đẩy cũng nh đóng góp một phần vô cùng to lớn vào sự thành công hay thất bại của nghành kinh doanh trong quá trình hội nhập kinh tế. Đây là một trong những định hớng hàng đầu mà mỗi nhà kinh doanh Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 10 [...]... về tình hình kinh tế - xã hội sản xuất kinh doanh II Những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh Trang 1 2 2 3 doanh quản của doanh nghiệp 1 Cơ chế quản kinh tế đang đợc đồng bộ hoá 2 Hình thành đồng bộ các yếu tố thị trờng 3 Tăng cờng hiệu lực của các công cụ, chính sách quản vĩ 3 4 5 mô, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật 4 Chủ động hội nhập kinh tế quốc... hàng chủ lực Đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính, giảm các chi phi giao dịch phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu Khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân Việt Nam đầu t II- Những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh qiản của doanh nghiệp 1- Cơ chế quản kinh tế đang đợc đồng bộ ho hoàn thiện bớc đầu Trong năm qua, nhiều đạo luật về kinh tế, xã hội đợc ban... đờng lối chính sách của Đảng, Nhà Nớc hình thành về cơ bản khuôn khổ pháp cho nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phân vận hành trong cơ chế thị trờng, có sự quản của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa của nhà nớc Cơ chế quản kinh tế, hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách đợc Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 14 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 đồng bộ hoá hoàn... thành đồng bộ các yếu tố thị trờng Xúc tiến việc hình thành đồng bộ các loại thị trờng đi đôi với việc tạo lập khung pháp luật đảm bảo sự quản và giám sát của Nhà nớc Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN cá nhân tiếp cận thị trờng, tự chủ tự chịu trách nhiệm kinh doanh; giảm đến mức tối đa sự can thiệp hành chính của các cơ quan nhà nớc hoạt động kinh doanh của DN Sửa đổi bổ sung Luật Phá sản... Luật DN nhà nớc Luật DN hiện hành; Luật Đầu t trên cơ sở thống nhất Luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam Luật Khuyến khích đầu t trong nứơcđổi mới hoàn thiện quy trình xây dựng luật, ban hành thực thi pháp luật áp dụng đối với các mô hình kinh doanh quản của DN 4- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, mở rộng kinh tế đối ngoại Tiếp tục chính sách mở cửa chủ động hội nhập kinh. .. học Quản & Kinh doanh Hà Nội 17 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 độ báo cáo, thông tin, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải công khai, minh bạch đối với tài chính DN Xây dựng Luật Quản vốn tài sản của nhà nớc Thiết lập cơ chế giám sát tài chính- tiền tệ nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia Nâng cao hiệu lực pháp chất lợng kiểm toán nhà nớc nh một công cụ mạnh của Nhà. .. dựng hoàn thiện khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa Sửa đổi bổ sung pháp luật hiện hành phù hợp với yêu cầu thực hiện chiến lợc kinh tế- xã hội yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các luật: Luật Thơng mại, Luật Phá sản DN, Bộ Luật Lao động, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân sách nhà nớc, Luật Đất đaixây dựng một số luật mới nh: Luật DN trên cơ sở thống nhất Luật. .. cải cách hành chính III Hạn chế mục tiêu phát triển IV Cơ sở thực tiễn C Phần kết luận 7 8 8 9 11 Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 11 Tiểu luận tổ chức quản Nguyễn Thị Bích Hằng - 611 Tài liệu tham khảo 1 Văn kiện đại hội đảng 9 2 Nghị quyết TW 5 3 Báo diễn đàn doanh nghiệp Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội 12 Tiểu luận tổ chức quản Trờng Đại học Quản & Kinh doanh Hà Nội... quản doanh nghiệp nhà nớc, nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh; thực hiện việc tách quyền chủ sở hữu nhà nớc của các cơ quan nhà nớc với quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xoá bổ chế độ cơ quan, cấp hành chính chủ quản chuyển một bộ phận doanh nghiệp nhà nớc sang hoạt động theo hình thức công ty TNHH... bán nhàcủa nhà nớc tại các đô thị, mở rộng các hình thức kinh doanh bất động sản 3- Tăng cờng hiệu lực của các công cụ, chính sách quản vĩ mô, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hoá, nâng cao tính định hớng dự báo, nâng cao chất lợng của các quy hoạch kế hoạch, gắn quy hoạch, kế hoạch với thị trờng Đổi mới nội dung phơng pháp lập thực . hình kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh 2 II. Những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp 3 1. Cơ chế quản. thổ và an ninh quốc gia. IV. Cơ sở thực tiễn. Trong thời gian qua chính sách và pháp luật của nhà nớc đã có những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước- những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Chứng minh bằng thực tiễn doanh nghiệp, Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước- những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Chứng minh bằng thực tiễn doanh nghiệp, Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước- những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Chứng minh bằng thực tiễn doanh nghiệp, Hạn chế và mục tiêu phát triển. Cơ sở thực tiễn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay