khóa luận tốt nghiệp hệ thống các biện pháp hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt nam

106 858 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2014, 16:51

[...]... sánh, hệ thống hoa trên quan diêm lý luận theo định hướng phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ của Đảng Nhà nước Kết cấu của khoa luận: Khoa luận gồm có 3 chương Chương ì Tổng quan về các doanh nghiệp vừa nhỏ hệ thống các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Chương li Hệ thống các biện pháp hỗ trợ SME của Nhật Chương ỈU Bài học kinh nghiệm từ hệ thống các biện pháp trợ doanh nghiệp vừa. .. đôi với các doanh nghiệp vừa nhỏ của Chính phủ nước này 23 CHƯƠNG li HỆ THỐNGt:ÁC BIỆN PHÁP H Ò TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA NHẬT ì VỊ TRÍ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎNHẬT 1 Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp vừa nhỏ Nhật Các doanh nghiệpNhật hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuât, lưu thông dịch vụ, thu hút đến 8 0 % lao động chi phôi lớn đèn nên kinh tê Trong... là vệ tinh cho những doanh nghiệp lớn, v i 6 0 % các doanh nghiệp vừa nhỏ đều có giao dịch trực tiếp hay gián tiếp v ớ i các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp sản xuất, hay nói cách khác, sự phát triển của các doanh nghiệp vừa nhỏ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế Nhật Tỉ lệ lao động trong các doanh nghiệp Tỉ lệ doanh nghiệp vừa nhỏ cùa Nhật vừa nhỏ của Nhật Nguồn:... 4 các doanh nghiệp vừa nhỏ năm 2002 được xây dụng nhăm cải thiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp vừa nhỏ, đồng thời đẩy mạnh sự phát triên lành mạnh hóa các doanh nghiệp, mờ rộng phạm v i , giải quyết việc làm ờ thành thị nông thôn; A n Đ ộ có đạo luật phát triên SMEs năm 2006, luật kinh doanh các doanh nghiệp vừa nhỏ của Liên minh châu Au 1.2 Hệ thống trợ các doanh nghiệp. .. phát triển cùa mình Trong số đó, có thể thấy Nhật Bản là nước có hệ thống hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa nhỏ hoàn thiện hiệu quả nhất, điều đó cũng giúp chúng ta lý giải được phần nào tại sao Nhật Bản lại có số lượng lớn SMEs phát triển đen như vậy Sang chương li, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về hệ thống hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa nhỏ ở Nhật, đế hiếu rõ hơn chính sách trợ đôi với các. .. lên của các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành dịch vụ thông túi 2 Vai trò của SME đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản Các doanh nghiệp vừa nhỏ là cơ sộ kinh tế trong chuỗi giá trị công nghiệp nền tảng phát triển của nền kinh tế Nhật 99,2% doanh nghiệpNhậtcác doanh nghiệp vừa nhỏ v ớ i con số không nhỏ là 5,7 triệu SMEs cung cấp việc làm ổn định cho 7 0 % đến 8 0 % lao động Không... hiệp các ngành công nghiệp nhỏ vừa Malaixia, Trung tâm tư vân quốc gia các doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh đó còn có các tố chức hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ cảở trong nước khu vực Các tô chức hỗ trợ trong nước như các quỹ tín dụng, 20 ngân hàng, quỹ bảo lãnh tín dụng, những viện nghiên cứu phát triên công nghệ, hội nghiên cứu các doanh nghiệp vừa nhỏ Ngoài ra, các tô chức quốc tế... sách của Chính phủ, phần tích những ảnh hường của chính sách đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa nhỏ, hỗ trợ giúp đỡ các thành viên phát triển cơ hủi kinh doanh, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; Indonesia có Phòng thương mại công nghiệp Indonesia ( K A D I N Nasional), Malaixia có 3 cơ quan Tập đoàn phát triển các ngành công nghiệp nhỏ vừa, H ủ i liên hiệp các. .. công nghệ tạo ra những sản phẩm mới SMEs phát triểncác thị trường ngách sẽ phát triển những kỷ thuật, công nghệ m à các doanh nghiệp lớn không thê làm được Ví dụ như ờ Nhật Bản, tỉ lệ doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ những sản phàm mới lại là những doanh nghiệp vừa nhỏ 15 Biểu đồ Tỉ lệ đến hành các hoạt động nghiên cứu phát triểncác doanh nghiệp Nhật. .. là các doanh nghiệp vừa nhỏ trong ngành sản xuât chế tạo, hầu hết các doanh nghiệp này hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp các linh phụ kiện nguyên liệu thô cho các doanh nghiệp lớn Việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Nhật đã có từ trước thời kỳ chiến tranh từ những năm 1920 khi các ngành công nghiệp nặng hóa chất bắt đầu phát triển, nhưng phát triển mạnh mẽ nhất vào . và nhỏ Chương li. Hệ thống các biện pháp hỗ trợ SME của Nhật Chương ỈU. Bài học kinh nghiệm từ hệ thống các biện pháp hô trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật đối với Việt Nam Khoa luận . vừa và nhỏ của Đảng và Nhà nước. Kết cấu của khoa luận: Khoa luận gồm có 3 chương Chương ì. Tổng quan về các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hệ thống các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và. VỀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỞ VÀ HỆ THÔNG CÁC BIỆN PHÁP HÔ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 5 ì. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 5 /. Khái niệm về doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp hệ thống các biện pháp hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt nam, khóa luận tốt nghiệp hệ thống các biện pháp hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt nam, khóa luận tốt nghiệp hệ thống các biện pháp hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt nam, CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Những ưu thế và hạn chế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hệ thống các biện pháp hỗ trợ cho các DNVVN ở các nước trên thế giới, Vai trò của hệ thống các biện pháp hỗ trợ SMEs, CHƯƠNG II HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT, Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật, Quy định luật pháp đối với hoạt động từng thời kỳ của SMEs, Các biện pháp hỗ trợ về kinh doanh, Các biện pháp hỗ trợ về nguồn vốn, Các biện pháp hỗ trợ về nghĩa vụ tài chính, Các biện pháp hỗ trợ về thương mại và khu vực, Hạn chế còn tồn tại, I NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC DOANH NGHỊÊP VỪA VÀ NHỎ Ỏ VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN, Thực trạng chính sách phát triển SME ở Việt Nam, Những bài học có thể áp dụng được cho việc xây dựng hệ thống các biện pháp hỗ trợ, Một số bài học vẫn chưa áp dụng được đối với Việt Nam, Nâng cao hơn nữa vai trò của các hiệp hội, câu lạc bộ giám đốc và tổ chức chuyên môn đối với sự phát triền của SMEs, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn