khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việt nam

89 548 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2014, 16:20

[...]... phán loại doanh nghiệp nhỏ vừa một s i nước ô Đông Nam A Quốc gia/ tổPhân loại Số chức Doanh thu động lao Số vốn 1 Thái Lan Doanh nghiệp nhỏ 0-50 Dưới 50 triệu Baht Doanh nghiệp vừa 51-200 50-200 triệu baht 2 Philipin Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 100-199 3-15 triệu Không quan peso 10-99 trọng 15-100 triệu peso 2 Indonesia Doanh nghiệp nhỏ 5-19 0-20.000 USD 0-100.000 USD Doanh nghiệp vừa 20-99... cỡ vừa trở lên Tỷ lệ các doanh nghiệp này trong cơ cấu các doanh nghiệp các nước phát triển đang phát triển là khác nhau li Biểu 2: Phân cấp SMEs theo trình độ công nghệ năng lực sáng tạo các nước đang phát triển các nước công nghiệp Các nước phát triển Các nước đang phát triển Tại các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước thu nhập thấp, các SMEs thường mức độ trung bình yếu về... doanh nghiệp nhỏ vừa Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp nêu trẽn thì nét chung của các doanh nghiệp nhỏ vừa các nước đang phát triển vẫn là khậ năng cạnh tranh m rộng thị trường chưa thật sự cao Tinh trạng xuất khẩu đáng buồn của các SMEs các nước đang phát triển phận ánh khoậng cách năng suất giữa các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ bởi các doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp... tiếp cho tăng trưởng kinh tế Câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin thung lũng Sillicon( M ỹ ) là một ví dụ sinh động cho năng lực công nghệ không hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ vừa 1.5 Doanh nghiệp nhỏ vừa là nơi nuôi dưỡngtìnhthần kinh doanh V i chi phí đầu tư tương đối thấp, quy m ô môi trường kinh doanh vừa phải của các doanh nghiệp. .. trình khởi nghiệp từ quy m ò của một doanh nghiệp nhỏ, chi gồm một nhóm vài người cùng chí hướng ý tưởng kinh doanh Nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa của các quốc gia trên thế giới ra đời trong môi trường t i chính hết sức à linh hoạt đã tạo ra nhiều bước tiến thần kỳ nhanh chóng thương mai hóa được ý tưởng đó ra thị trường Nhiều nhà kinh tế ví doanh nghiệp nhỏ vừa như một làn gió mới cho nền kinh. .. : KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA MỘT s N Ư C TRÊN THÊ GIỚI ì K I N H N G H I Ệ M C Ủ A M T số N Ư C 1 K i n h n g h i ệ m của H o a K ỳ Tại Mỹ, khu vục doanh nghiệp nhỏ vừa được gọi chung dưới cái tên doanh nghiệp nhỏ ( Small Business) đã trấ thành một lực lượng không thế thiếu của nền kinh thế lớn nhất thế giới này Theo Cục Quản lý doanh nghiệp nhỏ ( SBA) của Mỹ, doanh nghiệp. .. CỦA DOANH NGHIỆP N H V À VỪA Đ I V I NỀN K I N H TÊ QUỐC D Â N Mạc dù có mang một cái tên khiêm tốn " nhỏ vừa" nhưng những đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ vừa lại không hề bé nhỏ chút nào Xét chung các nền kinh tế thị trường, trên 9 0 % số lượng doanh nghiệpcác doanh nghiệp nhỏ vừa thậm chí là siêu nhỏ Trong khu vực châu á Thái 14 Bình Dương, SMEs chiếm tới 9 8 % tổng số các doanh. .. kinh doanh có hiệu quả cao đã lấn dẩn sang thị trường cùa các doanh nghiệp lớn, làm cho các doanh nghiệp này dần lâm vào tình trạng phá sản Hiện tượng này có thể còn m i lạ, nhưng nó đã diễn ra một số ngành như dệt may, bán lỗ Ba là, các doanh nghiệp nhỏ vừa cùng bắt tay hợp tác với doanh nghiệp lớn, hỗ trợ bổ sung cho nhau Ví dụ, xí nghiệp lớn sản xuất một số bộ phận chính, cấc xí nghiệp nhỏ. .. sự u phát triển đó, năng suất do các nguồn lực mới đem lại được nâng cao ,và vì thế không cần đế nhiều lao động -nhân tố sản xuất truyền thống n Đ i với một nền kinh tê chuyên đổi như Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ vừa mới chỉ nhận được sự quan tâm từ sau Đ i Mới, lợi thếcùa người đi sau là chúng ta có thể học hỏi được kinh nghiệm và m ô hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa của những nước. .. là các doanh nghiệp độc lập không được bao cấp có dưới 250 công nhân, với doanh thu hàng năm không quá 20 triệu ECU, hoặc quy m ô vốn nhỏ hơn l o triệu ECU Theo Tổ chức hợp tác phát triển kinh tếOECD, doanh nghiệp được phân loại như sau: • Doanh nghiệp siêu nhỏ: có dưới 19 lao động • Doanh nghiệp nhỏ: nhân cóng từ 19-99 • Doanh nghiệp vừa: số nhân công từ 100-499 • Doanh nghiệp lớn: số nhân . sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa và vai trò cạa doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế, khóa luận i sâu vào nghiên Ì cứu kinh nghiệm và mô hình phát triển doanh . phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa một số nước trên thế giới Chương HI: Định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm một số. " Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và bài học cho Việt Nam& quot; làm để tài cho khóa luận tốt nghiệp cạa mình li. Mục đích nghiên cứu cạa để tài Trên cơ sở làm
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việt nam, khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việt nam, khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việt nam, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, 2 Cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa là cỗ máy tạo việc làm cho nền kinh tế quốc dân, làm giảm sức ép thất nghiệp, góp phần ổn định xã hội, 6 . Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường đóng vai trò là vệ tình cho các doanh nghiệp lớn, CHƯƠNG lI : KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, Kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Kinh nghiệm của Nhật Bản, Kinh nghiệm của Hàn Quốc, kinh nghiệm của Trung Quốc, Kinh nghiệm của một số nước ASEAN, CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC, Khái niệm và đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Tình hình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua, Định hướng của Đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn