Giải pháp giảm rủi ro thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV – Móng Cái.

26 328 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2012, 14:45

Báo cáo thực tập: Giải pháp giảm rủi ro thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV – Móng Cái. Bỏo cỏo thc tp i hc Kinh doanh & Cụng ngh H Ni M U Ngõn hng úng vai trũ l trung tõm tin t, tớn dng v thanh toỏn, nú gúp phn thỳc y quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, kỡm ch lm phỏt to iu kin cho sn xut tng trng v phỏt trin. Trong lnh vc hot ng ngõn hng nc ta hin nay thanh toỏn quc t theo phng thc tớn dng chng t phc v cho thanh toỏn xut nhp khu c s dng nhiu nht, thng xuyờn nht v giữ một vị trí quan trọng trong giao dịch ngoại th ơng, đặc biệt trong bối cảnh đát nớc mở cửa và hội nhập. Là sinh viên chuyên ngành Kinh Doanh Thơng Mại Quốc Tế, ngoài những kiến thức cần thiết về nghiệp vụ ngoại thơng, kỹ năng và sự hiểu biết về những phơng thức thanh toán quốc tế cũng là hành trang không thể thiếu.Thực hiện chủ trơng của Khoa Kinh Doanh Thơng Mại Quốc Tế, Trờng Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội về việc hớng dẫn cho sinh viên thực tập và làm luận văn cuối khoá, em đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp của mình tai Ngân Hàng Đầu T và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái. Đợc nhà nớc xếp hạng là 1 trong 23 doanh nghiệp đặc biệt, Ngân Hàng ầu T và Phát Triển Việt Nam nói chung v chi nhánh Ngân Hàng u T và Phát Triển Móng Cái nói riêng luôn đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế cũng nh các dịch vụ kinh tế đối ngoại khác. Chính vì những lý do đó, em đã liên hệ thực tập tại chi nhánh Ngân Hàng ầu T va Phát Triển Móng Cái Hùng Vơng Ho Lc. Nội dung báo cáo thực tập đợc chia làm 3 phần chính: Phần 1: Tổng Quan về Ngân Hàng Đầu T và Phát Triển Việt Nam và chi nhánh Ngân Hàng Đầu T va Phất Triển Móng Cái. Phần 2: Thực trạng kinh doanh của Ngân Hàng Đầu T va Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Móng Cái. Phần 3: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân Hàng Đầu T và Phát Triển Móng Cái. SV: Chu Th Huyn Trang MSV: 06D17522N 1 Bỏo cỏo thc tp i hc Kinh doanh & Cụng ngh H Ni PHN I: TNG QUAN V NGN HNG U T V PHT TRIN VIT NAM CHI NHNH MểNG CI I. Qỳa trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca BIDV Múng Cỏi. 1. Qúa trình hình thành BIDV Múng Cỏi tin thõn l phũng cp phỏt xõy dng c bn thuc ty Ti chớnh Hi Ninh, thnh lp nm 1963. n nm 1964 khi xỏc nhp Hi Ninh vi khu Hng Qung thnh lp chi bin Ngõn hng Kin thit Tiờn Yờn, khi y ch cú 7 cỏn b qun lý cỏc khu: ỡnh Lp, Bỡnh Liờu, Ba Ch, Tiờn Yờn, m H, H Ci, Múng Cỏi. Nm 1993, chi nhỏnh v a bn Múng Cỏi hot ng. Theo quyt nh 888/2005 ca NHNN, ngy 2/10/2006 BIDV Múng Cỏi chớnh thc tr thnh chi nhỏnh ngõn hng cp 1 trc thuc trung ng. Tuy thi gian hot ng cha lõu nhng BIDV Múng Cỏi ó t nhiu thnh cụng ỏng k. BIDV Múng Cỏi la ngân hàng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nớc. Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của BIDV, với phơng châm Chia sẻ cơ hội Hợp tác thành công. Ngoài ra BIDV còn có mục tiêu hoạt động là trở thành Ngân Hàng chất lợng uy tín hàng đầu Việt Nam. Với chính sách kinh doanh Chất lợng Tăng trởng bền vững Hiệu quả an toàn. Khách hàng - đối tác của BIDV là các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính. 2. Cỏc bc phỏt trin ch yu ca BIDV Múng Cỏi. Lịch sử xây dựng trởng thành của BIDV Múng Cỏi l một chặng đ ờng đầy gian nan và thử thách nhng cũng rất đỗi tự hào gắn với từng thời kỳ lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lợc va xây dựng đất nớc của dân tộc Việt Nam Nh vic trin khai ng b cỏc gii phỏp nờn kt qu hot ng ca BIDV Múng Cỏi rt kh quan, th hin cỏc mt sau: + T lo vn phc v u t phỏt trin SV: Chu Th Huyn Trang MSV: 06D17522N 2 Báo cáo thực tập Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội BIDV Móng Cái đã chủ động, sáng tạo, đi đầu trong việc áp dụng các hình thức huy động nguồn vốn bằng VNĐ và ngoại tệ. Ngoai các hình thức huy động vốn trong nước, BIDV Móng Cái còn huy động vốn ngoài nước, tranh thủ tối đa nguồn vốn nước ngoài thông qua nhiều hình thức vay vốn khác nhau như vay thương mại, vay hợp vốn, vay qua các hạn mức thanh toán, vay theo các hiệp định thương mại, vay hợp vốn dài hạn, vay tài trợ xuất nhập khẩu, đồng tài trợ và bảo lãnh,… Nhờ việc đa phương hoá, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp huy động vốn trong nước và ngoài nước nên nguồn vồn của BIDV Móng Cái huy động được dành cho đầu phát triển ngày càng lớn. + Phục vụ đầu phát triển theo đường lối Công nghiệp hoá - hiện đại hoá Mười năm đổi mới cũng là mười năm BIDV Móng Cái nỗ lực cao nhất phục vụ cho đầu phát triển. Với nguồn vốn huy động được thông qua nhiều hình thức, BIDV đã tập trung đầu cho nhiều chương trình lớn, những dự án trọng điểm, các ngành then chốt của nền kinh tế. Nguồn vốn tín dụng của BIDV đã góp phần làm tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, năng lực sản xuất của các ngành. + Kinh doanh đa năng, tổng hợp theo chức năng của ngân hàng thương mại BIDV Móng Cái đã hoạch định chiến lược phát triển vừa nỗ lực cao nhất phục vụ đầu phát triển, vừa tập trung nguồn lực để nghiên cứu, xây dựng và hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới tưng bước xoá thế “Độc canh tín dụng” trong hoạt động ngân hàng. Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ như thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, bảo lãnh, chuyển tiền kiều hối… từng bước điều chỉnh cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng dần tỷ trọng thu từ dịch vụ và kinh doanh tiền tệ liên ngân hàng. + Hình thành và nâng cao một bước năng lực quản trị điều hành hệ thống. SV: Chu Thị Huyền Trang MSV: 06D17522N 3 Báo cáo thực tập Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy mạnh mẽ tại Hội sở chính và các đợn vị thành viên trong việc định hướn mục tiêu hoạt động, đề ra giải pháp hoạt động. Chỉ đạo điều hành theo phương pháp tập trung dân chủ, phân công trách nhiệm và quyền hạn ràng ở từng cấp điều hành, vì vậy đã phát huy được vai trò chủ động sáng tạo cũng như tinh thần trách nhiệm cao của từng tập thể và cá nhân trong quản trị điều hành toàn hệ thống Công tác quản trị điều hành, tuyển dụng và đào tạo cán bộ, phát triển công nghệ bao gồm nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm đã có, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để đưa vào sử dụng những sản phẩm, dịch vụ mới và triển khai có kết quả theo tiến độ của dự án hiện đại hoá công nghệ ngân hàng liên tục được thực hiện có kết quả + Đổi mới công nghệ ngân hàng để nâng cao sức cạnh tranh BIDV Móng Cái đã có những bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ từ không đến có, từ thủ công đến hiện đại. Công nghệ tin học được ứng dụng và phát huy hiệu quả trong các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, huy động vốn, quản lý tín dụng, kinh doanh tiền tệ và quản trị điều hành. Các sản phẩm mới như Home Banhking, ATM… được thử nghiệm và thu được kết quả khả quan. Những tiến bộ về công nghệ NH đã góp phần quan trọng vào kết quả và sự phát triển của BIDV Sau những năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế BIDV đã đạt được những kết quả quan trọng thể hiện trên một số bình diện sau đây: + Quy mô tăng trưởng và năng lực tài chính được nâng cao + Cơ cấu lại hoạt động theo hướng hợp lý hơn + Lành mạnh hoá tài chính và năng lực tài chính tăng lên đáng kể + Đầu phát triển công nghệ thông tin + Hoàn thành tái cấu trúc mô hình tổ chức - quản lý, hoạt động, điều hành theo tiêu thức NH hiện đại SV: Chu Thị Huyền Trang MSV: 06D17522N 4 Báo cáo thực tập Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội + Đầu tư, tạo dựng tiềm lực cơ sở vật chất và mở rộng kênh phân phối sản phẩm + Không ngừng đầu cho chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực + Tiếp tục mở rộng và nâng tầm quan hệ đối ngoại lên tầm cao mới + Doanh nghiệp Vì cộng đồng + Bồi đắp văn hoá doanh nghiệp + Chuẩn bị tốt các tiền đề cho cổ phần hoá BIDV + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển theo mô hình tập đoàn II. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Móng Cái SƠ ĐỒ 1 : HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA BIDV MÓNG CÁI SV: Chu Thị Huyền Trang MSV: 06D17522N 5 Báo cáo thực tập Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (Nguồn : Phòng KHTH, Chi nhánh BIDV Móng Cái.) PHẦN II: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA BIDV MÓNG CÁI I. Đặc điểm kinh doanh của BIDV Móng Cái. 1. Đặc điểm môi trương kinh doanh Kinh tế thế giới đã có nhiều biến động phức tạp tác động xấu tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, biểu hiện: những tháng đầu năm giá vàng, giá dầu thế giới tăng cao, kinh tế trong nước lạm pháp cao Những tháng cuối năm do ảnh hưởng của khủng hoảng của tài chính thế giới đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước….Những biến động của kinh tế thế giới SV: Chu Thị Huyền Trang MSV: 06D17522N BAN GIÁM ĐỐC Phòng Quản lý rủi ro Phòng Quan hệ khách hàng Phòng Dịch vụ khách hàng Tổ quản trị tín dụng Phòng Giao dịch Hải Hà Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Tổ quản lý & Dịch vụ kho quỹ 6 Báo cáo thực tập Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước như: các doanh nghiệp gặp khó khăn; đầu nước ngoài, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, kiều hối đều giảm…… Trước tình hình trên, Chính phủ đã đưa ra nhiều gói giải pháp nhằm hạn chế tối đa sự suy giảm kinh tế trong nước tạo tiền đề khôi phục, phát triển kinh tế trong thời gian tới. Trong các gói giải pháp trên Chính phủ đặc biệt quan tâm tới ổn định chính sách tiền tệ thông qua các công cụ điều hành lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, kích cầu đầu tư, tiêu dùng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu…. * Kinh tế trên địa bàn Kinh tế Việt Nam nói chungThành phố cửa khẩu Móng Cái nói riêng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Móng Cái là địa bàn biên giới, do những đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2008 tương đối cao, cụ thể như sau; + Giá trị các ngành dịch vụ tăng trên 16%. + Giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản tăng khoảng 6%. + Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.673 tỷ đồng, tăng 30% Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm trên 80% tổng thu ngân sách trên địa bàn nên khi nền kinh tế trong nước và thế giới gặp khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nói chung và hoạt động Ngân hàng nói riêng. Là một thành viên trong hệ thống các ngân hàng của Ngân hàng Đầu và phát triển Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng đầu và phát triển Móng Cái ra đời trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình đổi mới. Buổi đầu thành lập không thể tránh khỏi những khó khăn nhưng chi nhánh BIDV Móng Cái đã chứng tỏ được thế mạnh của mình trong lĩnh vực Đầu tư. Sau khi đất nước hội nhập với SV: Chu Thị Huyền Trang MSV: 06D17522N 7 Bỏo cỏo thc tp i hc Kinh doanh & Cụng ngh H Ni nn kinh t quc t, tham gia sõn chi ln WTO, ngy cng cú nhiu c ch thụng thoỏng cho cỏc doanh nghip phỏt trin, kộo theo ú l s ra i ca nhiu ngõn hng thng mi. iu ú cng ng ngha vi vic mụi trng kinh doanh ca ngnh ngõn hng núi chung v ca BIDV Múng Cỏi núi riờng tr nờn cnh tranh hn bao gi ht. Thờm vo ú, trong nhng nm gn õy, t l lm phỏt liờn tc tng cao, t giỏ vng v ngoi t liờn tc bin i cng t ngnh ngõn hng vo nhiu thỏch thc mi. 2. c im v ngun vn Cũng nh các ngân hàng thơng mại khác thì nghiệp vụ huy động vốn của BIDV Múng Cỏi bao gồm các hình thức sau: Tạo vốn qua huy động tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn, tiền gửi tiết kiệm và tạo vốn qua đi vay. BIDV Múng Cỏi từ khi mới thành lập đã đặt mục tiêu khai thác tối đa cơ hội ở thị trờng bán lẻ thông qua các dịch vụ đa dạng và u tiên khách hàng là đỗi tợng tiêu dùng cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để có vốn kinh doanh, BIDV Múng Cỏi đẩy mạnh huy động vốn bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng huy động vốn trong dân c thông qua tài khoản tiền gửi và các sản phẩm dịch vụ linh hoạt khác, để tăng cờng tính hiệu quả trong hoạt động huy động vốn, BIDV Múng Cỏi phân khúc thị trờng, tung ra các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng mục tiêu nh: Tiết kiệm phú lộc;Tiết kiệm lãi suất thởng; Tiết kiệm thởng ngay lãi suất bằng tiền mặt; Tiết kiệm u đãi ngời cao tuổi. Trong khối ngân hàng thơng mại nhà nớc, lãi suất huy động tiền gửi của BIDV Múng Cỏi luôn đợc điều chỉnh ở mức cạnh tranh nhất. II. Danh mc sn phm kinh doanh ca chi nhỏnh BIDV Múng Cỏi. L ngõn hng phc v kinh doanh i ngoi lõu i nht ti Vit Nam, Ngõn Hng u T v Phỏt trin núi chung v chi nhỏnh Múng Cỏi núi riờng luụn i u trong vic cung cp ti khỏch hng cỏc dch v tiờn tin hng u nhm tha món ti a nhu cu ca khỏch hng. Danh mc sn phm kinh doanh ca chi nhỏnh BIDV Múng Cỏi c th hin chi tit bng sau SV: Chu Th Huyn Trang MSV: 06D17522N 8 Báo cáo thực tập Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội Bảng 2.1: Công tác dịch vụ và phát triển sản phẩm Stt Chênh lệch TH năm TH năm Tăng trưởng (+) (%) 1 Thu ròng từ kinh doanh ngoại tệ 427 695 268 62% 2 Thu từ dịch vụ thanh toán, tài trợ TM 8 338 11 138 2 800 33% 3 Thu ròng từ dịch vụ kho quỹ 208.5 4 4 Thu ròng từ nghiệp vụ bảo lãnh 0.20 7 5 Thu phí dịch vụ phát hành thẻ ATM 29.4 47.7 6 Thu ròng dịch vụ khác 103.4 72 Tổng cộng 9 107 11 963 2 856 31% Kết quả thu ròng từ hoạt động dịch vụ là 11 963 tỷ đồng tăng 2 856 tỷ (31%) so với năm 2007. Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trong nước, chuyển tiền quốc tế…. Để đạt được kết quả trên một mặt là do lợi thế từ môi trường kinh doanh trên địa bàn mặt khác Chi nhánh đã thấy được tầm quan trong của việc phát triển dịch vụ đối với các hoạt động của Chi nhánh nên ngay từ đầu năm Chi nhánh không ngừng đổi mới, nâng cao phong cách phục vụ và đã đưa ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm tăng cường và thu hút khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ tại Chi nhánh. Hoạt động thanh toán biên mậu tăng nhanh, doanh số thanh toán biên mậu thực hiện trong năm trên 11 500 nghìn tỷ tăng trên 65% so với thực hiện năm 2007. Hoạt động dịch vụ có những bước tăng trưởng đột phá nhưng nguồn thu chưa đa dạng, các dịch vụ ngân hàng hiện đại triển khai còn chậm, đặc biệt chưa triển khai rộng dịch vụ thanh toán lương qua tài khoản chưa triển khai rộng rãi dịch vụ thanh toán hoá đơn, tiền điện, nước … III. Thực trạng kinh doanh của BIDV - chi nhánh Móng Cái. 1. Kinh Doanh Tín Dụng: SV: Chu Thị Huyền Trang MSV: 06D17522N 9 Bỏo cỏo thc tp i hc Kinh doanh & Cụng ngh H Ni 1.1 Hot ng huy ng vn: Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động của BIDV Múng Cỏi Đơn vị : Tỷ VND Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền Số tiền So với 2007 Số tiền So với 2008 +/- % +/- % Tổng nguồn vốn huy động 239 269 30 112 359 90 133 1.Theo loại tiền - Nội tệ 225 257 32 114 329 72 128 - Ngoại tệ 14 12 -2 86 30 18 250 2.Theo nguồn huy động - TG dân c 156 219 63 140 287 68 131 - TG TCKT và TCTD 83 49 -34 59 72 23 147 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh-Phòng KHTH - BIDV Múng Cỏi) Trc yờu cu phi tng cng huy ng vn ca BIDV, vi cỏc chớnh sỏch tho thun lói sut linh hot phự hp vi din bin th trng, lng vn huy ng tit kim ca BIDV Múng Cỏi t c kt qu khỏ tt nht l trong bi cnh nn kinh t trong nm 2008 gp nhiu khú khn, bt n. Tớnh n 31/12/2009, tng ngun vn ca BIDV Múng Cỏi t 359 t ng, tng 33% so vi nm 2008. Ngun vn huy ng t dõn c t 287 t ng tng 31% so vi nm 2008. Ngun vn huy ng t TCKT v TCTD t 72 t ng tng 44% so vi nm 2008. -/ Huy ng VN t 329 t ng, chim 91,6% tng ngun vn huy ng. -/Huy ng ngoi t t 30 t ng, chim 8,4% tng ngun vn huy ng. 1.2 Hot ng tớn dng cho vay: Bng 2.3 : Tỡnh hỡnh d n ca BIDV Múng Cỏi n v : T VN . Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Tng d n( theo k 120 180 380 SV: Chu Th Huyn Trang MSV: 06D17522N 10 [...]... Vỡ vy, em mnh dn chn ti: Gii phỏp gim ri ro thanh toỏn theo phng thc tớn dng chng t ti BIDV Múng Cỏi lm ti cho khoỏ lun tt nghip ca mỡnh Mc dự rt c gng nhng vi kin thc v kinh nghim thc t cũn hn ch nờn bi vit ca em cũn nhiu thiu sút nh cha a ra c s liu y v ri ro trong thanh toỏn theo phng thc tớn dng chng t ti BIDV Múng Cỏi, vic phõn tớch cỏc ri ro m BIDV Múng Cỏi gp phi cha y Cho SV: Chu Th... riờng ó cú nhiu thnh tu ni tri trong lnh vc ngoi thng v thanh toỏn quc t Sau quá trình thực tập tại ngân hàng BIDV Múng Cỏi, em ó tỡm hiu k v nhn thy rng, vic thanh toỏn tin hng xut nhp khu ti BIDV Múng Cỏi ch yu thụng qua phng thc Tớn Dng chng t Cựng nhiu im u vit v thun li trong phng thc thanh toỏn i vi khỏch hng, song phng thc tớn dng chng t li mang trong nú nhiu ri ro m nu khụng c suy xột cn thn... tắt Từ viết tắt Nội dung NHTM Ngân hàng thơng mại NHNN Ngân hàng nhà nớc TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nớc DS Doanh số HSC Hội sở chính TDCT Tín dụng chứng từ TMQT Thơng mại quốc tế TMCP Thng mi c phn XK Xuất khẩu NK Nhập khẩu L/C Letter of Credit - Tín dụng th BIDV Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam PGD Phũng Giao Dch SV: Chu Th Huyn Trang 23 MSV: 06D17522N Bỏo cỏo thc... 0.02 tiền 0.03 0.01 n Chỉ tiêu 1 Thu Phớ dch v thanh toỏn 3 Chi tr kiu hi vT VND Triu 150 8.2 Số 2009 So với 2008 +/% -2.7 75 tiền 0.04 0.01 USD (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ca BIDV Múng Cỏi) Dch v chuyn tin trong nc v quc t cng l mt trong nhng th mnh ca BIDV Múng Cỏi Vi uy tớn v thng hiu ca BIDV ngy cng c cng c trong tõm trớ khỏch hng, chi nhỏnh BIDV Múng Cỏi ó t c nhng kt qu khỏ tt 4.2 Dch v... 15.6 2 Nhng kt qu ni bt trong nm 2008 - Thu dch v rũng nm 2008 c t 11.96 t ng, chim 76% li nhun trc thu ca Chi nhỏnh, cao hn so vi mc bỡnh quõn trung bỡnh ton h thng Trong ú, thu t hot ng thanh toỏn (thanh toỏn trong nc, thanh toỏn biờn mu) khong 11.2 t ng SV: Chu Th Huyn Trang 18 MSV: 06D17522N Bỏo cỏo thc tp i hc Kinh doanh & Cụng ngh H Ni PHN 3: NH GI KT QU HOT NG KINH DOANH CA BIDV MểNG CI - V im mnh... mua vo t khong: 394 triu CNY Doanh s bỏn ra t khong: 395 triu CNY Trong nm 2009, do ch ng c phn ln lng ngoi t mua c t khỏch hng, BIDV Múng Cỏi gim l thuc ti a vo ngun mua t HSC BIDV, gúp phn h tr cho ngun ngoi t ca h thng Lói kinh doanh ngoi t nm 2009 t 0,96 t ng 3 Hot ng thanh toỏn quc t: Bảng 2.6 Hoạt động thanh toán biờn mu của BIDV Múng Cỏi Đơn vị: T ng Chỉ tiêu 2007 Số tiền Số tiền 2008 So với... tế trong thời kỳ hội nhập Qua quá trình học tập tại trờng và thời gian khảo sát thực tế, đợc sự giúp đỡ của các anh, chị trong ngân hàng em đã hoàn thiện báo cáo thực tập Qua đợt thực tập này cũng giúp em hiểu biết hơn về thực tế cơ cấu tổ chức cũng nh hoạt động kinh doanh của một chi nhánh ngân hàng thơng mại L mt ngõn hng gi vai trũ ch o trong vic u t cung cp cỏc dch v kinh t , BIDV núi chung v BIDV. .. ch trng bin phỏp t chc ch o trong kinh doanh t BIDV ó cú s chuyn bin Thng hiu v v th BIDV tip tc phỏt huy tỏc dng Cỏc chớnh sỏch iu hnh kinh t v mụ ca Chớnh ph v NHNN nhy bộn hn, tỏc ng rt mnh n th trng v hot ng kinh doanh ca cỏc NHTM Cỏc doanh nghip, khỏch hng ca BIDV cú c s kinh doanh vng chc cng chu tỏc ng ca khng hong, suy gim nhng cha b ri ro ln hoc v Cụng ngh ca BIDV tip tc c phỏt huy trờn nn... hàng nhiều cơ hội mới Ngân hàng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành từ những ngân hàng uy tín, nổi tiếng Đây là những kinh nghiệm hết sức quý báu Hơn nữa chúng còn có thế đợc tiếp cận với những tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, nhanh chóng nắm bắt, áp dụng vào thực hiện trong các nghiệp vụ ngân hàng, tăng tính cạnh tranh Hội nhập và phát triển cũng có nghĩa là thị trờng cho ngân hàng... cao cùng với việc thắt chặt tiền tệ: tăng lãi suất để giảm tiền trong lu thông; tăng tỷ lệ giữ trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nớc làm cho việc tăng trởng tín dụng gặp khó khăn hơn và tình hình cung- cầu vốn trên thị trờng cũng sẽ còn nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán Tình trạng mất cân đối giữa nhập khẩu và xuất khẩu trên cả nớc nói chungtại Múng Cỏi nói riêng cha thể khắc phục đợc ngay cũng . canh tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ như thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, bảo lãnh, chuyển tiền kiều hối… từng. : Phòng KHTH, Chi nhánh BIDV Móng Cái. ) PHẦN II: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA BIDV MÓNG CÁI I. Đặc điểm kinh doanh của BIDV Móng Cái.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm rủi ro thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV – Móng Cái., Giải pháp giảm rủi ro thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV – Móng Cái., Giải pháp giảm rủi ro thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV – Móng Cái., Các bước phát triển chủ yếu của BIDV Móng Cái., Đặc điểm môi trương kinh doanh, Hoạt động tín dụng cho vay: Bảng 2.3 : Tình hình dư nợ của BIDV Móng Cái, Tæng DSXK 7.656 Tæng DSNK 331 Tæng DS XNK 7.987, Tổng quan kết quả kinh doanh của chi nhánh BIDV Móng Cái.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay