thuyết trình các sản phẩm huy động vốn và lãi suất huy động của acb, stb, eib, tcb, eab

20 759 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 22:41

NHÓM THỰC HIỆN: 1. Đặng Ngọc Hùng 2. Trịnh Quốc Hùng 3. Huỳnh Quang Huy 4. Đào Thị Thanh Huyền 5. Nguyễn Đức Hưng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Công Gia Khánh ĐềĐề tàitài: Các : Các sảnsản phẩmphẩm huyhuy độngđộng vốnvốn vàvà lãilãi suấtsuất huyhuy độngđộng củacủa ACB, STB, EIB,ACB, STB, EIB, TCB, EABTCB, EAB Các sản phẩm huy động tiền gửi Ti ề n gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Ký quỹ Phát hành giấy tờ có giá Huy động vàng I. Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn: 1. Định nghĩa: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn là tài khoản được mở nhằm mục đích giao dịch thanh toán, tài khoản phải có số dư có, khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho ngân hàng, là loại tài khoản duy nhất mà chủ tài khoản được quyền sử dụng các công cụ thanh toán: séc, ủy nhiệm chi, lệnh chi tiền, chuyển khoản,…lãi suất thường rất thấp. 2. Loại tiền gửi: - VND - USD II. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: Ngân hàng Khách hàng Tên sản phẩm Loại tiền gửi Lãi suất ACB Cá nhân Tiền gửi có kỳ hạn VND, USD, EUR Lãi suất tương ứng với kỳ hạn Tiền gửi lãi suất thả nổi-online VND Lãi suất linh hoạt theo thị trường với lãi suất tự điều chỉnh vào đầu mỗi kỳ lãnh lãi (1tuần- 12 tháng) TGTT linh hoạt-Lãi suất thả nổi VND Lãi suất thả nổi tự điều chỉnh hàng kỳ 1 tuần, 2 tuần, hoặc 3 tuần USD linh hoạt-online USD Lãi suất hiện hành( được linh động điều chỉnh số ngày của kỳ gửi phù hợp với nhu cầu) Dynamic online (new) (dành cho KH có TKTGTTKKH VND & đã đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online) VND Lãi suất thả nổi vào đầu mỗi kỳ có thời hạn tương ứng với kỳ thông báo Doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn VND, USD, EUR Lãi suất tương ứng với kỳ hạn, thỏa thuận đối với ngoại tệ Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất linh hoạt VND Lãi suất thỏa thuận Tiền gửi đầu tư linh hoạt kèm quyền chọn VND Lãi suất cao hấp dẫn tự động điều chỉnh vào đầu các kỳ nhận lãi II. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: STB Cá nhân Tiền gửi trực tuyến VND Lãi suất cạnh tranh+hấp dẫn theo kỳ hạn Tiền gửi tương lai VND Lãi suất theo kỳ hạn, cố định (có nhiều tiện ích+khuyến mãi-tặng bảo hiểm) Doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn thông thường VND, EUR, USD Lãi suất thỏa thuận Tiền gửi linh hoạt doanh nghiệp VND Lãi suất hấp dẫn( rút vốn linh hoạt) Tiền gửi trung hạn linh hoạt VND Lãi suất hấp dẫn+Lãi suất thưởng (được rút vốn từng phần) Tiền gửi thả nổi VND,USD Lái suất theo mức ngân hàng công bố từng thời điểm+Lãi suất thưởng EAB Cá nhân Tiền gửi có kỳ hạn VND, USD Lãi suất theo kỳ hạn (không được rút vốn trước hạn) Doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn VND, ngoại tệ Lãi suất theo kỳ hạn +hấp dẫn, cạnh tranh TCB Doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn VND, ngoại tệ Lãi suất theo kỳ hạn, số tiền gửi càng lớn lãi suất càng cao (được rút vốn trước hạn) Tiền gửi thực gửi VND, ngoại tệ Lãi suất theo thời gian thực gửi (có th ể th ỏ a thu ậ n lãi su ấ t) II. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: EIB Cá nhân “call” 48h VND Lãi suất cao (quy định theo từng thời kỳ, được đăng ký rút vốn trước hạn, có thể gửi tiền nhiều lần) Tiền gửi lãi suất theo thời gian thực gửi VND Lãi suất tự động do ngân hàng công bố từng thời kỳ theo bậc thang (được rút vốn trước hạn) Doanh nghiệp Tiền gửi có kỳ hạn VND, ngoại tệ Lãi suất định Tiền gửi qua đêm VND Lái suất quy định Tiền gửi năng động lãi suất linh hoạt VND Lãi suất cao hơn lãi suất thông thường được tự động điều chỉnh vào đầu các kỳ nhận lãi (có thể gửi thêm, rút vốn linh hoạt) Tiền gửi tích lũy (new) VND Lãi suất theo từng món tiền gửi= lãi suất của kỳ hạn tương ứng với thời gian thực gửi+lãi suất thưởng tích lũy (có thể gửi thêm, chỉ được rút vốn khi đến hạn) Tiền gửi kỳ hạn tự chon (new) VND, USD Lãi suất thỏa thuận (tự do lựa chọn kỳ hạn tương ứng với thời gian nhàn rỗi của dòng tiền) III. Tiền gửi tiết kiệm Tên sản phẩm Loại tiền gửi Lãi suất ACB Tiết kiệm không kỳ hạn VND, USD, EUR Lãi suất tương ứng với từng loại tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn VND, USD, EUR Lãi suất tương ứng với mức gửi kỳ hạn gửi tại thời điểm gửi Tiết kiệm lãi suất thả nổi VND, USD Linh hoạt theo lãi suất thị trường đa dạng phương thức lãnh lãi Tiết kiệm bảo hiểm Lộc Bảo Toàn VND Mức gửi tối thiểu 20tr. Lãi suất thị trường STB Tiết kiệm không kỳ hạn VND, USD Tùy loại tiền gửi mà có mức lãi suất khác nhau Tiết kiệm Phù Đổng VND, Lãi suất cố định Tiết kiệm Phát Lộc VND, USD KH chủ động chọn kỳ lãnh lãi, lãi suất được điều chỉnh linh hoạt hàng kỳ theo thị trường. Tiết kiệm tháng năng động VND, USD Lãi suất hấp dẫn( rút vốn linh hoạt) Tiết kiệm Đại Cát VND, USD Lãi suất thông thường+Lãi suất thưởng (được rút vốn từng phần) Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống VND,USD, EUR Lãi suất gửi tương ứng với mức gửi Tiết kiệm Âu Cơ VND, USD Đối tượng gửi tiền là chị em phụ nữ, Lãi suất hấp dẫn EAB Tiết kiệm không kỳ hạn VND, USD Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh Ti ế t ki ệ m có kỳ h ạ n VND, ngo ạ i t ệ Lãi su ấ t theo kỳ h ạ n +h ấ p d ẫ n, c ạ nh tranh TCB Tiết kiệm Bội thu VND, USD Lãi suất cố định trong kỳ đầu tiên được xác định lại tại đầu các kỳ gửi tiếp theo Tiết kiệm Phát Lộc VND, USD, EUR Lãi suất cố định trong suốt thời gian gửi Tiết kiệm thường VND, USD, EUR Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh Tiết kiệm theo thời gian thực gửi VND, USD Lãi suất linh hoạt. Được tính trên thời gian thực gửi của khách hàng Tiết kiệm tích lũy Tài tâm VND Lãi suất thả nổi + được tặng bảo hiểm miễn phí Tiết kiệm Tích lũy Tài hiền VND Lãi suất thả nổi + được tặng bảo hiểm miễn phí Tiết kiệm trả lãi trước VND, USD, EUR Lãi suất cố định trong suốt thời gian gửi III. Tiền gửi tiết kiệm EIB Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi Tuần VND, USD Lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thường, Định kỳ được điều chỉnh theo lãi suất thị trường Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi VND, USD Lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thường, Định kỳ được điều chỉnh theo lãi suất thị trường, được rút vốn trước hạn Tiết kiệm cho con yêu VND Lãi suất hấp dẫn Tiết kiệm gửi góp VND, USD Lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thường. Được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng Tiết kiệm Lộc Trường An VND Lãi suất thị trường+được tặng bảo hiểm miễn phí Tiền gửi tiết kiệm qua đêm VND Được hưởng lãi suất sau 24h Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, USD Lãi suất tùy kỳ hạn gửi phương thức lãnh lãi Tiết kiệm hỗn hợp VND, USD Là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiết kiệm không kỳ hạn có kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút vốn linh hoạt VND, USD Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh III. Tiền gửi tiết kiệm [...]... động vàng: Giữ hộ vàng Sản phẩm huy động vốn bằng vàng Chứng chỉ huy động vàng 1 Giữ hộ vàng: 1.1 Khái niệm: Giữ hộ vàng là hình thức người dân gửi vàng tại NH nhằm mục đích an toàn hoặc hưởng lãi suất hoặc cả hai mục đích trên 1.2 Lợi ích của giữ hộ vàng: - Bảo đảm an toàn, tiện lợi cho khách hàng - Quảng cáo được uy tín thương hiệu của NH - Tăng nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản trong ngắn hạn trung... 2.5%/năm ích phát triển - Số lượng lớn (100 lượng, 200 lượng) mạnh về huy có thể thương lượng là 3%/năm động vàng - CC có kỳ hạn EIB - CC không kỳ hạn Vàng Có chú trọng đến huy động vàng Chứng chỉ có kỳ STB hạn, không được rút trước hạn Tiền Chứng chỉ có kỳ ACB hạn, không được rút trước hạn x 0,01%/năm cho tất cả các kỳ hạn Không mạnh về huy động vàng Đánh giá về sản phẩm huy động của ACB,STB,EIB ... 3% 2.1% 2.2% 1.5% 3% x 3% 1 chỉ 1.5% vàng Exim Bank: Chương trình “Kỳ hạn vàng, ưu đãi vàng”: tối thiểu 10 lượng vàng, hạn gửi 1 tháng, lãi suất 2.5%/năm Sacom Bank: phần trăm lợi tức tối đa là 0,5%/tháng áp dụng đối với các khoản giữ hộ từ 50 lượng trở lên 2 Chứng chỉ huy động vàng Chỉ có 3 ngân hàng có loại hình huy động này: ACB, EIB, STB Loại hình Trả lãi Lãi suất Tiện ích Tiền - Dưới 10 lượng:... nhận lãi mà chủ sở hữu trái phiếu chưa đến nhận lãi thì tiền lãi sẽ được bảo lưu nhưng không nhập gốc không được hưởng lãi trên số tiền lãi kỳ đó Trả lãi định kỳ, trả trước, khi đáo hạn - Nếu trái phiếu không được ngân hàng mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại thì trái phiếu sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn được tính kể từ ngày thực hiện quyền mua lại không bao gồm ngày đáo hạn VI Huy động. .. Giúp NHNN một phần quản lí được số lượng vàng trong dân giảm bớt nguy cơ đầu cơ, tích trữ Đồng thời NH cũng có thể sử dụng số vàng này để kinh doanh có lãi 1 Giữ hộ vàng: 1.3 So sánh giữa 5 ngân hàng: Giống nhau: + Giữ hộ không thu phí các loại vàng: SJC vàng do các NH này sản xuất + Tối thiểu là 1 chỉ vàng + Tốn phí kiểm định (thấp nhất là 20.000 đồng nhiều nhất là 1 triệu đông) + Khi rút... đồng; bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh khác V Phát hành giấy tờ có giá: 1 Định nghĩa: Phát hành giấy tờ có giá : là chứng nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn …bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi,…thời hạn phát hành của một đợt phát hành không quá 60 ngày…… 2 Trả lãi: - Lãi trả sau định kỳ hàng năm vào ngày phát hành,...IV Tài khoản ký quỹ: Định nghĩa: Tiền ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tại ngân hàng nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với ngân hàng hoặc đối với các bên liên quan - - Các ngân hàng tập trung nhiều vào 2 mảng đó là thư tín dụng nhập khẩu bảo lãnh nước ngoài Tùy theo chiến lược của từng ngân hàng mà chi phí ký quỹ khác nhau như EIB 0.06%/tháng, ACB... triệu đông) + Khi rút trước hạn thì không được hưởng lợi tức 1 Giữ hộ vàng: 1.3 So sánh giữa 5 ngân hàng: Khác nhau: + Thời gian giữ hộ: khác với Đông Á, Á Châu thì Sacombank, Eximbank lại bắt buộc giữ hộ có kì hạn + Trong khi NH Techcombank Á Châu không tính lãi cho số vàng giữ hộ thì Đông Á, Sacombank Eximbank tính lãi 1 Giữ hộ vàng: 1.3 So sánh giữa 5 ngân hàng: 1 tháng 2 tháng Đông Á 2.95% 2.96% . phẩmphẩm huyhuy động ộng vốnvốn v và lãilãi suấtsuất huyhuy động ộng củacủa ACB, STB, EIB ,ACB, STB, EIB, TCB, EABTCB, EAB Các sản phẩm huy động tiền gửi Ti ề n gửi không kỳ hạn Tiền gửi. Huy 4. Đào Thị Thanh Huy n 5. Nguyễn Đức Hưng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Công Gia Khánh ĐềĐề tàitài: Các : Các sảnsản phẩmphẩm huyhuy động ộng vốnvốn v và lãilãi suấtsuất. vàng Giữ hộ vàng Chứng chỉ huy động vàng VI. Huy động vàng: 1. Giữ hộ vàng: 1.1 Khái niệm: Giữ hộ vàng là hình thức người dân gửi vàng tại NH nhằm mục đích an toàn hoặc hưởng lãi suất hoặc cả hai
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình các sản phẩm huy động vốn và lãi suất huy động của acb, stb, eib, tcb, eab, thuyết trình các sản phẩm huy động vốn và lãi suất huy động của acb, stb, eib, tcb, eab, thuyết trình các sản phẩm huy động vốn và lãi suất huy động của acb, stb, eib, tcb, eab

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay