Đề tài: Hiện trạng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam

44 2,117 13
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 09:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HIỆN TRẠNG QUẢN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh, tháng 03/2014 GVHD: Ts. Lê Quốc Tuấn Học viên: Đinh Phúc Duy BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HIỆN TRẠNG QUẢN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh, tháng 03/2014 GVHD: Ts. Lê Quốc Tuấn Học viên: Đinh Phúc Duy CHỮ VIẾT TẮT GWP: Global Water Partnership. IWRM: Integrated Water Resource Management. IWRA: International Water Resources Association TNN: Tài nguyên nước. TN&MT: Tài nguyên Môi trường. CP: Chính Phủ. QLTH: Quản tổng hợp. QLTHTNN: Quản tổng hợp tài nguyên nước. MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC HÌNH ii CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 2 2.1. Hiện trạng tài nguyên nước hiện nay: 2 2.1.1. Hiện trạng tài nguyên nước trên thế giới: 2 2.1.2. Hiện trạng tình hình khai thác tài nguyên nước Việt Nam: 3 2.1.2.1. Hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam: 3 2.1.2.3. Các yếu tố không bền vững của Tài nguyên nước Việt Nam: 5 2.2. Tài nguyên nước Việt Nam có xu thế suy thoái do phát triển sử dụng thiếu hợp lý, thiếu đồng bộ: 6 2.3. Những thách thức đối với Tài nguyên nước của Việt Nam hiện nay: 9 2.4. Nguyên nhân gây ô nhiễm tài nguyên nước: 9 2.5. Những nhân tố gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước: 11 CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG QUẢN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM 13 3.1. Tại sao phải quản tỏng hợp tài nguyên nước Việt Nam: 13 3.2. Quản tổng hợp tài nguyên nước các nguyên tắc quản lý: 14 3.2.1. Khái niệm về quản tổng hợp tài nguyên nước: 14 3.2.2. Các nguyên tắc quản tổng hợp tài nguyên nước: 16 3.2.3. Mục tiêu của quản tổng hợp tài nguyên nước: 16 3.3. Một số văn bản cụ thể về Quản tổng hợp Tài nguyên nước Quy hoạch Tài nguyên nước: 18 3.4. Hiện trạng quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam: 19 3.5. Một số định hướng quản tổng hợp TNN Việt Nam: 26 3.6. Các giải pháp phát triển sử dụng hợp nguồn Tài nguyên nước Việt Nam hay Các giải pháp phát triển bền vững Tài nguyên nước Việt Nam. 30 3.6.1. Hạn chế giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước do biến đổi khí hậu toàn cầu. 30 3.6.2. Hạn chế giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước do Phát triển, sử dụng Tài nguyên nước không hợp lý. 30 3.6.3. Hạn chế giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước do Quản lý, Tổ chức Luật pháp. 32 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 34 4.1. Kết luận: 34 4.2. Kiến nghị: 34 i DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Trữ lượng nước mặt các sông. 3 Bảng 2: Trữ lượng nước trên toàn lãn thổ Việt Nam (m 3 /ngày). 4 ii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Tài nguyên nước trên thế giới (Nguồn: Cục địa chất Mỹ). 2 Hình 2: Nhu cầu sử dụng nước Việt Nam (Nguồn: http://iwrm.vn/) 4 Hình 3: Nguyên nhân gây ô nhiễm tài nguyên nước 10 Hình 4: Các chất có khả năng gây ô nhiễm tài nguyên nước 10 Hình 5: Phân loại ô nhiễm tài nguyên nước 12 Hình 6: Nhu cầu sử dụng nước Việt Nam 14 Hình 7: Nhu cầu phục vụ đa mục tiêu đến tài nguyên nước 17 Hình 8: Kế hoạch thực hiện IWRM 18 Hình 9: Quản của Bộ NN&PTNT liên quan đến lưu vực 22 Hình 10: Quản của Bộ TN&MT liên quan đến lưu vực 23 Hình 11: Quản vùng lưu vực của Việt Nam 24 Hình 12: Nhiệm vụ quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam 28 Hình 13: Một số dự án đã đang triển khai trong lĩnh vực quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam 29 Môn học: Quản Tài nguyên nước Học viên: Đinh Phúc Duy 1 CHƯƠNGI MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề: Nước là loại tài nguyên quý giá, là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo sự sống trên hành tinh chúng ta. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động dân sinh kinh tế của con người. Trữ lượng trên thế giới rất lớn nhưng không phải là vô tận, bởi sức tái tạo của dòng chảy cũng nằm trong một giới hạn nào đó, với áp lực của sự gia tăng dân số, nhu cầu phát triển kinh tế của xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước như tăng dòng chảy, lũ quét, cạn kiệt nguồn nước mùa cạn, hạ thấp nước ngầm, suy thoái chất lượng nước…. Chính vì vậy mà hiện nay trên thế giới có rất nhiều nơi khan hiếm thiếu nước nghiêm trọng. Do đó giữ gìn bảo vệ tài nguyên nước đủ dùng cho hôm nay, giũ gìn cho ngày mai là trách nhiệm của toàn xã hội, toàn thể người dân của mọi quốc gia trên toàn thế giới. Nước ta hiện nay chú trọng phát triển công nghiệp nên nước đã trở thành một vấn đề thời sự. Ngành công nghiệp có nhu cầu về nước lớn đồng thời cũng tạo ra một lượng nước thải lớn có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống sông ngòi trong khu vực. Với thực tiễn như trên thì đánh giá tài nguyên nước là một việc làm hết sức cấp thiết. Vì vậy, cần phải tiến hành đánh giá tài nguyên nước trên cơ sở đánh giá về tiềm năng chất lượng nguồn nước để từ đó cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách có có cơ sở để xác định phương hướng thích hợp cho việc sử dụng, khai thác bảo vệ tài nguyên nước. Môn học: Quản Tài nguyên nước Học viên: Đinh Phúc Duy 2 CHƯƠNGII HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Hiện trạng tài nguyên nước hiện nay: 2.1.1. Hiện trạng tài nguyên nước trên thế giới: Tổng lượng nước trên Trái đất khoảng 1.386 triệu km 3 . Trong đó 97% lượng nước toàn cầu đại dương, 3% còn lại là nước ngọt tồn tại dạng băng tuyết, nước ngầm, song ngòi hơi nước trong không khí. Hệ thống nước khí quyển, nguồn động lực thủy văn nước mặt chỉ khoảng 12.900 km 3 , chưa đầy 1/100.000 tổng lượng nước toàn cầu. Tổng số nước ngọt trên Trái Đất khoảng 35x10 6 km 3 chỉ chiếm có 3% tổng lượng nước trên Trái Đất. Trong đó nước ngầm chiếm 30,1%, băng tuyết vĩnh cữu chiếm 68,7%, nước sinh vật 0.003$, nước trong khí quyển 0,04%, nước trong ao hồ, đầm lầy trong lòng song chỉ chiếm chưa đầy 0,3% (ao hồ 0,26%, đầm mầy 0,03% trong song 0,006%). Hình 1: Tài nguyên nước trên thế giới (Nguồn: Cục địa chất Mỹ). Môn học: Quản Tài nguyên nước Học viên: Đinh Phúc Duy 3 2.1.2. Hiện trạng tình hình khai thác tài nguyên nước Việt Nam: 2.1.2.1. Hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam: Việt Nam là một nước có nguồn Tài nguyên nước vào loại trung bình trên thế giới có nhiều yếu tố không bền vững. Nước ta có khoảng 830 tỷ m 3 nước mặt trong đó chỉ có 310 tỷ m 3 được tạo ra do mưa rơi trong lãnh thổ Việt Nam chiếm 37% còn 63% do lượng mưa ngoài lãnh thổ chảy vào. Tổng trữ lượng tiềm tàng khả năng khai thác nước dưới đất chưa kể phần hải đảo ước tính khoảng 60 tỷ m 3 /năm. Trữ lượng nước giai đoạn tìm kiếm thăm dò sơ bộ mới đạt khoảng 8 tỷ m 3 /năm (khoảng 13% tổng trữ lượng). Nếu kể cả nước mặt nước dưới đất trên phạm vi lãnh thổ thì bình quân đầu người đạt 4400 m 3 /người, năm (Thế giới 7400m 3 /người, năm). Theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước Quốc tế IWRA thì quốc gia nào dưới 4000m 3 /người, năm là quốc gia thiếu nước. Như vậy, nước ta là một trong những nước đang sẽ thiếu nước trong một tương lai rất gần (Thực tế nếu kể cả lượng nước từ các lãnh thổ nước ngoài chảy vào thì Việt Nam trung bình đạt khoảng 10.600m 3 /người, năm). * Tài nguyên nước mặt: Trên lãnh thổ Việt Nam có 2360 sông dài trên 10km có dòng chảy thường xuyên, 9 hệ thống sông có diện tích lưu vực trên 1000km 2 đó là: Mê Koong, Hồng, Cả, Mã, Đồng Nai, Ba, Bắc Giang, Kỳ Cùng Vũ Gia – Thu Bồn. Sông ngòi Việt Nam chia làm 3 nhóm: Bảng 1: Trữ lượng nước mặt các sông. Nhóm sông Diện tích lưu vực (km 2 ) Tổng lưu lượng nước (km 3 /năm) Toàn bộ Trong nước Ngoài nước Toàn bộ Trong nước Ngoài nước Nhóm 1: Thượng nguồn nằm trong lãnh thổ 45.705 43.725 1.980 38,75 37,17 1,68 Nhóm 2: Trung hạ lưu nằm trong lãnh thổ 1.060.400 199.230 861.170 761,90 189,62 524,28 [...]... tổng hợp tài nguyên nước để phát huy mặt lợi, hạn chế tác hại của nước vừa là giải pháp, vừa là mục tiêu hết sức quan trọng đảm bảo sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước hiện nay mai sau 3.2 Quản tổng hợp tài nguyên nước các nguyên tắc quản lý: 3.2.1 Khái niệm về quản tổng hợp tài nguyên nước: Quản tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) là một quá trình xúc tiến việc phối hợp quản lý. .. ngành nước để họ có đủ năng lực tài chính giải quyết các vấn đề đặt ra cho sự phát triển ngành Học viên: Đinh Phúc Duy 27 Môn học: Quản Tài nguyên nước Hình 12: Nhiệm vụ quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam (Nguồn: http://iwrm.vn/) Học viên: Đinh Phúc Duy 28 Môn học: Quản Tài nguyên nước Quản tài nguyên nước Việt Nam Dự án hợp tác giữa BMBF MOST Hình 13: Một số dự án đã đang... nước NƯỚC Ô NHIỄM Ô NHIỄM SINH HỌC Ô NHIỄM DO CHẤT HỮU CƠ TỔNG HỢP Ô NHIỄM HÓA HỌC DO CHẤT VÔ CƠ Hydrocarbon s (CxHy) Chất tẩy rữa: bột giặt tổng hợp xà bông Nông dược Ô NHIỄM VẬT Hình 5: Phân loại ô nhiễm tài nguyên nước (Nguồn: Học viên tổng hợp) Học viên: Đinh Phúc Duy 12 Môn học: Quản Tài nguyên nước CHƯƠNG III HIỆN TRẠNG QUẢN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM 3.1 Tại sao phải quản lý. .. định hướng chiến lược phát triển thuỷ lợi Việt Nam Ngoài ra còn có rất nhiều các Quyết định, các thông tư liên Bộ của các Bộ đưa ra có liên quan đến quản tổng hợp tài nguyên nước và phát triển ngành thuộc Bộ quản b) Về bộ máy tổ chức quản tổng hợp tài nguyên nước Hiện nay, công tác quản tài nguyên nước Việt Nam được sơ bộ như sau: Cấp Chính phủ Việt Nam có 4 cấp hành chính Quốc gia: + Trung... nhất; Thứ tự ưu tiên, Tỷ lệ phân bổ tài nguyên nước; Mục tiêu chất lượng nước - Thông tư 15/2009/TT-BTNMTvề Định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 3.4 Hiện trạng quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam: - Thực chất công tác quản tổng hợp nguồn nước được đề cập đưa vào thực tế Việt Nam mới chỉ một đến hai thập kỉ trở lại đây - Từ sau năm 1995,được sự... quản nước xanh lá cây” nước xanh da trời” - Tổng hợp nước mặt nước dưới đất - Tổng hợp số lượng chất lượng trong quản tài nguyên nước - Tổng hợp những lợi ích liên quan đến nước thượng lưu hạ lưu Tổng hợp về mặt con người bao gồm những khía cạnh sau: - Khi phân tích tài nguyên nước phải kết hợp phân tích các hoạt động của con người cơ cấu dịch vụ - Tổng hợp liên ngành trong quá... nước - Nguyên tắc quản nước mặt phải đi đôi với quản nước ngầm - Nguyên tắc cân bằng nước theo lưu vực sông 3.2.3 Mục tiêu của quản tổng hợp tài nguyên nước: - Phát triển một phương pháp để xác định các vấn đề liên quan tới nguồn nước trong hiện tại tương lai tình trạng thiếu hụt nước trên cơ sở các lưu vực sông Học viên: Đinh Phúc Duy 16 Môn học: Quản Tài nguyên nước - Phát triển... Nước cho thiên nhiên Water for industry and other uses: Nước cho ngành công nghiệp các sử dụng khác Quản tổng hợp ngày nay quan tâm đặc biệt đến tác động qua lại giữa con người thiên nhiên, do đó tổng hợp được xem xét theo cả hai hệ: Hệ tự nhiên hệ con người Tổng hợp về mặt tự nhiên bao gồm các khía cạnh sau: - Tổng hợp quản nước ngọt quản vùng ven biển - Tổng hợp quản nước. .. thuật quản đơn thuần d) Nước – hàng hoá kinh tế Việt Nam, nước là hàng hoá chỉ được thực hiện lãnh vực cấp nước đô thị hoặc các công trình cấp nước tập trung nông thôn, còn đa phần chỉ dừng lại phí dịch vụ Điều này đã được phản ánh trong các văn bản của Chính phủ của các Bộ liên quan e) Hợp tác quốc tế trong quản tổng hợp tài nguyên nước - Việt Namnước đang phát triển, kinh nghiệm quản. .. liên quan đến ngành nước là khá lớn Tuy nhiên, số cán bộ làm quản tài nguyên nước không nhiều, chủ yếu tập trung Cục Quản tài nguyên nước Bộ TN&MT, Cục Thuỷ lợi Cục Quản đê điều phòng chống lụt bão (nay là Tổng Cục thuỷ lợi) thuộc Bộ NN&PTNT (Cục Quản tài nguyên nước Bộ TN&MT có khoảng hơn 100 cán bộ, tổng Cục Thuỷ lợi khoảng 250 người) - Riêng các cán bộ các địa phương hoạt . hưởng đến tài nguyên nước: 11 CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM 13 3.1. Tại sao phải quản lý tỏng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam: 13 3.2. Quản lý tổng hợp tài. lý tổng hợp tài nguyên nước: 16 3.3. Một số văn bản cụ thể về Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước và Quy hoạch Tài nguyên nước: 18 3.4. Hiện trạng quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam: 19. khai thác tài nguyên nước ở Việt Nam: 3 2.1.2.1. Hiện trạng tài nguyên nước ở Việt Nam: 3 2.1.2.3. Các yếu tố không bền vững của Tài nguyên nước ở Việt Nam: 5 2.2. Tài nguyên nước Việt Nam có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Hiện trạng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, Đề tài: Hiện trạng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, Đề tài: Hiện trạng và quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn