Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

1 1,116 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 15:23

http://www.pcdn.vn/news/pdf/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-thau-nhu-the-nao 1158.pdf Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu như thế nào? Cập nhật: 26-10-2011 Trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thư yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Về yêu cầu của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ vào: - Nghị định số 53/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; - Nghị định số 62/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP. Chúng tôi xin trích dẫn các điều khoản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính cho bạn, mọi thắc mắc khác bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư ấn chi tiết hơn. Điều 11. Hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch đấu thầu 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lập, trình, thẩm định kế hoạch đấu thầu không đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng hình thức hợp đồng không đúng với quy định của pháp luật về đấu thầu. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau: a) Lập, trình, thẩm định việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham dự; b) Lập, trình, thẩm định việc sử dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu để cho phép tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn để thực hiện gói thầu chưa được xác định. Đọc thêm http://luattriminh.vn/pho-bien-phap-luat/hoi-dap-phap-luat/luat-doanh-nghiep/2033-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tron g-linh-vuc-dau-thau-nhu-the-nao.html#ixzz1brkPKdCP page 1 / 1 . http://www.pcdn.vn/news/pdf/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh -trong- linh-vuc-dau-thau-nhu-the-nao 1158.pdf Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu như thế nào? Cập nhật: 26-10-2011 Trân trọng. nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu để cho phép tổ chức lựa chọn nhà thầu. liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính cho bạn, mọi thắc mắc khác bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư ấn chi tiết hơn. Điều 11. Hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch đấu thầu 1. Cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn