Nghiên cứu phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình

65 2,740 8
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 11:44

Khi nói đến rác, nhiều người thường nghĩ đó là vấn đề cấp bách của các đô thị hay các thành phố lớn. Điều đó đúng nhưng chưa đủ, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật sản xuất, nhiều loại giấy, hộp đóng gói được làm chủ yếu bằng ni lông, nhựa, thiếc... rất tiện lợi, góp phần làm thay đổi phong cách và tập quán sinh hoạt của nhiều người dân từ nông thôn đến thành thị. Song bên cạnh các mặt tích cực ấy là lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn, không chỉ ở các đô thị mà còn ở các vùng nông thôn, nó đã và đang trở thành vấn đề được mọi người quan tâm. Đặc biệt là các vùng nông thôn chưa có một giải pháp cụ thể về thu gom, xử lý các nguồn rác thải, những đống rác được hình thành ở rất nhiều nơi, từ đường làng, ngõ xóm rồi đến các trục đường công cộng, đến ngoài cánh đồng, trong vườn nhà ... làm mất dần không khí trong lành nơi thôn quê, làm ô nhiễm môi trường sống. Phong Hóa là một xã miền núi nghèo của huyện Tuyên Hóa, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng như lụt, bão...đã làm cản trở nhiều đến sự phát triển kinh tế, xã hội của xã. Tuy nhiên, bằng sự năng động trong thay đổi cơ cấu ngành nghề, tích cực chủ động tìm kiếm thị trường, thường xuyên thay đổi kỹ thuật sản xuất... nền kinh tế của xã đã có sự cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng, đời sống của người dân được nâng cao, đặc biệt là trong những năm gần đây. Song, gắn liền với sự phát triển về kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải được đặt ra trước mắt mà chưa có một giải pháp cụ thể về quản lý rác thải tại địa bàn xã. Bởi vậy vấn đề rác thải đang là vấn đề cần phải được quan tâm một cách đúng mực. Vậy thực trạng rác thải trên địa bàn xã Phong Hóa như thế nào? Cách thu gom và xử lý ra sao? Đâu là nguyên nhân của việc rác thải bị xả bừa bãi? Làm sao để khắc phục tình trạng đó? Để hạn chế mức ô nhiễm môi trường do rác thải nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng tại khu vực xã Phong Hóa chúng ta phải có những nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này trên cơ sở đó đưa ra giải pháp để cải thiện môi trường khu vực nghiên cứu. Đó là lý do tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục Lời Cảm Ơn Sau hơn 4 năm cố gắng vượt qua khó khăn để học tập nâng cao trình độ chuyên môn; được sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của Cơ quan các đồng nghiệp; sự ủng hộ giúp đỡ của gia đình bạn bè; Trường Đại học Kinh tế Huế các thầy giáo, cô giáo đã tận tình truyền đạt kiến thức; đến nay tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học chuyên ngành kinh tế tài nguyên & môi trường khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo, cô giáo chủ nhiệm lớp cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Kinh tế các thầy, cô giáo khác cùng tham gia giảng dạy đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn UBND Phong Hóa, các anh chò, các cô chú đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn Th.s Nguyễn Quang Phục đã trực tiếp hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến giúp tôi hoàn thành đề tài này. Tuy đã có nhiều cố gắng những luận văn này cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được các thầy giáo, cô giáo SVTH: Trần Thò Hồng Thắm i Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục các đồng nghiệp tiếp tục chỉ bảo, giúp đỡ để luận văn được hoàn thiện hơn. Quảng Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Trần Thò Hồng Thắm SVTH: Trần Thò Hồng Thắm ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt ký hiệu Danh mục các sơ đồ biểu đồ Danh mục các biểu bảng Tóm tắt nghiên cứu PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 10 1. Tính c p thi t c a t iấ ế ủ đề à 10 2. M c tiêu nghiên c u c a t iụ ứ ủ đề à 11 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 4. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 11 PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 13 1.1. C s lu n c a t iơ ở ậ ủ đề à 13 1.1.1. luận về ơ nhiễm mơi trường rác thải 13 1.1.1.1. M t s khái ni m v mơi tr ng v rác th iộ ố ệ ề ườ à ả 13 1.1.1.2. Tác ng c a rác th i n mơi tr ngđộ ủ ả đế ườ 16 1.1.2. Các phương pháp xử chất thải 19 1.1.2.1. rác th nh phân bón h u cỦ à ữ ơ 19 1.1.2.2. rác th nh ng hay bãi rác hĐổ à đố ở 20 1.1.2.3. Bãi chơn rác v sinhệ 21 1.1.2.4. t rácĐố 22 1.1.2.5. Chơn rác th i d i bi nả ướ ể 22 1.1.2.6. Ph ng pháp nhi t phânươ ệ 23 1.1.3. u cầu của việc quản chất thải rắn 23 1.2. C s th c ti n c a t iơ ở ự ễ ủ đề à 25 1.2.1. Kinh nghiệm quản rác thải của một số nước trên thế giới 25 1.2.2. Kinh nghiệm quản rác thải tại một số địa phương ở Việt Nam28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN RÁC THẢI PHONG HĨA HUYỆN TUN HĨA TỈNH QUẢNG BÌNH 33 2.1. c i m a b n nghiên c uĐặ để đị à ứ 33 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 33 2.1.1.1. V trí a lýị đị 33 2.1.1.2. c i m khí h u, th y v nĐặ để ậ ủ ă 33 2.1.1.3. a hìnhĐị 34 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - hội của 34 2.1.2.1. Tình hình phân b t ai c a xãổđấ đ ủ 34 2.1.2.2. Dân s v lao ngố à độ 36 2.1.2.3. C s h t ng ph c v s n xu t v nhân dân xãơ ở ạ ầ ụ ụ ả ấ à ở 39 2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế của 40 2.2. Th c tr ng rác th i v x rác th i t i a b n Phong Hóa, huy n ự ạ ả à ử ả ạ đị à ệ Tun Hóa, t nh Qu ng Bìnhỉ ả 42 SVTH: Trần Thò Hồng Thắm iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục 2.2.1. Tổng quan về các hộ điều tra 42 2.2.2. Thực trạng rác thải của các hộ điều tra 44 2.2.2.1. Ngu n x th iồ ả ả 44 2.2.2.2. S l ng v c c u các lo i rác th iố ượ à ơ ấ ạ ả 45 2.2.2.3. Tình hình qu n lí rác th i c a các h i u traả ả ủ ộđ ề 47 2.2.2.4. Cách x rác th i c a các h i u traử ả ủ ộđề 48 2.2.2.5. Nhân th c c a ng i dân v qu n rác th iứ ủ ườ ề ả ả 50 2.2.3. Nghiên cứu đề xuất các phương án thu gom xử rác thải51 2.2.4.1. Nhóm y u t kinh t - h iế ố ế ộ 54 2.2.4.2. C ch chính sách, ch tr ng c a nh n cơ ế ủ ươ ủ à ướ 55 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THU GOM XỬ RÁC THẢI PHONG HĨA HUYỆN TUN HĨA TỈNH QUẢNG BÌNH 57 3.1. Gi i phápả 57 3.1.1. Giải pháp về thể chế, chính sách 57 3.1.2. Giải pháp về phía chính quyền địa phương 57 3.1.3. Giải pháp hội hố cơng tác quản chất thải rắn 59 3.1.4. Giải pháp về thơng tin, giáo dục, tun truyền 59 3.1.5. Giải pháp về mặt kĩ thuật 60 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 62 1. K T LU NẾ Ậ 62 2. KI N NGHẾ Ị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC SVTH: Trần Thò Hồng Thắm iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa- hiện đại hóa BVMT Bảo vệ mơi trường BQ Bình qn NN Nơng nghiệp TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp TMDV Thương mại dịch vụ GTSX Giá trị sản xuất SL Số lượng CC Cơ cấu VAC Vườn ao chuồng ĐVT Đơn vị tính VLXD Vật liệu xây dựng VLTC Vật liệu tái chế TNMT Tài ngun mơi trường SVTH: Trần Thò Hồng Thắm v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1. Tình hình phân bổ đất đai của Phong Hóa, huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình qua 3 năm 35 Bảng 2. Tình hình dân số lao động của Phong Hóa qua 3 năm 38 Bảng 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Phong Hóa qua 3 năm 41 Bảng 4: Tình hình cơ bản của các hộ điều tra năm 2013 43 Bảng 5: Thu nhập của các hộ điều tra năm 2013 44 Bảng 6: Nguồn rác thải sinh hoạt của các hộ điều tra 44 Bảng 7: Số lượng cơ cấu loại rác thải từ sinh hoạt của các hộ điều tra năm 45 Bảng 8: Tỷ lệ các hộ điều tra có dụng cụ chứa rác 47 Bảng 9: Ý kiến về rác phân loại rác thải của các hộ điều tra 47 Bảng 10: Cách xử lí đối với một số loại rác của các hộ điều tra 48 Bảng 11: Các cách xử rác của các hộ điều tra 49 Bảng 12: Nhận thức về mức độ gây hại rác thải của các hộ điều tra 50 Bảng 13: Tổng hợp ý kiến đánh giá về thu gom rác thải của các hộ điều tra 51 Bảng 14: Các mức phí thu gom của các hộ sẵn lòng trả để bảo vệ mơi trường 52 SVTH: Trần Thò Hồng Thắm vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ nguồn phát sinh rác thải 14 Sơ đồ 2. Tác động của rác thải đến mơi trường sinh vật 18 Bi u 1: S l ng v c c u c a các lo i rác th i t sinh ho t c a các h ể đồ ố ượ à ơ ấ ủ ạ ả ừ ạ ủ ộ i u trađề 46 Sơ đồ 3: Quy trình chơn lấp rác thải ở bãi chơn lấp rác thải sinh hoạt 53 Biểu đồ 1: Số lượng cơ cấu của các loại rác thải từ sinh hoạt của các hộ điều traError: Reference source not found SVTH: Trần Thò Hồng Thắm vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Bảo vệ mơi trường ln được Đảng Nhà nước quan tâm. Bảo vệ mơi trường là quyền lợi nghĩa vụ của mọi tổ chức, gia đình của mỗi người. Phong Hóa là khu vực này đang trên đà phát triển theo hướng CNH – HĐH, cùng với dân số ngày càng tăng, theo đó vấn đề ơ nhiễm mơi trường ngày càng xấu đi trên địa bàn. Tuy nhiên do ý thức của người dân, do các cấp lãnh đạo vấn nạn rác thải đang là vấn đề cấp bách của xã. Xuất phát từ thực tế trên tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu phương án thu gom xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn Phong Hóa- huyện Tun Hóa- tỉnh Quảng Bình”. Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng thu gom xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn Phong Hóa, đồng thời phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác thu gom xử rác thải. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường cơng tác quản rác thải trên địa bàn. Để tiến hành nghiên cứu đề tài này tơi sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như phương pháp thu thập thơng tin, phương pháp xử phân tích số liệu cùng với hệ thống nhóm các chỉ tiêu nghiên cứu. Hiện nay trên địa bàn có rất nhiều nguồn phát sinh rác thải nhưng chủ yếu rác được phát sinh từ các khu dân cư với 1.226 hộ dân, 4913 người, 149 cửa hàng đại Với tổng khối lượng rác phát sinh một ngày khoảng 3,1 tấn. Tình hình quản rác thải trên địa bàn xã: - Trung bình mỗi ngày mỗi hộ phát sinh ra 3,67 kg rác thải, với mức trung bình của mỗi người là 1,1kg/ ngày. Với các loại rác thải chủ yếu là bao bì nilon, rau cỏ, lá cành cây - Trên địa bàn hiện nay chưa có đội thu gom rác thải, hiện với các loại rác thải tái chế chủ yếu được người dân thu gom đem bán lấy tiền, các loại thức ăn thừa chủ yếu cho gia súc, gia cầm. Còn các loại rác khác được xử tại các gia đình, với các cách như đốt, có 66,77% hộ sử dụng, thải tự do ra mơi trường, với 11,67% hộ dân, tập kết rác thành đống, với 11,67% hộ dân. SVTH: Trần Thò Hồng Thắm viii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục Qua tìm hiểu được biết hiện có rất nhiều hộ có mong muốn lập đội tổ thu gom rác, có 42 hộ sẵn sàng đóng phí thu gom rác thải, để bảo vệ mơi trường nơng thơn. Tuy nhiên, cần có sự tham gia hộ trợ của nhiều thành phần, để việc bảo vệ mơi trường được tốt hơn. Các yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác quản rác thải trên địa bàn, như điều kiện về tự nhiên các nhân tố kinh tế hộ, thêm vào đó là các chủ trương chính sách của chính quyền. Ngun nhân tồn tại làm cho việc quản rác thải trên địa bàn chưa tốt. Có nhiều ngun nhân trong đó có ngun nhân về việc thực hiên cơng tác BVMT của các tổ chức, cá nhân chưa diễn ra thường xun. Người dân còn mang nặng tư tưởng bao cấp, người dân chưa tham gia nhiệt tình trong vấn đề thu gom rác. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơng tác quản rác thải trong thời gian tới cần mở rộng cơng tác tun truyền, đi sát vào thực tế người dân. Tăng cường các biện pháp về thể chế, hội hố cơng tác thu gom. Thu hút vốn đầu tư tư nhân cho cơng tác mơi trường. Thực hiện cơng tác thu gom để mơi trường ln đảm bảo sạch sẽ. SVTH: Trần Thò Hồng Thắm ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Khi nói đến rác, nhiều người thường nghĩ đó là vấn đề cấp bách của các đô thị hay các thành phố lớn. Điều đó đúng nhưng chưa đủ, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật sản xuất, nhiều loại giấy, hộp đóng gói được làm chủ yếu bằng ni lông, nhựa, thiếc rất tiện lợi, góp phần làm thay đổi phong cách tập quán sinh hoạt của nhiều người dân từ nông thôn đến thành thị. Song bên cạnh các mặt tích cực ấy là lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn, không chỉ ở các đô thị mà còn ở các vùng nông thôn, nó đã đang trở thành vấn đề được mọi người quan tâm. Đặc biệt là các vùng nông thôn chưa có một giải pháp cụ thể về thu gom, xử các nguồn rác thải, những đống rác được hình thành ở rất nhiều nơi, từ đường làng, ngõ xóm rồi đến các trục đường công cộng, đến ngoài cánh đồng, trong vườn nhà làm mất dần không khí trong lành nơi thôn quê, làm ô nhiễm môi trường sống. Phong Hóa là một miền núi nghèo của huyện Tuyên Hóa, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng như lụt, bão đã làm cản trở nhiều đến sự phát triển kinh tế, hội của xã. Tuy nhiên, bằng sự năng động trong thay đổi cơ cấu ngành nghề, tích cực chủ động tìm kiếm thị trường, thường xuyên thay đổi kỹ thuật sản xuất nền kinh tế của đã có sự cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng, đời sống của người dân được nâng cao, đặc biệt là trong những năm gần đây. Song, gắn liền với sự phát triển về kinh tế hội đời sống nhân dân, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải được đặt ra trước mắt mà chưa có một giải pháp cụ thể về quản rác thải tại địa bàn xã. Bởi vậy vấn đề rác thải đang là vấn đề cần phải được quan tâm một cách đúng mực. Vậy thực trạng rác thải trên địa bàn Phong Hóa như thế nào? Cách thu gom xử ra sao? Đâu là nguyên nhân của việc rác thải bị xả bừa bãi? Làm sao để khắc phục tình trạng đó? Để hạn chế mức ô nhiễm môi trường do rác thải nói chung rác thải sinh hoạt nói riêng tại khu vực Phong Hóa chúng ta phải có những nhìn nhận đánh giá nghiêm túc vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này trên cơ sở đó đưa ra giải pháp để cải thiện môi trường khu vực nghiên cứu. Đó là do tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu phương án thu gom xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn Phong Hóa - [...]...Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Quang Phục huyện Tun Hóa - tỉnh Quảng Bình làm khóa luận tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề luận thực tiễn về mơi trường, rác thải quản rác thải ở nơng thơn; - Đánh giá tình hình thu gom xử rác thải sinh hoạt tại khu vực Phong Hóa- huyện Tun Hóa- tỉnh Quảng Bình; - Đề xuất một... gọi chung là rác thải 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các phương án thu gom xử rác thải sinh hoạt của khu vực Phong Hóa * Phạm vi khơng gian: đề tài được tiến hành nghiên cứu tại khu vực Phong Hóa- huyện Tun Hóa- tỉnh Quảng Bình * Phạm vi thời gian: - Thu thập các tài liệu có liên quan đến thu gom xử rác thải từ năm 20102012 khảo sát tình... quản rác thải tại Phong Hóa trong thời gian tới 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu các đối tượng có liên quan đến rác thải thực trạng thu gom xử rác thải như: hộ gia đình, các đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp Rác thải được nghiên cứu trong đề tài là chất thải rắn: gồm rác thải sinh hoạt, rác thải y tế rác thải. .. 2 + Tiêu chí về hội: Một trong những tiêu chí hội được quan tâm hàng đầu là được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tổ chức thu gom xử chất thải Làm sao thu hút được càng đơng lực lượng đủ mọi tầng lớp hội, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ vào cơng tác thu gom đảm bảo giải quyết lao động dư dơi trên địa bàn tham gia vào các q trình thu gom xử rác thải Nâng cao ý... tiếp quản loại rác này Hiện nay ở nhiều địa phương chưa có những giải pháp cụ thể để xử bởi nhận thức của người dân về xử đúng kĩ thu t loại rác này còn hạn chế d Phân loại rác thải Tùy theo mục đích nghiên cứu có nhiều cách để phân loại rác thải * Theo bản chất nguồn tạo thành - Rác thải sinh hoạt: là chất thải rắn được sản sinh trong sinh hoạt hàng ngày SVTH: Trần Thò Hồng Thắm 15 Khóa luận... Rác thải ở Singapore được thu gom phân loại bằng túi ni-lơng Các chất thải có thể tái chế được đưa về các nhà máy tái chế lại, còn các chất thải khác được đưa về các nhà máy để thiêu hủy Ở Singapore có hai thành phần tham gia chính vào đầu tư cho thu gom xử rác thải là: tổ chức thu c Bộ Khoa học cơng nghệ mơi trường chủ yếu thu gom rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư các cơng ty; và. .. hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở y tế - Rác thải sinh hoạt chiếm một lượng lớn nhất trong 5 loại rác thải trên Ta biết rằng lượng rác thải sinh hoạt thải ra phụ thu c vào 2 yếu tố chính đó là sự phát triển kinh tế sự gia tăng dân số * Theo mức độ nguy hại của rác thải Rác thải nguy hại: bao gồm các loại hóa chất dễ cháy gây phản ứng độc hại, chất thải sinh hoạt để thối rữa, các chất dễ cháy nổ hoặc... định trên cơ sở khối lượng chất thải được thu gom chiếm tỷ lệ bao nhiêu % so với khối lượng chất thải phát sinh hàng ngày Tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn, mức độ thu gom chất thải độc hại khả năng đảm bảo về mặt kỹ thu t của quy trình thu gom chất thải trên địa bàn quản Phải thu gom vận chuyển hết phế thải là u cầu đầu tiên cơ bản của việc xử phế thải nhưng hiện nay còn là vấn đề khó khăn... nghệ mơi trường quy định cụ thể phí thu gom vận chuyển rác thải cho các hộ dân các cơng ty Chẳng hạn đối với các hộ dân, thu gom rác trực tiếp tại nhà phải trả phí 17 đơ-la Singapore/tháng, thu gom rác gián tiếp tại các khu dân cư thì chỉ phải trả phí 7đơ-la Singapore/tháng * Nhật Bản Tại Nhật có sự phân cơng rõ ràng về trách nhiệm trong quản chất thải: chất thải từ hộ gia đình thu c trách... Thắm 32 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Quang Phục CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN RÁC THẢI PHONG HĨA HUYỆN TUN HĨA TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa Phong Hóa là một miền núi của huyện Tun Hóa, có cơ sở hạ tầng khá ổn định Nằm cách trung tâm huyện 18 km về phía Đơng Nam Có giới hạn hành chính như sau: Phía Bắc phía . phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa- huyện Tun Hóa- tỉnh Quảng Bình . Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực xã Phong Hóa- huyện Tun Hóa- tỉnh Quảng Bình; - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường cơng tác quản lý rác thải tại xã Phong Hóa. Đó là lý do tôi chọn đề tài: Nghiên cứu phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa - Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS. Nguyễn Quang Phục huyện Tun Hóa - tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình, Nghiên cứu phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình, Nghiên cứu phương án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phong Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình, Phương pháp nghiên cứu, Tỷ lệ hộ giàu chiếm 6,67% số hộ được điều tra với 4 hộ, hộ khá chiếm tỷ lệ cao nhất, 75%, những hộ này có nền kihn tế khá giả với nguồn thu nhập ổn định. Hộ cận nghèo và nghèo chiếm 18,33% với 11 hộ trên 60 hộ, như vậy tỷ lệ này còn cao.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay