cơ sở lý luận chung về vốn đối với phát triển trang trại ở việt nam

37 218 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2014, 13:51

Lời nói đầu Nớc ta hiện nay vẫn bản là một nớc sản xuất nông nghiệp với 80% dân số sống nông thôn, 70% lao động xã hội trong khu vực nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất thuần nông, độc canh, cấu kinh tế lạc hậu, năng xuất lao động thấp. Trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá nớc thì công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một tất yếu, hết sức quan trọng để đa nông nghiệp lên một nền sản xuất lớn, sản xuất hàng hoá là chủ yếu hiệu quả. Trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá nó đòi hỏi chúng ta phải tìm ra những mô hình tổ chức sản xuất mới, bằng luận và bài học thực tiễn từ các nền nông nghiệp lớn nh: Mỹ, Nga, Pháp và thực tế đất nớc ta cho thấy kinh tế trang trại là một mô hình sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp và sẽ là mô hình tổ chức sản xuất sở phổ biến trong tơng lai. Do nớc ta đặc điểm là diện tích đất canh tác ít, lại phân tán đây là nhợc điểm lớn cho quá trình sản xuất nh đẩy mạnh sản xuất thâm canh, chuyển dịch cấu cây trồng, vật nuôi giá trị 1 kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đòi hỏi vốn đầu t lớn để góp phần giải quyết chung về thực trạng vốn cho sự phát triển của trang trại đặc biệt trong huy động vốn và sử dụng. Sự nghiên cứu này chuyển tập chung vào một số tỉnh trang trại phát triển mạnh, trong quá trình nghiên cứu đã sử dụng một số tài liệu, số liệu chung gian. 2 I. sở luận chung về vốn đối với phát triển trang trại Việt Nam 1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của vốn với sự phát triển của trang trại. 1.1. Khái niệm về vốn trong trang trại Vốn đợc hiểu theo nghĩa rộng là tiềm năng phục vụ cho sản xuất, bao gồm: t liệu sản xuất lao động trí tuệm, khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh của trang trại. Đó là những điều kiện vật chất cần thiết không thiếu để tiến hành sản xuất kinh doanh. Vốn thể đợc chia thành tài sản cố định nh: máy móc thiết bị nhà xởng. Giá trị vờn cây lâu năm, đàn gia súc sinh sản của vốn đối với sự phát triển kinh tế trang trại. Vai trò của vốn đối với việc xây dựng sở hạ tầng nh: hệ thống thuỷ lợi, giao thông, khu công nghiệp chế biến, hệ thống chuồng trại Việc xây dựng các sở hạ tầng này ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự ra đời của các 3 trang trại, đặc biệt là những khu vực vùng sâu, vùng xa, những vùng kinh tế còn kém phát triển. Việc xây dựng sở hạ tầng này còn góp phần sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh của trang trại, thu hút nhiều nguồn vốn từ các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Việc xây dựng sở hạ tầng là cần lợng vốn rất lớn do vậy cần sự hỗ trợ của Nhà nớc. Vốn góp phần giới hoá trong sản xuất kinh doanh của các trang trại, nhờ vốn mà các trang trại mới thể mua máy móc thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất, giải phóng sức lao động trong những khâu nặng nọc nh: làm đất, tới nớc đặc biệt nh trong ngành chăn nuôi. Đây là yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong trang trại lớn hơn so kinh tế hộ và cũng là yêu cầu của công nghiệp hoá hiện đại hoá trong nông nghiệp nông thôn. Hiện nay trình độ giới hoá trong nông nghiệp nớc ta vẫn trình độ rất thấp chủ yếu là sản xuất thủ công nên năng suất thấp sản phẩm chất lợng kém. Vốn góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn nói chung và sự thay đổi chuyển dịch cấu trong từng vùng trang trại. Cụ thể là sự thay đổi cây trồng, vật nuôi trong từng trang trại, các trang trại nuôi trồng những cây con giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trờng tạo 4 ra những sản phẩm sức cạnh tranh trên thị trờng thế giới. Nhng hiện nay hầu hết các trang trại đều trong tình trạng thiếu vốn giá những giống các những cây con lại rất cao, quy trình sản xuất phức tạp nên hiện nay phổ biến các trang trại nớc ta sản xuất độc canh cây, còn kém giá trị. Để chuyển dịch cấu cây trồng vật nuôi thì vai trò của vốn là hết sức quan trọng và cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nớc. Vai trò của vốn thể hiện việc đẩy nhanh quá trình sản xuất nh: sản xuất kịp thời vụ, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất thúc đẩy sản xuất thâm canh, làm tăng năng suất cây trồng vật nuôi, đa quy mô sản xuất đến tối u. Vai trò này của vốn xuất phát từ đặc điểm của sản xuất nh tính thời vụ làm cho quá trình luân chuyển vốn nhiều phức tạp. Ví dụ trong sản xuất nếu trang trại không tiêu thụ đợc sản phẩm hay cha tiêu thụ đợc thì sẽ rất khó khăn cho quá trình sản xuất tiếp theo, nếu đủ vốn trang trại thể chăm sóc cây trồng vật nuôi đầy đủ chất dinh dỡng làm tăng năng xuất, tăng chất lợng sản phẩm. 2. Đặc điểm của vốn sản xuất trong các trang trại 5 Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất gắn liền với các điều kiện của tự nhiên nh: thời tiết, khí hậu, sản xuất diễn ra trên không gian rộng lớn: đối tợng sản xuất là những thể sống. Do vậy vốn sản xuất của các trang trại các đặc điểm sau: + Trong vốn sản xuất của trang trại thể chia thành vốn cố định và vốn l- u động, trong đó vốn cố định bao gồm: t liệu sản xuất mang tính sinh học và t liệu sản xuất mang tính kỹ thuật. Trong đó t liệu sản xuất mang tính kỹ thuật nh: Máy móc, thiết bị, nhà xởng: t liệu sản xuất mang tính sinh học: gia sức kéo cầy, bò sữa, gia súc sinh sản đối với t liệu sản xuất này trong tổ chức sản xuất cần phải chú ý tới chế độ chất dinh dỡng, khẩu phần thức ăn ngoài phần phục vụ cho duy trì còn đáp ứng yêu cầu sản xuất do vậy trong tổ chức sản xuất cần chú ý sau: Để cho các t liệu sản xuất sinh học hoạt động hiệ quả phải chú ý tới chế độ chất dinh dỡng, cung cấp đầy đủ. Các t liệu sản xuất này không thể thay thế các bộ phận khi cần thiết nh các t liệu sản xuất mang tính kỹ thuật. 6 Trong tổ chức sản xuất các tài sản cố định này không phải khấu hao nh các tài sản khác. Các tài sản loại này mẫn cảm với thời tiết do vậy trong tổ chức sản xuất phải cần chú ý chế độ chăm sóc, chuồng trại. - Trong sản xuất nông nghiệp chu kỳ sản xuất dài và tính thời vụ một mặt hàng cho sự tuần hoàn của vốn và sự luân chuyển vốn chậm chạp, kéo dài thời gian thu hồi vốn dài, khả năng rủi ro của vốn là cao, trong sản xuất cần một lợng vốn dự trữ lớn Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần chú ý một số điều sau: + Phải đa dạng hoá các loại cây trồng vật nuôi theo phơng châm lấy chăn nuôi dài để đảm bảo nâng cao vòng quay của vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. + Đối với các t liệu sản xuất mang tính kỹ thuật thì phải đa dạng hoá công dụng không để máy nghỉ làm ứ đọng vốn. - Trong sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết ngoài ra còn phụ thuộc vào thị trờng nh giá cả nên rủi ro trong vốn sản xuất là rất lớn, lợi nhuận thấp ngay trong quá trình sử dụng vốn cũng phụ thuộc rất 7 nhiều vào điều kiện tự nhiên nh khi ma nhiều thì khả năng bón phân vô cũng phải hạn chế khả năng sử dụng thuôc trừ sâu cho cây trồng lớn làm cho quá trình dự trữ vốn trở nên hết sức phức tạp. Do vậy trong tổ chức sản xuất các trang trại cần chú ý sau: + Trang trại luôn một khoản vốn lu động + Phải quỹ bảo hiểm đề phòng cho những tình huống rủi ro trong quá trình sản xuất. - Trong sản xuất một bộ phận sản xuất của nông nghiệp nh: cây con giống không qua lu thông mà đợc chuyển trực tiếp làm t liệu sản xuất. Do vậy vòng tuần hoàn của vốn thể đợc chia thành vòng tuần hoàn đầy đủ và không đẩy đủ. Vòng tuần hoàn không đầy đủ là vòng tuần hoàn của mộ bộ phận vốn không đợc thực hiện ngoài thị trờng mà đợc tiêu dùng ngay trong nội bộ các trang trại. Vòng tuần hoàn đây đủ yêu cầu vốn lu động phải trải qua tất cả các giai đoạn của sản xuất trong đó giai đoạn tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay Việt Nam 8 hầu hết các trang trại cha hạch toán đầy đủ chi phí của quá trình sản xuất nên cha đánh giá chính xác hiệu quả của quá trình sản xuất, cần chú ý các điểm sau: + Trong sản xuất phải hạch toán chính xác đầy đủ chi phí sản xuất và doanh thu. + Nâng cao trình độ hạch toán kinh tế cho các chủ trang trại. 2. Các nguồn hình thành nguồn vốn phát triển kinh tế trang trại - Nguồn vốn đầu t từ ngân sách của Nhà nớc Nhìn chung giai đoạn từ 1991 2000 vốn đầu t phát triển nông nghiệp, nông thôn ớc đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 10,5% trong tổng nguồn vốn đầu t xã hội. Trong giai đoạn từ 1991 1995 là 8,5% trong tổng nguồn vốn đầu t, từ 1996 2000 là khoảng 11,4%, tốc độ tăng vốn đầu t trong 5 năm từ 1996 2000 là 21%. Vậy nhà nớc đã sự đầu t cao hơn cho nông nghiệp nói chung và cho kinh tế trang trại nói riêng, đặc biệt là 2 năm gần đây vốn đầu t cho nông nghiệp nông thôn tăng lên 15% trong tổng số vốn đâù t cho xã hội. Nguồn vốn này chủ yếu là đầu t xây dựng sở hạ tầng, trong đó tỷ trọng vốn đầu t cho 9 thuỷ lợi chiếm phầm lớn. Ngoài ra nhà nớc còn đầu t cho nông nghiệp qua tín dụng u đãi hỗ trợ cho nông dân của các chủ trang trại. Cụ thể nh: Ngày 22 9- 2000 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam đã kịp thời ban hành quyết định số 423/2000 NĐ - NHNN về chính sách tín dụng ngân hàng đối với các trang trại hiệu lực thi hành từ ngày 7 19 2000. Theo đó các trang trại trong ba khu vực: Miền núi, Hải đảo, vùng đồng bào khơ me sống tập trung đợc giảm 15% so với lãi xuất cho vay thông thờng của các tổ chức tín dụng. + Thời gian cho vay phù hợp với thời gian sinh trởng và phát triển, thời gian thu hoạch tiêu thụ của cây trồng vật nuôi phù hợp với thời gian khấu hao tài sản cố định. Thời gian thuê và khả năng trả của chủ trang trại. Mức vay ngắn hạn là 12 tháng dài hạn là 6 tháng, vay từ 20 đến 50 triệu đồng không phải thế chấp nhng phải phơng án kinh doanh khả quan hiệu quả và nộp giâý chứng nhận quyền sử dụng đất không tranh chấp. Ngày 2 1 2001 Thủ Tớng Chính Phủ lại tiếp tục ban hành quyết định số 02/ 2001/ NĐ - TGG về chính sách hỗ trợ phát triển đối với trang trại 10 [...]... 8 II Thực trạng về vốn phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 12 1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại nớc ta .12 2 Thực trạng về vốn phát triển kinh tế trang trại .15 3 cấu vốn phát triển kinh tế trang trại 16 III Quan điểm và giải pháp về vốn phát triển kinh tế trang trại 17 1 Những quan điểm về vốn với phát triển kinh tế trang trại 17 36 ... I sở luận chung về vốn đối với phát triển kinh tế trang trại 1 1.1 Khái niệm, vai trò đặc điểm của vốn đối với sự phát triển trang trại 2 2 Các nguồn hình thành vốn phát triển kinh tế trang trại .3 3 Những nhân tố ảnh hởng đến quá trình sử dụng vốn trong các trang trại .5 4 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 8 II Thực trạng về vốn phát. .. đầu t vào sử dụng hiệu quả không cao III Một số quan điểm và giải pháp về vốn cho phát triển trang trại 1 Một số quan điểm về vốn đối với phát triển kinh tế trang trại Nhà nớc cần tạo sở pháp cho các trang trại trong việc huy động vốn 27 Qua thực tế khảo sát, nghiên cứu cho phép chúng ta thể khẳng định rằng kinh tế trang trại là mô hình sản xuất tiên tiến hiệu quả trong nông nghiệp đây là kiểu... thôn - Số 15 08 - 2000 Lê Văn Sở Mở rộng tín dụng nông thôn - Số 8/99 tín dụng với phát triển trang trại 2 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn - Số 10/ 2000 những chính sách để phát triển kinh tế trang trại 3 Tạp chí nghiên cứu - Số 3/ 250 tín dụng nông thôn các nớc đang phát triển 34 4 Sách tham khảo - Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng kinh tế trang trại (Chủ biên: Nguyễn Đình Thơng,... giữa hệ thống sở hạ tầng chung với hệ thống sở hạ tầng trong các trang trại do sản xuất thiếu vốn nên không đạt đợc quy mô tối u, không tận dụng hết các hết các nguồn lực trong trang trại - Những nhân tố xã hội Qua điều tra kết quả cho thấy Các chủ trang trại là công nhân viên chức về hữu sản xuất hiệu quả hơn các nhóm chủ trang trại là nông dân Chủ trang trại là cán bộ hu trí về hu thờng là... huy động vốn của trang trại 2 Một số giải pháp chủ yếu về vốn cho kinh tế trang trại nớc ta hiện nay Trong các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nông thôn nói chung kinh tế trang trại nói riêng là nguồn lực quan trọng và nó càng trở nên quan trọng hơn trong điều kiện nớc ta hiện nay khi mà sản xuất thủ công là chủ yếu, nhiều sở hạ tầng trong trai trại chậm phát triển kém hiệu quả nhất là những... triển nông nghiệp theo nhiều hớng trang trại theo nhiều h- 19 ớng khác nhau nh sản xuất thâm canh, nuôi trồng những cây còn giá trị kinh tế cao 1.Thực trạng về vốn cho phát triển kinh tế trang trại Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh của các trang trại chủ yếu là vốn tự theo điều tra khoảng 91,03% trong đó các trang trại đắc lắc vốn tự chiếm 96% gia lai và lâm đồng chiếm 3% 20 Tình hình vốn. .. vốn phát triển trang trại một mặt đa các nguồn lực trong nông nghiệp vào vay những ngời sản xuất giỏi mặt khác trang trại là mô hình sản xuất khả năng giải quyết lao động trong khu vực nông thôn, tạo thu nhập cho ngời lao động 29 Với nguồn cho vay của Nhà nớc đối với các trang trại cần thời gian vay trả linh động đối với các trang trại đang trong giai đoạn xây dựng bản nếu nhu cầu vay vốn. .. nghiệp nông thôn 31 Đối với các khu vực vùng còn nhiều khó khăn vùng núi, vùng sâu vùng xa nông dân muốn trở thành chủ trang trại ý trí làm giầu, khả năng tổ chức sản xuất thì nhà nớc cần chính sách khuyến khích nông dân nh chính sách về vốn chính sách đất đai chính sách xây dựng sở hạ tầng Việc phát triển kinh tế trang trại những khu vực này ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt kinh tế... sản xuất cà phê Tây Nguyên: vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang Nhiều nơi đã phát triển đàn gia súc, gia cầm với quy mô lớn nh các vùng ven đô với nguồn vốn tự là chủ yếu và ngày càng tăng dần cùng với các chính sách phát triển của Nhà nớc 11 Nguồn vốn đầu t của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng đang góp phần quan trọng thúc đẩy quy mô tăng trởng kinh tế các vùng phát triển kinh tế hàng . tập chung vào một số tỉnh có trang trại phát triển mạnh, trong quá trình nghiên cứu đã sử dụng một số tài liệu, số liệu chung gian. 2 I. Cơ sở lý luận chung về vốn đối với phát triển trang trại. vốn đối với phát triển trang trại ở Việt Nam 1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của vốn với sự phát triển của trang trại. 1.1. Khái niệm về vốn trong trang trại Vốn đợc hiểu theo nghĩa rộng là tiềm. sản của vốn đối với sự phát triển kinh tế trang trại. Vai trò của vốn đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng nh: hệ thống thuỷ lợi, giao thông, khu công nghiệp chế biến, hệ thống chuồng trại Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở lý luận chung về vốn đối với phát triển trang trại ở việt nam, cơ sở lý luận chung về vốn đối với phát triển trang trại ở việt nam, cơ sở lý luận chung về vốn đối với phát triển trang trại ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay