Tìm hiểu máy chạy thận nhân tạo

111 7,185 68
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2014, 01:10

Từ khi áp dụng phương pháp chạy thận nhân tạo, ngành y học đã thu được những kết quả đáng kể và kinh nghiệm trong quá trình điều trị suy thận, cấy thận. Giờ đây, thận nhân tạo có thể được sử dụng một cách phổ biến, hơn 300.000 bệnh nhân mắc bệnh thận trong giai đoạn cuối mỗi ngày trên toàn thế giới đang được điều trị bằng phương pháp này.Mục lục:Lời mở đầu 4Chương I Tổng quan về sinh lý hệ tiết niệu 41. Tổng quan về thận 42. Khái niệm về thận nhân tạo và phương pháp cấy122.1 Khái niệm về thận nhân tạo122.2 Cấy thận132.3 Hỗ trợ của máy với bệnh nhân16 2.3.1 Lịch sử phát triển16 2.3.2 Khái niệm19 2.3.3 Phân loại19Chương II: tổng quan về máy chạy thận nhân tạo 221. Giới thiệu chung về máy lọc máu 221.1 Khái niện221.2 Mục đích sử dụng 251.3 Sơ đồ khối trung 251.4 Hệ thống bảo vệ 301.5 Hệ thống và các tham số điều trị 302. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 37 2.1 Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của phần máu37 2.1.1 Sơ đồ mạch37 2.1.2 Nguyên lý hoạt động38 2.2 Sơ đồ khối chung và nguyên lý hoạt động của phần dịch45 2.2.1 Sơ đồ và các kí hiệu trong sơ đồ45 2.2.2 Nguyên lý hoạt động46 2.2.3 Các thành phần liên quan trong phần dịch53 2.3 Sơ đồ và chức năng của phần panel vận hành56 2.3.1 Sơ đồ56 2.3.2 Chức năng563. Quá trình chuẩn bị phân tách và các sản phẩm của module siêu lọc 60 3.1 Quá trình chuẩn bị phân tách60 3.2 Sản phẩm của UFCM60 3.2.1 Giới thiệu chung60 3.2.2 Phương pháp lọc bằng Volumetric62 3.3 Thiết lập chức năng của buồng cân bằng64 3.4 Lấy chất lỏng từ vòng lặp654. Giới thiệu về nguồn66 4.1 Sơ đồ khối66 4.2 Sự phân bố nguồn69 4.2.1 Thiết bị UK69 4.2.2 Thiết bị điện áp cao70 4.2.3 Thiết bị điện áp thấp71 4.3 Hệ thống tiếp đất725. Quá trình khử và rửa72 5.1 Khử bằng hoá chất72 5.2 Khử bằng nhiệt74 5.3 Tự động khử bằng nhiệt756. Hệ thống điều khiển các chỉ số kỹ thuật76 6.1 Chỉ số liên quan tới máu76 6.2 Sự quản lý Heparin77 6.3 Điều khiển áp suất máu77 6.4 Bộ quan sát áp suất máu80 6.5 Chuẩn bị dịch phân tách81 6.6 Điều khiển siêu lọc82 6.7 Báo động có khí837. Các vật liệu dùng cho Dialysate, dung dịch và nước85 7.1 Vật liệu85 7.2 Các đường lưu lượng858. Sơ đồ mạch chi tiết của một số mạch trong máy thận nhân tạo86 8.1 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị độ dẫn86 8.2 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị áp suất tĩnh mạch89 8.3 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị áp suất phân tách90 8.4 Sơ đồ mạch chi tiết điều khiển nhiệt độ91 8.5 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị nhiệt độ94 8.6 Sơ đồ mạch chi tiết của bơm máu95 8.7 Sơ đồ mạch chi tiết của bơm UF98 8.8 Sơ đồ mạch chi tiết của mạch phát hiện bọt khí999. Lưu đồ dòng thuỷ lực100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Luận văn tốt nghiệp ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO GV HƯỚNG DẪN: THs. PHẠM PHÚC NGỌC SINH VIÊN : ĐOÀN HỮU PHONG LỚP : CĐĐTYS - K2 Mục lục: 1 Lời mở đầu 4 Chương I Tổng quan về sinh lý hệ tiết niệu 4 1. Tổng quan về thận 4 2. Khái niệm về thận nhân tạo và phương pháp cấy 12 2.1 Khái niệm về thận nhân tạo 12 2.2 Cấy thận 13 2.3 Hỗ trợ của máy với bệnh nhân 16 2.3.1 Lịch sử phát triển 16 2.3.2 Khái niệm 19 2.3.3 Phân loại 19 Chương II: tổng quan về máy chạy thận nhân tạo 22 1. Giới thiệu chung về máy lọc máu 22 1.1 Khái niện 22 1.2 Mục đích sử dụng 25 1.3 Sơ đồ khối trung 25 1.4 Hệ thống bảo vệ 30 1.5 Hệ thống và các tham số điều trị 30 2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 37 2.1 Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của phần máu 37 2.1.1 Sơ đồ mạch 37 2.1.2 Nguyên lý hoạt động 38 2.2 Sơ đồ khối chung và nguyên lý hoạt động của phần dịch 45 2.2.1 Sơ đồ và các kí hiệu trong sơ đồ 45 2.2.2 Nguyên lý hoạt động 46 2.2.3 Các thành phần liên quan trong phần dịch 53 2.3 Sơ đồ và chức năng của phần panel vận hành 56 2.3.1 Sơ đồ 56 2.3.2 Chức năng 56 3. Quá trình chuẩn bị phân tách và các sản phẩm của module siêu lọc 60 3.1 Quá trình chuẩn bị phân tách 60 3.2 Sản phẩm của UFCM 60 2 3.2.1 Giới thiệu chung 60 3.2.2 Phương pháp lọc bằng Volumetric 62 3.3 Thiết lập chức năng của buồng cân bằng 64 3.4 Lấy chất lỏng từ vòng lặp 65 4. Giới thiệu về nguồn 66 4.1 Sơ đồ khối 66 4.2 Sự phân bố nguồn 69 4.2.1 Thiết bị UK 69 4.2.2 Thiết bị điện áp cao 70 4.2.3 Thiết bị điện áp thấp 71 4.3 Hệ thống tiếp đất 72 5. Quá trình khử và rửa 72 5.1 Khử bằng hoá chất 72 5.2 Khử bằng nhiệt 74 5.3 Tự động khử bằng nhiệt 75 6. Hệ thống điều khiển các chỉ số kỹ thuật 76 6.1 Chỉ số liên quan tới máu 76 6.2 Sự quản lý Heparin 77 6.3 Điều khiển áp suất máu 77 6.4 Bộ quan sát áp suất máu 80 6.5 Chuẩn bị dịch phân tách 81 6.6 Điều khiển siêu lọc 82 6.7 Báo động có khí 83 7. Các vật liệu dùng cho Dialysate, dung dịch và nước 85 7.1 Vật liệu 85 7.2 Các đường lưu lượng 85 8. Sơ đồ mạch chi tiết của một số mạch trong máy thận nhân tạo 86 8.1 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị độ dẫn 86 8.2 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị áp suất tĩnh mạch 89 8.3 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị áp suất phân tách 90 8.4 Sơ đồ mạch chi tiết điều khiển nhiệt độ 91 3 8.5 Sơ đồ mạch chi tiết biểu thị nhiệt độ 94 8.6 Sơ đồ mạch chi tiết của bơm máu 95 8.7 Sơ đồ mạch chi tiết của bơm UF 98 8.8 Sơ đồ mạch chi tiết của mạch phát hiện bọt khí 99 9. Lưu đồ dòng thuỷ lực 100 Lời mở đầu: Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống con người dần được nâng cao và cái thiện. Bên cạnh đó thì ô nhiễm môi trường, sinh hoạt không điều độ dẫn đến phát sinh nhiều bệnh tật nói chung và bệnh thận nói riêng đối với loài người. Trong thời kì trước trình độ khoa học kĩ thuật con người còn thấp kém nên thường tin vào mê tín hơn thưc tế. Ngày nay khi công nghệ y học phát triển, các nhà khoa học, bác sĩ đã đưa ra sự tiếp cận khác nhau tới việc điều trị các bộ phận trong cơ thể con người. Chẳng hạn như đối với bệnh suy thận, một trong những phương pháp mới là điều trị bằng chạy thận nhân tạo (dialysis) và cấy ghép. Từ khi áp dụng phương pháp chạy thận nhân tạo, ngành y học đã thu được những kết quả đáng kể và kinh nghiệm trong quá trình điều trị suy thận, cấy thận. Giờ đây, thận nhân tạo có thể được sử dụng một cách phổ biến, hơn 300.000 bệnh nhân mắc bệnh thận trong giai đoạn cuối mỗi ngày trên toàn thế giới đang được điều trị bằng phương pháp này. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU 4 1. Tổng quan về thận Thận có hình dẹp của một hạt đậu, chiều dài khoảng 10cm, bề ngang khoảng 5cm và dày khoảng 2,5 cm. Thận nằm ở hai bên cột sống, dựa vào các bắp thịt lưng ở phần trên của bụng và được che chở ở phía trên bằng hoành cách mô và xung quanh bằng các xương sườn. Thận được neo vào thành bụng để khỏi di động. Ðôi khi, dây neo lỏng lẻo, thận lắc lư vô hại trong bụng. Mỗi thận được bọc trong một bao xơ và gồm có một lớp vỏ bên ngoài và phần tủy ở bên trong. Thành phần hoạt động chính yếu của thận là cả triệu những đơn-vị-thận (nephron) ở trong vỏ và tủy thận. Ðây là một hệ thống những ống lọc tuy nhỏ li ti nhưng có khả năng gạn lọc rất tinh vi, công hiệu mà chỉ tạo hóa mới tạo ra được. Dưới con mắt thường, đơn-vị-thận nom giống như những hạt cát. Khi nhìn qua kính hiển vi, chúng có hình dáng của những con sâu, đầu to với nhiều ống vòng soắn suýt lấy nhau (cuộn tiểu cầu-glomerulus) và một thân đuôi dài, rỗng ruột. Cuộn tiểu cầu là nơi lọc sơ bộ các chất thải trong máu vào các tiểu quản (tubule) của thận. Mỗi ngày, cả một tấn máu được hai trái thận liên tục thanh lọc. Khả năng này nhiều gấp đôi nhu cầu của cơ thể. Vì thế, khi một trái thận bị suy thì trái thận khỏe mạnh còn lại có đủ sức làm việc nhiều hơn để giúp cơ thể hoạt 5 động bình thường. Hình 1: Mô hình quả thận Nhiệm vụ của thận Với cả triệu những đơn vị thận để thanh lọc máu, thận có những nhiệm vụ quan trọng như sau: -Thải ra khỏi cơ thể những phần tử cặn bã của sự chuyển hóa thực phẩm, những chất độc hại, muối khoáng dư thừa Nếu không được loại ra ngoài, các chất này sẽ gây ra nhiều bệnh tật cho nhiều cơ quan, bộ phận con người, đôi khi đưa tới tử vong. Ure là chất thải chính của sự tiêu hóa chất đạm và được sản xuất ở gan, chuyển sang máu rồi được thận bài tiết ra ngoài cơ thể. Số lượng trung bình của ure trong máu là từ 8-25mg/100cc Trên mức độ này là có hại cho cơ thể, một tình trạng mà khoa học gia Hy lạp khi xưa gọi là “Nước 6 tiểu máu”(uremia). Duy trì mức độ nước trong cơ thể cố định dù là nước luôn luôn ra, vào cơ thể theo nhịp điệu khác nhau, lúc nhiều lúc ít. Nếu nhiệm vụ này bị rối loạn, nước sẽ được giữ lại, đưa tới phù nước dưới bàn chân, hoặc ứ nước trên vùng bụng. Mỗi ngày có khoảng từ 160 tới 180 lít nước chạy qua thận nhưng chỉ có từ 1-1.5 lít được thải ra ngoài (nước tiểu). Khoảng 98% nước được thận tái hấp thụ, đưa trở lại máu. -Giữ lại các huyết bào và các chất dinh dưỡng trong huyết tương như acid amine, chất đạm, glucose, khoáng chất -Ðiều hòa sự cân bằng giữa acid và kiềm trong các dung dịch cơ thể. Chất acid đến từ thực phẩm, kiềm từ các loại thuốc như thuốc chống acid bao tử -Duy trì sự cân bằng của các khoáng chất như potassium, sodium Nếu chỉ hơi cao là potassium đã đủ làm cho tim ngưng đập -Sản xuất các chất kích thích tủy tạo hồng huyết cầu, như chất erythropoietin -Giữ huyết áp bình thường. Rất nhiều trường hợp cao huyết áp là hậu quả của thận suy. Nguyên nhân thận suy Thận suy khi khả năng lọc máu của tiểu cầu thận bị rối loạn hoặc ngưng hoạt động. Suy thận có thể là cấp tính hoặc mãn tính. Suy cấp tính xẩy ra rất nhanh vì huyết áp đột nhiên xuống rất thấp sau khi cơ thể bị chấn thương trầm trọng hoặc do biến chứng của phẫu thuật, trong trường hợp nhiễm khuẩn hoặc trong các bệnh nặng Ðây là một tình trạng rất nghiêm trọng cần được điều trị liên tục tại bệnh viện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thận có thể phục hồi được khả năng vài tuần hoặc vài tháng, sau cơn hiểm nghèo. 7 Trong suy thận kinh niên, khả năng lọc máu của thận giảm từ từ và thường là do hậu quả của một số bệnh như viêm thận tiểu cầu, tiểu đường, cao huyết áp, đa nang thận Khi khả năng lọc của thận chỉ còn từ 5 tới 10% thì thận đi vào giai đoạn cuối và cần thận nhân tạo hoặc thay ghép thận. Sau đây là một số nguyên nhân có thể đưa tới suy thận: a. Nguyên nhân ở phía trên thận như sự giảm khối lượng nước ngoài tế bào trong các trường hợp phỏng nặng, đi tiểu nhiều, xuất huyết, trướng bụng nước, giảm dung lượng máu vì bệnh tim hoặc do nhiễm độc máu, suy chức năng gan, tác dụng hại của một số hóa chất, dược phẩm b. Từ trái thận trong các bệnh của bệnh thận, do nhiễm trùng thận, thương tích thận, do tác dụng xấu của hóa chất dược phẩm lên thận, trong bệnh tiểu đường, cao huyết áp Sử dụng quá nhiều và quá lâu các loại thuốc chống đau như aspirin, phenacetin là một trong những nguyên nhân thường thấy. c. Các yếu tố tới từ phía dưới thận như sạn tiết niệu, tắc nghẽn ống dẫn tiểu, rối loạn các khả năng của bàng quang, sưng nhiếp tuyến Hậu quả của suy thận: a. Khi thận suy, chất thải ure, creatinine sẽ tràn ngập máu, mất cân bằng giữa nước và các chất điện phân, kali lên cao, calci giảm, chất đạm thất thoát Ure là sản phẩm phân hủy chính trong sự chuyển hóa của chất đạm và được thận lọc bài tiết ra ngoài. Tích tụ ure trong máu khi bị suy thận sẽ đưa tới buồn nôn, ngủ lịm, suy nhược cơ thể và có thể tử vong nếu không được điều trị b- Thiếu hồng cầu: Thận tiết ra hormon erythropoietin để kích thích tủy sản xuất hồng huyết cầu. Khi thận suy, hormon nay giảm và đưa tới thiếu hồng cầu. Hồng cầu chở oxy tới các tế bào. Thiếu oxy, tế bào không sử dụng được năng lượng từ thực phẩm, do đó người bệnh dễ bị mệt mỏi, da xanh nhợt. Thận nhân tạo không phục hồi được khả năng sản xuất kích thích tố này của thận. 8 c- Loạn dưỡng xương thường thấy ỏ 90% bệnh nhân suy thận đặc biệt là người cao tuổi và phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Nguyên do đưa tới rối loạn là thận không duy trì được mức độ bình thường của calcium và phosphore trong máu. Xương trở nên mỏng, yếu, thay đổi hình dạng và dễ gẫy. d- Rối loạn giấc ngủ. Rối loạn này rất thường thấy ở người suy thận, lọc máu. Bệnh nhân luôn luôn ở trong tình trạng mệt mỏi, nhức đầu, ngây ngất, buồn rầu, rối loạn giờ giấc ngủ, đau nhức cơ thể, bồn chồn đ- Ngứa ngoài da trong khi hoặc sau khi lọc máu, vì ure huyết quá cao e- Ðau nhức xương khớp vì chứng thoái hóa dạng tinh bột amyloidosis: chất đạm trong máu lên cao, đóng vào khớp xương và gân gây đau nhức, cứng khớp Lọc máu Phương pháp lọc máu với thận nhân tạo được áp dụng .khi khả năng loại bỏ chất phế thải và nước dư trong máu của thận chỉ còn khoảng từ 5 tới 10% so với mức độ bình thường. Suy thận cấp tính không đáp ứng với điều trị thì lọc máu có thể được áp dụng trong một thời gian ngắn cho tới khi thận hoạt động trở lại. Suy thận kinh niên thì phải lọc máu suốt đời, nếu không được thay ghép thận. Mục đích của thận nhân tạo là để mang lại sức khỏe cho cơ thể, bằng cách: -Loại bỏ chất thải, muối khoáng và nước dư trong máu, tránh ứ đọng trong cơ thể. -Duy trì huyết áp ở mức bình thường. -Giữ thăng bằng một số hóa chất trong máu Hệ thống lọc máu thận nhân tạo đầu tiên được thành hình trong thế chiến thứ II. Máu được dẫn qua một ống làm bằng màng bán thấm, nhúng trong dung dịch nước rửa máu. Màng bán thấm để các phân tử nhỏ như chất thải ure chạy qua và máu sạch được truyền trở lại cơ thể. Trong những thập niên vừa qua, thận nhân tạo đã được cải tiến với nhiều 9 hiệu năng và dễ dàng sử dụng hơn. Nguyên tắc của sự lọc máu thực ra rất giản dị: Máu từ cơ thể được dẫn vào một hệ thống lọc đặc biệt gọi là dialyser hoặc “thận nhân tạo”. Dung dịch rửa máu (dialysate) được cho lưu hành xung quanh thận nhân tạo để lấy ra các chất phế thải ure, creatinine Máu sạch chứa tế bào máu, chất dinh dưỡng được đưa trở lại cơ thể. Việc đưa máu ra vào cơ thể hơi phức tạp hơn. Thường thường là có hai kim: một để lấy máu ra khỏi cơ thể và một kim dẫn máu trở lại cơ thể. Có ba cách để tạo ra nơi cắm kim cho việc lọc máu: -Tạo ra một lỗ rò vĩnh viễn (fistula) giữa một động mạch và một tĩnh mạch, máu sẽ vào tĩnh mạch nhiều hơn, trở nên mạnh hơn và lớn hơn và chịu đựng được sự cắm kim chích thường xuyên trong việc lọc máu. Hai kim được cắm vào lỗ rò: một để hút máu từ cơ thể đưa tới máy lọc, một để đưa máu sạch trở lại cơ thể. Việc thực hiện lỗ rò này phải được dự trù trước và đôi khi phải cần thời gian là cả năm vết nối mới lành và mới sử dụng được lỗ rò Thường thường lỗ rò được làm ở cẳng tay, đôi khi ở cánh tay, phía tay ít dùng trong công việc hằng ngày. Cách này được phổ biến vì ít gây khó khăn lại dùng được lâu hơn -Tạo ra một cầu nối giữa tĩnh mạch và động mạch bằng một ống nhựa tổng hợp, có nhiệm vụ như một tĩnh mạch, máu ra vô qua cầu nối này. -Trường hợp cấp bách, dùng một ống nhựa cắm vào tĩnh mạch ở cổ, ngực hoặc dưới bẹn để máu ra vô Mỗi lần lọc máu, kim có thể được cắm vào cùng chỗ với lần trước hoặc theo kiểu nấc thang từ dưới lên tên rồi ngược lại. Trong cả ba phương thức vừa kể, một số rủi ro có thể xảy ra như nhiễm trùng, máu chẩy chậm vì huyết cục ở chỗ cắm kim. Bệnh nhân nên lưu ý chăm sóc nơi cắm kim: 10 [...]... điều trị thận bằng phương pháp chạy thận nhân tạo (dialysis) và cấy ghép Thận nhân tạo đã được giúp đỡ điều trị cho nhiều bệnh nhân bị suy thận và tiếp tục được cập nhập với sự đổi mới của công nghệ sinh học Tuy nhiên thận nhân tạo hoặc trung tâm thẩm tách gặp những trở ngại như công nghệ đắt tiền và phức tạp Dialyzers đã cung cấp các hệ thống mà chúng không mang lại lợi ích 12 lớn cho những bệnh nhân. .. phương pháp không có sự cố trong điều trị, bệnh nhân phải đi điều trị liên tục Thận nhân tạo hoặc dialyzer là hệ thống được thiết kế để trợ giúp cuộc sống tức lấy các sản phẩm cặn dư thừa từ bệnh nhân thay cho thận của họ Một bệnh nhân điều trị bằng thận nhân tạo mất khoảng 12 h mỗi ngày, 2-3 lần một tuần Nó làm việc trong vòng 12 tháng sau khi bệnh nhân đợi cấy thận từ người cho Điều trị này gây ra một... lần trong ngày để thanh lọc máu Cách lọc máu này ít tốn kém, bệnh nhân có thể tự thực hiện lúc nào cũng được Tuy nhiên, bệnh nhân cần được bác sĩ đặt cho một ống vĩnh viễn vào bụng để chuyền dịch thẩm tách và phải giữ gìn ống sạch sẽ để tránh viêm xoang bụng 2 Khái niệm về thận nhân tạo và phương pháp cấy thận 2.1 Khái niệm về thận nhân tạo Khi công nghệ y học mới được giới thiệu, các bác sĩ đã đưa ra... của thận, từ người cho tới bệnh nhân ở giai đoạn cuối Trong suốt quá trình thực hiện, bác sĩ phẫu thuật đã rạch trên sườn hay hông bệnh nhân và cấy thận mới ở trên khu vực xương chậu và dưới vùng chức năng của thận bởi đường động mạch và tĩnh mạch thận tới động mạch và tĩnh mạch ở vùng gần xương chậu của bệnh nhân 13 Ống niệu quản của thận mới sau đó được gắn trực tiếp với bàng quang của bệnh nhân. .. trình cấy thận phụ thuộc vào khả năng thích ứng giữa thận của người cho và người nhận Tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì chức năng của thận tốt được hơn 25 năm Qua nghiên cứu các cuộc giải phẫu người ta nhận thấy thận của người cho không có biến chứng lâu dài từ việc mất đi một quả thận và quả thận còn lại sẽ tăng chức năng để bù cho quả thận kia Thận cấy vào có thể không được chấp nhận bởi bệnh nhân. .. bã dư thừa trong mạch máu bệnh nhân Nước sử dụng trong dialyzer phải là nước sạch đặc biệt, ngược lại nếu nước không tinh khiết đưa vào bệnh nhân sẽ gây ra các vấn đề rất lớn 2.2 Cấy thận Định nghĩa Cấy thận là quá trình giải phẫu để lấy ra thận khoẻ mạnh từ người sống hoặc một người đã chết về bệnh não và cấy nó vào cơ thể bệnh nhânthận không còn chức năng nữa Cấy thận bao gồm quá trình giải phẫu... giảm giá thành Sự khám phá đang được cân nhắc nhiều và nhiều bệnh nhân điều trị đòi hỏi sự tin cậy về sức khoẻ, sự thuận tiện và chất lượng cuộc sống của loại máy điều trị tại nhà được đề cập Chúng ta đã phát động thêm loại máy này nhằm đưa đến sự cải thiện cho bệnh nhân điều trị với sự cải tiến công nghệ Máy chạy thận tại nhà đã được tìm bởi Altman Browning và công ty, công ty phát triển sản phẩm phần... cho thận là người có liên quan họ hàng hoặc không liên quan họ hàng với người bệnh, nhưng nếu có quan hệ họ hàng thì có cơ hội tốt hơn cho thận ( tức thận khoẻ và phù hợp hơn cho bệnh nhân) Quá trình giải phẫu để lấy thận từ người cho được gọi là nephrectomy Thận của người cho được bảo quản thông qua sự gây mê và các vết cắt được tiến hành bên trên mặt hoặc phía trước của bụng Mạch máu kết nối thận. .. phun dung dịch bảo quản lạnh Thận có được phun dung dịch trong 24 - 48 h cho tới khi cấy đặt vào vị trí của người nhận 14 Trong suốt quá trình giải phẫu, thận của bệnh nhân phải được bảo quản và dùng thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng Một ống đặt trong bàng quang trước khi phẫu thuật Sau khi phẫu thuật thì thận của bệnh nhân tốt hay xấu phụ thuộc vào môi trường làm thận suy Thận của người cho và nhận... bệnh nhân người hiểu cách chạy về đêm ( tám giờ về đêm), Curtis nói thời gian bình phục cho phép điều trị đã gảm từ 6 giờ xuống chỉ còn khoảng 7 phút Máy chạy dialysis về đêm đưa ra cho bệnh nhân nhiều thời gian trong cuộc sống bởi vì họ đã sử dụng ngay thời gian ngủ, và họ không phải sử dụng nhiều giờ mỗi tuần cảm thấy cảm phờ phạc hoặc cảm giác đáng sợ trước và sau điều trị Dẫn tới căn bệnh thận . tiết niệu 4 1. Tổng quan về thận 4 2. Khái niệm về thận nhân tạo và phương pháp cấy 12 2.1 Khái niệm về thận nhân tạo 12 2.2 Cấy thận 13 2.3 Hỗ trợ của máy với bệnh nhân 16 2.3.1 Lịch sử phát. những phương pháp mới là điều trị thận bằng phương pháp chạy thận nhân tạo (dialysis) và cấy ghép. Thận nhân tạo đã được giúp đỡ điều trị cho nhiều bệnh nhân bị suy thận và tiếp tục được cập nhập. hạn như đối với bệnh suy thận, một trong những phương pháp mới là điều trị bằng chạy thận nhân tạo (dialysis) và cấy ghép. Từ khi áp dụng phương pháp chạy thận nhân tạo, ngành y học đã thu được những
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu máy chạy thận nhân tạo, Tìm hiểu máy chạy thận nhân tạo, Tìm hiểu máy chạy thận nhân tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn