Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị

27 734 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 17:49

Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị Bộ giáo dục đào tạo bộ y tế Trờng đại học y hà nội Võ văn xuân nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá-xạ trị ung th phổi tế bo nhỏ v đánh giá kết quả điều trị Chuyên ngành: Ung th Mã số: 62.72.23.01 Tóm tắt luận án tiến sỹ y học Hà nội 2009 Công trình đợc hoàn thành tại: Trờng Đại học Y H Nội Ngời hớng dẫn khoa học GS-TS. Nguyễn Bá Đức Phản biện 1: GS-TS. Trần Văn Sáng Phản biện 2: PGS-TS. Đoàn Hữu Nghị Phản biện 3: PGS-TS. Mai Trọng Khoa Luận án đợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nớc tại Trờng Đại học Y Hà Nội Vào hồi 14 giờ, ngày 13 tháng 4 năm 2009 Có thể tìm hiểu luận án tại: Th viện Quốc gia Th viện trờng Đại học Y Hà Nội Th viện thông tin Y học Trung ơng Các công trình đ công bố liên quan đến luận án 1. Chẩn đoán tế bào học ung th phổi với phơng pháp chọc qua thành ngực bằng kim nhỏ. Tạp chí Y-Dợc học, số đặc biệt chuyên đề ung th. Bộ Y tế, 2000; tr 128-130. 2. Nhận xét về chẩn đoán điều trị 42 trờng hợp ung th phế quản phổi tế bào nhỏ tại Bệnh viện K từ 1/1999-6/2002. Tạp chí Y học thực hành, số 431. Bộ Y tế, 2002 ; tr 155-157. 3. Nghiên cứu phác đồ kết hợp hoá-xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ một số yếu tố ảnh hởng đến kết quả điều trị. Tạp chí Y học thực hành, số 489. Bộ Y tế, 2004; tr 134-140. 4. Nghiên cứu phác đồ kết hợp hoá-xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ. Tạp chí Y học thực hành, số 541/2006. Bộ Y tế, 2006 ; tr 527-533. 5. Nghiên cứu các biện pháp chẩn đoán sớm điều trị phối hợp ung th phổi. Đề tài cấp nhà nớc, chơng trình KC 10-06. 2005; tr 12-33. 6. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung th phổi tế bào nhỏ. Tạp chí ung th học Việt nam, số 1/2008. Hội phòng chống ung th Việt Nam. 2008; tr 126-130. 7. Nghiên cứu phác đồ kết hợp hoá-xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ đánh giá độc tính theo theo phác đồ. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, chuyên đề ung bớu. Phụ bản tập 12, số 4, 2008; tr 197-211. 1 Các chữ viết tắt BN Bệnh nhân CAV Cyclophosphamide, Doxorubixin, Vincristine EP Etoposide, Cis-Platin GĐKT Giai đoạn khu trú GĐLT Giai đoạn lan tràn HT Hoá trị IASLC International Association for the Study of Lung Cancer (Liên hiệp quốc tế nghiên cứu ung th phổi) KPS Karnofsky Performance Status (chỉ số toàn trạng Karnofsky) TB Trung bình TBN Tế bào nhỏ UICC Union Internationale Contre le Cancer/ International Union Against Cancer (Hiệp hội quốc tế phòng chống ung th) UTP Ung th phổi UTP-TBN Ung th phổi tế bào nhỏ XT Xạ trị WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới) 2 Đặt vấn đề Ung th phổi tế bào nhỏ (TBN) chiếm 15 - 20% tổng số ung th phổi (UTP) là một bệnh khác với các bệnh lí khác trong lồng ngực vì sự phát triển nhanh di căn xa sớm nếu không chẩn đoán điều trị kịp thời Khoảng 60-70 % số bệnh nhân (BN) đợc chẩn đoán ở giai đoạn lan tràn. Vì vậy, hoá trị đóng vai trò chủ yếu trong điều trị UTP-TBN. Hoá trị kết hợp xạ trị lồng ngực có thể điều trị khỏi một số bệnh nhân UTP-TBN giai đoạn khu trú, hạn chế tái phát sớm, giảm đợc liều lợng độc tính của thuốc. Hoá trị (HT) có thể làm giảm nhẹ triệu chứng kéo dài thời gian sống thêm nhiều BN giai đoạn lan tràn. Giai đoạn khu trú, nếu không điều trị, sống thêm 12-15 tuần giai đoạn lan tràn sống thêm 6-9 tuần. Hầu hết các công trình nghiên cứu trên thế giới từ những năm 1980 trở lại đây đều cho rằng hoá-xạ trị phối hợp kéo dài thời gian sống thêm, hạn chế tái phát sớm, giảm đợc liều lợng độc tính. Tuy nhiên không có nghiên cứu nào đề cập tới qui trình thực hiện hoá-xạ trị UTP-TBN. Mặt khác có nhiều phác đồ hoá trị UTP-TBN, song ngời ta vẫn cha rõ phác đồ nào có khả năng kéo dài thời gian sống thêm cho ngời bệnh. Từ những yếu tố đó, đề tài này nghiên cứu các mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phác đồ kết hợp hoá-xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ từ 1/1999-10/2007 tại Bệnh viện K. 2. Đánh giá đáp ứng, kết quả sống thêm theo phác đồ hoá-xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ độc tính của phác đồ * ý nghĩa khoa học, thực tiễn của luận án Việc theo dõi các bệnh nhân UTP-TBN sau điều trị đóng vai trò quan trọng để đánh giá tình trạng tái phát di căn. Qua đó tìm hiểu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá hiệu quả điều trị của các phác đồ, kĩ thuật xạ trị cũng nh các yếu tố ảnh hởng đến kết quả. ý nghĩa khoa học đợc thể hiện qua kết luận của luận án: - Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phác đồ kết hợp hoá-xạ trị: Tuổi thấp nhất là 39 tuổi, cao nhất là 73 tuổi, trung bình là 56,4. Đỉnh cao 55-60 tuổi. Tỉ lệ Nam/Nữ: 14,5/1. Triệu chứng thờng gặp: Ho khan 76,6% hoặc kèm đờm lẫn màu 21%. Đau ngực 66,1%; Khó thở, sốt: 34,7%. Sút cân 14,5%; di căn hạch thợng đòn là 20,2% hạch trung thất là 28,9%. Di căn não, phổi là vị trí hay gặp với tỉ lệ 7,3% 4,8%. Chỉ số KPS < 80% chiếm 33,9% 80-100% chiếm 66,1%. Giai đoạn khu trú chiếm 84,7% lan tràn 15,3%. Mô bệnh học ung th biểu mô TBN chiếm 99,2%. Thể kết hợp 0,8% . - Đáp ứng điều trị, kết quả sống thêm độc tính của phác đồ: Phác đồ CAV/XT, tỉ lệ đáp ứng 91,2%; đáp ứng hoàn toàn là 38,2%; đáp ứng 1 phần 52,9% không đáp ứng 8,8%. Phác đồ EP/XT, tỉ lệ đáp ứng 96,7%; đáp ứng hoàn toàn là 67,8%; đáp ứng 1 phần 28,9% 3,3% không đáp ứng. Sống thêm không bệnh 2 năm 37,7% 5 năm 9,7%; sống thêm toàn bộ 2 năm 39,8% 3 5 năm 11,8%. Giai đoạn khu trú sống thêm 2 năm 48,6% 5 năm là 20%; giai đoạn lan tràn 15,9% không có trờng hợp nào sống quá 3 năm. Chỉ số KPS 80%, sống thêm 2 năm 49,8 % 5 năm là 22,9%. Dới 80% sống thêm 2 năm là 28,3% 3 năm 0% (33,3 tháng). Phác đồ EP/XT, sống thêm 2 năm 52,9% 5 năm là 18,8%; trong đó giai đoạn khu trú: 49,8% 21,3%; giai đoạn lan tràn là 39,2 tháng. Phác đồ CAV/XT, sống thêm 2 năm là 17,7% 5 năm 4,4%; trong đó giai đoạn khu trú: 17,4% 4,5%; giai đoạn lan tràn chỉ sống thêm 20,6 tháng. Xạ trị đồng thời sống thêm 2 năm 60,3% xạ trị bổ trợ là 15,9%; sống thêm 5 năm với tỉ lệ tơng ứng 23,9% 0% (53,2 tháng). Xạ trị dự phòng não kéo dài thời gian sống thêm với tỉ lệ sống 2 5 năm 56,9% 28,9% so với 29,3% 0% (44,5 tháng) không xạ trị não. Độc tính chủ yếu gặp độc tính biểu hiện ở độ 1 2. Trên hệ thống tạo máu: Giảm bạch cầu độ 1 2 gặp 40,3%; độ 3 4 là 4,8%. Thiếu máu độ 1 2 gặp 58,9%; độ 3 4 là 2,4%. Hạ tiểu cầu độ 1 2 là 4%; độ 3 4 chỉ gặp 0,8%. Trên các cơ quan: gan chỉ gặp độc tính độ 1 2 với tỉ lệ 43,5%; thận tiết niệu: Tăng Creatinine (>120 mmol/l) gặp 15,3%. Ure máu > 7 mmol/l chiếm tỉ lệ 9,7%. Viêm phổi chiếm tỉ lệ 20,2% phổi do xạ trị: 6,4%. Xơ hoá phổi: 6,5%. Viêm thực quản gặp 4%. * Đóng góp mới của luận án Lần đầu tiên ở Việt Nam, đề tài đợc nghiên cứu một cách có hệ thống trên bệnh nhân UTP-TBN giai đoạn khu trú lan tràn tại chỗ. Có sự phối hợp thực hiện phác đồ kết hợp hoá-xạ trị theo dõi bệnh nhân sau điều trị chặt chẽ. Điểm mới có giá trị thực tiễn cao là: Bệnh nhân UTP-TBN điều trị phác đồ EP hoá-xạ trị đồng thời cho kết quả sống thêm cao hơn xạ trị bổ trợ. Xạ trị dự phòng não cho kết quả sống thêm cao hơn nhóm không xạ trị não. * Cấu trúc luận án Luận án gồm 123 trang, chia thành 4 chơng: Đặt vấn đề 2 trang, chơng I- Tổng quan 43 trang, chơng II- Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 14 trang, chơng III- Kết quả nghiên cứu 29 trang, chơng IV- Bàn luận 42 trang; Kết luận 2 trang kiến nghị 1 trang. Số bảng: 46, số đồ thị 16, số biểu đồ 4, hình minh hoạ 7. Chơng I Tổng quan 1.1. Dịch tễ học UTP chiếm 12% tổng số UT nói chung có sự khác nhau giữa các khu vực các vùng dân c. Tỉ lệ mắc chuẩn là 61/100.000 dân ở nam giới 34/100.000 dân ở nữ giới. Tỉ lệ tử vong hàng năm là 50-80/100.000 dân đứng hàng thứ nhất trong tất cả các loại ung th. Theo ghi nhận của SEER (2002) tỉ lệ tử vong 73,2/100.000 nam 41,6/100.000 nữ. Dới 10% ung th phổi sống thêm đợc 5 năm 80% chết trong vòng một năm sau chẩn đoán. ở Việt Nam, ghi nhận UT tại 5 tỉnh thành giai đoan 2001-2004, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 3/1. Dựa trên số 4 liệu trên, Tần suất mắc chuẩn theo tuổi hàng năm là từ 27,6 - 40,2/100.000 dân, cao nhất là Hà Nội thấp nhất là Thừa Thiên - Huế. 1.2. Nguyên nhân Hơn 90% bệnh nhân UTP liên quan chặt chẽ với hút thuốc lá, kể cả hút thuốc thụ động. Hút thuốc lá làm tăng tỉ lệ UTP lên tới 22 lần so với ngời không hút thuốc lá ở nam 12 lần đối với nữ. 1.3. Sàng lọc phát hiện Thăm khám sàng lọc nhóm có nguy cơ cao (những ngời nghiện hút thuốc lá, những ngời tuổi trên 40 có tiền sử viêm phế quản mãn hoặc các bệnh hô hấp điều trị nội khoa kéo dài, hoặc có tiền sử tiếp xúc với hoá chất công nghiệp độc hại ) bằng X quang, chụp cắt lớp vi tính, cộng hởng từ, siêu âm 1.4. Chẩn đoán UTP-TBN Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán UTP-TBN là mô bệnh học. Chẩn đoán mô bệnh học dựa vào: nội soi, sinh thiết qua thành ngực, sinh thiết xuyên thành phế quản, sinh thiết hạch 1.5. Mô bệnh học Dựa theo phân loại năm 1988 của hiệp hội Quốc tế nghiên cứu ung th phổi - IASLC. Phân loại này đã đợc UICC WHO thống nhất để phân loại mô bệnh học UTP-TBN gồm: - Ung th biểu mô tế bào nhỏ. - Ung th biểu mô tế bào phối hợp với tế bào lớn. - Ung th biểu mô tế bào hỗn hợp (phối hợp với các loại khác của phổi: UTBM vảy, UTBM tuyến) 1.6. Một số công trình nghiên cứu Fox W, Scadding JG (1973) đã nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên giữa phẫu thuật xạ trị đơn thuần UTP-TBN, giai đoạn khu trú. Kết quả phẫu thuật sống trung bình 6,5 tháng sống 2 năm 4% so với xạ trị là 10 tháng 2 năm là 10%. Johnson CS (1980) thử nghiệm điều trị phác đồ EP cho 294 bệnh nhân ung th TBN, tỉ lệ đáp ứng là 86%, đáp ứng hoàn toàn là 56% sống thêm trung bình từ 12-18 tháng. Figueredo CS (1985) nghiên cứu phác đồ hoá trị CAV cho 103 bệnh nhân UTP-TBN với tỉ lệ đáp ứng 61% - 71% sống thêm là 12-13 tháng. Bunn CS (1987) nghiên cứu so sánh phác đồ hoá trị CAV+ Methotrexate, phối hợp xạ trị UTP-TBN hoặc không cho 96 bệnh nhân UTP- TBN, gồm 2 nhóm: 49 bệnh nhân không xạ trị, sống trung bình là 11.6 tháng sống sau 2 năm là 12%. Nhóm 47 bệnh nhân xạ trị lồng ngực bổ trợ 40 Gy, sống trung bình là 15 tháng sống sau 2 năm là 28%. Mc Cracken CS (1990) nghiên cứu phác đồ hoá trị EP kết hợp xạ trị lồng ngực 154 bệnh nhân UTP-TBN giai đoạn khu trú, kết quả sống sau 2 năm là 42%. Turrisi CS (1990) điều trị phác đồ EP phối hợp xạ trị phân liều cho 32 trờng hợp, sống thêm trung bình 43 tháng sống không bệnh là 50%. Ihde CS ở 25 bệnh nhân, kết quả sống sau 2 năm là 62%. Những năm đầu của thế kỉ 21, nhiều công trình nghiên cứu về điều trị UTP-TBN đã áp dụng nhiều thuốc hoá trị mới, 5 song kết quả cải thiện không đáng kể so với phác đồ EP: Hanna CS (2005) so sánh phác đồ IP (Irinotecan/ Cisplatin) với phác đồ EP, tác giả cho thấy kết quả không có sự khác biệt, với thời gian sống thêm 1 năm là 35% 36,1%. Patton CS (2006) nghiên cứu kết hợp phác đồ hoá trị IC (Irnotecan/ Carboplatin) xạ trị lồng ngực UTP-TBN giai đoạn khu trú, sống thêm toàn bộ 1năm là 79% 2 năm là 29%. Tại Việt nam, nghiên cứu của Đặng Thanh Hồng CS (2004) báo cáo kết quả điều trị 107 bệnh nhân UTP-TBN, sống thêm 2 năm toàn bộ theo hoá-xạ trị là 15% hoá trị đơn thuần là 9,7%. Nghiên cứu của Võ Văn Xuân, Nguyễn Bá Đức (2005), so sánh phác đồ CAV EP phối hợp xạ trị lồng ngực 57 bệnh nhân, kết quả cho thấy phác đồ EP sống thêm 2 năm cao hơn CAV với kết quả là 43,85% 8,82%. Ngày nay, trên thế giới có nhiều nghiên cứu khẳng định phối hợp hoá-xạ trị lồng ngực cải thiện đợc tỉ lệ tái phát, di căn kéo dài thời gian sống thêm cho ngời bệnh, khi bệnh còn khu trú trong lồng ngực. Tuy nhiên không có nghiên cứu nào đề cập tới thứ tự thực hiện quy trình lồng ghép hoá trị, xạ trị ung th phổi TBN. Một số nghiên cứu chứng minh xạ trị dự phòng não tuy không cải thiện đợc thời gian sống thêm nhng chắc chắn giảm đợc tỉ lệ di căn não mà không ảnh hởng tới chức năng của não. Chơng II Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1. Đối tợng nghiên cứu * Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân Các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn sau sẽ đợc chọn vào nghiên cứu: Tất cả các trờng hợp chẩn đoán UTP-TBN dựa trên: Tuổi bệnh nhân không quá 75 tuổi Chẩn đoán mô bệnh học là UTP-TBN. Không bị mắc các bệnh nội khoa nặng. UT TBN giai đoạn khu trú giai đoạn lan tràn cha có di căn xa vào phủ tạng (gan, thận, thợng thận, hạch dới hoànhvvv) Chỉ số KPS > 70% BN đợc điều trị phác đồ hoá trị EP hoặc CAV kết hợp xạ trị xen kẽ đợc theo dõi đầy đủ trong sau quá trình điều trị. Có thông tin về tình trạng bệnh sau điều trị qua các lần khám lại và/ hoặc thông tin từ th gửi cho bệnh nhân gia đình. 2.2.Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu này đợc thực hiện từ 01/10/1999 đến 30/10/2007 tại Bệnh viện K 2.3. Phơng pháp nghiên cứu 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang với 2 nhóm hồi cứu tiến cứu, có theo dõi dọc. 2.3.2. Cỡ mẫu 6 Đợc xác định theo công thức: 2 2 )2/1( d pq Zn = - n: Cỡ mẫu. Z /2 : Giá trị Z thu đợc từ bảng Z ứng với giá trị đợc chọn (hệ số tin cậy Z là 95%, tơng ứng Z 1- /2 = 1,96 : mức ý nghĩa thống kê, = 0,05). p: Hiệu quả giả định. q = 1-p. d: Khoảng sai lệch mong muốn do nhà nghiên cứu chọn sao cho sự biến thiên của kết quả nghiên cứu không quá lớn. d = 5%. Lấy: Z 1- /2 = 1,96 với = 0,05. p = 0,9 q = 1 - p = 0,1. áp dụng công thức tính cỡ mẫu trên tính đợc cỡ mẫu lí thuyết là n 71. 2.3.3. Kĩ thuật điều trị Hoá trị: Chọn phác đồ CAV EP. Liều lợng hoá trị tính theo m 2 da cơ thể dựa theo bảng tính Dubois, chu kì 21 ngày. Xạ trị: Tiến hành điều trị theo kĩ thuật hoá-xạ trị đồng thời hoặc xạ trị bổ trợ. Hoá-xạ trị đồng thời: Xạ trị đợc tiến hành đồng thời ngay sau hoá trị chu kì thứ 2 của hoá trị các chu kì tiếp theo của phác đồ điều trị. Xạ trị bổ trợ: xạ trị đợc tiến hành sau khi kết thúc 6 chu kì hoá trị. Phác đồ điều trị: - Giai đoạn khu trú HT - HT - XT - HT - XT - HT - XT - HT - HT - XT bổ sung. 20Gy 20Gy 20Gy - Giai đoạn lan tràn toàn thân còn chỉ định điều trị HT 6 đợt. Nếu đáp ứng tốt XT khối u hạch vùng 50 - 60Gy. Liều lợng xạ trị cho toàn bộ thể tích xạ trị 60 Gy, liều xạ thờng quy 2Gy/ngày/1 buổi chiếu xạ thực hiện 5 ngày/ tuần. Xạ trị dự phòng não 24 Gy với 1.8Gy/ngày. Có thể sử dụng máy Cobalt 60 hoặc máy Gia tốc thẳng. 2.3.4. Đánh giá kết quả điều trị Đánh giá thông qua ớc lợng thời gian sống thêm, so sánh đờng cong sống thêm không bệnh toàn bộ giữa hai nhóm phác đồ kĩ thuật xạ trị tại thời điểm 2 năm, 3 năm 5 năm. Sử dụng phơng pháp Kaplan-Meier để ớc tính thời gian sống thêm, dựa trên các dữ kiện cơ bản nh: Thời gian sống thêm, tình trạng ngời bệnh (sống hay chết, sống không bệnh, tái phát, di căn). Sử dụng phơng pháp kiểm định Logrank để so sánh sống thêm giữa 2 nhóm phác đồ khảo sát các yếu tố ảnh hởng đến kết quả điều trị (GĐ bệnh, KPS, thời gian XT, kĩ thuật XT, XT dự phòng não) Phân tích đa biến để khảo sát một số yếu tố dự báo(GĐ bệnh, KPS, thời gian XT, kĩ thuật XT, XT dự phòng não) 7 Tóm tắt sơ đồ nghiên cứu UTP-TBN, chẩn đoán lâm sàng, hình ảnh, mô b ệ nh h ọ c Giai đoạn khu trú, KPS > 70%, CN gan, thận bt Giai đoạn lan tràn tại chỗ, KPS > 70%, CN gan, thận bt Nhóm I hồi cứu CAV / XT Nhóm II tiến cứu EP / XT Giai đoạn khác Loại khỏi N C Điều trị phác đồ hoá - xạ trị phối hợp Phác đồ khác Loại khỏi NC Hoá-XT đồn g thời XT BT Hoá-XT đồn g thời XT BT CAV x 6 đợt EP x 6 đợt Đáp ứng hoàn toàn ĐƯ 1 phần hoặc khôn g đá p ứn g XT dự phòng não Theo dõi Kết quả sống thêm Đánh giá độc tính theo p hác đồ HT [...]... phổi tế bào nhỏ, trong các cơ sở y tế chuyên khoa theo phác đồ sau Phác đồ điều trị - Giai đoạn khu trú lan tràn tại chỗ Phác đồ kết hợp HT-XT theo sơ đồ sau: HT - HT - XT - HT - XT - HT - XT - HT - HT - XT bổ sung 20Gy 20Gy 20Gy Xạ trị dự phòng não nếu áp ứng hoàn toàn - Giai đoạn lan tràn toàn thân HT 6 đợt Nếu áp ứng tốt: XT u hạch 60Gy Phác đồ hoá trị: - Phác đồ EP (Etoposide, Cis-Platin)... phác đồ Tỉ lệ % ho - xạ trị đồng thời 1.2 1.0 8 6 Phác đồ HT CAV 4 CAV-censored 2 EP 0.0 EP-censored 0 10 20 30 40 50 60 Sống thêm (tháng) Đồ thị 3.10: sống thêm theo phác đồ Ho - Xạ trị đồng thời Nhận xét: Ho - xạ trị đồng phác đồ EP: sống TB 36,8 tháng; 2 năm: 67,8% 5 năm: 28,3% Phác đồ CAV: sống TB 20,2 tháng; 2 năm: 26,5% 5 năm: 4,5% P = 0,005 Xạ trị bổ trợ Sống thêm liên quan với phác đồ Tỉ... Jeremic CS (1997) độc tính độ 3 4 với ho - xạ trị đồng thời là 28,9%; Qiao CS (2004) là 42,2%; Skarlos CS là 2,5% Phơng pháp xạ trị phối hợp còn ảnh hởng đến độ độc tính: phác đồ EP xạ trị đồng thời, tỉ lệ giảm bạch cầu, tiểu cầu độ 3 4 là 23 6,9% 1,7% so với 0% xạ trị bổ trợ Đối với phác đồ CAV kết quả cũng tơng tự giảm bạch cầu độ 3 4 là 11,2% so với 0% 4.3.6 Độc tính theo phác đồ hoá. .. thêm theo phác đồ điều trị Phác đồ hoá trị EP/XT cho kết quả sống 2 năm là 52,9%; 3 năm là 29,9% 5 năm là18,8% phác đồ CAV/XT với tỉ lệ tơng ứng 17,7%; 8,8% 4,4% P = 0,0004 Nghiên cứu này không so sánh hiệu quả 2 phác đồ là vì không đồng nhất các chỉ tiêu nghiên cứu: Thời gian chọn nghiên cứu khác nhau, thời gian phát hiện bệnh khác nhau, liều lợng thuốc hoá trị trung bình ở hai phác đồ có cũng... thuần, sống trung bình là 11.6 tháng sống thêm 2 năm là 12% Mc Cracken CS nhóm nghiên cứu SWOG (1990) nghiên cứu ho - xạ trị đồng thời phác đồ EP kết hợp- xạ trị lồng ngực 154 bệnh nhân ung th phổi TBN giai đoạn khu trú, sống thêm trung bình 17,5 tháng, sống 2 năm là 42% Năm 1990, Ihde CS, nghiên cứu thử nghiệm 45 bệnh nhân, sống 20 trung bình 27 tháng sống 2 năm là 62% Hai nghiên cứu khác của... với phác đồ HT 1.2 1.0 8 6 Phác đồ HT CAV 4 CAV-censored 2 EP EP-censored 0.0 0 10 20 30 40 Sống thêm (tháng) Đồ thị 3.9: GĐLT sống thêm theo phác đồ điều trị Nhận xét: Không có trờng hợp nào sống quá 3 năm Phác đồ EP/XT: sống TB 17,2 tháng phác đồ CAV/XT là14,7 tháng 14 3.2.3.3 Sống thêm toàn bộ theo phác đồ hoá trị liên quan với thời gian xạ trị Hoá - Xạ trị đồng thời Sống thêm liên quan với phác. .. tới não phổi với tỉ lệ 7,3 4,8% Chỉ số KPS từ 8 0-1 00% chiếm tỉ lệ 66,1% Giai đoạn khu trú chiếm 84,7% Mô bệnh học ung th biểu mô tế bào nhỏ chiếm tỉ lệ 99,2%; thể kết hợp 0,8% Phác đồ CAV/XT chiếm 27,4 % EP/XT là 72,6% Xạ trị đồng thời của phác đồ CAV là 50% số bệnh nhân EP là 65,6% Liều hoá chất 85% so với liều chuẩn của phác đồ CAV là 76,5% EP là 93,3% 2 áp ứng điều trị kết quả sống... hoá trị đơn thuần sống trung bình 11,3 tháng, sống thêm 2 năm là 19% so với nhóm hoá trị kết hợp xạ trị lồng ngực, sống trung bình 13,9 tháng sống thêm 2 năm là 28% Một nghiên cứu khác của Bunn, Lichter CS (1987) thử nghiệm lâm sàng 96 bệnh nhân ung th phổi tế bào nhỏ GĐKT với 2 nhóm: Nhóm phác đồ ho - xạ trị phối hợp 47 bênh nhân, sống thêm trung bình là 15 tháng sống 2 năm là 28% Nhóm hoá trị. .. tuổi 65 tuổi UTBM tế bào nhỏ UTBM tế bào nhỏ phối hợp với thể khác Giai đoạn khu trú Giai đoạn lan tràn < 80% 80% Xạ trị đồng thời Xạ trị bổ trợ 3.2 Kết quả điều trị 3.2.1 áp ứng điều trị Bảng 3.3 Tỉ lệ áp ứng áp ứng CAV/XT n Tỉ lệ % áp ứng hoàn toàn 13 38,3 áp ứng một phần 18 52,9 Không áp ứng 3 8,8 Bệnh tiến triển 0 0 Tử vong do điều trị 0 0 Tổng cộng 34 100% 3.2.2 Kết quả sống thêm 3.2.2.1... 3 4 chỉ gặp 0,8% Trên các cơ quan: gan chỉ gặp độc tính độ 1 2 với tỉ lệ 43,5%; thận tiết niệu: tăng Creatinine gặp 15,3% Us máu > 7 mmol/l chiếm tỉ lệ 9,7% Viêm phổi chiếm tỉ lệ 20,2% phổi do xạ trị là 6,4% Xơ hoá phổi: 6,5% Viêm thực quản gặp 4% Kiến nghị Từ kết quả nghiên cứu trên, đề tài này xin có một số đề xuất sau: Nên áp dụng phác đồ EP kết hợp xạ trị đồng thời điều trị ung th phổi . Bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế Trờng đại học y hà nội Võ văn xuân nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp ho - xạ trị ung th phổi tế bo nhỏ v đánh giá kết quả điều trị . hiện phác đồ kết hợp ho - xạ trị và theo dõi bệnh nhân sau điều trị chặt chẽ. Điểm mới có giá trị thực tiễn cao là: Bệnh nhân UTP-TBN điều trị phác đồ EP ho - xạ trị đồng thời cho kết quả sống. 13 4-1 40. 4. Nghiên cứu phác đồ kết hợp ho - xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ. Tạp chí Y học thực hành, số 541/2006. Bộ Y tế, 2006 ; tr 52 7-5 33. 5. Nghiên cứu các biện pháp chẩn đoán sớm và điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị, Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị, Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn