Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa thưa (Chlophytum laxum R. Br.), họ Lục thảo (Anthericaceae)

14 780 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 16:12

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa thưa (Chlophytum laxum R. Br.), họ Lục thảo (Anthericaceae) Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế Trờng đại học dợc h nội Nguyễn thị hoi Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thnh phần hoá học v một số tác dụng sinh học của cây lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br.), họ lục thảo (Anthericaceae). Chuyên ngành: dợc liệu - dợc học cổ truYền Mã số: 62.73.10.01 Tóm tắt Luận án tiến sĩ dợc học H nội - 2008 Công trình đ hon thnh tại: Trờng Đại học Dợc Hà Nội, Trờng Đại học Y - Dợc Huế, Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam, Viện Dợc liệu. Ngời hớng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Thanh Kỳ Phản biện 1: GS. TSKH. Phan Tống Sơn Phản biện 2: GS. TSKH. Hoàng Tích Huyền Phản biện 3: GS. TS. Lã Đình Mỡi Luận án đợc bảo vệ trớc hội đồng chấm luận án cấp nhà nớc họp tại Trờng Đại học Dợc Hà Nội Vào hồi 8 giờ, ngày 04 tháng 8 năm 2008. Có thể tìm đọc luận án tại: - Th viện Quốc gia Hà Nội - Th viện Trờng Đại học Dợc Hà Nội - Th viện Trờng Đại học Y - Dợc Huế các công trình đ công bố liên quan đến luận án 1. Nguyễn Thị Hoài, Phạm Thanh Kỳ, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (2007), Các hợp chất flavonoid từ cây Lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br. Anthericaceae), Tạp chí dợc học, số 372, tr. 29-32. 2. Nguyễn Thị Hoài, Phạm Thanh Kỳ, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (2007), Nghiên cứu thành phần hoá học rễ cây Lục thảo hoa tha, Tạp chí dợc liệu, tập 12, số 3+4, tr. 95-100. 3. Nguyễn Thị Hoài, Phạm Thanh Kỳ (2007), Nghiên cứu đặc điểm thực vật cây Lục thảo hoa tha Chlorophytum laxum R. Br., Tạp chí dợc học, số 376, tr. 9-11. 4. Nguyen Thi Hoai, Pham Thanh Ky, Chau Van Minh, Phan Van Kiem (2007), A new derivative of furancarboxaldehyde from Chlorophytum laxum R. Br. (Anthericaceae), Tạp chí hóa học, tập 45, số đặc biệt, tr.131-135. 5. Nguyễn Thị Hoài, Phạm Thanh Kỳ (2008), Nghiên cứu độc tính cấp tác dụng gây độc tế bào của rễ cây Lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br., Anthericaceae), Tạp chí thông tin y dợc, số 4, tr. 31-34. 24 Đã xác định hàm lợng 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd trong phân đoạn chiết bằng cloroform ở rễ là 14,88% trong rễ khô là 0,17%. 3. Về tác dụng sinh học ở liều uống 120g dợc liệu/kg chuột, cao gấp 34 51 lần so với liều dùng là rễ lá khô theo kinh nghiệm của ngời dân địa phơng không gây ra các biểu hiện bất thờng không gây chết chuột nhắt trắng thí nghiệm trong 72 giờ theo dõi, do đó không xác định đợc LD 50 . Hợp chất 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd ức chế 9 chủng vi khuẩn thử nghiệm ở nồng độ 500cg/ml. Cũng ở nồng độ này Cirsiumaldehyd Chlorophaldehyd [= 5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd] ức chế 6 7 chủng vi khuẩn thử nghiệm. Hợp chất 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd, Cirsiumaldehyd Chlorophaldehyd [= 5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd] không có hoạt tính kháng nấm Candida albicans Aspergilus niger. Cao nớc (1:1) của rễ cây Lục thảo hoa tha có tác dụng làm tăng cân nhng không thể hiện tác dụng tăng lực trong nghiệm pháp chuột bơi cỡng bức với liều thí nghiệm. Hợp chất Quercetin-3-O--L-rhamnopyranosid có tác dụng chống oxy hoá trên hệ DPPH với 55,57 0,2% khả năng quét gốc tự do ở giá trị IC 50 bằng 39,33g/ml. Methyl caffeat có khả năng gây độc cho dòng tế bào ung th gan, ung th màng tim ung th phổi trong thử nghiệm invitro với giá trị IC 50 lần lợt là 0,19, 0,55 2,6g/ml phần trăm tế bào sống sót sau thử nghiệm là 0,00, 12,9 33,9%. Hợp chất 1,2-Di-O-(9Z,12Z-octade catrienoyl)-3-O- -D-galactopyranosylglycerol có tác dụng với giá trị IC 50 là 1,4 1,33g/ml phần trăm tế bào sống sót sau thử nghiệm là 10,8 12,4% đối với tế bào ung th gan ung th màng tim. Đề nghị: Tiếp tục nghiên cứu về độc tính bán trờng diễn tác dụng sinh học để giải thích đầy đủ hơn cách sử dụng của nhân dân địa phơng cho phụ nữ sau khi sinh nghiên cứu sâu hơn về tác dụng ức chế tế bào ung th của các hợp chất phân lập đợc từ dợc liệu. 1 A. Giới thiệu luận án 1. Đặt vấn đề Nớc ta có nguồn dợc liệu vô cùng phong phú, tri thức sử dụng cây thuốc của nhân dân ta cũng rất đa dạng, đặc biệt là tri thức sử dụng cây thuốc bản địa của đồng bào dân tộc ít ngời. Lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br.) thuộc họ Lục thảo (Anthericaceae) (tên địa phơng gọi là ngải) là cây thuốc đợc đồng bào dân tộc Kà Tu, Tà ôi Pa cô ở xã A Roàng, A Đớt, huyện A Lới, tỉnh Thừa Thiên Huế thờng sử dụng cho phụ nữ sau khi sinh để phục hồi sức khỏe nhanh, sớm trở lại với công việc. Theo Võ Văn Chi, Lục thảo hoa tha có vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng, chỉ thống, dùng trị rắn cắn, đòn ngã sng đau. Cho đến nay ở Việt Nam cha thấy có công trình nghiên cứu nào về cây Lục thảo hoa tha. Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br.), họ Lục thảo (Anthericaceae). đã đợc tiến hành nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng cây thuốc, góp phần tạo nguồn dợc liệu mới. 2. Mục tiêu nội dung của luận án: 2.1. Mục tiêu của luận án: Xác định đặc điểm thực vật, định tên khoa học, nghiên cứu thành phần hóa học một số tác dụng sinh học của dợc liệu nghiên cứu. 2.2. Nội dung của luận án: Về thực vật: o Mô tả đặc điểm hình thái, xác định tên khoa học của cây nghiên cứu. o Xác định đặc điểm vi phẫu, đặc điểm bột của dợc liệu. Về thành phần hoá học: o Định tính, định lợng 1 số nhóm chất trong dợc liệu. o Chiết xuất, phân lập một số chất chính. o Xác định cấu trúc các chất phân lập đợc. Về tác dụng sinh học: o Xác định độc tính cấp. 2 o Thử một số tác dụng sinh học: tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, tăng lực, chống oxy hoá gây độc tế bào. 3. ý nghĩa của luận án: Đây là lần đầu tiên cây Lục thảo hoa tha mọc ở Việt Nam đợc nghiên cứu về thực vật, thành phần hoá học tác dụng sinh học. - Xác định tên khoa học đã giúp cho các kết quả nghiên cứu về hoá học tác dụng sinh học đợc khẳng định rõ nguồn gốc. - Xác định các đặc điểm vi học góp phần nhận biết tiêu chuẩn hoá dợc liệu. - Kết quả nghiên cứu về thành phần hoá học đã phát hiện những hợp chất mới đợc phân lập từ tự nhiên các hợp chất lần đầu tiên đợc phân lập từ loài Chlorophytum laxum R. Br. - Kết quả nghiên cứu về độc tính tác dụng sinh học chứng minh dợc liệu ít độc, đã góp phần giải thích kinh nghiệm sử dụng của ngời dân địa phơng là cơ sở khoa học mở ra triển vọng nghiên cứu đầy đủ hơn để có thể sử dụng rộng rãi dợc liệu này trong cộng đồng. 4. Những đóng góp của luận án: 4.1. Về thực vật: Đã xác định tên khoa học của cây nghiên cứu, mô tả chi tiết đặc điểm thực vật, đặc điểm vi học của dợc liệu. 4.2. Về hoá học: - Đã xác định thành phần hoá học của rễ Lục thảo hoa tha có các nhóm chất: alcaloid, saponin, anthranoid, acid amin, tanin, phytosterol, polysaccharid chất béo; trong lá có: alcaloid, saponin, coumarin, flavonoid, acid hữu cơ, carotenoid, acid amin, tanin, phytosterol chất béo. - Đã định lợng 15 nguyên tố vô cơ có trong lá rễ Lục thảo hoa tha. - Đã phân lập xác định cấu trúc đợc 14 chất, bao gồm 5 chất từ lá, 9 chất từ rễ, một chất có ở cả lá rễ, trong đó có: + 3 chất mới lần đầu tiên đợc phân lập từ tự nhiên là: 7-C-[-D- glucopyranosyl-(12)--D-glucopyranosyl]-6-O--D-glucopyranosyloxy- 4',8-dihydroxyflavon; 5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd; -sitosterol- 3-O-(6'-O-hexadecanoyl)--D-galactopyranosid 23 kết luận 1. Về thực vật - Đã xác định tên khoa học của cây Lục thảo hoa tha thu hái ở A Lới (Thừa Thiên Huế) để nghiên cứu là Chlorophytum laxum R. Br. họ Lục thảo (Anthericaceae). - Đã xác định đặc điểm vi phẫu lá rễ, đặc điểm bột phần trên mặt đất bột rễ cây Lục thảo hoa tha. 2. Về thành phần hóa học Đã xác định trong lá Lục thảo hoa tha có: alcaloid, saponin, coumarin, flavonoid, acid hữu cơ, carotenoid, acid amin, tanin, phytosterol, chất béo trong rễ có: alcaloid, saponin, anthranoid, acid amin, tanin, phytosterol, polysaccharid chất béo. Đã xác định 15 nguyên tố vô cơ có trong lá rễ Lục thảo hoa tha. Đã phân lập đợc 5 chất từ lá Lục thảo hoa tha, trong đó có: ắ 1 chất mới lần đầu tiên phân lập từ thiên nhiên: 7-C-[-D-glucopyranosyl-(12)--D-glucopyranosyl]-6-O--D- glucopyranosyloxy-4',8-dihydroxyflavon (Laxuminosid) ắ 4 chất lần đầu tiên phân lập từ Lục thảo hoa tha: Quercetin-3-O--D- glucopyranosid; Quercetin-3-O--L-rhamnopyranosid; Quercetin-3-O-- L-rhamnopyranosyl-(16)--D-glucopyranosid; 5-hydroxymethyl-2- furancarboxaldehyd. Đã phân lập đợc 9 chất từ rễ Lục thảo hoa tha, trong đó có: ắ 2 chất mới lần đầu tiên phân lập từ thiên nhiên: 5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd (Chlorophaldehyd) -sitosterol-3-O-(6'-O-hexadecanoyl)--D-galactopyranosid ( Laxosid) ắ 7 chất lần đầu tiên phân lập từ Lục thảo hoa tha: 5-hydroxymethyl-2- furancarboxaldehyd; Cirsiumaldehyd hay bis(5-formylfurfuryl) ether; 1,5- Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinon (-hydroxyziganein); Acid chrysophanic; Stigmast-5-en-3-ol; Methyl caffeat; 1,2-Di-O-(9Z,12Z- octadecatrienoyl)-3-O--galactopyranosylglycerol. 22 Các kết quả nghiên cứu về thành phần hoá học là những đóng góp mới của luận án. 4.3. Về tác dụng sinh học: Kết quả thử độc tính cấp với liều cao nhất có thể cho chuột uống đợc là 120g dợc liệu/kg t.t.chuột, cao gấp 34 51 lần so với liều dùng là rễ lá khô theo kinh nghiệm của ngời dân địa phơng nhng không xác định đợc LD 50 của mẫu thử, cho thấy liều dùng theo kinh nghiệm ngời dân là an toàn. Tác dụng kháng khuẩn đợc thử trên 10 chủng vi khuẩn gây bệnh thờng gặp. Cả 3 dẫn chất của khung furan đều có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Kết quả cho thấy hợp chất có cấu trúc đơn giản nhất ức chế nhiều chủng vi khuẩn nhất, chất có nhóm thế càng phức tạp thì tác dụng ức chế trên số chủng vi khuẩn càng giảm. Nh vậy có thể thấy sự liên quan giữa cấu trúc tác dụng, cấu trúc cồng kềnh đã làm hạn chế khả năng ức chế vi khuẩn của hợp chất thử. Hợp chất 5 6 đã đợc biết với tác dụng ức chế vi khuẩn lao, kết quả thí nghiệm đã chứng minh có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn khác, đây cũng là đóng góp mới của luận án. Tác dụng chống oxy hoá trên hệ DPPH, các flavonoid đợc phân lập có tác dụng ở mức độ khác nhau. Đây cũng là những đóng góp ban đầu về tác chống oxy hóa của các chất tinh khiết phân lập đợc từ loài Chlorophytum laxum R. Br Kết quả thử nghiệm gây độc tế bào cũng phù hợp với công bố của các tài liệu về khả năng ngăn chặn sự phát triển một số dòng tế bào ung th của methyl caffeat 1,2-Di-O-(9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-O--D- galactopyranosylglycerol. Tuy nhiên thông báo cho biết về khả năng gây độc cho các dòng ung th bạch cầu, ung th mô đại thực bào, kết quả nghiên cứu của luận án đã chứng minh các hợp chất này có tác dụng trên các dòng tế bào ung th gan, ung th màng tim ung th phổi. Tuy là bộ nhng đây cũng là những thông báo đầu tiên về tác dụng sinh học của Lục thảo hoa tha ở Việt Nam, đặc biệt tác dụng mới của một số hợp chất đã phân lập ở dạng tinh khiết. 3 + 10 chất lần đầu tiên đợc phân lập từ Chlorophytum laxum R. Br. là: Quercetin-3-O--D-glucopyranosid; Quercetin-3-O--L-rhamnopyranosid; Quercetin-3-O--L-rhamnopyranosyl-(16)--D-glucopyranosid; Cirsiumaldehyd hay bis(5-formylfurfuryl) ether; 5-hydroxymethyl-2- furancarboxaldehyd; Acid chrysophanic; 1,5-dihydroxy-3- hydroxymethylanthraquinon hay -hydroxyziganein; Stigmast-5-en-3-ol; Methyl caffeat 1,2-Di-O-(9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-O--D- galactopyranosylglycerol. - Đã xác định hàm lợng 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd trong phân đoạn chiết bằng cloroform ở rễ là 14,88% trong rễ khô là 0,17%. 4.3. Về tác dụng sinh học: Thử độc tính cấp của rễ Lục thảo hoa tha ở liều 120g dợc liệu/kg t.t.chuột không thấy biểu hiện ngộ độc. Cao nớc lá rễ Lục thảo hoa tha ở liều 10-20g dợc liệu/kg t.t.chuột không thể hiện tác dụng tăng lực trong nghiệm pháp chuột bơi cỡng bức. Ba hợp chất tinh khiết phân lập từ Lục thảo hoa tha ức chế 6-9 chủng vi khuẩn thử nghiệm. Một dẫn chất flavonoid (hợp chất 2) có khả năng chống oxy hoá trên hệ DPPH. Hai hợp chất (hợp chất 8 10) có khả năng ức chế 2-3 dòng tế bào ung th thực nghiệm ở giá trị IC 50 thấp. Những kết quả trên là thông báo đầu tiên về tác dụng sinh học của Lục thảo hoa tha, đặc biệt là tác dụng mới của một số hợp chất đã phân lập ở dạng tinh khiết. 5. Bố cục của luận án: Luận án có 122 trang, gồm 4 chơng, 26 bảng, 34 hình, 120 tài liệu tham khảo 15 phụ lục. Các phần chính trong luận án: đặt vấn đề (2 trang), tổng quan (31 trang), nguyên vật liệu phơng pháp nghiên cứu (9 trang), kết quả thực nghiệm (61 trang), bàn luận (16 trang), kết luận đề nghị (3 trang). B. Nội dung của luận án Chơng 1: Tổng quan Tập hợp trình bày một cách hệ thống các kết quả nghiên cứu từ trớc đến nay về thực vật, thành phần hoá học tác dụng sinh học của chi Chlorophytum Ker-Gawl. trên thế giới ở Việt nam. 4 Chơng 2: Nguyên vật liệu v phơng pháp nghiên cứu 2.1. Nguyên vật liệu nghiên cứu: Lá rễ cây Lục thảo hoa tha, thu hái tại huyện A Lới - tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 9-10 các năm 2004-2006, rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ 60 0 C. Chuột nhắt trắng chủng Swiss, đạt tiêu chuẩn thí nghiệm do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ơng cung cấp. Giống vi sinh vật kiểm định do Bộ môn Vi sinh - Sinh học, Trờng Đại học Dợc Hà Nội cung cấp. Các dòng tế bào ung th do Phòng Sinh học thực nghiệm - Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học Công nghệ cung cấp. 2.2. Phơng pháp nghiên cứu: - Thẩm định tên khoa học của cây nghiên cứu trên cơ sở phân tích đặc điểm hình thái thực vật, so sánh với mẫu chuẩn lu trữ các tài liệu phân loại thực vật. - Xác định đặc điểm rễ, lá đặc điểm bột dợc liệu bằng phơng pháp hiển vi. - Định tính các nhóm chất bằng phản ứng hoá học. - Định tính định lợng các nguyên tố vô cơ theo phơng pháp khối phổ plasma cảm ứng. - Phân lập các hợp chất bằng sắc ký cột dùng silicagel pha thờng (0,040- 0,063mm, Merck), silicagel pha đảo YMC (30-50 m, FuJisilisa Chemical Ltd.), Dianion HP-20, Sephadex LH20 SKLM điều chế. Theo dõi các phân đoạn bằng SKLM. - Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập đợc dựa trên các thông số vật lý các phơng pháp phổ: điểm chảy, phổ hồng ngoại, phổ khối lợng, phổ cộng hởng từ hạt nhân một chiều hai chiều. - Định lợng thành phần chính trong cây bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), tách trên cột Inertsil đ ODS-3 (cột silicagel pha đảo RP18). - Thử độc tính cấp theo quy định 371 của Bộ Y tế phơng pháp cải tiến của Litchfield Wilcoxon. 21 năng gây độc cho cả 3 dòng tế bào ung th hợp chất 10 [1,2-Di-O- (9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-O--D-galactopyranosylglycerol] có khả năng gây độc cho 2 dòng tế bào ung th gan ung th màng tim. Trong đó hợp chất 8 gây độc mạnh đối với dòng tế bào ung th gan ở giá trị IC 50 thấp (0,19g/ml), còn giá trị IC 50 đối với dòng tế bào ung th màng tim ung th phổi là 0,55 2,6g/ml, mức độ độc tế bào này là vừa phải khi so sánh với chất đối chứng ellipticin. Chơng 4: Bn luận về kết quả 4.1. Về thực vật: - Việc mô tả chi tiết đặc điểm thực vật đặc điểm vi học của dợc liệu đã góp phần nhận biết tiêu chuẩn hoá dợc liệu. - Việc xác định tên khoa học của cây nghiên cứu đã giúp cho kết quả nghiên cứu về thành phần hoá học tác dụng sinh học đợc khẳng định về nguồn gốc nguyên liệu. 4.2. Về thành phần hoá học: - Kết quả của luận án đã xác định 10 nhóm chất hữu cơ có trong lá, 8 nhóm chất có trong rễ Lục thảo hoa tha. 15 nguyên tố vô cơ đợc xác định hàm lợng, các kim loại nặng có độc tính nh As, Pb đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của WHO. Sự có mặt của Se rất đáng quan tâm. - 14 hợp chất đã đợc phân lập lần đầu tiên từ Lục thảo hoa tha bao gồm: 5 chất từ lá, 9 chất từ rễ, 1 chất có ở cả trong rễ lá. Trong đó có 3 hợp chất là chất 4, 7 chất 12 lần đầu tiên đợc phân lập từ tự nhiên, do đó đề nghị gọi tên hợp chất 4 {7-C-[-D-glucopyranosyl-(12)--D-glucopyranosyl]- 6-O--D-glucopyranosyloxy-4',8-dihydroxyflavon} là Laxuminosid, hợp chất 7 [5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd] là Chlorophaldehyd hợp chất 12 [-sitosterol-3-O-(6'-O-hexadecanoyl)--D-galactopyranosid] là Laxosid. Các hợp chất phân lập đã đợc chứng minh có hoạt tính sinh học. - Đã xác định hàm lợng 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd trong phân đoạn chiết bằng cloroform của rễ trong rễ khô góp phần xây dựng tiêu chuẩn dợc liệu sau này. 20 định Gr(-), hợp chất 5 ức chế 4, hợp chất 7 ức chế 2, hợp chất 6 ức chế 1 chủng. Cả 3 hợp chất 5, 6, 7 đều không có tác dụng đối với vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa 2 chủng nấm Candida albicans, Aspergilus niger. 3.3.3. Thử tác dụng tăng lực: Mẫu thử là cao nớc 1:1 của rễ Lục thảo hoa tha. Sau 4 ngày uống ở liều 10g 20g dợc liệu/kg t.t.c đã làm tăng cân chuột thí nghiệm (8,3-12,0%), nhng sự khác nhau so với chứng cha có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Cũng ở điều kiện này thuốc không có tác dụng tăng lực trên mô hình chuột bơi cỡng bức của Berkman. Cả bốn mẫu thử đều giảm thời gian bơi so với lô chứng. Khi dùng cao nớc rễ ở liều 10g dợc liệu/kg t.t.c cao nớc lá ở liều 20g dợc liệu/kg t.t.c thì giảm thời gian bơi không thực sự khác nhau so với lô chứng (p>0,05). Tuy nhiên khi dùng cao nớc rễ ở liều 20g dợc liệu/kg t.t.c cao nớc lá ở liều 10g dợc liệu/kg t.t.c thì việc giảm thời gian bơi so với lô chứng có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 3.3.4. Thử tác dụng chống oxy hoá invitro. Thử nghiệm chống oxy hoá đợc tiến hành với 12 chất tinh khiết đã phân lập đợc trên hệ DPPH. Hợp chất 2 (Quercetin-3-O--L- rhamnopyranosid) có tác dụng chống oxy hoá mạnh nhất với 55,57% khả năng quét gốc tự do ở giá trị IC 50 39,33g/ml. Khả năng này gần tơng đơng với acid ascorbic ở giá trị IC 50 0,25g/ml. Các flavonoid còn lại có tác dụng chống oxy hoá ở mức độ yếu hơn, trong đó chất 3 [Quercetin-O--L-rhamnopyranosyl-(16)--D-gluco pyranosid] với 38,55% hợp chất 1 (Quercetin-3-O--D-glucopyranosid) với 19,02% khả năng quét gốc tự do. Hợp chất 7 [5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd] có khả năng quét 32,69% gốc tự do trong điều kiện thử nghiệm. 3.3.5. Thử tác dụng gây độc tế bào. Mẫu thử là 12 chất tinh khiết phân lập từ cây Lục thảo hoa tha. Thử nghiệm đợc tiến hành trên ba dòng tế bào ung th ngời: tế bào ung th gan, ung th màng tim ung th phổi. Hợp chất 8 (Methyl caffeat) có khả 5 - Thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm bằng phơng pháp khuếch tán, đo vòng vô khuẩn trên đĩa thạch. - Thử tác dụng tăng lực bằng nghiệm pháp bơi cỡng bức, áp dụng phơng pháp của Brekhman. - Thử tác dụng chống oxy hoá invitro trên hệ DPPH. - Thử tác dụng gây độc tế bào đợc tiến hành theo phơng pháp của Likhitwitayawuid. - Các số liệu thực nghiệm đợc xử lý theo phơng pháp thống kê sinh học, sử dụng công cụ Data analysis của Microsoft Excel. Chơng 3: Kết quả nghiên cứu 3.1. Kết quả nghiên cứu về thực vật: 3.1.1. Thẩm định tên khoa học: Cây Lục thảo hoa tha có đầy đủ các đặc điểm của họ Lục thảo (Anthericaceae), các đặc điểm của chi Chlorophytum Ker-Gawl. các đặc điểm của loài Chlorophytum laxum R. Br Mẫu tiêu bản cây Lục thảo hoa tha đã đợc các chuyên gia thực vật giám định tên khoa học là Chlorophytum laxum R. Br., họ Lục thảo Anthericaceae. 3.1.2. Đặc điểm vi học cây Lục thảo hoa tha 3.1.2.1. Đặc điểm vi phẫu: Vi phẫu rễ: Mặt cắt hơi tròn, từ ngoài vào trong có : Ba đến bốn lớp tế bào ngoại bì có vách hoá bần, tiếp dới là mô mềm vỏ. Nội bì là một hàng tế bào có đai caspary hoá bần, tiếp theo là một hàng tế bào trụ bì xếp so le với nội bì. Libe cấp một nằm xen kẽ giữa các bó gỗ, các mạch gỗ cấp một phân hoá hớng tâm. Tia ruột nằm giữa các bó libe gỗ. Trong cùng là mô mềm ruột là các tế bào hình trứng hay đa giác thành mỏng. Vi phẫu lá: Phần bẹ lá : Tế bào biểu bì trên to hơn rất nhiều so với biểu bì dới, dới biểu bì là mô mềm, bó libe gỗ, mô cứng. Bao quanh bó libe gỗ là các tế bào thu góp. Phần phiến lá : gần giống phần bẹ lá với bó libe gỗ có cấu tạo tơng tự, điểm khác nhau là biểu bì trên có kích thớc gần nh biểu bì dới, lỗ khí nằm rải rác trên biểu bì. Dới biểu bì là mô mềm đồng hoá, tiếp đến là mô mềm xốp với những khoảng gian bào chứa đầy khí ở giữa. 6 3.1.2.2. Đặc điểm bột dợc liệu: Bột rễ có các đặc điểm: mảnh bần, mảnh mô mềm, nhiều mảnh mạch điểm, mạch chấm, mạch hình thang, tinh thể calci oxalat hình kim đứng riêng lẻ hoặc tập trung thành từng bó. Bột phần trên mặt đất của cây: mảnh bần có màng hoá bần, tế bào biểu bì mang lỗ khí hình hạt đậu, mảnh mô mềm, mảnh mạch xoắn, tế bào mô cứng, sợi xếp thành bó, tinh thể calci oxalat hình kim tập trung thành bó. 3.2. Kết quả nghiên cứu về hoá học: 3.2.1. Định tính các nhóm chất hữu cơ trong rễ Lục thảo hoa tha - Trong rễ Lục thảo hoa tha có 8 nhóm chất: alcaloid, saponin, anthranoid, acid amin, tanin, phytosterol, polysaccharid chất béo. - Trong lá Lục thảo hoa tha có 10 nhóm chất: alcaloid, saponin, coumarin, flavonoid, acid hữu cơ, carotenoid, acid amin, tanin, phytosterol chất béo. 3.2.2. Xác định các nguyên tố vô cơ trong cây Bảng 3.2. Hàm lợng các nguyên tố vô cơ trong rễ Lục thảo hoa tha. Hàm lợng nguyên tố (mg/kg) Stt Nguyên tố Rễ Lá 1 Li 2,41 1,34 2 Mg 1422,30 2234,90 3 Al 4614,60 3964,80 4 K 7018,10 23515,80 5 Ca 1572,20 3214,50 6 Mn 200,47 244,11 7 Fe 2004,71 1179,38 8 Co 0,35 0,15 9 Ni 5,69 18,27 10 Cu 19,44 7,67 11 Zn 72,58 58,54 12 As 9,22 10,34 13 Se 2,05 2,04 14 Mo 2,53 2,37 15 Pb 7,37 3,29 Nhờ có thiết bị hiện đại, độ nhạy cao, đây là lần đầu tiên xác định đợc 15 nguyên tố có mặt trong rễ Lục thảo hoa tha. Hàm lợng kim loại nặng có độc tính cao nh As, Pb ở trong khoảng giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của WHO. 19 3.2. Kết quả nghiên cứu về tác dụng sinh học 3.2.1. Thử độc tính cấp. Kết quả khảo sát độc tính cấp trên chuột nhắt trắng bằng đờng uống với liều 120g dợc liệu/kg t.t.c. (cao gấp 34 51 lần so với liều dùng là rễ lá khô theo kinh nghiệm của ngời dân địa phơng) không gây ra các triệu chứng ngộ độc biểu hiện trên hành vi, hoạt động tự nhiên, hấp tiêu hoá của chuột; không gây chết chuột nhắt trắng thí nghiệm, do đó không xác định đợc LD 50 . 3.3.2. Thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm. - Các giống sinh vật kiểm định bao gồm: 5 chủng vi khuẩn Gr (-): Escherichia coli ATCC 25922 (EC), Proteus mirabilis BV 108 (Pro), Shigella flexneri DT 112 (Shi), Salmonella typhi DT 220 (Sal), Pseudomonas aeruginosa VM 201 (Pseu) 5 chủng vi khun Gr (+): Staphylococcus aureus ATCC 1128 (Sta), Bacillus pumilus ATCC 10241(Bp), Bacillus subtilis ATCC 6633 (Bs), Bacillus cereus ATCC 9941 (Bc), Sarcina lutea ATCC 9341 (SL). - Vi nấm: Candida albicans Aspergilus niger. - Kháng sinh chuẩn: Gram (-): Gentamycin (nng thử 20mcg/ml); Gram (+): Penicillin benzathin (nng thử 28,9UI/ml) - Mẫu thử là hợp chất tinh khiết 5, 6 7; nồng độ thử 500mcg/ml. Kết quả: Hợp chất 5 (5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd) ức chế 9/10 chủng vi khuẩn kiểm định, có đờng kính vòng vô khuẩn (trong ngoặc, mm): Sal (10,53), Shi (9,03), EC (8,98), SL (8,57), Sta (8,57), Bc (8,53), Bp (8,13), Bs (7,93), Pro (7,27). Hợp chất 7 [5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd] ức chế 7/10 chủng vi khuẩn kiểm định, có đờng kính vòng vô khuẩn (trong ngoặc, mm): Sta (8,70), SL (8,57), Shi (8,27), Bs (7,87), Pro (7,37), Bc (6,93), Bp (6,87). Hợp chất 6 [Cirsiumaldehyd hay bis(5-formylfurfuryl) ether] ức chế 6/10 chủng vi khuẩn kiểm định, có đờng kính vòng vô khuẩn (trong ngoặc, mm): SL (9,23), Sta (8,37), Bp (8,17), Bs (8,10), Bc (7,60), Pro (7,50). Qua đó cho thấy các hợp chất 5, 6, 7 ở nồng độ 500mcg/ml có tác dụng ức chế cả 5 chủng vi khuẩn kiểm định Gr(+). Đối với 5 chủng vi khuẩn kiểm 18 galactopyranose. Chiều dài của mạch acid béo đợc xác định là 16 cacbon bằng kết quả phổ ESI-MS với các pic ion m/z: 815,0 [M+H] + 796,6 [M- H 2 O+H] +- tơng ứng với công thức phân tử C 51 H 90 O 7 . Từ những phân tích dữ liệu phổ nêu trên, xác định hợp chất 12 là - sitosterol-3-O-(6'-O-hexadecanoyl)--D-galactopyranosid. 3.2.4.13. Hợp chất 13 (L2) Hợp chất 13 đợc phân lập từ lá, dới dạng chất rắn màu vàng nhạt, nhiệt độ nóng chảy 35-36 o C. Kiểm tra trên sắc ký lớp mỏng pha thờng pha đảo thấy trùng với hợp chất 5 đợc phân lập từ rễ. Các số liệu phổ 1 H- NMR, 13 C -NMR DEPT trùng khớp với hợp chất 5. Nh vậy ở trong lá cũng có 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd. 3.2.4.14. Hợp chất 14 (N6) Hợp chất 14 thu đợc dới dạng tinh thể hình kim màu vàng, nhiệt độ nóng chảy 196 0 - 197 0 C. Phổ ESI-MS cho pic ion tại m/z 254, tơng ứng với công thức phân tử C 15 H 10 O 4 . So sánh với th viện phổ thấy phổ của chất 14 trùng với phổ của 1,8-dihydroxy-3-methylanthraquinon (acid chrysophanic) tới 99%. Do đó hợp chất 14 đợc nhận dạng là 1,8-dihydroxy-3-methylanthraquinon (acid chrysophanic). OH OHO O CH 3 1 3 8 5 4 9 10 Hình 3.27. Cấu trúc hoá học của hợp chất 14. 3.2.5. Định lợng 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd trong rễ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Chất chuẩn là hợp chất 5 phân lập tinh khiết từ rễ đợc xác định là 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd. Kết quả định lợng cho thấy hàm lợng 5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyd là 14,88% trong phân đoạn chiết bằng cloroform của rễ 0,17% trong rễ dợc liệu khô. 7 3.2.3. Chiết xuất phân lập các hợp chất: Bột lá Lục thảo hoa tha (0,5kg) đợc chiết với methanol. Sau khi cất thu hồi dung môi, cao đặc đợc phân tán với nớc rồi lắc lần lợt với các dung môi n-hexan, cloroform, ethyl acetat, n-butanol. Dịch nớc còn lại đợc phân lập nhiều lần bằng sắc ký cột sắc ký lớp mỏng điều chế thu đợc 4 chất sạch CL5C5 (25mg), CL5C4 (20mg), CL5C3 (17mg) CL5R8 (10mg). Từ cao chiết cloroform (0,5g) phân lập bằng sắc ký cột thu đợc chất sạch L2 (15mg). Bột rễ Lục thảo hoa tha (0,5kg) đợc chiết với methanol. Sau khi cất thu hồi dung môi, cao đặc đợc phân tán với nớc rồi lắc lần lợt với các dung môi n-hexan, cloroform, ethyl acetat, n-butanol. Sau khi cất thu hồi dung môi cao chiết cloroform (5,5g) đợc phân lập nhiều lần bằng sắc ký cột sắc ký lớp mỏng điều chế thu đợc 5 chất sạch: C2 (45mg), C1 (17mg), N1 (15mg), CL1R4B (13mg) N4 (70mg). Từ cao chiết ethyl acetat (2,6g) phân lập bằng sắc ký cột nhiều lần thu đợc 4 chất: L1 (80mg), N5 (22mg), CL1R1A7 (10mg) N6 (2,5mg). 3.2.4. Xác định cấu trúc các chất phân lập đợc: 3.2.4.1. Hợp chất 1 (CL5C5), 2 ( CL5C4) 3 ( CL5C3) Dựa vào điểm chảy kết quả phân tích các phổ: phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lợng (MS), phổ cộng hởng từ hạt nhân 1 chiều 2 chiều ( 1 H-NMR, 13 C-NMR, DEPT, HMBC HSQC) đã xác định các hợp chất 1, 2 3 là các flavonoid có cấu trúc nh hình 3.11, 3.12 3.14. O OOH HO O OH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1' 2' 3' 4' 5' 6' OH OH CH 2 OH HO O 1" HO Hình 3.11. Cấu trúc hoá học của chất 1: Quercetin-3-O--D- glucopyranosid. O CH 3 O H H O O H OH OH OH HO O O O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1' 2' 3' 4' 5' 6' 1" 2" 3" 4" 5" 6" Hình 3.12. Cấu trúc hoá học của chất 2: Quercetin-3-O-- rhamnopyranosid (Quercitrin) 8 Hình 3.14. Cấu trúc hoá học của chất 3: Quercetin -3-O--L- rhamnopyranosyl-(16)--D-glucopyranosid. (Rutin) 3.2.4.2. Hợp chất 4 (CL5R8) Hợp chất 4 thu đợc dới dạng chất bột màu vàng, điểm chảy 254- 255 o C. IR (KBr) cm-1 : 3407,57 (OH), 2936,49 (CH), 1654,08 (C=O), 1059,28 (C-O-C). Cấu trúc của chất 4 đợc kiểm tra chi tiết trên các phổ 1 H- NMR, 13 C-NMR, DEPT, HMBC HSQC (xem bảng 3.6). Ngoài ra trên phổ ESI-MS xuất hiện píc ion m/z 757,0 [M+H] + píc 755,3 [M-H] - tơng ứng với công thức phân tử C 33 H 40 O 20 . Bảng 3.6. Các dữ liệu phổ NMR của hợp chất 4 Vị trí C Cppm a,b DEPT Hppm a,c , J(Hz) HMBC (HC) 2 166,87 - 3 104,13 CH 6,689 (1H, s) C-2, C-4, C-10, C-1 4 184,07 - 5 94,43 CH 6,876 (1H, s) C-4, C-6, C-7, C-9, C- 10 6 164,03 - 7 110,96 - 8 161,54 - 9 158,82 - 10 106,78 - 1 122,45 - 2 129,69 CH 7,888 (d, J = 8,5 Hz) C-2, C-4 3 117,33 CH 6,933 (d, J = 8,5 Hz) C-1, C-4 4 163,78 - 5 117,33 CH 6,933 (d, J = 8,5 Hz) C-1, C-4 6 129,69 CH 7,888 (d, J = 8,5 Hz) C-2, C-4 Glc I 1 72,82 CH 5,003 (1H, d, J = C-6, C-7, C-8, C-2 glcI O O HO OH OH OH O O CH 2 O O HO OH OH CH 3 OH OH OH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1' 2' 3' 4' 5' 6' 1'' 2'' 6'' 1''' 2''' 17 6 61,1 63,28 CH 2 4,280 (1H, dd, J = 2,0, 12,0) 4,438 (1H, dd, J = 5,5, 12,0) 1 174,6 174,60 - 2 32,5 31,95 CH 2 2,343 (2H, t, J = 7,5 Hz) 3 30,1 29,74 CH 2 1,257 d 4- 15 29,1-28,8 29,74- 28,25 CH 2 1,257 d 16 14,5 14,12 CH 3 0,870 (3H, t, J = 6,5 Hz) của longiside-B, Đo trong CDCl 3 , 300 MHz. a Đo trong CDCl 3 , b 125MHz, c 500 MHz, d Tín hiệu bị che lấp. O HO HO OH O H 3 C(H 2 C) 13 H 2 COCO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 1 " 2 " 1 6 " Hình 3.25. Cấu trúc hoá học của hợp chất 12 Các giá trị Cppm của phân tử đờng trong hợp chất 12 đợc so sánh với các giá trị phổ tơng ứng của galactopyranose ( Cppm 97,4, 72,9, 73,8, 69,7, 75,9 61,8) đã đợc tài liệu công bố cho kết quả phù hợp. Hằng số tơng tác cao của H-1 (J = 7,5 Hz) cho thấy cấu hình của phân tử đờng D- [...]... 5,343 m 14 11 Phổ NMR của hợp chất 10 cho những tín hiệu đặc trng của một hợp chất glycolipid với các tín hiệu của một phân tử đờng galactose (ppm 104,05, 74,57, 73,48, 71,42, 69,31 62,29), glyceryl (ppm 70,20, 68,25 62,29) hai mạch dài là các acid béo không no với tổng cộng là 6 nối đôi đợc xác định bằng cờng độ tích phân (12H) của các proton olefin Sự xuất hiện tín hiệu của các nhóm cacboxylat... 3.18 Cấu trúc hoá học của hợp chất 6 3.2.4.5 Hợp chất 7 (N1) Hợp chất 7 thu đợc dới dạng chất rắn có màu vàng nhạt, nhiệt độ nóng chảy 65-66oC IR (KBr) cm-1: 3441,89 (OH), 2991,10- 2855,15 (C-H), 1680,64 (C=O), 1097,49 (C-O-C) 1 H-NMR (500 MHz, CDCl3) của chất 7 khá tơng tự nh của chất 5 6 Ngoài ra còn xuất hiện thêm các tín hiệu của một nhóm ethoxi tại ppm 3,597 (2H, q, J = 7,0 Hz, H-7) 1,245 (3H,... hiệu của các nhóm cacboxylat tại ppm 173,47 173,81 tín hiệu của hai nhóm metyl hoàn toàn trùng vào nhau tại Cppm 14,28 Hppm 0,975 (t, J = 7,5 Hz), cũng nh sáu nối đôi mà từng đôi một chập vào nhau cho thấy sự tồn tại của hai mạch acid béo không no mạch thẳng mà mỗi mạch có mặt 3 nối đôi giống nhau So sánh các giá trị phổ NMR phần cấu trúc acid béo của chất 10 với những tài liệu đã công bố cho... Cấu trúc hoá học của hợp chất 11 3.2.4.10 Hợp chất 12 (CL1R1A7) Hợp chất 12 thu đợc dới dạng bột không màu IR (KBr) cm-1: 3426,17 (OH), 1640,57 (C=O), 1057,71 (C-O-C) Phổ NMR của chất 12 khá phù hợp với những dữ liệu phổ tơng ứng của hợp chất longiside-B đã đợc tài liệu công bố, gồm có khung aglycon là stigmast-5-en-3-ol nối một phân tử đờng thông qua liên kết acetal tại C-3, một mạch dài của acid... = 1,0 Hz, H-4), ba proton của một vòng thơm thế 1,2,3 (9,14,5) tại ppm 7,375 (1H, dd, J = 8,0, 1,0 Hz, H-6), 7,801 (1H, dd, J = 8,0, 8,0 Hz, H-7), 7,703 (1H, dd, J = 8,0, 1,0 Hz, H-8) tín hiệu của một nhóm oximetylen tại ppm 4,627 (2H, s, H-15) Ngoài ra trên phổ còn thấy xuất hiện tín hiệu của hai proton tạo liên kết hydro với hai nhóm cacbonyl tại ppm 11,9 ppm một proton của nhóm hydroxyl... C15H10O5 Ngoài ra, các phổ HSQC HMBC cũng đợc thực hiện để kiểm tra các kết quả gán độ dịch chuyển hoá học cũng nh cấu trúc toàn phân tử Những kết quả này xác định cấu trúc của hợp chất 9 là 1,5-Dihydroxy-3-hydroxymethyl anthraquinon (hay -hydroxyziganein) O O HO 9 1 5 8 10 7 6 8 O 7 CH 3 6 5 10 9 OH 11 12 14 13 1 2 4 3 15 CH2OH 2 4 3 OH Hình 3.20 Cấu trúc hoá học của hợp chất 8 3.2.4.7 Hợp chất... nhóm hydroxyl đã có sự thay đổi vị trí vạch cacbon của nhóm CH2OH Tín hiệu cacbon của nhóm này đã dịch chuyển về phía trờng thấp hơn so với của hợp chất 5, điều này cho thấy có sự hình thành liên kết ete tại đây Kết quả so sánh phổ của chất 6 các dữ liệu phổ của Cirsiumaldehyd đã đợc công bố cho thấy sự trùng lặp hoàn toàn 3.2.4.9 Hợp chất 11 (N4) Các dữ liệu phổ 1H-NMR, 13C-NMR của chất 11 (bảng... 3.17 Cấu trúc hoá học của hợp chất 5 3.2.4.4 Hợp chất 6 (C1) Hợp chất 6 thu đợc dới dạng chất rắn màu vàng nhạt, nhiệt độ nóng chảy 115-116oC, IR (KBr) cm-1: 3320,25 (OH), 2933,86 - 2848,00 (C-H), 1668,98 (C=O), 1039,96 (C-O-C); Hợp chất 6 có các phổ NMR khá giống với các phổ tơng ứng của hợp chất 5 Tuy nhiên so với phổ 1H-NMR của chất 5 thì trên phổ 1H-NMR của chất 6 không còn tín hiệu của proton nhóm... đợc nối vào C-1 C-2 bằng liên kết este, đờng galactose nối vào C-1 bằng liên kết ete cũng kiểm tra đợc vị trí của các nối đôi trên mạch acid bắt đầu từ C-16 tuân theo qui luật sinh tổng hợp chung của các acid béo không no đợc gợi ý là 9Z,12Z,15Z Từ những kết quả phân tích trên, hợp chất 10 đợc xác định là 1,2-Di-O-(9Z,12Z,15Z-octadeca trienoyl)-3-O-D-galactopyranosylglycerol Phổ ESI-MS của chất... 13 Cấu trúc của chất 7 đợc kiểm tra chi tiết trên các phổ HMBC HSQC Phổ EI-MS của chất 7 có pic ion m/z 155 [M + H]+ tơng ứng với công thức phân tử C8H10O3 Từ những kết quả nêu trên, hợp chất 7 đợc xác định là 5-(ethoxymethyl)-2-furancarboxaldehyd 4 8 6 7 3 2 5 H3CH2COH2C 1 CHO O Hình 3.19 Cấu trúc hoá học của hợp chất 7 3.2.4.6 Hợp chất 8 (L1) Hợp chất 8 thu đợc dới dạng chất rắn màu vàng sáng, . nào về cây Lục thảo hoa tha. Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br. ), họ Lục thảo (Anthericaceae). . Trờng đại học dợc h nội Nguyễn thị hoi Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thnh phần hoá học v một số tác dụng sinh học của cây lục thảo hoa tha (Chlorophytum laxum R. Br. ), họ lục. tiên cây Lục thảo hoa tha mọc ở Việt Nam đợc nghiên cứu về thực vật, thành phần hoá học và tác dụng sinh học. - Xác định tên khoa học đã giúp cho các kết quả nghiên cứu về hoá học và tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa thưa (Chlophytum laxum R. Br.), họ Lục thảo (Anthericaceae), Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa thưa (Chlophytum laxum R. Br.), họ Lục thảo (Anthericaceae), Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây Lục thảo hoa thưa (Chlophytum laxum R. Br.), họ Lục thảo (Anthericaceae)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn