Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp hóa học lớp 12

20 327 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 16:58

HUỲNH THIÊN LƯƠNG  Tóm tắt lý thuyết cơ bản môn Hóa học lớp 12.  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan theo 3 cấp độ: Hiểu, biết, vận dụng.  Tổng hợp đề thi tốt nghiệp các năm theo chương.  Đáp án và lời giải chi tiết. Trà Vinh, năm201 4 MỤC LỤC Phần một. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP 2 A. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 2 Chương 1. ESTE – LIPIT 2 Chương 2. CACBOHIĐRAT 2 Chương 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN 3 Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 3 Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 3 Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 4 Chương7. SẲT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG 4 Chương 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 5 Chương 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIẺN KINH TẾ, 5 XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 5 B. NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN 5 Phần hai GỢI Ý ÔN TẬP KIẾN THỨC TRỌNG TÂM – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP 6 Chương 1. ESTE – LIPIT 6 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 6 B. MÔ TẢ CẤP ĐỘ TƯ DUY VÀ CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH CẨP ĐỘ TƯ DUY 7 C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 8 D. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 10 Chương 2. CACBOHIĐRAT 13 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 13 B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 15 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 18 Chương 3. AMIN – AMINO AXTT – PROTEIN 20 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 20 B. CÂU HỎI VÀ BẢI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 23 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 28 Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 31 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 31 B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 33 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 35 Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 37 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 37  B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 38 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 42 Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 46 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 46 B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 48 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 55 Chương 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG 67 A. KIỀN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 67 B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 68 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 73 Chương 8. NHẬN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 79 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 79 B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 80 C. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 82 Chương 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 85 KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 85 A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 85 B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN 85 Phần ba MỘT SỐ ĐỀ THI MINH HOẠ DÀNH CHO KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 87 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 87 B. MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA 89 ĐỀ SỐ 1 89 ĐỀ SỐ 2 92 ĐỀ SỐ 3 95 ĐỀ SỐ 4 98 Phần bốn ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP 101 1 LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu "Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Hoá học” dựa trên cơ sở của sách "Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2012 – 2013 môn Hoá học” của tác giả Vũ Anh Tuấn, do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2013. Tài liệu được biên soạn bám sát Chương trình Trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12 và bám sát nội dung Hướng dẫn ôn tập mà Vụ Giáo dụ c Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông thực hiện, nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho học sinh tham dự các kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt kết quả cao. Đặc biệt tài liệu được bổ sung các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm (từ năm 2007 đến 2013). Tài liệu này gồm bốn phần : Phần một. Hướng d ẫn nội dung ôn tập Phần hai. Gợi ý ôn tập: Kiến thức trọng tâm – Câu hỏi và bài tập Phần ba. Một số đề thi minh hoạ Phần bốn. Đáp án – Hướng dẫn giải Tác giả hi vọng với những nội dung cơ bản nhất, cuốn sách này sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho các kì thi với hình thức đề thi trắc nghiệm ở m ôn Hoá học, cũng như hỗ trợ bậc thầy cô giáo nắm vững định hướng nội dung, phương pháp, yêu cầu kĩ thuật cơ bản để giúp học sinh chuẩn bị năng lực và tâm thế tốt nhất cho các kì thi. Tác giả chân thành cảm ơn, các em học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và bạn đọc về những ý kiến đóng góp c ho tài liệu này. Mọi ý kiến đóng góp xin g ởi về : thienluong@tvu.edu.vn. TÁC GIẢ 2 Phần một. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP A. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN Chương 1. ESTE – LIPIT 1. Este: Khái niệm, danh pháp, tính chất, điều chế và ứng dụng - Khái niệm : Este là dẫn xuất của axit cacboxylic (thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR'). - Danh pháp: Tên gốc hiđrocacbon (R’) + tên gốc axit (RCOO) (đuôi “at”). - Tính chất vật lí: Trạng thái, tính tan, nhiệt độ sôi, mùi đặc trưng. - Tính chất hóa học đặc trung của este: Phản ứng thuỷ phân. - Điều chế: . + Phương pháp chung : Phản ứng este hoá + Phương pháp riêng: Anhiđrit axit (hoặc clorua axit) + phenol ( 1 ) và axit axetic + axetilen. - Ứng dụng. 2. Lipit: Khái niệm, tính chất và ứng dụng của chất béo - Khái niệm về lipit. - Chất béo: Khái niệm, tính chất vật lí, tính chất hoá học (phản ứng thuỷ phân, phản ứng xà phòng hoá, phản úng cộng hiđro của chát béo lỏng). 3. Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon (chuyển hóa trực tiếp, chuyển hoá gián tiếp) ( 1 ) Chương 2. CACBOHIĐRAT 1. Khái niệm về cacbohrđrat 2. Glucozơ Trạng thái tự nhiên. cấu tạo phân tử. Tính chất vật lí, Tính chất hoá học : Tính chất của ancol đa chức, tính chất của anđehit đơn chức, phản ứng lên men. - Ứng dụng và điều chế. 3. Fractozơ Phản ứng chuyển hoá: Fructozơ OH      Glucozơ 4. Saccarozơ - Trạng thái tự nhiên, Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí. - Tính chất hoá học: Phản ủng vơi Cu(OH) 2 , phản ứng thuỷ phân. - Ứng dụng. 5. Tinh bột - Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí. - Tính chất hoá học: Phản úng thuỷ phân, phản ứng màu với iot - Ứng dụng. 6. Xenlulozơ - Trạng thái tự nhiên, cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí. - Tính chất hoá học: Phản ủng thuỷ phân, phản ứng với axit nitric. - Ứng dụng. ( 1 ) Kiến thức thuộc chương trình nâng cao 3 Chương 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN 1. Amin - Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp và tính chất vật lí. - Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học: Tính bazơ, phản ứng thế ở nhân thơm của anilin. 2. Amino axit - Khái niệm, danh pháp, cấu tạo phân tử. Tính chất vật lí. - Tính chất hoá học: Tính chất lưỡng tính, tinh bazơ của dung dịch amino axit, phản ứng riêng của nhóm –COOH là phản ứng este hoá, phàn ứng trùng ngưng. - Ứng dụng. 3. Peptit và protein - Peptit: Khái niệm, tính chất hoá học (phản ứng thủy p hân, phản ứng màu biure). - Prote in : Khái niệm, cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tương tự như peptit), vai trò của protein đối với sự sống. Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 1. Đại cương về polỉme - Khái niệm, tên gọi và cách phân loại theo nguồn gốc. - Đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lí của polime. - Các phương pháp điều chế polime: Phản úng trùng hợp, phân ứng trùng ngưng. 2. Các vật liệu polime - Chất dẻo : Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit Một số polime dùng làm chất dẻo [PE, PVC, PPF, poli(metyl metacrylat] - Tơ: Khái niệm và phâa loại; một sổ loại tơ thường gặp (tơ nilon–6,6; tơ nitron). - Cao su: Khái niệm; phân loại cao su: cao su thiên nhiên (nguồn gốc, cấu tạo, tính chất, ứng dụng) và cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna–S, cao su buna–N). Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 1. Kim loại - Vị trí cùa kim loại trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của kim loại: cấu tạo nguyên tử, cấu tạo tinh thể kim loại. Liên kết kim loại. - Tính chất vật lí của kim loại: Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, khối luợng riêng, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng. - Tính chất hoá học đặc trung cùa kim loại là tính khử : Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H 2 SO 4 ) và với dung dịch axit đặc (HNO 3 , H 2 SO 4 ), tác dụng vói dung dịch muối, tác dụng với nước. - Cặp oxi hoá — khử của kim loại, so sạnh tính chất của các cặp oxi hoá – khử. Dãy điện hóa của kim loại, ý nghĩa của dãy điện hoá của kim loại. 2. Hợp kim Khái niệm. Tính chất và ứng dụng. 3. Sự ăn mòn kùn loại - Khái niệm. - Các dạng ăn mòn kim loại (ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá học). - Chống ăn mòn kim loại (phương phá p bảo vệ bề mặt, phương pháp điện hoá ). 4. Điều chế kim loại –Nguyên tắc. 4 - Các phương pháp : Nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân (điện phân hợp chất nóng chảy, điện phân dung dịch, tính theo biểu thức của định lụật Faraday). Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 1. Kim loại kiềm - Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. - Tính chất vật lí: Nhịệt độ nóng chậy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ cứng. - Tính phất hoá học đặc trưng củạ các k im lọại kiềm là tính khử rất mạnh: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H 2 SO 4 ), tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. - Ứng dụng. Trạng thái tự nhiên. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân muối halogenua nóng chảy. 2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất qnan trọng của kim loại kiềm thổ - Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. - Tính chất vật lí: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ củng. - Tí nh chất hoá học đặc trưng của các kim loại kiềm thổ là tính khử mạnh : Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H 2 SO 4 ), với dung dịch axit HNO 3 , H 2 SO 4 đặc, tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. - Một số hợp chất quan trọng của canxi: Ca(OH) 2 , CaCO 3 , CaSO 4 . 3. Nước cứng Khái niệm về nước cứng, phân loại nước cứng và tác hại của nước cứng. Nguyên tắc và các phương pháp lầm mềm nước cứng (phương pháp kết tủa, phương pháp trao đổi ion). Nhận biết ion Ca 2+ , Mg 2+ trong dung dịch. 4. Nhôm và hợp chất của nhôm - Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, - Tính chất vật lí. - Tính chất hóa học của nhôm là tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ (tác dụng với phi kim, với axit oxit kim loại, với nước, với dung dịch kiềm). - Ứng dụng và trạng thái tự nhiên. - Sản xuất nhôm (nguyên liệu, điện phân nhôm oxit nóng chảy). - Một số hợp chất quan trọng của nh òm: + Al 2 O 3 (tính chất vật lí, tính chất lưỡng tính, ứng dụng). + Al(OH) 3 (tính chất hoá học, tính không bền với nhiệt và tính lưỡng tính). + Al 2 (SO 4 ) 3 (thành phần của phèn nhôm, ứng dụng). - Cách nhận biết ion Al 3+ trong dung dịch. Chương7. SẲT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG 1. Sắt - Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. - Tính chất vật lí. - Tính chất hoá học: Tác dụng với phi kim, với axit, với dung dịch muối. - Trạng thái tự nhiên. 2. Hợp chất của sắt - Hợp chất sắt (II): + FeO, Fe(OH) 2 (tính bazơ, tính khử và điều chế). + Muối Fe 2+ (tính khử va điều chế). - Hợp chất sắt (III): + Fe 2 O 3 , Fe(OH) 3 (tính bazơ, tính oxi hóa và điều chế). + Muối Fe 3+ (tính oxi hoá và điều chế). 5 3. Hợp kim của sắt - Gang: Khái niệm; Phân loại; Sản xuất gang. - Thép : Khái niệm; Phân loại; Sản xuất thép. 4. Crom và hợp chất của crom - Crom: + Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. + Tính chất vật lí + Tính chất hóa học: Là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt; Tác dụng với phi kim, với axit và không tác dụng với nước. – Hợp chẩt của crom: + Hợp chát crom (II): Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 (tính luỡng tính) ; Cr 3+ (có tính oxi hoá trong môi trường axit và có tính khử trong môi trường bazơ). + Hợp chất crom (VI) : CrO 3 (oxit axit và có tính oxi hoá mạnh); 2 4 CrO  và 2 27 Cr O  (tính oxi hoá mạnh); cân bằng chuyển hoá giữa hai dạng 2 4 CrO  và 2 27 Cr O  . Chương 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 1. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch. - Nhận biết một số cation trong dung dịch: Na + , 4 NH  , Ba 2+ , Al 3+ , Fe 2+ , Fe 3+ , Cu 2+ . - Nhận biết một số anion trong dung dịch: Cl – , 3 NO  , 2 3 CO  , 2 4 SO  . 2. Nhận biết một số chất khí - Nguyên tắc chung nhận biết một chất khí. - Nhận biết một số chất khí: CO 2 , SO 2 , H 2 S, NH 3 . Chương 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIẺN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG Hóa học và vấn đề môi trường - Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường. - Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường. B. NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN 1. Viết công thức cấu tạo của các chất hữu cơ đã học, cấu tạo của một số loại đồng phân mạch C, đồng phân vị trí, đồng phân nhóm chức tương ứng và gọi tên. 2. Từ công thức cấu tạo chất hữu cơ suy ra tính chất hoá học cơ bản của chất hữu cơ. Từ cấu hình electron nguyên tử của các kim loại dã học suy ra được tính chất hoá học cơ bản của các kim loại trên. 3. Viết thành thạo phương trình hoá học của các phản ứng : Biểu diễn tính chất hoá học, điều chế các chất và biểu diễn một số dãy biến hoá trong phạm vi kiến thức đã học. 4. Biết cách liên hệ các kiến thức đã họclớp 12 vào thực tiễn cuộc sống. 5. Biết cách giải một số dạng bài tập: Nhận biết, tính theo phưcmg trìn h hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim loại, tính thành phần hỗn hợp. 6. Giải thành thạo các cậu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có trong SGK và SBT Hoá học 12). 6 Phần hai GỢI Ý ÔN TẬP KIẾN THỨC TRỌNG TÂM – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP Chương 1. ESTE – LIPIT A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM I. Este 1. Cấu tạo, đồng phân và danh pháp - Este của axit cacboxylic là sản phẩm thay thế nhóm –OH trong axit bằng nhóm –OR’ (R’ là gốc hiđrocacbon). - Đồng phân của este no, đơn chức là đồng phân di chuyển vị trí nhóm –COO–. - Danh pháp: tên gốc hiđrocacbon (cùa ancol) + tên gốc axit có đuôi at. Ví dụ: CH 3 COO–C 2 H 5 có tên gọi etyl axetat. 2. Tính chất Là các chất lỏng hoặc rắn dễ bay hơi, nhẹ hon nước, có mùi thơm, rất ít tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp (do không tạo liên kết hiđro). Phân ứng điển hình là phản ứng thuỷ phân: + Trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch: R–COO–R’ + H 2 O o 24 HSO, t    R–COOH + R’–OH + Trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều (còn gọi là phản ứng xà phòng hoá): R–COO–R’ + NạOH → R–COONa + R’–OH 3. Điều chế Phương pháp thông thường là phàn ứng este hóa giữa axit và ancol (xúc tác H 2 SO 4 đặc). II. Lipit - Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhỉềụ trong dung môi hữu cơ không phân cực. Về mặt cấu tạo, phần lớn lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (còn gọi là triglixerit), sáp, steroit và photpholit, - Chất báo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C), không phân nhánh. Công thức tổng quát của chất béo có dạng: CH 2 CH CH 2 OCOR OCOR' OCOR" Trong đó R, R’, R” là các gốc hiđrocacbon của các axit béo như : C 15 H 31 –; C 17 H 35 –; C 17 H 33 –, - Chất béo chứa các gốc axit béo no thường ở thể rắn gọi là mỡ, chất béo chứa các gốc axit béo không no thường ở thể lỏng gọi là dầu. - Các chắt béo không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, ancol, este, - Chất béo có tính chất hoá học như este. Dầu lỏng khi hợp H 2 tạo ra mỡ rắn. 7 B. MÔ TẢ CẤP ĐỘ TƯ DUY VÀ CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH CẨP ĐỘ TƯ DUY Cấp độ tư duy Mô tả Nhận biết * Nhận biết có thể được hiểu là học sinh nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung,vấn đề đã học khi được yêu cầu. * Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là : nhận dạng, đối chiếu, chỉ ra,… * Các động từ tương úng với cấp độ nhận biết có thể là : xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới th iệu, chỉ ra, Ví dụ: – Từ công thức c ấu tạo chất hữu cơ, HS có thể chỉ ra công thức nào biểu diễn hợp chất este. – Trong một số chất hóa học đã cho, HS có thể nhận được những chất nào phản ứng được với anilin (C 6 H 5 NH 2 ). (Tóm lại HS nhận thức được những kiến thứe đã nêu trong SGK) Thông hiểu * Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ học sinh đã đựợc học trên lớp. * Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, kể lại, viết lại, lẩy đư ợc ví dụ theo cách hiểu của mì nh, * Các động từ tirong ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm tắt, giải thích, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chúng tỏ, chuyển đổi, Ví dụ: - SGK nêu quy tắc gọi tên amin và ví dụ minh hoạ, HS có thể gọi tên được một vài amin không có trong SGK. - SGK nêu “Amin thường có đồng phân về mạch cacbon, về vị trí của nhóm chức và về bậc amin” kèm theo ví dụ mi nh hoạ về anùn có 4 ng uyên tử C, HS có thể viết được cấu tạo của các đồng phân amin có 3 hoặc 5 nguyên tử C, Vận dụng * Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lí các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp. * HS có khả năng sừ dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong những tính huống cụ thể, tình huổng tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã học ờ tr ên lớp (thực hiện nhiệm vụ que n thuộc nhưng mới hơn thông thường). * Các hoạt động tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp là : xây dựng mô hìrih, phỏng vấn, trình bày, tiến hành thí nghiệm, xây dựng các phân loại, áp dụng quy tắc (định lí, định luật, mệnh đề, ), sắm vai và đảo vai trò, * Các động từ tương úng với vận dụng ở cấp độ thấp c ó thể là: thực hiện, giải quyết, m inh họa, tính toán, diễn dịch, b ày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực t ế, chúng [...]... Tớnh cht húa hc : Phõn t saccaroz khụng cha nhúm anehit (CHO) nờn ch cú tớnh cht ca ancol a chc v phn ng thy phõn + Phn ng thy phõn: H C12H22O11 + H2O C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) + Phn ng vi ng(II) hiroxit to dung dch mu xanh lam: 2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O 4 Polisaccarit: l nhng cacbohirat phc tp, khi b thy phõn sinh ra nhiu phõn t monosaccarit Tinh bt v xenluloz l hai polisaccarit... mui HCOONa Giỏ tr ca m l A 10,2 B 13,6 C 8,2 D 6,8 GDTX2012M178C36: Cht no sau õy phn ng vi dung dch NaOH sinh ra glixerol? A Saccaroz B Glucoz C Metyl axetat D Tristearin PT2012M394C9: Este X cú cụng thc phõn t C2H4O2 un núng 9,0 gam X trong dung dch NaOH va n khi phn ng xy ra hon ton thu c m gam mui Giỏ tr ca m l A 8,2 B 15,0 C 12, 3 D 10,2 PT2012M394C14: Khi un núng cht X cú cụng thc phõn t C3H6O2... D trựng ngng GDTX2012M178C13: iu kin thớch hp, hai cht phn ng vi nhau to thnh metyl fomat (HCOOCH3) l A HCOOH v NaOH B HCOOH v CH3OH C HCOOH v C2H5NH2 D CH3COONa v CH3OH GDTX2012M178C15: Etyl fomat cú cụng thc l A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 GDTX2012M178C18: Cht phn ng vi dung dch NaOH to ra CH3COONa v C2H5OH l A CH3COOCH3 B C2H5COOH C HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 GDTX2012M178C26: un núng... to ca X l A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOH D CH3COOC2H5 PT2012M394C25: un sụi hn hp gm ancol etylic v axit axetic (cú axit H2SO4 c lm xỳc tỏc) s xy ra phn ng A trựng ngng B trựng hp C este húa D x phũng húa PT2012M394C32: Cht X cú cụng thc cu to CH2 = CH COOCH3 Tờn gi ca X l A metyl acrylat B propyl fomat C metyl axetat D etyl axetat PT2012M394C35: iu kin thớch hp, hai cht phn ng vi nhau to thnh... cht phn ng vi nhau to thnh metyl fomat l A HCOOH v CH3OH B HCOOH v C2H5NH2 C HCOOH v NaOH D CH3COONa v CH3OH PT2012M394C43: un núng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) vi lng d dung dch NaOH, thu c cỏc sn phm hu c l A CH3OH v C6H5ONa B CH3COOH v C6H5ONa C CH3COOH v C6H5OH D CH3COONa v C6H5ONa PT2012M394C21: Cht no sau õy tỏc dng vi dung dch NaOH sinh ra glixerol? A Glucoz B Metyl axetat C Triolein D Saccaroz... cu trỳc l mch khụng phõn nhỏnh (amiloz) v mch nhỏnh (amlopectin) - Tớnh cht húa hc: + Phn ng thu phõn: H (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 (glucoz) + Phn ng mu vi iot cho mu xanh tớm c trng Tinh bt c to thnh trong cõy xanh nh quỏ trỡnh quang hp: as, dieọp luùc toỏ CO2 + H2O C6H12O6 (glucoz) (C6H10O5)n (tinh bt) * Xenluloz : L cht rn dng si, mu trng, khụng tan trong nc, tan c trong nc Svayde [Cu(OH)2/NH3],... (trioleoylglixerol) l A 76018 lớt B 760,18 lớt C 7,6018 lớt D 7601,8 lớt 28 X phũng húa hon ton 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dch NaOH (va ), thu c dung dch cha m gam mui Giỏ tr ca m l A 16,4 B 19,2 C 9,6 D 8,2 D THI TT NGHIP BT2007M135C11: un núng C2H5OH 1700C vi xỳc tỏc H2SO4 c thu c anken l A C5H10 B C3H6 C C2H4 D C4H8 BT2007M135C18: Este etyl axetat cú cụng thc l A CH3COOC2H5 B CH3COOH C CH3CHO D CH3CH2OH... GDTX2009M195C1: Cht bộo l trieste ca axit bộo vi A etylen glicol B glixerol C etanol D phenol GDTX2009M195C4: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phn ng ht vi dung dch NaOH (d), un núng Khi lng mui CH3COONa thu c l A 12, 3 gam B 16,4 gam C 4,1 gam D 8,2 gam GDTX2009M195C24: Este HCOOCH3 phn ng vi dung dch NaOH (un núng), sinh ra cỏc sn phm hu c l A HCOOH v CH3ONa B HCOONa v CH3OH C CH3COONa v CH3OH D CH3ONa v HCOONa... B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 GDTX2013M273C31: phn ng va vi 0,15 mol CH3COOCH3 cn V lớt dung dch NaOH 0,5M Giỏ tr ca V l A 0,2 B 0,1 C 0,5 D 0,3 GDTX2013M273C37: Nhn xột no sau õy khụng ỳng? 12 A Axit stearic l mt axit bộo B Este khụng b thy phõn trong mụi trng axit C Etyl axetat l mt este D Cht bộo l thnh phn quan trng trong thc n ca con ngi GDTX2013M273C13: Este no, n chc, mch h cú cụng... nhúm hiroxyl (OH) v cú nhúm cacbonyl (>C=O) trong phõn t, thng cú cụng thc chung l Cn(H2O)m 2 Monosaccarit: L nhng cacbohirat on gin nht khụng b thy phõn, vớ d glucoz v fructoz cú cụng thc phõn t l C6H12O6 * Glucoz : - Trng thỏi t nhiờn : Cht rn kt tớnh, khụng mu, cú' ngt kộm ng mớa, cú trong hu bt cỏc b phn ca cõy nht l trong qu chớn Glucoz cng cú trong c th ngi v ng vt (chim 0,1% trong mỏu ngi) - . PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 1. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch. - Nhận biết một số cation trong dung dịch: Na + , 4 NH  , Ba 2+ , Al 3+ ,. kết tủa, phương pháp trao đổi ion). Nhận biết ion Ca 2+ , Mg 2+ trong dung dịch. 4. Nhôm và hợp chất của nhôm - Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, - Tính chất vật. A. CH 3 COONa và CH 3 COOH. B. CH 3 COONa và CH 3 OH. C. CH 3 COOH và CH 3 ONa. D. CH 3 OH và CH 3 COOH. 12. Hai chất nào sau đây đều có thể tham gia phản úng este hóa ? A.CH 3 COONa và C 6 H 5 OH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp hóa học lớp 12, Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp hóa học lớp 12, Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp hóa học lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay