Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung

14 644 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 13:02

Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung Bộ giáo dục v đo tạo Bộ Y tế Trờng đại học Y h nội Tống minh sơn Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại kennedy I v II bằng hm khung Chuyên ngnh: Phẫu thuật đại cơng Mã số: 3.01.21 Tóm tắt luận án tiến sĩ y học H Nội 2007 Công trình đợc hon thnh tại trờng đại học Y H nội Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Đình Hng Phản biện 1: PGS.TS. Trịnh Đình Hải Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Trần Bích Phản biện 3: TS. Trơng Mạnh Dũng Luận án đã đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp nh nớc họp tại Trờng đại học Y H nội vo hồi 9 giờ ngy 19 tháng 12 năm 2007. Có thể tìm hiểu luận án tại: Th viện Quốc gia Th viện Trờng đại học Y H nội Th viện Thông tin Y học Trung ơng Các bi báo đã công bố có liên quan đến luận án 1.Tống minh Sơn, Mai Đình Hng (2005), Vai trò của cng nhai trong điều trị bệnh nhân mất răng loại Kennedy I v II bằng hm giả tháo lắp từng phần, Tạp chí nghiên cứu Y học, 34(2), tr 59-62. 2.Tống Minh Sơn (2006), Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân mất răng loại Kennedy I v II bằng hm khung, Tạp chí nghiên cứu Y học, 40(1), tr 72-76. 1 Đặt vấn đề Hm khung l loại hm giả tháo lắp từng phần có phần chính l một khung sờn. So với hm giả tháo lắp từng phần nền nhựa, hm khung có nhiều u điểm hơn. Trong phục hình, điều trị mất răng phía sau đặc biệt l mất răng phía sau không còn răng giới hạn xa (loại Kennedy I, II) l khó khăn nhất. Các hm khung loại ny dễ có các chuyển động bất lợi cho răng trụ cũng nh sống hm vùng mất răng. Trên thế giới có một số tác giả đã nghiên cứu thấy ảnh hởng không tốt của hm khung nh l: tăng mảng bám răng, viêm lợi tăng. Tuy nhiên, trong phần lớn các nghiên cứu đều cho thấy hm khung không có hại đến tổ chức răng miệng còn lại nếu hm khung đợc thiết kế đúng. Một số tác giả Việt nam cũng đã nghiên cứu về hm khung v các kết quả đều cho thấy hm khung không có ảnh hởng xấu đến tổ chức răng miệng còn lại v kết quả điều trị có tỷ lệ tốt đều đạt từ 60% trở lên. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên với số lợng bệnh nhân cha nhiều v thời gian theo dõi ngắn cho nên việc đánh giá kết quả nghiên cứu còn hạn chế, đặc biệt l đánh giá ảnh hởng của hm khung đối với tổ chức răng miệng còn lại. Đề ti Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I v II bằng hm khung với ba mục tiêu: 1.Nhận xét đặc điểm lâm sng bệnh nhân mất răng loại Kennedy I v II. 2.Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng v thẩm mỹ của hm khung trong điều trị mất răng loại Kennedy I v II. 3.Xác định ảnh hởng của hm khung đối với tổ chức răng, lợi v niêm mạc lân cận. Những đóng góp mới của luận án 1.Kết quả điều trị bệnh nhân mất răng loại Kennedy I v II bằng hm khung đã đợc đánh giá tỉ mỉ theo nhiều tiêu chí v theo dõi trong thời gian tơng đối di ( 2 năm ). 2.Kiểu móc dây uốn kết hợp đợc thiết kế trong thnh phần cấu tạo hm khung v đợc so sánh với một số móc đúc khác. 2 3.Vai trò của cng nhai trong lm hm khung đã đợc khẳng định. 4.Kỹ thuật lấy khuôn giải phẫu chức năng đã đợc áp dụng trong lm hm khung. 5.Một số tính chất nớc bọt (nh: số lợng, pH v khả năng trung ho) đã đợc nghiên cứu ở một nhóm bệnh nhân mất răng loại Kennedy I v II. Luận án đóng góp đáng kể về mặt lý thuyết v lâm sng trong điều trị mất răng loại Kennedy I v II bằng hm khung. Cấu trúc của luận án Luận án có 142 trang, bao gồm các phần: Đặt vấn đề (2 trang); Tổng quan (38 trang); Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu (24 trang); Kết quả nghiên cứu (44 trang); Bn luận (32 trang); Kết luận (2 trang). Trong luận án có 59 bảng v 11 biểu đồ. Phần ti liệu tham khảo có: 12 ti liệu tiếng Việt, 90 ti liệu tiếng Anh v 1 ti liệu tiếng Pháp. Ngoi ra còn có phần phụ lục. Chơng 1: Tổng quan 1.Phân loại mất răng từng phần của Kennedy: 4 loại. 2.Các thnh phần cấu tạo của hm khung. Thanh nối chính, thanh nối phụ, yên hm khung, tựa, móc răng, vật giữ gián tiếp, nền hm v răng giả. 3.Vai trò của song song kế trong lm hm khung Nghiên cứu mẫu chẩn đoán, mẫu l m việc v thiết kế hm khung. 4.Vai trò của cng nhai trong lm hm khung - Vai trò của cng nhai trong chẩn đoán. -Vai trò của cng nhai trong lên răng giả lm hm khung. -Vai trò của cng nhai trong chỉnh khớp cắn của hm khung. 5.Hiệu quả điều trị mất răng từng phần bằng hm khung. 5.1.Hiệu quả phục hồi chức năng ăn nhai, phát âm v thẩm mỹ - Khả năng ăn nhai phụ thuộc vo nhiều yếu tố nh: tình trạng hm răng, lực nhai của cơ, nớc bọt v loại thức ăn. 3 Tình trạng các răng còn lại v lực nhai l những yếu tố chính ảnh hởng đến khả năng ăn nhai. Theo Fontijn-Tekamp v cộng sự, số lợng đơn vị khớp cắn l yếu tố ảnh hởng đến kích thớc trung bình của thức ăn đợc nghiền sau khi nhai. Một cặp răng hm lớn đợc tính l 2 đơn vị khớp cắn, trong khi đó một cặp răng hm nhỏ l 1 đơn vị. Một nghiên cứu của Shinogaya T v Toda S đã cho kết quả l: hm khung ở bệnh nhân mất răng loại I v II có thể phục hồi lực cắn 40-60% so với răng thật. Theo Miyaura K, lực cắn của bệnh nhân mang hm khung chỉ đạt 35% so với lực cắn ở ngời đủ răng đồng thời tác giả cũng đã kết luận rằng không có sự khác nhau rõ rệt về lực cắn trớc v ngay sau khi bệnh nhân mang hm khung v lực cắn tăng lên sau 2 tháng lắp hm khung. -Phục hồi thẩm mỹ: Một trong những hạn chế của hm khung l có thể lộ các móc kim loại. Gần đây, ngời ta đã sử dụng tay móc bằng nhựa mềm để khắc phục nhợc điểm lộ móc kim loại. - Hm khung sẽ giúp bệnh nhân phát âm tốt hơn. Tuy nhiên, khi mới mang hm khung bệnh nhân có thể khó phát âm một số từ. Theo nghiên cứu của Murat Ozbeki v cộng sự, phát âm sẽ đợc cải thiện sau khi mang hm khung một tuần ở phần lớn các bệnh nhân. 5.2.Sự ảnh hởng của hm khung đối với tổ chức răng miệng còn lại Răng mất m đợc phục hồi bằng răng giả sẽ hạn chế sự di chuyển răng v tránh lực quá mức lên răng còn lại. Mang hm khung cũng có thể ảnh hởng không có lợi cho tổ chức răng miệng còn lại nh: sự tích tụ mảng bám ở hm khung, sang chấn trực tiếp từ các thnh phần của hm khung, lực chức năng quá lớn đợc truyền từ hm khung có thiết kế sai v sang chấn khớp cắn. Một số ít nghiên cứu thấy có tăng viêm lợi ở những bệnh nhân không đợc hớng dẫn vệ sinh răng miệng kỹ v không đợc khám, chăm sóc răng miệng định kỳ.Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu còn lại đều cho thấy hm khung không ảnh hởng xấu đến vùng quanh răng nếu hm khung đợc thiết kế tốt, bệnh nhân đợc hớng dẫn vệ sinh răng miệng tốt v đợc khám định kỳ. Một nghiên cứu của Haralambos tiến hnh trên nhóm bệnh nhân mất răng có mang hm khung v nhóm chứng l 4 những ngời mất răng không lm răng giả. Kết quả cho thấy ở nhóm bệnh nhân mang hm khung không có xu hớng tình trạng vùng quanh răng kém hơn nhóm ngời không mang hm khung. Chơng 2: Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1.Đối tợng nghiên cứu 2.1.1.Tiêu chuẩn -Bệnh nhân mất răng loại Kennedy I v II (KI v KII) bao gồm cả các biến thể. -Loại trừ: +Bệnh nhân mất răng quá nhiều v vị trí các răng còn lại không cho phép nâng đỡ trên răng +Bệnh nhân có hm đối diện với hm mất răng l hm giả ton phần. +Bệnh nhân đang bị bệnh lý cấp khác ở vùng răng miệng cha đợc điều trị. 2.1.2.Cỡ mẫu: 68 bệnh nhân. 2.2.Phơng pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sng, tiến cứu. 2.2.1.Dụng cụ v vật liệu -Song song kế. -Cng nhai Quick-master cùng cung mặt v cng cắn Osung. -Bộ test nớc bọt Saliva-Check Buffer của hãng GC. -Một số dụng cụ v vật liệu khác phục vụ cho lm hm khung. 2.2.2.Khám đánh giá đặc điểm lâm sng bệnh nhân nghiên cứu -Nguyên nhân mất răng. -Đánh giá tình trạng mất răng. -Đánh giá tình trạng các răng còn lại. -Đánh giá khớp cắn. -Nớc bọt: Dùng test nớc bọt Saliva-Check Buffer của hãng GC để đánh giá. -X quang. -Nghiên cứu mẫu chẩn đoán. 2.2.3.Điều trị tiền phục hình cho bệnh nhân có nhu cầu 2.2.4.Tiến hnh lm hm khung -Chuẩn bị trên miệng bệnh nhân, lấy khuôn v đổ mẫu lm việc. 5 -Thiết kế hm khung. -Thực hiện khung sờn trong Labo. -Thử khung trên miệng bệnh nhân. -Lấy khuôn giải phẫu chức năng. -Đo tơng quan 2 hm v lên răng: Hm khung đợc chia thnh 2 nhóm: +Nhóm 1: Sử dụng cng cắn để lên răng. +Nhóm 2:Sử dụng cng nhai Quick-master để lên răng -Thử răng trên miệng bệnh nhân. -Hon thiện hm khung trong Labo. -Lắp hm khung v kiểm tra sau lắp hm khung: +Lắp hm khung cho bệnh nhân. +Khám sau khi lắp hm khung: Khám sau khi lắp hm khung 1 tháng v định kỳ 6 tháng/lần trong 2năm. 2.2.5.Đánh giá kết quả điều trị phục hình bằng hm khung 2.2.5.1.Đánh giá kết quả điều trị khi lắp hm khung *So sánh 2 nhóm bệnh nhân: Nhóm dùng cng cắn để lên răng giả v nhóm dùng cng nhai Quick-Master để lên răng giả. Các tiêu chí so sánh: -Số bệnh nhân lắp hm khung cần chỉnh khớp ở khớp cắn trung tâm. -Số răng giả cần chỉnh khớp ở khớp cắn trung tâm. -Số bệnh nhân lắp hm khung cần chỉnh khớp khi hm dới chuyển động sang bên. -Số bệnh nhân lắp hm khung cần chỉnh khớp khi hm dới chuyển động ra trớc. -Sự chạm khớp của răng giả ở vị trí khớp cắn trung tâm. -Thời gian giai đoạn chỉnh khớp khi lắp hm. *Các tiêu chí đánh giá hm khung: Sự lu giữ, khớp cắn v thẩm mỹ. 2.2.5.2.Đánh giá kết quả sau khi bệnh nhân mang hm khung đợc một tháng Các tiêu chí đánh giá hm khung: Sự l u giữ, khớp cắn, thẩm mỹ, thời gian thích nghi, ảnh hởng của hm khung tới sống hm, khả năng ăn nhai v sự hi lòng của bệnh nhân. 2.2.5.3.Đánh giá kết quả sau khi bệnh nhân mang hm khung đợc sáu tháng 6 Ngoi các tiêu chí: sự lu giữ, khớp cắn, thẩm mỹ, chức năng ăn nhai, sự ảnh hởng tới sống hm còn dựa vo các tiêu chí: tình trạng các răng trụ, chất lợng hm khung. 2.2.5.4.Đánh giá kết quả sau khi bệnh nhân mang hm khung đợc một năm, mời tám tháng v hai năm Các tiêu chí: lu giữ, thẩm mỹ, khả năng ăn nhai, ảnh hởng tới sống hm vùng mất răng, răng trụ v chất lợng hm khung. 2.2.5.5. Phỏng vấn bệnh nhân Các tiêu chí đánh giá: Sự lu giữ của hm khung, cảm giác khi mang hm khung, khả năng ăn nhai, phát âm, thẩm mỹ v sự hi lòng của bệnh nhân. 2.2.6.Xử lý số liệu chơng trình Epi-inFo Version 6.0. Chơng 3: Kết quả nghiên cứu 3.1.Đặc điểm mẫu nghiên cứu Bảng 3.3: Nguyên nhân mất răng theo nhóm tuổi Nguyên nhân Tuổi Sâu răng Viêm quanh răng Sâu răng v viêm quanh răng. Nguyên nhân khác Tổng số <45: - n -% 04 66,66 01 16,67 0 0 01 16,67 06 45-64: -n -% 23 57,50 07 17,50 10 25,00 0 0 40 65: -n - % 07 31,82 12 54,55 03 13,63 0 0 22 Tổng số 34 20 13 01 68 Tỷ lệ % 50,00 29,41 19,12 01,47 100 -Nhận xét: Hai nguyên chính dẫn đến mất răng l viêm quanh răng v bệnh lý liên quan đến sâu răng. 7 62.5 18.52 33.34 55.55 4.16 18.52 0 7.41 0 10 20 30 40 50 60 70 M0 M1 M2 M3 KennedyI KennedyII Ghi chú: M0: Không có biến thể, M1: Biến thể 1. M2: Biến thể 2, M3: Biến thể 3. Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ biến thể trong từng loại mất răng Nhận xét:Loại không biến thể chiếm tỷ lệ cao nhất trong mất răng loại K I. Trong khi đó ở mất răng loại K II, loại biến thể 1 lại nhiều nhất. Bảng 3.8: Số lợng răng mất trên một hm răng Số răng mất 1-2 3-4 5-6 7-8 > 8 TS Số lợng 07 33 24 13 01 78 Tỷ lệ % 08,97 42,30 30,76 16,69 01,28 100 Nhận xét: Số hm mất từ 3-4 răng l nhiều nhất v số hm mất trên 8 răng l ít nhất. 24.24 20.2 55.56 27.91 18.6 53.49 22.86 25.71 51.43 0 10 20 30 40 50 60 n1 n2 n3 Bỡnh thng Viờm li Viờm quanh rng Biểu đồ 3.2: Tình trạng vùng quanh răng của các răng trụ -Ghi chú: +n1: Răng trụ kế cận khoảng mất răng không có răng giới hạn xa. +n2: Răng trụ kế cận khoảng mất răngrăng giới hạn 2 phía. +n3: Răng trụ ở xa khoảng mất răng. 8 -Nhận xét: Trên 50% răng trụ bị viêm quanh răng. 49.49 41.41 9.1 68.6 23.26 8.14 65.71 31.43 2.86 0 10 20 30 40 50 60 70 n1 n2 n3 :0 :1 :2 Biểu đồ 3.3:Độ lung lay của các răng trụ Nhận xét:Nhóm răng trụ n1 có tỷ lệ răng chắc thấp hơn so với 2 nhóm còn lại. Bảng 3.13: Số lợng nớc bọt ở trạng thái kích thích Số lợng nớc bọt Số bệnh nhân Tỷ lệ % Rất ít 02 05 ít 05 12,5 Bình thờng 33 82,5 Tổng số 40 100 Nhận xét:Đa số bệnh nhân có số lợng nớc bọt ở trạng thái kích thích l bình thờng. Bảng 3.14: pH nớc bọt pH nớc bọt Số bệnh nhân Tỷ lệ % 5,0-5,8 05 12,5 6,0-6,6 13 32,5 6,8-7,8 22 55 Tổng số 40 100 Nhận xét: 55% bệnh nhân có pH nớc bọt trong khoảng 6,8-7,8, độ pH ny tốt cho môi trờng miệng. Bảng 3.15: Khả năng trung ho của nớc bọt Khả năng trung ho Số lợng bệnh nhân Tỷ lệ % Rất thấp 03 07,5 Thấp 13 32,5 Bình thờng 24 60 Tổng số 40 100 9 Nhận xét: Đa số bệnh nhân có n- ớc bọt có khả năng trung ho bình thờng. 3.2.Thiết kế hm khung 5.26 71.05 23.69 30 15 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Hm trờn Hm di Ch U Khu cỏi kộp Bn ton din Thanh li Thanh li kộp Bn li Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ % các kiểu thanh nối chính Nhận xét: Kiểu bản khẩu cái kép hay bản hình chữ U biến đổi đợc thiết kế nhiều nhất ở hm trên v bản lỡi chiếm tỷ lệ cao nhất trong các kiểu thanh nối chính dới. 9.09 3.04 17.17 20.2 4.04 12.12 34.34 0 0 50 20.42 3.06 6.12 0 0 2.04 16.32 2.04 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 n1 n2+n3 Akers Akers kộp Nally-Martinet Dõy un RPI RPA Ch T Ring Half-half Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ % các kiểu móc ở các nhóm răng trụ. Nhận xét:Kiểu móc chữ T v móc dây uốn đợc chỉ định nhiều ở nhóm răng trụ n1. Móc Akers v Akers kép đợc thiết kế nhiều ở nhóm răng trụ n2 v n3. Bảng 3.24: Lấy khuôn giải phẫu chức năng. Mất răng Thanh nối chính KI KII Tổng số Tỷ lệ % Thanh lỡi 2 5 7 38,89 Thanh lỡi kép 1 0 1 05,56 Bản lỡi 4 6 10 55,55 10 Nhận xét: Số hm mất răng đợc lấy khuôn giải phẫu chức năng với khung có thanh nối chính l bản lỡi nhiều nhất, chiếm 55,55%. 2.78 9.37 16.67 78.13 61.11 84.38 44.31 68.54 58.5 89.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ty le % KTT KB KT RKC RKN Cng cn Cng nhai 2.78 9.37 16.67 78.13 61.11 84.38 44.31 68.54 58.5 89.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 KTT KB KT RKC RKN Cng cn Cng nhai Ghi chú: -KTT:Tỷ lệ % bệnh nhân không cần chỉnh khớp ở khớp cắn trung tâm. -KB: Tỷ lệ % bệnh nhân không cần chỉnh khớp khi hm dới chuyển động sang bên. -KT: Tỷ lệ % bệnh nhân không cần chỉnh khớp khi hm dới chuyển động ra trớc. -RKC: Tỷ lệ % răng giả không cần chỉnh khớp ở khớp cắn trung tâm. -RKN: Tỷ lệ % răng giả chạm khớp nhiều ở khớp cắn trung tâm. Biểu đồ 3.7: So sánh hiệu quả lên răng giả bằng cng nhai với cng cắn Nhận xét: - Sự khác nhau về tỷ lệ bệnh nhân không cần chỉnh khớp hm khung ở vị trí khớp cắn trung tâm của 2 nhóm l không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 ( exactFisherTest 2 ). -Hm khung đợc lên răng bằng cng nhai có khớp cắn tốt hơn so với hm khung đợc lên răng bằng cng cắn ở các tiêu chí còn lại. Sự khác nhau ny có ý nghĩa thống kê với p< 0,001 ( Test 2 ). Bảng 3.25F:Thời gian trung bình chỉnh khớp khi lắp hm khung Nhóm n s x min max Nhóm1: Cng cắn 36 36,6 9,6 20 55 Nhóm2: Cng nhai 32 21,8 7,6 10 35 11 Nhận xét: Thời gian trung bình để chỉnh khớp cho một bệnh nhân khi lắp hm khung ở 2 nhóm khác nhau có ý nghĩa thống kê với p< 0,001. 3.3.Đánh giá kết quả điều trị Bảng 3.26: Sự lu giữ của hm khung Kết quả Tốt Trung bình Kém Tổng số Thời gian n % n % n % Hm Bệnh nhân Lắp hm 78 100 0 0 78 68 1 tháng 74 94,87 04 05,13 0 78 68 6 tháng 72 96,00 03 4,00 0 75 65 1 năm 65 92,86 05 07,14 0 70 61 18 tháng 60 92,30 05 07,70 0 65 57 2 năm 55 91,67 05 08,33 0 60 52 Nhận xét: Hầu hết các hm khung đạt đợc lu giữ tốt v không có hm khung lu giữ kém. Bảng 3.27: Khớp cắn của hm khung Kết quả Tốt Trung bình Kém Tổng số Thời gian n % n % n % Hm Bệnh nhân Lắp hm 68 87,18 10 12,82 0 78 68 1 tháng 68 87,18 10 12,82 0 78 68 6 tháng 67 89,33 08 10,67 0 75 65 Nhận xét: Có trên 87% hm khung đạt khớp cắn tốt, số hm khung còn lại có kết quả trung bình. Bảng 3.28: Khả năng ăn nhai của bệnh nhân khi mang hm khung Kết quả Tốt Trung bình Kém Thời gian n % n % n % Tổng số (Bệnh nhân) 1 tháng 59 86,76 09 13,24 0 68 6 tháng 54 83,07 11 16,93 0 65 1 năm 51 83,60 10 16,40 0 61 18 tháng 47 82,45 10 17,55 0 57 12 2 năm 43 82,69 09 17,31 0 52 Nhận xét:Trên 80% bệnh nhân mang hm khung có khả năng ăn nhai tốt v không có bệnh nhân no l không thể ăn nhai khi mang hm khung. Bảng 3.29: Thẩm mỹ của hm khung Kết quả Tốt Trung bình Kém Tổng số Thời gian n % n % n % Hm Bệnh nhân Lắp hm 68 87,18 10 12,82 0 78 68 1 tháng 68 87,18 10 12,82 0 78 68 6 tháng 65 86,67 10 13,33 0 75 65 1 năm 62 88,57 08 11,43 0 70 61 18 tháng 58 89,23 07 10,77 0 65 57 2 năm 54 90,00 06 10,00 0 60 52 Nhận xét:Gần 90% hm khung có thẩm mỹ tốt. Tỷ lệ còn lại l trung bình do hm khung có lộ móc. Bảng 3.32: So sánh sự thích nghi của bệnh nhân với các kiểu thanh nối chính hm dới (1 tháng) Sự thích nghi Tốt Trung bình Kém Kiểu thanh nối n % n % n % Tổng số Bản lỡi 20 90,91 02 09,09 0 0 22 Thanh lỡi 11 91,67 01 08,33 0 0 12 Thanh lỡi kép 06 100 0 0 0 0 06 Nhận xét:Sự khác nhau về tỷ lệ bệnh nhân thích nghi tốt với thanh nối chính kiểu bản lỡi v kiểu thanh lỡi hoặc thanh lỡi kép l không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 ( exactFisherTest 2 ). Bảng 3.33: So sánh khả năng ăn nhai của 2 nhóm bệnh nhân đợc lm hm khung bằng cng nhai v bằng cng cắn (6 tháng) Ăn nhai Tốt Trung bình Dụng cụ lên răng n % n % Tổng số Cng cắn 25 73,53 09 26,47 34 13 Cng nhai 29 93,55 02 06,45 31 Tổng số 54 11 65 Nhận xét: Sự khác nhau về tỷ lệ bệnh nhân mang hm khung có khả năng ăn nhai tốt ở 2 nhóm l có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Bảng 3.38: Đánh giá tình trạng răng trụ sau hai năm theo từng tiêu chí Tiêu chí Kết quả Độ lung lay Sâu răng GI Mất bám dính Tiêu xơng T:-n -% 62 88,57 69 98,57 67 95,71 62 88,57 62 88,57 TB:-n -% 07 10.00 03 04,29 07 10,00 07 10,00 n1:70 K:-n -% 01 01,43 01 01,43 0 0 01 01,43 01 01,43 T:-n -% 65 94,20 68 98,55 63 91,30 65 94,20 65 94,20 TB:-n -% 04 05,80 06 08,70 04 05,80 04 05,80 n2:69 K:-n -% 0 0 01 01,45 0 0 0 0 0 0 T:-n -% 29 93,55 31 100,00 29 93,55 29 93,55 29 93,55 TB:-n -% 02 06,45 02 06,45 02 06,45 02 06,45 n3:31 K-n -% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Nhận xét: Tỷ lệ răng trụ của cả 3 nhóm đạt loại tốt ở 5 tiêu chí vẫn cao từ 88,57% đến 100%. Có một số răng trụ bị xếp ở mức độ trung bình. Có 01 răng 14 trụ nhóm n1 bị nhổ do lung lay v tiêu xơng ổ răng nhiều v có 02 răng trụ của nhóm n1 v n2 bị sâu răng tại vị trí ổ tựa. Bảng 3.40: So sánh độ lung lay răng của các nhóm răng trụ có tình trạng vùng quanh răng khác nhau (2 năm) Độ lung lay răng Tăng Không tăng Vùng quanh răng n % n % Tổng số Bình thờng hoặc Viêm lợi 03 03,5 83 96,5 86 Viêm quanh răng 11 13,09 73 86,91 84 Tổng số 14 156 170 Tỷ lệ % 08,23 91,77 100 Nhận xét: Nhóm răng trụ bị viêm quanh răng có tỷ lệ răng tăng độ lung lay cao hơn so với nhóm răng trụ bình thờng hoặc viêm lợi. Sự khác nhau ny có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 ( Test 2 ). Bảng 3.42: So sánh độ lung lay của các nhóm răng trụ mang các kiểu móc có nâng đỡ khác nhau (2 năm) Độ lung lay Không đổi Tăng Nâng đỡ n % n % Tổng số Gần yên 06 85,71 01 14,29 07 Xa yên 57 90,47 06 09,53 63 Tổng số 63 07 70 15 Nhận xét:Có 14,29% răng trụ mang móc kiểu nâng đỡ gần yên v 9,53 % răng trụ mang móc kiểu nâng đỡ xa yên có độ lung lay tăng. Tuy nhiên, sự khác nhau ny không có ý nghĩa thống kê với p >0,05 ( exactFisherTest 2 ) Bảng 3.45: So sánh tiêu xơng ổ răng của các nhóm răng trụ mang các kiểu móc có nâng đỡ khác nhau (2 năm) Tiêu xơng Dới 5% Trên 5% Tổng số Nâng đỡ n % n % Gần yên 06 85,71 01 14,29 07 Xa yên 57 90,47 06 09,53 63 Tổng số 63 90 07 10 70 Nhận xét: Sự khác nhau về tiêu xơng ổ răng ở nhóm nâng đỡ gần yên v xa yên không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Bảng 3.47: So sánh sâu răng trụ ở 2 nhóm bệnh nhân có độ pH nớc bọt khác nhau (2 năm) Răng trụ Sâu răng Không sâu răng pH nớc bọt n % n % Tổng số 5,0-5,8 2 40 03 60 5 6,8-7,8 0 0 21 100 21 Tổng số 2 24 26 Nhận xét:Tỷ lệ sâu răng trụ ở nhóm bệnh nhân có pH nớc bọt rất thấp nhiều hơn nhóm bệnh nhân có pH nớc bọt bình thờng v sự khác nhau có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Bảng 3.50: So sánh ảnh hởng của các kiểu thanh nối chính hm dới đối với chỉ số lợi của nhóm răng trớc (2 năm) Chỉ số lợi Không tăng Tăng Kiểu thanh nối n % n % Tổng số Bản lỡi 13 76,47 4 23,53 17 Thanh lỡi hoặc 14 82,35 3 17,65 17 16 thanh lỡi kép Tổng số 27 79,41 07 20,59 34 Nhận xét: Sự khác nhau về tỷ lệ bệnh nhân có tăng chỉ số lợi nhóm răng trớc hm dới mang hm khung có kiểu nối chính l bản lỡi v thanh lỡi hặc thanh lỡi kép l không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Bảng 3.52 : Tình trạng sống hm vùng mất răng Sống hm Bình thờng Điểm nề đỏ ở niêm mạc Loét niêm mạc Tổng số Thời gian n % n % n % Hm Bệnh nhân 1 tháng 75 96,15 03 03,38 0 78 68 6 tháng 74 98,67 01 01,33 0 75 65 1 năm 70 100,00 0 0 70 61 18 tháng 64 98,46 01 01,54 0 65 57 2 năm 60 100,00 0 0 60 52 Nhận xét:Hầu hết các hm khung không gây tổn thơng niêm mạc sống hm, chỉ có một số ít trờng hợp có điểm nề đỏ ở niêm mạc. Bảng 3.56 : Chất lợng hm khung Hm khung Không gãy Gãy ở phần kim loại Gãy ở phần nhựa Thời gian n % n % n % Tổng số hm 6 tháng 75 100 0 0 75 1 năm 70 100 0 0 70 18 tháng 65 100 0 0 65 2 năm 60 100 0 0 60 Nhận xét:Không có một hm khung no bị gãy ở phần khung v phần nhựa sau 2 năm lắp hm khung. Bảng 3.58: Đánh giá kết quả chung theo các tiêu chí Kết quả Tốt Khá Trung bình Kém Thời gian n % n % n % n % Tổng số Lắp hm 55 80,88 09 13,24 04 05,88 0 68 [...]... sâu răng - gặp nhiều ở lứa tu i trẻ v bệnh viêm quanh răng - gặp nhiều ở lứa tu i cao hơn -Th i gian mất răng: Có t i 64,71% bệnh nhân lm hm khung sau khi mất răng đầu tiên trên 5 năm - Tỷ lệ bệnh nhân mất răng lo i Kennedy II l 69,23% v nhiều hơn mất răng lo i KennedyI (30,77%) Trong mất răng lo i KennedyI, kiểu mất răng không có biến thể chiếm tỷ lệ cao nhất Trong khi đó kiểu mất răng biến thể 1 l i. .. của chúng t i phù hợp v i nghiên cứu của Jenkins WM t i Scotland 4.1.3.Tình trạng mất răng -Mất răng lo i KI ít hơn so v i lo i KII v chỉ chiếm 30,77% Trong khi mất răng không có biến thể có tỷ lệ cao nhất - 62,5% ở mất răng lo i KI, mất răng biến thể 1 l i có tỷ lệ cao nhất - 55,55% ở mất răng lo i KII Kết quả ny tơng tự nh trong nghiên cứu của Filiz Keyf v Walid M -Số hm mất từ 3-6 răng chiếm tỷ lệ... i, sâu răng hoặc bị nhổ -Sống hm vùng mất răng: +Niêm mạc sống hm không bị loét Tuy nhiên, có một số ít không quá 2% sống hm vùng mất răng có những i m niêm mạc nề đỏ +Hiện tợng tiêu xơng sống hm vùng mất răng l không thể tránh kh i Sau 2 năm bệnh nhân mang hm khung, có một tỷ lệ nhỏ (5%) hm khung cần 2 .Hiệu quả phục h i chức năng v thẩm mỹ của hm khung trong i u trị mất răng lo i Kennedy I v II. .. móc RPI, móc chữ T) v móc dây uốn kết hợp l Kết luận những kiểu móc có thẩm mỹ cao -Có 92,65% bệnh nhân thích nghi v i hm khung trong vòng 2 tuần 1.Đặc i m lâm sng nhóm bệnh nhân mất răng lo i KennedyI v II đợc i u trị bằng hm khung -Tu i: Đa số bệnh nhân l nhiều tu i, lứa tu i từ 45 tu i trở lên chiếm t i 91,17% -Nguyên nhân mất răng: Hai nguyên nhân chính dẫn đến mất răng l các bệnh lý liên quan... nhân mất răng lo i K I- II Các tổn thơng ở niêm mạc sống hm có thể gặp khi bệnh nhân mang hm khung l: các i m nề đỏ, vết loét Các tổn thơng trên thờng gặp khi bệnh nhân m i mang hm khung v giảm dần theo th i gian i u ny phù hợp v i kết quả nghiên cứu của Szentpetery AG +Do ph i nâng đỡ hm khung nên sự tiêu xơng sống hm vùng mất răng l không thể tránh kh i ngay cả khi không có hm khung Nhiều tác giả... cần ph i theo d i bệnh nhân đặc biệt l bệnh nhân mất răng lo i K I- II sau khi lắp hm khung để phát hiện sự tiêu xơng sống hm v đệm nền hm khung kịp th i Sau 2 năm bệnh 23 nhân mang hm khung, có 3 hm nền hm 24 khung chiếm 5% cần ph i đệm +Hm khung đợc lên răng bằng cng nhai có khả năng ăn nhai tốt hơn so v i hm khung đợc lên răng bằng cng cắn -Thẩm mỹ: Hm khung có thẩm mỹ tốt chiếm 90% Các móc kiểu móc... 4.1.1.Đặc i m về tu i v gi i Bệnh nhân đợc chỉ định lm hm khung gặp nhiều ở nhóm tu i cao hơn l nhóm tu i trẻ, lứa tu i từ 45 tu i trở lên chiếm 91,17% 4.1.2.Nguyên nhân mất răng Theo lứa tu i, nguyên nhân mất răng do sâu răng gặp nhiều ở lứa tu i trẻ, chiếm 66,66% bệnh nhân d i 45 tu i, trong khi đó mất răng do viêm quanh răng l i chiếm đa số ở lứa tu i cao, 54,55% bệnh nhân từ 65 tu i trở lên Kết quả của... gặp nhiều nhất trong mất răng lo i KennedyII -Số lợng răng mất trên một hm: 73,06% mất từ 3 đến 6 răng trên một hm -Đa số các răng trụ gần khoảng mất răng không có răng gi i hạn xa bị viêm quanh răng (55,56%) -Số lợng nớc bọt ở trạng th i kích thích, độ pH v khả năng trung ho của nớc bọt đa số l bình thờng v 95,59% bệnh nhân hi lòng v i hm khung -Kết quả i u trị chung sau 2 năm l tơng đ i cao v i tỷ... tuy nhiên chúng t i cha tìm thấy nghiên cứu về hm khung no có sử dụng móc dây uốn kết hợp ở Việt nam Ngoi ra, chúng t i cũng đã sử dụng lo i móc RPA Lo i móc ny đợc thiết kế 19 20 để giảm lực xoắn vặn tác dụng lên răng trụ v đã đợc Ben-Ur Z v Shifman A sử dụng 4.2.3.Vật giữ gián tiếp Có 89,74% hm khung có vật giữ gián tiếp trong nghiên cứu của chúng t i Tỷ lệ ny cao hơn trong nghiên cứu của Walid M... đợc hiệu quả i u trị tốt, bệnh nhân cần đợc khám v chăm sóc sức khoẻ răng miệng định kỳ cũng nh giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt 3.Sự ảnh hởng của hm khung đ i v i tổ chức răng, l i v niêm mạc kế cận -Răng trụ: +Trên 88% các răng trụ không bị ảnh hởng bất l i về tình trạng vùng quanh răng cũng nh tổ chức cứng của răng sau khi mang hm khung 2 năm +Một số ít các răng trụ có một số chỉ số vùng quanh răng . chức răng miệng còn l i. Đề ti Đánh giá hiệu quả i u trị mất răng lo i Kennedy I v II bằng hm khung v i ba mục tiêu: 1.Nhận xét đặc i m lâm sng bệnh nhân mất răng lo i Kennedy I v II. 2 .Đánh. m i của luận án 1.Kết quả i u trị bệnh nhân mất răng lo i Kennedy I v II bằng hm khung đã đợc đánh giá tỉ mỉ theo nhiều tiêu chí v theo d i trong th i gian tơng đ i di ( 2 năm ). 2.Kiểu. răng lo i KennedyI (30,77%). Trong mất răng lo i KennedyI, kiểu mất răng không có biến thể chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong khi đó kiểu mất răng biến thể 1 l i gặp nhiều nhất trong mất răng loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung, Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung, Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn