Phân tích các nguyên tắc sáng tạo quá trình phát triển của trình duyệt web theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây

47 555 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 11:50

Phân tích các nguyên tắc sáng tạo quá trình phát triển của trình duyệt web theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Khoa học tự nhiên TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH DUYỆT WEBTHEO XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GVHD: GS.TSKH. Hoàng Kiếm Người thực hiện: Nguyễn Thành Huy Mã số: 12 11 029 Lớp: Cao học khóa 22 TP.HCM – 2012 Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Khoa học tự nhiên TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH DUYỆT WEBTHEO XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GVHD: GS.TSKH. Hoàng Kiếm Người thực hiện: Nguyễn Thành Huy Mã số: 12 11 029 Lớp: Cao học khóa 22 TP.HCM – 2012 Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Khoa học tự nhiên TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH DUYỆT WEBTHEO XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GVHD: GS.TSKH. Hoàng Kiếm Người thực hiện: Nguyễn Thành Huy Mã số: 12 11 029 Lớp: Cao học khóa 22 TP.HCM – 2012 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 9 1.1. Khoa học 9 1.2. Nghiên cứu khoa học 9 1.2.1. Khái niệm 9 1.2.2. Các bước nghiên cứu 9 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT 11 2.1 Vấn đề khoa học 11 2.2 Phân loại 11 2.3 Các tình huống vấn đề 11 2.4 Các phương pháp phát hiện vấn đề khoa học 12 CHƯƠNG 3: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚITRONG TIN HỌC 13 3.1 Phương pháp giải quyết vấn đề khoa học về phát minh, sáng chế 13 3.1.1 Các phương pháp sáng tạo 13 3.1.2 Các nguyênsáng tạo 13 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 3 3.4 Phân tích các nguyênsáng tạo 16 3.2.1 Nguyên tắc phân nhỏ: 16 3.2.2 Nguyên tắc tách khỏi 16 3.2.3 Nguyên tắc phẩm chất cục bộ 17 3.2.4 Nguyên tắc phản đối xứng: 18 3.2.5 Nguyên tắc kết hợp: 18 3.2.6 Nguyên tắc vạn năng: 19 3.2.7 Nguyên tắc chứa trong: 19 3.2.8 Nguyên tắc phản trọng lượng: 19 3.2.9 Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ: 20 3.2.10 Nguyên tắc thực hiện sơ bộ: 20 3.2.11 Nguyên tắc dự phòng: 21 3.2.12 Nguyên tắc đẳng thế: 21 3.2.13 Nguyên tắc đảo ngược: 21 3.2.14 Nguyên tắc cầu hóa: 22 3.2.15 Nguyên tắc linh động: 23 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 4 3.2.16 Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa”: 23 3.2.17 Nguyên tắc chuyển sang chiều khác: 24 3.2.18 Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học: 24 3.2.19 Nguyên tắc tác động theo chu kỳ: 25 3.2.20 Nguyên tắc liên tục tác động có ích: 25 3.2.21 Nguyên tắc vượt nhanh: 25 3.2.22 Nguyên tắc biến hại thành lợi: 26 3.2.23 Nguyên tắc quan hệ phản hồi: 26 3.2.24 Nguyên tắc sử dụng trung gian: 28 3.2.25 Nguyên tắc tự phục vụ: 28 3.2.26 Nguyên tắc sao chép: 28 3.2.27 Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt”: 29 3.2.28 Nguyên tắc thay thế sơ đồ cơ học: 29 3.2.29 Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng: 30 3.2.30 Nguyên tắc sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng: 30 3.2.31 Nguyên tắc sử dụng vật liệu nhiều lỗ: 31 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 5 3.2.32 Nguyên tắc thay đổi màu sắc: 31 3.2.33 Nguyên tắc đồng nhất: 32 3.2.34 Nguyên tắc phân hủy hoặc tái sinh các phần: 32 3.2.35 Nguyên tắc thay đổi các thông số hóa lý của đối tượng: 32 3.2.36 Nguyên tắc sử dụng sự chuyển pha: 33 3.2.37 Nguyên tắc sử dụng sự nở nhiệt: 33 3.2.38 Nguyên tắc sử dụng chất oxy hóa mạnh: 33 3.2.39 Nguyên tắc thay đổi độ trơ: 34 3.2.40 Nguyên tắc sử dụng vật liệu hợp thành composit: 34 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VIỆC VẬN DỤNG CÁC NGUYÊNSÁNG TẠO VÀO MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TRÌNH DUYỆT WEB 35 4.1 Lịch sử phát triển trình duyệt 35 4.2 Xu hướng phát triển của các trình duyệt web 38 4.2.1. Các trình duyệt mới mạnh mẽ: Firefox, Safari 38 4.2.2 Thâm nhập điện thoại di động 40 4.2.3 Xu hướng kết hợp công nghệ Điện toán đám mây 40 4.3 Vận dụng các nguyênsáng tạo trong sự phát triển của trình duyệt web 43 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 6 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 7 LỜI NÓI ĐẦU Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ và đòi hỏi cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ta. Tư duy sáng tạo là tài nguyên cơ bản nhất của mỗi con người. Chúng ta cần sáng tạo vì chúng ta cảm thấy rằng, mọi việc cần được thực hiện theo cách đơn giản hơn và tốt hơn.Sáng tạo gắn liền với sự thay đổi, đưa ra cái mới (đổi mới), sáng chế, các ý tưởng mới, các phương án lựa chọn mới. Mọi người có thể dùng tính sáng tạo của mình để đặt vấn đề một cách bao quát, phát triển các phương án lựa chọn, làm phong phú các khả năng và tưởng tượng các hậu quả có thể nảy sinh. Sự sáng tạo nảy sinh ở mọi tầng lớp và mọi giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta.Nhà toán học vĩ đại Poincaré có nói: "Trong sáng tạo khoa học, ý tưởng chỉ là những ánh chớp, nhưng ánh chớp đó là tất cả", hay lời của một nhà khoa học vĩ đại khác, Linus Pauling, khi trả lời câu hỏi làm thế nào người ta sáng tạo ra được các lý thuyết khoa học: "Người ta phải cố nắm bắt được nhiều ý tưởng" và "con đường để có được một ý tưởng tốt là có thật nhiều ý tưởng".Tóm lại, bạn làm được gì mới, khác và có ích lợi, đấy là sáng tạo. "Phương pháp luận sáng tạo" là bộ môn khoa học có mục đích trang bị cho người học hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành về suy nghĩ để giải quyết các vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy. Có người đưa ra định nghĩa về đời người như sau: Cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần phải giải quyết và chuỗi các quyết định cần phải ra. Quả thật, mỗi người chúng ta trong cuộc đời của mình gặp biết bao vấn đề, từ chuyện mua sắm, học hành, quan hệ giao tiếp đến chọn ngành nghề, nơi ở, thu nhập, xã hội… phải suy nghĩ để giải quyết và ra quyết định xem phải làm gì và làm như thế nào. Như vậy thấy rằng đối tượng và mục đích của bộ môn khoa học này lại hết sức gần gũi với mỗi người. Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 8 Theo các nhà nghiên cứu, khoa học này ứng với "làn sóng thứ tư" trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học. Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI. Sau khi tham dự môn học về “Phương pháp lí luận sáng tạo khoa học” tại trường Đại học Khoa học tự nhiêndo thầy GS-TSKH Hoàng Kiếm giảng dạy , tôi đã có những kiến thức căn bản về các nguyênsáng tạo. Vận dụng các nguyênsáng tạo vào nghiên cứu khoa học là rất quan trọng. Nó giúp các ứng dụng sáng tạo hoạt động linh hoạt và hiệu quả, mang lại những kết quả ưu việt nhất; đồng thời chống lại thói quen suy nghĩ theo lối mòn và tính ỷ tâm lí. Thời gian qua, tôi đã tìm hiểu về quá trình phát triển của trình duyệt web kết hợp với công nghệ điện toán đám mây. Trong phạm vi đề tài này, tôi muốn chia sẽ những thông tin và những hiểu biết của bản thân về những gì tôi đã tìm hiểu được và những áp dụng của phương pháp lí luận sáng tạo mà tôi tìm thấy ở đây. Mong rằng sẽ được sự đón nhận của thầy và các bạn! Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 9 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.1. Khoa học Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới về tự nhiên và xã hội cái mà có thể thay thế dần những cái cũ, cái không còn phù hợp. Do dó, khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Hệ thống tri thức này hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Phân biệt ra hai hệ thống tri thức là tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. 1.2. Nghiên cứu khoa học 1.2.1. Khái niệm Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi trên ghế nhà trường. 1.2.2. Các bước nghiên cứu Gồm 7 bước: 1. Xác lập vấn đề nghiên cứu Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS. TSKH Hoàng Kiếm HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 10 2. Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu 3. Lựa chọn nghiên cứu thông tin 4. Xây dựng giả thuyết, lựa chọn phương pháp và lập kế hoạch 5. Hoàn tất nghiên cứu 6. Viết báo cáo hoàn tất công trình 7. Giai đoạn kết thúc. [...]... cục bộ - Nguyên tắc phản đối xứng - Nguyên tắc kết hợp - Nguyên tắc vạn năng - Nguyên tắc chứa trong - Nguyên tắc phản trọng lượng - Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ - Nguyên tắc thực hiện sơ bộ - Nguyên tắc dự phòng - Nguyên tắc đẳng thế - Nguyên tắc đảo ngược - Nguyên tắc cầu hóa - Nguyên tắc linh động - Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa” - Nguyên tắc chuyển sang chiều khác - Nguyên tắc sử dụng các dao... học - Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng - Nguyên tắc sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng - Nguyên tắc sử dụng vật liệu nhiều lỗ - Nguyên tắc thay đổi màu sắc - Nguyên tắc đồng nhất - Nguyên tắc phân hủy hoặc tái sinh các phần - Nguyên tắc thay đổi các thông số hóa lý của đối tượng - Nguyên tắc sử dụng sự chuyển pha - Nguyên tắc sử dụng sự nở nhiệt - Nguyên tắc sử dụng chất oxy hóa mạnh - Nguyên tắc. .. động cơ học - Nguyên tắc tác động theo chu kỳ - Nguyên tắc liên tục tác động có ích - Nguyên tắc “vượt nhanh” - Nguyên tắc biến hại thành lợi - Nguyên tắc quan hệ phản hồi - Nguyên tắc sử dụng trung gian HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 14 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS TSKH Hoàng Kiếm - Nguyên tắc tự phục vụ - Nguyên tắc sao chép - Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt” - Nguyên tắc thay thế... là các thủ thuật khắc phục mâu thuẩn kỹ thuật Cùng với sự phát triển của KHKT, số lượng các thủ thuật có thể tăng thêm và bản thân từng thủ thuật sẽ được cụ thể hoá hơn nữa cho phù hợp với các chuyên nghành hẹp 40 nguyên lý sáng tạo này bao gồm: - Nguyên tắc phân nhỏ HVTH: Nguyễn Thành Huy - Nguyên tắc tách khỏi Trang 13 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS TSKH Hoàng Kiếm - Nguyên tắc. .. trơ - Nguyên tắc sử dụng vật liệu hợp thành composit Dưới đây chúng ta sẽ tiến hành phân tích các nguyênsáng tạo này và việc vận dụng chúng vào mô hình phát triển Trình duyệt web như thế nào HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 15 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS TSKH Hoàng Kiếm Nội dung: - Chia đối tượng thành các phần độc lập: - Làm đối tượng trở nên tháo lắp được - Tăng mức độ phân. .. thành không đồng nhất - Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chức năng khác nhau - Mỗi phần của đối tượng phải ở trong những điều kiện thích hợp nhất của công việc Nguyên tắc này phản ánh khuynh hướng phát triển từ đơn giản sang phức tạp, từ đơn điệu sang đa dạng Các đối tượng đầu tiên thường có tính đồng nhất cao về vật liệu, cấu hình, chức năng, thời gian, không gian… với các phần trong đối tượng... các bộ rung áp điện - Sử dụng siêu âm kết hợp với trường điện từ HVTH: Nguyễn Thành Huy Trang 24 Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học - GVHD: GS TSKH Hoàng Kiếm Nội dung: - Chuyển tác động liên tục thành tác động theo chu kỳ (xung) - Nếu đã có tác động theo chu kỳ, hãy thay đổi chu kỳ - Sử dụng khoảng thời gian giữa các xung để thực hiện tác động khác Ví dụ: CPU hoạt động theo các xung, có thể tận... lượng kèm theo hạ giá thành của đối tượng Ví dụ: Các thiết bị điện tử hiện nay giảm giá thành hơn so với trước kia có thể do nhiều nguyên nhân như: thay thế các phần không cần phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền (các phần không cần thiết) thành nguyên liệu rẻ tiền hơn, như vỏ bọc USB,… Nội dung: - Thay thế sơ đồ cơ học bằng điện, quang, nhiệt, âm hoặc mùi vị - Sử dụng điện trường, từ trường và điện từ trường... địa trình duyệt khi thâu tóm tới hơn 90% thị phần trình duyệt, trước khi bị người khổng lồ phần mềm Microsoft hớt tay trên phần lớn số thị phần kể từ năm 1995 khi ranh mãnh tích hợp chặt trình duyệt Internet Explorer vào hệ điều hành Windows Năm 2000, thị phần của Netscape rơi xu ng dưới mức báo động 1% và dần mai một cho tới năm 2008 thì ngừng phát triển Ngày 24 tháng 8 năm 1995, Microsoft bắt đầu phát. .. các yêu cầu mới này mà ko ảnh hưởng đến version trước đó Nội dung: - Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị các phương tiện báo động, ứng cứu an toàn Ví dụ: Khi lập trình, cần suy tính đến các trường hợp lỗi có thể xảy ra để thông báo các mã lỗi cho người dùng Nội dung: - Thay đổi điều kiện làm việc để không phải nâng lên hay hạ xu ng các đối tượng Theo lý thuyết vật lý, quỹ tích . nhiên TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH DUYỆT WEBTHEO XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GVHD: GS.TSKH. Hoàng. nhiên TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH DUYỆT WEBTHEO XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GVHD: GS.TSKH. Hoàng. nhiên TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH DUYỆT WEBTHEO XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GVHD: GS.TSKH. Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nguyên tắc sáng tạo quá trình phát triển của trình duyệt web theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây, Phân tích các nguyên tắc sáng tạo quá trình phát triển của trình duyệt web theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây, Phân tích các nguyên tắc sáng tạo quá trình phát triển của trình duyệt web theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay