tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển

19 523 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 10:33

Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT KHÓA 22 Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Tiểu luận: NGÔN NGỮ HTML & ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Học viên thực hiện : Lê Đức Bảo Mã số học viên : 12 11 005 Người hướng dẫn : GS. TSKH Hoàng Kiếm Năm 2012 Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 2 LỜI NÓI ĐẦU: Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới là việc ứng dụng khoa học của sự sáng tạo gồm hệ thống các phương pháp và kỹ năng cụ thể giúp nâng cao năng suất và hiệu quả, về lâu dài tiến tới điều khiển tư duy sáng tạo của người sử dụng. Phương pháp luận sáng tạo trong khoa học là kết quả của quá trình khái quát lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu khoa học và trở thành công cụ sắc bén để chỉ dẫn các nhà khoa học, các nhà quản lý trong công tác tổ chức, quản lý và thực hành nghiên cứu khoa học một cách sáng tạo. Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học là nắm vững lý thuyết về con đường sáng tạo, giúp người nghiên cứu có cách tiếp cận đúng trong việc thiết kế và thi công công trình nghiên cứu khoa học, tìm chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục đích nghiên cứu. Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp sáng tạo để phát triển các hình thức lập trình trong tin học cũng như sự ra đời của nhiều ngôn ngữ lập trình cấp cao dẫn đến một bước tiến lớn về sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Mặc dù công nghệ thông tin là ngành học mới được phát triển trong thời gian gần đây, nhưng ảnh hưởng của nó đến đời sống kinh tế xã hội đòi hỏi con người cần nhìn rõ được tầm quan trọng đó. Do vậy việc áp dụng phương pháp sáng tạo trong quá trình giải quyết các vần đề tin học có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trong phạm vi bài thu hoạch này tôi xin trình bày những hiểu biết của mình trong việc áp dụng, sử dụng một trong các phương pháp giải quyết vấn đề khoa học về phát minh sáng chế trong tin học – minh hoạ bng quá trình xây dựngphát triển của hệ điều hành android dành cho các thiết b di động. Qua đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Giáo sư - Tiến sỹ Khoa Học Hoàng Văn Kiếm, người đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho học viên chúng tôi về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 3 I. NỘI DUNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN 1. Nguyên tắc phân nhỏ - Chia đối tượng thành các phần độc lập - Làm đối tượng trở nên tháo lắp được - Tăng mức độ phân nhỏ đối tượng 2. Nguyên tắc phản đối xứng - Chuyển đối tượng có hình dạng đối xứng thành không đối xứng (nói chung giảm bậc đối xứng). 3. Nguyên tắc kết hợp - Kết hợp các đối tượng đồng nhất hoặc các đối tượng dùng cho các hoạt động kế cận. - Kết hợp về mặt thời gian các hoạt động đồng nhất hoặc kế cận. 4. Nguyên tắc vạn năng - Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó không cần sự tham gia của các đối tượng khác. 5. Nguyên tắc dự phòng - Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bng cách chuẩn b trước các phương tiện báo động ứng cứu an toàn. 6. Nguyên tắc “tách khỏi” - Tách phần gây “phiền phức” (tính chất “phiền phức”) hay ngược lại tách phần duy nhất “cần thiết” (tính chất “cần thiết”) ra khỏi đối tượng 7. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ - Chuyển đối tượng (hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài) có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất - Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chức năng khác nhau - Mỗi phần của đối tượng phải ở trong những điều kiện thích hợp nhất đối với công việc. 8. Nguyên tắc “chứa trong” - Một đối tượng được đặt bên trong đối tượng khác và bản thân nó lại chứa đối tượng thứ ba … - Một đối tượng chuyển động xuyên suốt bên trong đối tượng khác. 9. Nguyên tắc phản trọng lượng - Bù trù trọng lượng của đối tượng bng cách gắn nó với đối tượng khác, có lực nâng. - Bù trừ trọng lượng của đối tượng bng tương tác với môi trường như sử dụng các lực thủy động, khí động … Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 4 10. Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ - Gây ứng suất trước đối với đối tượng để chống lại ứng suất không cho phép hoặc không mong muốn khi đối tượng làm việc (hoặc gây ứng suất trước để khi làm việc sẽ dùng ứng suất ngược lại) 11. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ : - Thực hiên trước sự thay đổi cần có, hoàn toàn hoặc từng phần, đối với đối tượng. - Cần sắp xếp đối tượng trước, sao cho chúng có thể hoạt động từ v trí thuận lợi nhất, không mất thời gian dch chuyển. 12. Nguyên tắc đẳng thế : - Thay đổi điều kiện làm việc để không phải nâng lên hay hạ xuống các đối tượng. 13. Nguyên tắc đảo ngược : - Thay vì hành động như yêu cầu bài toán, hành động ngược lại (ví dụ : không làm nóng mà làm lạnh đối tượng). - Làm phần chuyển động của đối tượng (hay môi trường bên ngoài) thành đứng yên và ngược lại phần đứng yên thành chuyển động. 14. Nguyên tắc cầu (tròn) hoá : - Chuyển những phần thẳng của đối tượng thành cong, mặt phẳng thành mặt cầu, kết cấu hình hộp thành kết cấu hình cầu. - Sử dụng các con lăn, viên bi, vòng xoắn. - Chuyển sang chuyển động quay, sử dụng lực ly tâm. 15. Nguyên tắc linh động : - Cần thay đổi các đặc trưng của đối tượng hay môi trường bên ngoài sao cho chúng tối ưu trong từng giai đoạn làm việc. - Phân chia đối tượng thành từng phần, có khả năng dch chuyển với nhau. 16. Nguyên lý giải “thiếu” hoc “tha”: - Nếu như khó nhận được 100% hiệu quả cần thiết, nên nhận ít hơn hoặc nhiều hơn “một chút”. Lúc đó bài toán có thể trở nên đơn giản hơn và dễ giải hơn. 17. Nguyên lý chuyển sang chiều khác: - Những khó khăn do chuyển động (hay sắp xếp) đối tượng theo đường (một chiều) sẽ được khắc phục nếu cho đối tượng khả năng di chuyển trên mặt phẳng (hai chiều). Tương tự, những bài toán liên quan đến chuyển động (hay sắp xếp) các đối tượng trên mặt phẳng sẽ được đơn giản hoá khi chuyển sang không gian (ba chiều). - Chuyển các đối tượng có kết cấu một tầng thành nhiều tầng. - Đặt đối tượng nm nghiêng. - Sử dụng mặt sau của diện tích cho trước. - Sử dụng các luồng ánh sáng tới diện tích bên cạnh hoặc tới mặt sau của diện tích cho trước. Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 5 18. Nguyên lý s dụng các dao động cơ học: - Làm đối tượng dao động. Nếu đã có dao động, tăng tầng số dao động ( đến tầng số siêu âm). - Sử dụng tầng số cộng hưởng. - Thay vì dùng các bộ rung cơ học, dùng các bộ rung áp điện. - Sử dụng siêu âm kết hợp với trường điện từ. 19. Nguyêntác động theo chu k: - Chuyển tác động liên tục thành tác động theo chu k (xung). - Nếu đã có tác động theo chu k, hãy thay đổi chu k. - Sử dụng các khoảng thời gian giữa các xung để thực hiện tác động khác. 20. Nguyên tắc liên tục tác động c ch - Thực hiện công việc một cách liên tục (tất cả các phần của đối tượng cần luôn luôn làm việc ở chế độ đủ tải). - Khắc phục vận hành không tải và trung gian. - Chuyển chuyển động tnh tiến qua lại thành chuyển động qua. 21. Nguyên tắc “vượt nhanh” - Vượt qua các giai đoạn có hại hoặc nguy hiểm với vận tốc lớn. - Vượt nhanh để có được hiệu ứng cần thiết. 22. Nguyên tắc biến hại thành lợi - Sử dụng những tác nhân có hại (thí dụ tác động có hại của môi trường) để thu được hiệu ứng có lợi. - Khắc phục tác nhân có hại bng cách kết hợp nó với tác nhân có hại khác. - Tăng cường tác nhân có hại đến mức nó không còn có hại nữa. 23. Nguyên tắc quan hệ phản hồi - Thiết lập quan hệ phản hồi - Nếu đã có quan hệ phản hồi, hãy thay đổi nó. 24. Nguyên tắc s dụng trung gian - Sử dụng đối tượng trung gian, chuyển tiếp. V dụ: o Ổ cắm điện chuyển đổi từ dẹt sang tròn và ngược lại. o Các loại biến thế điện. o Tìm diệt những con vật trung gian truyền bệnh như chuột, muỗi. o Khi trình bày một vấn đề chuyên môn phức tạp, dùng những kiến thức hàng ngày gần gũi để minh họa. 25. Nguyên tắc tự phục vụ - Đối tượng phải tự phục vụ bng cách thực hiện các thao tác phụ trợ, sửa chữa. - Sử dụng phế liệu, chất thải, năng lượng dư. V dụ: Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 6 o Khi nhấc máy điện thoại bàn, lò xo bên trong máy đẩy lên nối công tắc, người gọi điện thoại có thể sử dụng được ngay. Ngược lại khi gác máy, lò xo b nén xuống - ngắt mạch. o Loại vòi tưới rau hoặc tưới hoa, vừa phun nước vừa tự quay vòng tròn nên diện tích được tưới rất rộng và không cần có người. o Các cửa hàng tự giác, các nhà ăn tự phục vụ. o Hệ thống bơm cấp nước và ngắt tự động. 26. Nguyên tắc sao chép (copy) - Thay vì sử dụng những cái không được phép, phức tạp, đắt tiền, không tiện lợi hoặc dễ vỡ, sử dụng bản sao. - Thay thế đối tượng hoặc hệ các đối tượng bng bản sao quang học (ảnh, hình vẽ) với các tỷ lệ cần thiết. V dụ: o Các loại bản đồ, sơ đồ, hình vẽ, ảnh chụp, đồ th, … o Các phép tương tự hoá. o Các cách mô hình hoá. 27. Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt” - Thay thế đối tượng đắt tiền bng bộ các đối tượng rẻ có chất lượng kém hơn (thí dụ như về tuổi thọ). V dụ: o Khăn lau tay, lau mặt dùng một lần rồi bỏ. o Ly chén dĩa,… bng giấy hoặc nhựa rẻ tiền, dùng một lần, đảm bảo vệ sinh. o Ống và kim tiêm bng nhựa dùng một lần rồi bỏ, bảo đảm không lây truyền bệnh. o Dùng cừ tràm thay cho đóng cọc bng bê tông cốt thép. o Các thí nghiệm dùng động vật thay cho người. 28. Thay thế sơ đồ cơ học - Thay thế sơ đồ cơ học bng điện, quang, nhiệt, âm hoặc mùi v. - Sử dụng điện trường, từ trường và điện từ trường trong tương tác với đối tượng. - Chuyển các trường đứng yên sang chuyển động, các trường cố đnh sang thay đổi theo thời gian, các trường đồng nhất sang có cấu trúc nhất đnh. - Sử dụng các trường kết hợp với các hạt sắt từ. 29. S dụng các kết cấu kh và lỏng - Thay cho các phần của đối tượng ở thể rắn, sử dụng các chất khí và lỏng: nạp khí, nạp chất lỏng, đệm không khí, thủy tĩnh, thủy phản lực. 30. S dụng vỏ dẻo và màng mỏng - Sử dụng các vỏ dẻo và màng mỏng thay cho các kết cấu khối. - Cách ly đối tượng với môi trường bên ngoài bng các vỏ dẻo và màng mỏng. 31. S dụng các vật liệu nhiều lỗ Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 7 - Làm đối tượng có nhiều lỗ hoặc sử dụng thêm những chi tiết có nhiều lỗ (miếng đệm, tấm phủ ) - Nếu đối tượng đã có nhiều lỗ, sơ bộ tẩm nó bng chất nào đó. 32. Nguyên tắc thay đổi màu sắc - Thay đổi màu sắc của đối tượng hay môi trường bên ngoài - Thay đổi độ trong suốt của của đối tượng hay môi trường bên ngoài. - Để có thể quan sát được những đối tượng hoặc những quá trình, sử dụng các chất phụ gia màu, hùynh quang. - Nếu các chất phụ gia đó đã được sử dụng, dùng các nguyên tử đánh dấu. - Sử dụng các hình vẽ, ký hiệu thích hợp. V dụ o Băng keo trong suốt, dán trang sách b rách mà vẫn đọc được. o Các vật chứa trong suốt có thể nhìn thấy chất đựng bên trong. 33. Nguyên tắc đồng nhất - Những đối tượng, tương tác với đối tượng cho trước, phải được làm từ cùng một vật liệu với vật liệu chế tạo đối tượng cho trước. V dụ: o Các loại keo làm từ cao su để dán cao su, tương tự như vậy, nhựa để hàn nhựa. o Phải chọn cùng nhóm máu mới truyền được. 34. Nguyên tắc phân hủy hoc tái sinh các phần - Phần đối tượng đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc trở nên không cần thiết phải tự phân hủy hoặc phải biến dạng. - Các phần mất mát của đối tượng phải được phục hồi trực tiếp trong quá trình làm việc. V dụ: o Giấy vệ sinh tự hủy, các loại bao bì tự huỷ mà ko làm hại môi trường. o Chỉ khâu tự tiêu dùng trong phẫu thuật. 35. Thay đổi các thông số hoá lý của đối tượng : - Thay đổi trạng thái đối tượng. - Thay đổi nồng độ hay độ đậm đặc. - Thay đổi dộ dẻo. - Thay đổi nhiệt độ, thể tích. 36. S dụng chuyển pha : - Sử dụng các hiện tượng nảy sinh, trong các quá trình chuyển pha như thay đổi thể tích, tỏa hay hấp thu nhiệt lượng … 37. S dụng sự nở nhiệt : - Sử dụng sự nở (hay co) nhiệt của các vật liệu. - Nếu đã dùng sự nở nhiệt, sử dụng với vật liệu có các hệ số nở nhiệt khác nhau. Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 8 38. S dụng các chất ôxy ha mạnh : - Thay không khí thường bng không khí giàu ôxy. - Thay không khí giàu ôxy bng chính ôxy. - Dùng các bức xạ iôn hóa tác động lên không khí hoặc ôxy. - Thay ôxy giàu iôn (hoặc ôxy b iôn hóa) bng chính ôxy. 39. Thay đổi độ trơ : - Thay môi trường thông thường bng môi trường trung hòa. - Đưa thêm vào đối tượng các phần, các chất, phụ gia trung hòa. - Thực hiện quá trình trong chân không. 40. S dụng các vật liệu hợp thành (composite) : - Chuyển từ các vật liệu đồng nhất sang sử dụng những vật liệu hợp thành (composite), Hay nói chung sử dụng các loại vật liệu mới. Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 9 II. NGÔN NGỮ HTML & ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG. 1. Lịch s ngôn ngữ HTML - HTML là viết tắt của cụm từ HuyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản),và đây là ngôn ngữ chính được sử dụng cho việc thiết kế các website. Ngôn ngữ này gây ấn tượng cho người ta bởi sự ngắn gọn.Việc hình thành HTML có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của Internet. Ngày nay, HTML rất được khuyên dùng bởi sự xuất hiện của một chuẩn mới, thực tế là một phiên bản cao hơn của ngôn ngữ này như là một sự phát triển tất yếu – HTML5. HTML đã có thời k phát triển mạnh mẽ trong vòng 7 năm. Trong suốt thời gian đó, nó đã được phát triển từ một ngôn ngữ đơn giản với một số lượng nhỏ các tag thành một hệ thống đánh dấu văn bản phức tạp, có thể cho phép người viết tạo ra tất cả những gì hát hò và nhảy múa (all – singing – and – dacing). Những trang web hoàn thiện với tất cả hiệu ứng hình ảnh, âm thanh Chúng ta sẽ cùng xem lại những ngày đầu tiên của web, của HTML, những con người, công ty, tổ chức đã đóng góp vào sự phát triển của HTML. Tim Berners – Lee là cha đẻ của HTML. Năm 1989, ông nghiên cứu ra ngôn ngữ HTML như là một giao thức truyền đạt thông tin giữa giới khoa học với nhau và thành công của nó vẫn còn cho đến ngày nay. Ông đầu tiên tạo ra 20 thẻ trong HTML, lấy ý tưởng từ ngôn ngữ SGML ,nhưng điều kì diệu đáng kinh ngạc là ở chỗ 13 trong số 20 thẻ đó vẫn còn được hiển th trong HTML4. Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 10 2. Các phiên bản HTML: 2.1 HTML1: HTML 1 không cho phép truyền đạt cấu trúc trang phức tạp, nhưng vừa đủ để cho phép tạo ra một trang web đơn giản. Vạn sự khởi đầu nan, vào thời điểm đó, không có nhiều người quan tâm tới website nên ngôn ngữ này được sử dụng rất hạn chế. Phiên bản đầu tiên được tung ra vào cuối năm 1990 và gần như một năm sau, ngôn ngữ này mới thực sự được ứng dụng. Năm 1993 các chuẩn HTML trở thành nền tảng của Mosaic- Trình duyệt đầu tiên của Internet. 2.2 HTML2 Nhiều công ty lớn đã đánh giá không đúng sức mạnh của ngôn ngữ siêu văn bản, nhưng cuối cùng thì các chuẩn HTML cũng được phổ biến rộng rãi. Bởi vì không có một tổ chức nào đứng ra hỗ trợ cho sự phát triển ngôn ngữ HTML , mọi thứ b ngừng trệ. Tháng 7 năm 1994, HTML 2 được phát hành. HTML 2 là phiên bản cải tiến của HTML. Phiên bản lần này được tạo ra bởi sự nỗ lực rất lớn của những người yêu thích HTML trên khắp thế giới. Những người này đã đảm nhận một nỗ lực khổng lồ khi chú ý đến tất cả đóng góp từ khắp nơi trên thế giới cho phiên bản mới này. Trước tình hình này, cũng trong cùng năm 1994, Tập Đoàn Tài Chính World Wide Web được thành lập với người đứng đầu là Tim Berners-Lee. HTML 2 thừa hưởng lại tất cả những đặc điểm của phiên bản trước và thêm một số tính năng mới. Năm 1995, thẻ mới là thẻ “bgcolor”(màu nền) hay thẻ “font face”(font chữ) được đưa vào ứng dụng. HTML 2 đã trở thành một chuẩn thiết kế website cho tới tháng 1 năm 1997 và lần đầu tiên đnh nghĩa được nhiều đặc điểm cốt lõi của HTML. 2.3 HTML 3 Internet làm cho ngôn ngữ HTML phát triển và chính nó cũng ứng dụng những phát triển của HTML. Ngày càng có nhiều người các ứng dụng game HTML. Vào thời điểm đó, Nestcape là công ty hàng đầu về th trường trình duyệt với sản phẩm Netscape Navigator, họ giới thiệu một số thẻ thuộc tính mới gọi là Netscape extension tags nhưng chỉ hiển th tốt trên trình duyệt của họ và gây lỗi hiển th trên những trình duyệt khác. Cùng lúc đó, một nhóm phát triển HTML khác đứng đầu là Dave Raggett đã đưa ra bản phác thảo ban đầu về HTML 3. Trong khi chuẩn của phiên bản trước đề xuất một số tính năng thích hợp cơ bản cho các nhà thiết kế web, thì phiên bản thứ 3 này lại thêm nhiều đặc tính mới và thẻ mới hơn để nâng cao tính thẫm mĩ cho giao diện. W3C chấp nhận những phiên bản cải tiến của HTML với các thẻ mới và các chức năng mới đó. Tuy nhiên phiên bản này gặp phải vấn đề khi làm chậm đường truyền của các trình duyệt nên nó đã b bỏ đi. Phiên bản HTML 3.2 là phiên bản mạnh nhất của sê-ri này, nó thay đổi từ từ thành chuẩn như hiện nay và trước khi được tung ra, nó được duyệt bởi World Wide Web – W3C và các nhà cung cấp trình duyệt là Netscape và Microsoft. [...]... Bảo Page 17 - Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Những phiên bản mới của CSS đi kèm với HTML 5 sẽ cho phép các nhà thiết kế có thể thỏa sức sáng tạo Do đó gần đây chúng ta thấy số lượng website viết bằng HTML5 đang tăng đáng kể 3 Áp dụng nguyênsáng tạo khoa học để xử lý vấn đề - Quá trình phát triển của ngôn ngữ HTML đã áp dụng một số nguyên lý sáng tạo khoa học sau: (a) Nguyên tắc tách khỏi... hoạt động giống nhau trên các trình duyệt khác nhau, thậm chí khi gặp các vấn đề tinh vi hơn như cách 1 trang được tạo mô hình trong DOM (DOM là 1 cấu trúc cây, nó chứa các object trong bộ nhớ) Để viết ra phần dài và tẻ nhạt để mô tả các chuẩn HTML5 , các nhà phát triển HTML5 đã thực hiện các bài kiểm tra trên các trình duyệt hiện đại để tìm những cách xử lý lỗi - Thực tế nguyên tắc này rất đơn giản: những... tán trong suy nghĩ Phương pháp luận sáng tạo khoa học giúp nâng cao hiệu suất tư duy sáng tạo giải quyết vấn và ra quyết định Vai trò của Phương pháp luận sáng tao khoa học cũng rất to lớn trong cuộc sống, đối với mọi lĩnh vực cũng như lĩnh vực công nghệ thông tin Áp dụng theo các phương pháp, nguyên tắc, nguyên lý sáng tạo, chúng ta thấy được sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, và như đã trình. .. phức tạp hơn nhưng thường được sử dụng như kiểu datepicker thì thay vì nhúng ngôn ngữ khác hoặc sử dụng thư viện bổ trợ thì HTML5 đã phát triển thêm một tượng mới, để có thể tự phục vụ, tự đáp ứng được nhu cầu người phát triển (e) Nguyên tắc đồng nhất : Tất cả các phiên bản HTML sau đều kế thừa tất cả các đặc điểm của phiên bản trước HTML5 hỗ trợ tất cả các thành phần của HTML cơ bản, thậm chỉ cả những... lệ trong HTML 4.01 thì vẫn hợp lệ trong HTML5 HTML5 hỗ trợ tất cả các thành phần của HTML, nó hỗ trợ nhiều tính năng được xem là rất cũ và lỗi thời - Các đặc điểm kỹ thuật của HTML5 có hai phần riêng biệt Phần đầu tiên tập trung vào các nhà phát triển web Họ cần phải tránh các thói quen xấu và những thành phần đã bị loại bỏ trong quá khứ, chúng ta sử dụng các công cụ Validator cho phần này của HTML5 ... HTML5 - Phần thứ hai dài hơn, đây là phần miêu tả các đặc điểm kỹ thuật của HTML5 tập trung vào các phát triển trình duyệt Họ cần hỗ trợ mọi thứ mà đã tồn tại trong HTML, mang tính tương thích với các tính năng cũ - Đặc điểm kỹ thuật HTML5 cũnh chính thức hóa cách các trình duyệt nên đối phó với một loạt các lỗi (như quên các thẻ markup hoặc sử dụng các thẻ markup không phù hợp) Đây là điểm rất quan... không kém gì bản thân HTML Một sự kiện quan trọng nữa là sự phát triển của các trình duyệt, Microsoft ứng dụng hầu như tất cả các thẻ và trình duyệt Internet Explorer được người sử dụng yêu thích hơn, làm lu mờ Netscape Vào tháng 4 năm 1998 HTML4 đã được chứng nhận bởi W3C và tương lai trở nên sáng lạng hơn HTML có một “đối thủ” gọi là XHTML(Extensible HyperText Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu siêu... cho phép các nhà phát triển nâng cấp trình duyệt web theo những cách mà công nghệ trước đó không cho phép Opera software được xem là hãng đi đầu trong việc triển khai công nghệ HTML5 trong trình duyệt của hãng Tất cả các hãng trình duyệt lớn hiện nay như Mozilla, Opera, Microsoft, Apple và Google đều đang tham gia định hình các đặc tính kỹ thuật của HTML5 và hỗ trợ ngôn ngữ web mới này, dù các đặc tính... sự phát triển của ngôn ngữ HTML Sự tồn tại bền vững của ngôn ngữ này đến nay và hứa hẹn tương lai thống trị sau này là minh chứng rõ cho sự ảnh hưởng tích cực của Phương pháp luận sáng tạo khoa học Tài liệu tham khảo [3] Bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học” – GS,TSKH Hoàng Kiếm, trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh “Phương pháp luận sáng tạo. .. nay, cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt 2.5 HTML5 2.5.1 Tổng quan về HTML5 - Vào tháng 1 năm 2008, W3C tung ra bản nháp của HTML5 và thế thượng phong có vẻ nghiêng về HTML (so với XHTML) 12 11 005 – Lê Đức Bảo Page 11 Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học - HTML5 là phiên bản sửa đổi thứ 5 của ngôn ngữ World Wide Web – HTML Ngôn ngữ web này kế tiếp sự nghiệp của HTML4 Nhóm Web Hypertext Application Technology . <big>, <center>, <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <noframes>, <strike>, <tt>, <u>, <xmp> khi nhận thấy các thẻ này trở nên rườm rà,. TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT KHÓA 22 Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Tiểu luận: NGÔN NGỮ HTML & ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG. tắc phân hủy hoặc tái sinh : Trong HTML5 đã bỏ đi một số thẻ không cần thiết so với các phiên bản trước như <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, <center>, <dir>,
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển, tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển, tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn