tiểu luận các nguyên lý sáng tạo và phần mềm máy tính

24 350 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 10:30

. TP HCM, năm 2012 TIỂU LUẬN: CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ PHẨN MỀM MÁY TÍNH NGUYỄN KHẮC DUY – K22 – 12 11 017 2 TIỂU LUẬN: CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ PHẨN MỀM MÁY TÍNH NGUYỄN KHẮC DUY. tâm. TIỂU LUẬN: CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ PHẨN MỀM MÁY TÍNH NGUYỄN KHẮC DUY – K22 – 12 11 017 12 Ví dụ: Phần mềm phân tích và xử lý các tín hiệu được thu nhận từ các vệ tinh, sử dụng các. môi trường như sử dụng các lực thủy động, khí động TIỂU LUẬN: CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ PHẨN MỀM MÁY TÍNH NGUYỄN KHẮC DUY – K22 – 12 11 017 10 Ví dụ: Các phần mềm open source, chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận các nguyên lý sáng tạo và phần mềm máy tính, tiểu luận các nguyên lý sáng tạo và phần mềm máy tính, tiểu luận các nguyên lý sáng tạo và phần mềm máy tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn