tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone)

26 309 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 10:29

.  Bài Thu Hoch Môn Hc PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  tài: ÁP DNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIN TAI NGHE (HEADPHONE) Ging dn: GS.TSKH. dng các vt liu hp thành (composite) 11 u v quá trình phát trin ca tai nghe (headphone) 12 ng nguyên lý sáng tng vào quá trình phát. o 5 1.1 Nguyên lý phân nh 5 1.2  5 1.3 Nguyên lý phm cht cc b 5 1.4 Nguyên lý phi xng 5 1.5 Nguyên lý kt hp 5 1.6 Nguyên lý v 5 1.7 Nguyên 
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone), tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone), tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay