đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows

33 334 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 10:28

.  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỂU HÀNH WINDOWS . về hệ điều hành máy tính 15 I.  15 1. Hệ điều hành là gì? 15 2. Hệ điều hành Windows 15 II.  16 Chương II: Áp dụng một số nguyên tắc.   6 Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh, sáng chế I. Khoa học sáng tạo và phương pháp luận sáng tạo 1.     
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows, đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows, đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn