Cấu trúc tiếng anh thông dụng

25 534 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 08:42

. Cấu trúc tiếng anh thông dụng To be a bad fit: >>> Không vừa To be a bear for punishment: >>>. Vui vẻ; khí sắc vui vẻ To be in good, bad odour: >>> Có tiếng tốt, tiếng xấu To be in good, bad repute: >>> Có tiếng tốt, xấu To be in great form: >>> Rất phấn khởi To. sth: >>> Giỏi, có tài về việc gì To be as bright as a button: >>> Rất thông minh, nhanh trí khôn To be as brittle as glass: >>> Giòn như thủy tinh To be as drunk as
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc tiếng anh thông dụng, Cấu trúc tiếng anh thông dụng, Cấu trúc tiếng anh thông dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn