Quá trình hình thành thị trường Chứng khoán Việt Nam

32 2,038 7
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:45

Báo cáo thực tập: Quá trình hình thành thị trường Chứng khoán Việt Nam Trờng đại học kinh tế quốc dânBộ môn kinh tế trính trị********Đề án kinh tế trính trịđề tài Quá trình hình thành thị trờng chứng khoán việt nam Giáo viên hớng dẫn: PGS TS Vũ văn hânSinh viên thực hiện: Lê huy hoànKhoa : Ngân hàng tài chínhHà nội 4-20032MụC LụCA. Phần mở đầu 4B. Nội dung . 5Chơng I: Lịch sử hình thành và phát triển của thị trờng chứng khoán,cơ sở lí luận về sự hình thành của thị trờng chứng khoán 5 I: Lịch sử hình thành và phát triển của thị trờng chứng khoán .51. Những hoạt động giao dịch chứng khoán đầu tiên và thị trờng chứng khoán bắt đầu hình thành .52. Bản chất và cơ cấu của thị trờng chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại .6 2.1. Bản chất của thị trờng chứng khoán . .62.2. Cơ cấu của thị trờng chứng khoán . 7 II. Cơ sở lí luận về sự hình thành thị trờng chứng khoán 91.Nuyên nhân khách quan của sự hình thành thị trờng chứng khoán .92. Những điều kiện cần thiết cho sự hình thành thị trờng chứng khoán 10 2.1. Yếu tố con ngời 102.2. Điều kiện vật chất 102.3. Điều kiện lu thông tiền tệ ổn định . .112.4 Cơ sở pháp lí .112.5. Điều kiện kĩ thuật . . 11Chơng II. Thị trờng chứng khoán Việt nam. 12I. Quá trình xây dựng thị trờng chứng khoán Việt Nam . 12II. Hai năm hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam 181. Kết quả hai năm hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam. .181.1 Về hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán . .181.2 Về hoạt động của các công ty chứng khoán .191.3 Hoạt động của TTGDCK .201.4 Hoạt động quản lí nhà nớc của UBCKNN .202. Đánh giá kết quả hai năm hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam 212.1 Mặt đợc .212.2 Mặt hạn chế 23III. Phơng hớng và giải pháp để tiếp tục phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong giai doạn tới .251. Phơng hớng phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới . 252. Các giải pháp phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới .2632.1 Hoàn thiệt khung pháp lí cho thị trờng chứng khoán . .26 2.2 Hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật của thị trờng .262.3 Củng cố và phát triển kết cấu hạ tầng cuả thị trờng. 262.4 Thực hiện các giải pháp tăng cung kích cầu .262.5 Thúc đẩy thành lập và hoạt động của Quỹ đầu t chứng khoán (QĐTCK) . 28 2.6 Tăng cờng công tác quản lí, thanh tra giám sát thị trờng chứng khoán . 29 C. Kết luận .29Tài liệu tham khảo . . 31 4A. Phần mở đầu. Con ngời có thể tồn tại đợc là nhờ vào hoạt động sản xuất của mình. Sản xuất tạo ra của cải cho xã hội và nuôi sống xã hội. Hoạt động kinh tế là hoạt động sản xuất trực tiếp ra của cải vật chất. Khi nền kinh tế càng phát triển tức là quá trình sản xuất càng đợc mở rộng, phát triển thì nó không chỉ sản xuất ra của cải cho hiện tại mà còn đáp ứng cho cả tơng lai. Vì vậy đòi hỏi cần có quá trình tái sản xuất mở rộng. Để có thể tăng sản lợng đầu ra thì tất yếu phải tăng các nguồn lực đầu vào theo những tỉ lệ nhất định. Những đầu vào đó có thể là vật chất nh nguyên, nhiên vật liệu nhng cũng có thể là trình độ khoa học kĩ thuật mà tất cả đều đợc biểu hiện thông qua việc tăng vốn đầu t và yêu cầu của qúa trình này là cần một khối lợng vốn đầu t rất lớn. Chính vì vậy cần có sự huy động vốn lớn từ các khu vực cho hoạt động sản xuất. Vốn là nguồn lực sản xuất vì vậy đòi hỏi phải có thị trờng giành cho nó và do đó thị trờng chứng khoán tất yếu đã hình thành. Đó là nơi diễn ra quá trình trao đổi, luân chuyển vốn đầu t. Khi thị trờng chứng khoán phát triển thì quá trình trao đổi vốn đầu t nói chung và các loại tài sản tài chính nh cổ phiếu, trái phiếu nói riêng sẽ đ ợc diễn ra một cách thuận lợi và có hiệu quả, việc này lại càng thúc đẩy quá trình sản xuất phát triển. Thị trờng chứng khoán ra đời từ rất sớm cùng với sự ra đời với các thị trờng khác. Nó là công cụ tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển và đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng hiện đại ngày nay thì thị trờng chứng khoán đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế, nó ra đời và tồn tại cùng với nền kinh tế thị trờng.Thông qua thị trờng chứng khoán, tình hình hoạt động của nền kinh tế đợc phản ánh một cách trung thực và rõ nét, từ đó giúp cho các chính phủ các quốc gia có những chính sách kinh tế xã hội phù hợp thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thị trờng chứng khoán là công cụ giúp cho các chính sách kinh tế của nhà nớc có hiệu quả, mà hiệu quả nhất là công cụ làm giảm lạm phát , giúp cho các chính sách tiền tệ hoạt động có hiệu quả. Thị trờng chứng khoán với chức năng chính là huy động vốn đầu t, nó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Khi xu hớng hội nhập kinh tế quốc tế thì đầu t ra nớc ngoài là một xu thế, và thông qua thị trờng chứng khoán sẽ giúp cho quá trình đấu t này diễn ra một cách thuận lợi và có hiệu quả. Đây cũng chính là nguồn thu hút vốn đầu t nớc ngoài của các nớc đang phát triển.Từ khi xoá bỏ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng, sau hơn 15 năm tiến hành đổi mới, nền kinh tế Việt nam đã đạt đợc những thành tựu to lớn, đang trên đà phát triển và ngày càng khẳng 5định vị thế của mình trên trờng quốc tế. Đối với những nớc đang phát triển nh Việt Nam thì nhu cầu vốn đầu t là rất lớn và rất quan trọng giúp cho hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Mặc dù nền kinh tế của chúng ta còn đang trong giai đoạn phát triển, thu nhập của nhân dân còn thấp song nếu ta biết tập hợp các nguồn vốn đó trong nhân dân thì nó sẽ là nguồn vốn lớn phục vụ quá trình đầu t tái sản xuất mở rộng. Do vậy việc xây dựng thị trờng chứng khoán là một tất yếu khách quan để phát triển kinh tế. Thị trờng chứng khoán là một thị trờng hiện đại vì vậy khi xây dựng thị trờng chứng khoán đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu thật cẩn thận kĩ lỡng và khoa học. Thị trờng chứng khoán thế giới đã có lịch sử phát triển lâu đời và đó chính là u thế thuận lợi cho ngời đi sau nh chúng ta. Chính vì tầm quan trọng đó của thị trờng chứng khoán đối với nền kinh tế nớc ta, là một sinh viên Trờng đại học Kinh tế quốc dân nói riêng và sinh viên kinh tế nói chung đòi hỏi cần phải nghiên cứu quá trình hình thành và hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam để trớc hết nâng cao kiến thức, đồng thời là một nhà kinh tế tơng lai, một nhà đầu t tơng lai, nghiên cứu thị trờng chứng khoán Việt Nam từ khi nó mới bắt đầu hình thành và hoạt động sẽ cung cấp cho ta một kinh nghiệm quý báu. Đó là do chính mà em thực hiện đề tài này. B. Nội dung: Chơng I: Lịch sử hình thành và phát triển thị trờng chứng khoán,Cơ sở lí luận về sự hình thành thị trờng chứng khoán.I. lịch sử hình thành và phát triển thị trờng chứng khoán.1. Những hoạt động giao dịch chứng khoán đầu tiên và thị trờng chứng khoán bắt đầu hình thành. Vào khoảng giữa thế kỉ 15 ở thành phố trung tâm buôn bán ở phơng tây, các thơng gia thờng tụ tập ở những quán cà phê để thơng lợng việc mua bán, trao đổi các loại hàng hoá nh: nông sản, khoáng sản, ngoại tệ và giá khoán động sản Điểm đặc biệt là trong những cuộc th ơng lợng này các thơng gia chỉ dùng lời nói để trao đổi với nhau, không có hàng hoá, ngoại tệ, giá khoán động sản hay bất cứ một loại giấy tờ nào. Những cuộc thơng lợng này nhằm thống nhất với nhau các hợp đồng mua bán, trao đổi thực hiện ngay, kể cả những hợp đồng cho tơng lai 3 tháng, 6 tháng hoặc năm sau mới thực hiện. Những cuộc trao đổi này lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ, dần dần số ngời tăng lên. Đến cuối thế kỉ 15 khu chợ riêng này trở thành một thị trờng và thời gian họp chợ rút xuống hàng tuần và sau đó là hàng ngày. Trong các phiên họp chợ này họ thống nhất với nhau những quy ớc cho các cuộc th-6ơng lợng. Dần dần những quy ớc đó đợc tu bổ hoàn chỉnh thành các quy tắc có giá trị bắy buộc đối với những ngời tham gia. Từ đó thị trờng chứng khoán bắt đầu hình thành. Buổi họp chợ đầu tiên của giai đoạn này xảy ra năm 1453 trong một lữ quán của gia đình vanber tại bruges (bỉ). Trớc lữ quán này có một bảng hiệu vẽ hình ba túi gia với một từ tiếng pháp " bourse", tức là "mậu dịch tr-ờng" hay còn gọi là "sở giao dịch". Mậu dịch trờng là một bảng hiệu chung, ba túi gia tợng trng cho ba nội dung của mậu dịch trờng: mậu dịch trờng hàng hoá, mậu dịch trờng ngoại tệ và mậu dịch trờng giá khoán động sản. Đến năm 1547, mậu dịch trờng tại thành phố Burges bị suy sụp khi Burges mất hẳn sự phồn vinh vì eo biển dẫn tàu bè vào thành phố bị cát lấp mất. Mậu dịch trờng đợc rời đến hải cảng Auvers (Bỉ). Mậu dịch trờng Auvers phát triển nhanh và từ kinh ngiệm của nó, các mậu dịch trờng ở các nớc khác bắt đầu phát triển. Tại London, vào giữa thế kỉ 18, một mậu dịch trờng dã đợc thiết lập theo mẫu mậu dịch trờng Auvers gọi là Stock Exchange, nơi mà sau này gọi là sở giao dịch chứng khoán London. Các mậu dịch trờng khác cũng lần lợt đợc thành lập tại ý, Pháp, Đức và Bắc Âu, với ít nhiều cải tiến, thay đổi tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia. Sau một thời gian hoạt động, mậu dịch trờng không còn phù hợp và không đủ sức cho các giao dịch với ba nội dung hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, giao dịch hàng hoá đợc tách ra thành khu thơng mại, giao dịch ngoại tệ tách ra thành thị trờng hối đoái,giao dịch giá khoán động sản tách ra thành thị trờng chứng khoán, và các giao dịch hợp đồng cho tơng lai đợc tách ra thành các thị trờng tơng lai. Nh vậy thị trờng chứng khoán đợc xuất hiện từ thế kỉ15 và sự hình thành thị trờng chứng khoán cũng đồng thời với các loại thị trờng khác.2. Bản chất và cơ cấu thị trờng chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại.2.1 bản chất của thị trờng chứng khoán Có nhiều định nghĩa về thị trờng chứng khoán - thị trờng chứng khoán theo tiếng la tinh là Bursa nghĩa là cái ví đựng tiền, còn gọi là sở giao dịch chứng khoán, là một thị trờng có tổ chức và hoạt động có điều khiển. - thị trờng chứng khoán đợc định nghĩa theo Longman dictionnary of business English, 1985 nh sau: "an organize market where securities are bought and sold under fixed rulers". Dịch ra tiếng việt là : một thị trờng có tổ chức là nơi các chứng khoán đợc mua bán tuân theo những quy tắc đã đ-ợc ấn định . Định nghĩa này đa ra một thuật ngữ là chứng khoán mà cổ 7phiếu và trái phiếu cũng chính là hai dạng của chứng khoán. Chứng khoán nghĩa là bằng cứ, giấy trắng mực đen về quyền sở hữu. Quá trình phát triển kinh tế xã hội đã dần dần làm biến đổi các khái niệm và các yếu tố của nền kinh tế, có khái niệm cũ mất đi, có khái niệm mới ra đời, có khái niệm giữ nguyên đợc hình thức cũ nhng nội dung của nó đã bao hàm nhiều cái mới hoặc chỉ đợc biểu hiện trong những khoảng không gian và thời gian nhất định.Thị trờng chứng khoán là một trong những khái niệm nh vậy. Ngày nay ở các nớc có nền kinh tế phát triển, thị trờng chứng khoán đ-ợc quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này đợc diễn ra ở thị trờng sơ cấp khi ngời mua mua đợc chứng khoán lần đầu từ những ngời phát hành chứng khoán và ở thị trờng thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã đợc phát hành từ thị trờng sơ cấp. Xét về mặt hình thức, các hoạt động mua bán trao đổi chuyển nhợng các chứng khoán chỉ là việc thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán, còn xét về thực chất đây chính là quá trình vận động t bản ở hình thái tiền tệ, tức là quá trình chuyển t bản sở hữu sang t bản kinh doanh. Các quan hệ mua bán chứng khoán trên thị trờng chứng khoán phản ánh sự thay đổi các chủ thể sở hữu về chứng khoán. Chủ thể tham gia thị tr-ờng chứng khoán với t cách là ngời bỏ vốn đầu t, anh ta là chủ sở hữu t bản, còn khi tham gia với t cách là ngời sử dụng vốn đầu t, anh ta thực hiện chức năng t bản kinh doanh. Do đó, thị trờng chứng khoán xét về bản chất không phải chỉ phản ánh các quan hệ trao đổi mua bán một số lợng nhất định các t liệu sản xuất và các khoản vốn bằng tiền, mà là các quyền sở hữu t liệu sản xuất và vốn bằng tiền. Nói cách khác, thị trờng chứng khoán là nơi mua bán quyền sở hữu về t bản. T bản hiện nay đợc lu thông nh một hàng hoá thông thờng có giá trị và giá trị sử dụng. Thị trờng chứng khoán là là hình thức phát triển cao của nền sản xuất hàng hoá.2.2. cơ cấu của thị trờng chứng khoán . a. Theo phơng diện pháp lí, thị trờng chứng khoán đợc chia thành hai loại:- Một là : thị trờng chứng khoán chính thức, hay còn gọi là thị trờng chứng khoán tập trung là thị trờng hoạt động theo đúng các quy luật pháp định, là nơi mua bán các loại chứng khoán đã đợc đăng biểu hay đợc biệt lệ. Chứng khoán đăng biểu là loại chứng khoán đã đợc cơ quan có thẩm quyền cho phép bảo đảm, phân phối và mua bán qua các trung gian kinh kỉ và công ty kinh kỉ, tức là hội đủ các tiêu chuẩn đã định.8 Chứng khoán biệt lệ là loại chứng khoán đợc miễm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, do chính phủ trong các cơ quan công quyền , thành phố,quận, huyện phát hành và bảo đảm. - Hai là: Thị trờng chứng khoán phi chính thức, hay còn gọi là thị trờng chứng khoán phi tập trung, là thị trờng mua bán bên ngoài sở giao dịch chứng khoán, không có địa điểm tập trung ngững ngời môi giới, những ng-ời kinh doanh chứng khoán nh ở sở giao dịch chứng khoán. ở đây không có sự kiểm soát của hội đồng chứng khoán, không có ngày giờ hay thủ tục nhất định mà do sự thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán. Các chứng khoán liên hệ ở đây thờng là loại không đợc đăng biểu và ít ngời biết đến hay mua bán. b. Xét về quá trình luân chuyển chứng khoán, thị trờng chứng khoán bao gồm hai bộ phận cấu thành:- Một là : thị trờng sơ cấp còn gọi là thị trờng cấp một hay thị trờng phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra hoạt động giao dịch mua bán những chứng khoán mới phát hành lần đầu, kéo theo sự tăng thêm quy mô vốn đầu t. Nguồn cung ứng vốn chủ yếu tại thị trờng này là nguồn tiết kiệm của dân chúng cũng nh của một số tổ chức phi tài chính. Thị trờng sơ cấp là thị tr-ờng tạo vốn cho đơn vị phát hành.- Hai là : thị trờng thứ cấp còn gọi là thị trờng cấp hai hay thị trờng lu thông, là nói đến nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán đến tay thứ hai, tức là việc mua bán tiếp theo lần đầu tiên. Nói cách khác, thị trờng thứ cấp là thị trờng mua đi bán lại các chứng khoán đã đợc phát hành ở thị trờng sơ cấp. Điểm khác nhau căn bản giữa thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp không phải là sự khác nhau về hình thức mà là sự khác nhau về nội dung, về mục đích của từng loại thi trờng. Bởi lẽ, việc phát hành cổ phiếu hay trái phiếu ở thị trờng sơ cấp là nhằm thu hút mọi nguồn vốn đầu t cho quá trình phát triển kinh tế. Còn ở thị trờng thứ cấp, dù việc giao dịch diẽn ra rất nhộn nhịp, có hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỉ đô la chứng khoán đợc mua đi bán lại, nhng không làm tăng thêm quy mô vốn đầu t. Nó chỉ có tác dụng phân phối lại quyền sở hữu chứng khoán từ chủ thể này sang chủ thể khác, đảm bảo tính thanh khoản của chứng khoán. Thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp gộp lại đợc gọi là thị trờng chứng khoán. Hai thị trờng này tồn tại quan hệ mật thiết với nhau đợc ví nh hai bánh xe của một chiếc xe, trong đó thị trờng sơ cấp là cơ sở, là tền đề. Thị trờng thứ cấp là động lực. Nếu không có thị trờng sơ cấp thì sẽ chẳng có chứng khoán để lu thông trên thị trờng thứ cấp, và ngợc lại, nếu không có thị trờng thứ cấp thì việc chuyển đổi chứng khoán thành tiền sẽ rất khó 9khăn, khiến cho nhà đầu t sẽ dè dặt khi mua chứng khoán. Do đó thị trờng sơ cấp sẽ bị thu nhỏ, hạn chế khả năng huy động vốn cho nền kinh tế. Việc phân biệt thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp chỉ có ý nghĩa về mặt lí thuyết. Trong thực tế, tổ chức thị trờng chứng khoán không có sự phân biệt đâu là thị trờng sơ cấp, đâu là thị trờng thứ cấp. Nghĩa là trong một thị trờng chứng khoán vừa có giao dịch của thị trờng sơ cấp, vừa có giao dịch của thị trờng thứ cấp, vừa có hoạt động phát hành chứng khoán mới, vừa có hoạt động mua bán chứng khoán đã phát hành. c. Nếu căn cứ phơng thức giao dịch, thị trờng chứng khoán đợc chia thành thị trờng giao dịch ngay, thị trờng tơng lai. Nếu căn cứ vào các đặc điểm các loại chứng khoán thì thị trờng chứng khoán có thể chia thành thị trờng cổ phiếu, thị trờng trái phiếu, thị trờng công cụ có nguồn gốc chứng khoán.II. Cơ sở lí luận về sự hình thành của thị trờng chứng khoán 1. Nguyên nhân khách quan của sự hình thành thị trờng chứng khoán Việc hình thành thị trờng chứng khoán là một hiện tợng kinh tế cần thiết khi phát triển kinh tế theo cơ chế thị trờng. Kinh ngiệm thế giới cho thấy các nớc phát triển theo cơ chế thị trờng thì đều phải tuân theo các quy luật khắt khe của thị trờng: Quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu. Trong nền kinh tế thị trờng, các yếu tố sản xuất là hàng hoá và do đó đòi hỏi khách quan phải có các loại thị trờng giành cho từng loại hàng hoá đó. Vì thế, trong cơ cấu thị trờng của các nớc kinh tế thị trờng bên cạnh thị trờng hàng hóa cho tiêu dùng, còn có thị trờng t liệu sản xuất, thị trờng sức lao động, thị trờng dịch vụ, thông tin và thị trờng chứng khoán Điều đó chứng tỏ thị trờng chứng khoán là một yếu tố cấu thành đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trờng và nó cũng có đầy đủ các đặc trng của một thị trờng. Nó tồn tại khách quan và ra đời tự phát trong nền kinh tế thị tr-ờng. Nhình chung thị trờng chứng khoán đều hình thành một cách tự phát dới tác động của một số các yếu tố khách quan sau đây.- Sự phát triển ngày càng cao của phân công lao động xã hội theo hớng chuyên môn hoá theo ngành, nghề trong cơ cấu sản xuất của nền kinh tế. Quá trình chuyên môn hoá theo ngành nghề càng cao thì khách quan đồi hỏi sự giao lu, sự luân chuyển các yếu tố của lực lợng sản xuất, trong đó có sự luân chuyển các nguồn vốn tài chính giữa các doanh nghiệp, và công cụ thuận lợi nhất là các cổ phiếu và trái phiếu.- sự luân chuyển các nguồn vốn tài chính giữa các doanh nghiệp đợc diễn ra thông qua các hoạt động mua bán tự do cổ phiếu, trái phiếu chủ yếu đợc thực hiện trên thị trờng chứng khoán.10[...]... lĩnh vực chứng khoán, chế độ bảo mật thông tin trong ngành chứng khoán Hai là, về thành lập các công ty chứng khoán và các định chế tài chính trung gian tham gia thị trờng Theo quy định tại Nghị định 48/1998/NĐ-CP về chứng khoánthị trờng chứng khoán, thành viên của TTGDCK là công ty chứng khoán do UBCKNN cấp giấy phép hoạt động, và đăng kí làm thành viên của TTGDCK Công ty chứng khoán đợc thành lập... dịch cần thiết cho việc thành lập, vận hành hệ thống thông tin 12 thơng mại trong việc quản lí và điều chỉnh hoạt động của thị trờng chứng khoán Vấn đề cơ sở kỹ thật này sẽ đợc dễ dàng giải quyết khi chủ trơng thiết lập thị trờng chứng khoán đã có và tất yếu đòi hỏi phải có một số vốn nhất định Chơng II Thị trờng chứng khoán Việt Nam I Quá trình xây dựng thị trờng chứng khoán Việt Nam Để thực hiện đờng... tắc tối cao của mọi thị trờng chứng khoán - là động lực thúc đẩy tham gia của công chúng và các nhà đầu t trên thị trờng chứng khoán Sự chao đảo của thị trờng chứng khoánViệt Nam đã khiến cho nhiều nhà đầu t xa lánh thị trờng Vì vậy, cần phải xây dựng đợc bộ luật về chứng khoánthị trờng chứng khoán - cơ sở pháp lí của tất cả các hoạt động liên quan đến phát hành và lu thông chứng khoán, đồng thời... hành tạo cơ sở pháp lí cho việc hình thành và hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam Việc TTGDCK TP.HCM chính thức đi vào hoạt động ngày 20/7/2000 đánh dấu một bớc phát triển của thị trờng tài chính ở Việt Nam Mặc dù quy mô của thị trờng chứng khoán còn nhỏ bé, song bớc đầu đã thu hút đợc sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nớc Đến nay thị trờng chứng khoán Việt Nam đã trải qua 2 năm đầu tiên... phạm vi và loại hình nghiệp vụ của các công ty chứng khoán; phát triển các tổ chức đăng kí chuyển nhợng chứng khoán; xây dựng trung tâm lu kí chứng khoán; khuyến khích hoạt động của các quỹ đầu t chứng khoán 2.5 Thúc đẩy thành lập, hoạt động của quỹ đàu t chứng khoán (qđtck) Cùng với sự hình thành thị trờng chứng khoán, cơ quan quản lí nhà nớc đã xây dựng hành lang pháp lí cho việc thành lập , hoạt... làm cho thị trờng chứng khoán kém sôi động và hiệu quả - Khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế, doanh nghiệp cha có chiến lợc huy động vốn dài hạn qua thị trờng chứng khoán III Phơng hớng và giải pháp để tiếp tục phát triển thị trờng chứng khoán trong giai đoạn tới 1 Phơng hớng phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới Theo định hớng phát triển thị trờng chứng khoán trong... là cơ sở cho thị trờng chứng khoán hình thành và hoạt động Theo kinh nghiệm của một số nớc đã có thị trờng chứng khoán phát triển sớm thì để có một thị trờng chứng khoán cần có năm điều kiện sau: 2.1 Yếu tố con ngời Yếu tố con ngời là vấn đề cần phải quan tâm, nhân tố quyết định tính thực thi của thị trờng chứng khoán, yếu tố này bao gồm: - Các đối tợng tác nghiệp trên thị trờng chứng khoán - Các đối... giới đã cho thấy: trong các thị trờng chứng khoán phát triển, tỷ lệ giữa chứng khoán công ty và chứng khoán Chính phủ thờng là 1/1 Trong khi đó ở Việt Nam, các nhà đầu t mới chỉ quan tâm đến việc giao dịch và đầu cơ cổ phiếu, còn các chứng khoán Chính phủ 28 loại hình chứng khoán có mức rủi ro nhỏ nhất lại ít đợc quan tâm nhất trên thị trờng chứng khoán Việt Nam - Thứ hai là về vấn đề kích cầu Để tạo... điều hành việc mua bán chứng khoán; quản lí điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, dịch vụ lu kí chứng khoán, thực hiện đăng kí, thanh toán bù trừ các giao dịch chứng khoán; công bố các thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán; kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK; thu phí niêm yết chứng khoán, phí thành viên, phí giao... bại của thị trờng Cùng với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự quản lí của UBCKNN và thực hiện đồng bộ những giải pháp trên hy vọng rằng thị trờng chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động ổn định và nhanh chóng phát triển để thị trờng chứng khoán Việt Nam thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế 31 Tài liệu tham khảo 1 tạp chí kinh tế 2 tạp chí chứng khoán 3 thị trờng chứng khoán . II. Thị trờng chứng khoán Việt nam. 12I. Quá trình xây dựng thị trờng chứng khoán Việt Nam . 12II. Hai năm hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt Nam. sự hình thành thị trờng chứng khoán 91.Nuyên nhân khách quan của sự hình thành thị trờng chứng khoán .92. Những điều kiện cần thiết cho sự hình thành thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành thị trường Chứng khoán Việt Nam, Quá trình hình thành thị trường Chứng khoán Việt Nam, Quá trình hình thành thị trường Chứng khoán Việt Nam, Phần mở đầu., lịch sử hình thành và phát triển thị trờng chứng khoán., Nguyên nhân khách quan của sự hình thành thị trờng chứng khoán, Quá trình xây dựng thị trờng chứng khoán Việt Nam, Kết quả hai năm hoạt động của thị trờng chứng khoán Việt nam., Đánh giá kết quả hai năm hoạt động của thị trờng chứng khoán. 1 Mặt đợc., Phơng hớng phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay