Thực trạng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

48 776 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . và nhận đầu tư cũng là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi.PHẦN II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒII .Thực trạng đầu tư trực. tác động tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. 3.1. Môi trường pháp lý cho sự vận động của vốn nước ngoài. Muốn tăng vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Thực trạng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Thực trạng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồiĐầu tư của tư nhân, Tính tất yếu của đầu tư nước ngồi, Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mơ. Tính ổn định của nền kinh tế thế giới, Hệ thống cơ sở hạ tầng Sự cạnh tranh giữa các nước, Những tồn tại của FDI, Giải pháp trong ngăn hạn., Giải pháp trong dàì hạn., cần phải đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc nớc ngoài để khai Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu t và tiến tới chế độ một giá áp Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ liên quan đến hoạt động FDI theo h-, Tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của Nâng cao trách nhiệm của các bộ, các nghành, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn