Tự động sao lưu tập tin đính kèm trong Gmail với IFTTT potx

6 326 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 21:20

Tự động sao lưu tập tin đính kèm trong Gmail với IFTTT Việc tự động hóa trong một số công việc sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhất là trong cuộc sống có hối hả như hiện nay. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng xem xét IFTTT, ở phiên bản mới được cập nhật gần đây đã giới thiệu khả năng làm việc với các tập tin đính kèm được gửi đến địa chỉ hòm thư Gmail của bạn. Vậy điều này có tác dụng gì? Thật ra nếu nói một cách đơn giản, nó sẽ tạo ra một bản sao lưu của bất kỳ tập tin đính kèm nào được gửi đến hòm thư Gmail của bạn. Điều này sẽ rất hữu ích khi hòm thư của bạn có dấu hiệu đầy, bạn sẽ thoải mái trong việc xóa thư để lọc bớt mà không sợ mất dữ liệu liên quan. Để bắt đầu, chúng ta hãy dạo qua web site của IFTTT, sau đó đăng nhập vào tài khoản hoặc đăng ký một tài khoản mới nếu bạn lần đầu tiên sử dụng. Bấm chọn liên kết Creat ở trên cùng của trang, từ danh sách Trigger Channels được hiển thị, chọn Gmail. Người viết đã chọn IFTTT để tiến hành tự động hóa các hoạt động trên dịch vụ Google mà có tài khoản liên kết, bạn cũng có thể nên làm vậy. Như với các kênh IFTTT khác, có nhiều thao tác khác nhau, nhưng ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến việc xử lý các tập tin đính kèm, bạn bấm vào hộp thoại “Any new attachment” Bấm vào “Creat Trigger” theo đường dẫn, sau đó bạn có thể chọn hành động mà bạn muốn thực hiện mỗi khi nhận được một tập tin đính kèm. Có rất nhiều thao tác, nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến việc sao lưu các tập tin đính kèm, cụ thể là chúng sẽ được gửi đến các dịch vụ lưu trữ đám mây, ở đây chúng tôi chọn Dropbox để thực hiện áp dụng. Sau khi bạn, bạn bấm “Add file from URL” Khi tập tin đính kèm được sao lưu, bạn cần đảm bảo việc đặt tên tập tin sao cho dễ tìm kiếm và nhận biết, bạn bấm nút “+” ở trường File Name và đặt tên tập tin trong trình đơn được thả xuống. Bạn có thể lựa chọn lưu trữ, đặt đường dẫn trên Dropbox theo nơi nhận, ngày tháng, và các yếu tố khác. Sau khi hoàn thành, bạn bấm Creat, viết mô tả cho công thức sao lưu mới tạo. Tuy vẫn chưa lịnh hoạt lắm trong việc lựa chọn nơi dịch vụ sao lưu nhưng quá trình sao lưu vẫn có thể thực hiện nhanh chóng với việc sao lưu tập tin trên Dropbox và sao lưu hình ảnh trên Flickr. Chúc các bạn thành công! . Tự động sao lưu tập tin đính kèm trong Gmail với IFTTT Việc tự động hóa trong một số công việc sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhất là trong cuộc sống. from URL” Khi tập tin đính kèm được sao lưu, bạn cần đảm bảo việc đặt tên tập tin sao cho dễ tìm kiếm và nhận biết, bạn bấm nút “+” ở trường File Name và đặt tên tập tin trong trình đơn. vẫn chưa lịnh hoạt lắm trong việc lựa chọn nơi dịch vụ sao lưu nhưng quá trình sao lưu vẫn có thể thực hiện nhanh chóng với việc sao lưu tập tin trên Dropbox và sao lưu hình ảnh trên Flickr.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự động sao lưu tập tin đính kèm trong Gmail với IFTTT potx, Tự động sao lưu tập tin đính kèm trong Gmail với IFTTT potx, Tự động sao lưu tập tin đính kèm trong Gmail với IFTTT potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay