Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con bạch đàn (e urophylla dòng u6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh quảng ninh

75 620 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 17:54

Luận văn thạc sỹ lâm nghiệp : Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con Bạch đàn (E. Urophylla dòng U6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh"Mục tiêu của đề tàiXây dựng được quy trình kỹ thuật tạo cây giống bạch đàn mô Urophylla dòng U6 ở giai đoạn vườn ươm, nhằm nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây bạch đàn mô.1.3. Ý nghĩa của đề tài- Đã tìm hiểu được ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật cũng như ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh (thông qua mùa vụ) đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây bạch đàn mô Urophylla dòng U6 trong giai đoạn vườn ươm.- Thông qua các kết quả thu được đã bổ sung hoàn chỉnh quy trình nhân giống cây bạch đàn mô Urophylla dòng U6. Đây là cơ sở cho việc sản xuất cây giống có chất lượng cao với quy mô lớn đáp ứng cho các dự án trồng rừng trong nước.LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM NGHIỆPNĂM 2012MỤC LỤCTrangCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU . 11.1. Đặt vấn đề 11.2. Mục tiêu của đề tài 31.3. Ý nghĩa của đề tài 3CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 42.1. Quan điểm về vấn đề nghiên cứu 42.2. Cơ sở khoa học và ý nghĩa của phương pháp nhân giống vô tính bằngnuôi cấy mô - tế bào 42.2.1. Kỹ thuật nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô - tế bào 42.2.1.1. Định nghĩa về nuôi cấy mô - tế bào thực vật . 42.2.1.2. Cơ sở của khoa học của phương pháp nuôi cấy mô - tế bào 52.2.1.3. Các bước của quá trình nhân giống in vitro 92.2.2. Ý nghĩa của việc nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô 112.3. Lược sử về cây bạch đàn . 122.3.1. Phân bố địa lý . 122.3.2. Phân loại . 132.3.3. Đặc điểm sinh vật học 142.3.4. Công dụng của bạch đàn . 152.4. Tình hình phát triển cây bạch đàn . 182.4.1. Trên thế giới . 182.4.1.1. Nhu cầu trồng rừng . 182.4.1.2. Thực trạng trồng rừng bạch đàn . 202.4.2. Ở Việt Nam 212.5. Một số thành tựu nghiên cứu về nhân giống vô tính bạch đàn và một sốcây lâm nghiệp . 222.5.1. Trên thế giới . 222.5.2. Tại Việt Nam 262.6. Đặc điểm khu vực nghiên cứu . 29CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 303.1. Đối tượng nghiên cứu 303.2. Vật liệu nghiên cứu 303.3. Nội dung nghiên cứu . 303.4. Phương pháp nghiên cứu . 313.4.1. Bố trí thí nghiệm . 313.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi . 343.5. Phân tích và xử lý số liệu 34CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 354.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây mầm ra ngôi đến tỷ lệ sống và khảnăng sinh trưởng của cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm . 354.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ ra cây đến tỷ lệ sống và khả năng sinhtrưởng của cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm . 374.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian che vòm nilon và lưới che râm đếntỷ lệ sống của cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm 404.3.1. Ảnh hưởng của che vòm nilon . 404.3.2. Ảnh hưởng của che lưới che râm . 434.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón và hàm lượng thích hợp với câybạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm 454.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại thuốc phòng trừ bệnh và nồng độ phù hợpvới cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm . 494.6. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tạo cây bạch đàn mô Urophylla dòng U6 ởgiai đoạn vườn ươm . 544.6.1. Đất vườn ươm . 544.6.2. Tạo bầu . 544.6.3. Cấy cây . 554.6.4. Chăm sóc 564.6.5. Đảo bầu và phân loại cây con . 574.6.6. Phòng trừ sâu bệnh hại . 574.6.7. Kỹ thuật hãm cây 594.6.8. Kiểm kê, phân loại và xuất cây đem trồng . 59CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ . 615.1. Kết luận 615.2. Kiến nghị . 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN  Cao thuú d-¬ng Tên đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống tốc độ sinh trưởng của cây con Bạch đàn (E. Urophylla dòng U 6 ) nuôi cấy giai đoạn vườn ươm tại Trung tâm khoa học sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Thái Nguyên, 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN  CAO THUỲ DƢƠNG Tên đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống tốc độ sinh trưởng của cây con Bạch đàn (E. Urophylla dòng U 6 ) nuôi cấy giai đoạn vườn ươm tại Trung tâm khoa học sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh Mã ngành: 60 62 60 Chuyên ngành: Lâm học LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Sỹ Trung ThS. Trần Thị Doanh Thái Nguyên, 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Trước tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS. Sỹ Trung, trưởng khoa sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ThS. Trần Thị Doanh, trưởng phòng nuôi cấy mô, Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã tận tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa Sau đại họcTrường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tập thể lãnh đạo Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong toàn bộ quá trình học tập, làm việc thực hiện đề tài. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập. Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2011 Học viên Cao Thuỳ Dƣơng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT DNA Deoxyribonucleic Acid RNA Ribonucleic Acid mg/l Miligam/lít g/l Gam/lít CTTN Công thức thí nghiệm H Chiều cao D Đường kính ĐC Đối chứng OTC Ô tiêu chuẩn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Phân bố của các vùng trồng rừng theo chi loài vùng nhiệt đới trong năm 1990 20 Bảng 2.2: Diện tích rừng trồng bạch đàn do FAO ước tính năm 1985 21 Bảng 2.3: Các loài bạch đàn đã được nhân giống bằng nuôi cấy 24 Bảng 4.1: Ảnh hưởng của tuổi cây mầm ra ngôi đến khả năng sống sinh trưởng của cây bạch đàn 35 Bảng 4.2: Ảnh hưởng của mùa vụ ra cây đến tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng của cây bạch đàn 38 Bảng 4.3a: Ảnh hưởng của thời gian che vòm nilon đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn 40 Bảng 4.3b: Ảnh hưởng của thời gian che lưới che râm đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn 43 Bảng 4.4a: Ảnh hưởng của phân NPK Lâm Thao đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 46 Bảng 4.4b: Ảnh hưởng của phân NPK Đầu trâu đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 47 Bảng 4.5a: Ảnh hưởng của thuốc Anvil đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 49 Bảng 4.5b: Ảnh hưởng của thuốc Boocđô đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 50 Bảng 4.5c: Ảnh hưởng của thuốc Score đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang Hình 4.1: Cây mầm bạch đàn U 6 36 Hình 4.2: Bạch đàn U 6 39 Hình 4.3: Vòm che nilon cho bạch đàn 41 Hình 4.4: Lưới che râm cho bạch đàn 44 Hình 4.5: Bạch đàn U 6 được 90 ngày tuổi 48 Hình 4.6: Bạch đàn U 6 được phun thuốc phòng bệnh hợp lý 52 Hình 4.7: Hiện tượng khô mép lá bạch đàn 53 Biểu đồ 4.1: Ảnh hưởng của tuổi cây mầm ra ngôi đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn 36 Biểu đồ 4.2: Ảnh hưởng của mùa vụ ra cây đến sinh trưởng của cây bạch đàn 38 Biểu đồ 4.3a: Ảnh hưởng của thời gian che vòm nilon đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn 41 Biểu đồ 4.3b: Ảnh hưởng của thời gian che lưới che râm đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn 43 Biểu đồ 4.4a: Ảnh hưởng của phân NPK Lâm Thao đến sinh trưởng của cây bạch đàn 46 Biểu đồ 4.4b: Ảnh hưởng của phân NPK Đầu trâu đến sinh trưởng của cây bạch đàn 47 Biểu đồ 4.5a: Ảnh hưởng của thuốc Anvil đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 50 Biểu đồ 4.5b: Ảnh hưởng của thuốc Boocđô đến tỷ lệ sống sinh trưởng cây bạch đàn 51 Biểu đồ 4.5c: Ảnh hưởng của thuốc Score đến tỷ lệ sống sinh trưởng của cây bạch đàn 52 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu của đề tài 3 1.3. Ý nghĩa của đề tài 3 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1. Quan điểm về vấn đề nghiên cứu 4 2.2. Cơ sở khoa học ý nghĩa của phương pháp nhân giống vô tính bằng nuôi cấy - tế bào 4 2.2.1. Kỹ thuật nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy - tế bào 4 2.2.1.1. Định nghĩa về nuôi cấy - tế bào thực vật 4 2.2.1.2. Cơ sở của khoa học của phương pháp nuôi cấy - tế bào 5 2.2.1.3. Các bước của quá trình nhân giống in vitro 9 2.2.2. Ý nghĩa của việc nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy 11 2.3. Lược sử về cây bạch đàn 12 2.3.1. Phân bố địa lý 12 2.3.2. Phân loại 13 2.3.3. Đặc điểm sinh vật học 14 2.3.4. Công dụng của bạch đàn 15 2.4. Tình hình phát triển cây bạch đàn 18 2.4.1. Trên thế giới 18 2.4.1.1. Nhu cầu trồng rừng 18 2.4.1.2. Thực trạng trồng rừng bạch đàn 20 2.4.2. Việt Nam 21 2.5. Một số thành tựu nghiên cứu về nhân giống vô tính bạch đàn một số cây lâm nghiệp 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.5.1. Trên thế giới 22 2.5.2. Tại Việt Nam 26 2.6. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 29 CHƢƠNG 3: ĐỐI TƢỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1. Đối tượng nghiên cứu 30 3.2. Vật liệu nghiên cứu 30 3.3. Nội dung nghiên cứu 30 3.4. Phương pháp nghiên cứu 31 3.4.1. Bố trí thí nghiệm 31 3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi 34 3.5. Phân tích xử lý số liệu 34 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 35 4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây mầm ra ngôi đến tỷ lệ sống khả năng sinh trưởng của cây bạch đàn giai đoạn vườn ươm 35 4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ ra cây đến tỷ lệ sống khả năng sinh trưởng của cây bạch đàn giai đoạn vườn ươm 37 4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian che vòm nilon lưới che râm đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn giai đoạn vườn ươm 40 4.3.1. Ảnh hưởng của che vòm nilon 40 4.3.2. Ảnh hưởng của che lưới che râm 43 4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón hàm lượng thích hợp với cây bạch đàn giai đoạn vườn ươm 45 4.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại thuốc phòng trừ bệnh nồng độ phù hợp với cây bạch đàn giai đoạn vườn ươm 49 4.6. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tạo cây bạch đàn Urophylla dòng U 6 giai đoạn vườn ươm 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4.6.1. Đất vườn ươm 54 4.6.2. Tạo bầu 54 4.6.3. Cấy cây 55 4.6.4. Chăm sóc 56 4.6.5. Đảo bầu phân loại cây con 57 4.6.6. Phòng trừ sâu bệnh hại 57 4.6.7. Kỹ thuật hãm cây 59 4.6.8. Kiểm kê, phân loại xuất cây đem trồng 59 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 61 5.1. Kết luận 61 5.2. Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 [...]... nhiu giai on phc tp mi giai on u cú nhng nh hng nht nh n s sinh trng v phỏt trin ca cõy con sau ny, trong ú giai on vn m cú nh hng quyt nh n s thnh bi ca mt quy trỡnh cụng ngh Vỡ vy, hon thin quy trỡnh to cõy ging bch n bng phng phỏp nuụi cy mụ chỳng tụi tin hnh ti: "Nghiờn cu mt s bin phỏp k thut nõng cao t l sng v tc sinh trng ca cõy con Bch n (E Urophylla dũng U6 ) nuụi cy mụ giai on vn m ti Trung. .. cú giỏ tr kinh t cao ó c kim nghim nh bch n uro (E urophylla) , bch n tere (E tereticornis), trong ú bch n E urophylla cú th mc ln vi bch n E alba (Martin and Cossalater 1975 - 197 6) Bch n E urophylla thớch hp vi cỏc lp a cú t sõu m cỏc tnh min Bc, Bc Trung B v Tõy Nguyờn Cỏc xut x cú trin vng nht cho vựng trung tõm min Bc l Lewotobi v Egor Flores (Nguyn Dng Ti,1994; Lờ ỡnh Kh, 199 6), Egor Flores cng... tõm khoa hc v sn xut lõm nụng nghip tnh Qung Ninh" S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 1.2 Mc tiờu ca ti Xõy dng c quy trỡnh k thut to cõy ging bch n mụ Urophylla dũng U6 giai on vn m, nhm nõng cao t l sng v tc sinh trng ca cõy bch n mụ 1.3 í ngha ca ti - ó tỡm hiu c nh hng ca cỏc bin phỏp k thut cng nh nh hng ca yu t ngoi cnh (thụng qua mựa v) n t l sng v sinh. .. Vol.XXIV, No.1, 199 7) Nhiu nc trờn th gii ang thc hin cỏc chng trỡnh trng rng ln nh Trung Quc, n , Indonesia, Thỏi Lan, Vit Nam v mt s nc khỏc ang m rng cỏc khu bo tn Ti nm 1990, cỏc nc cú s lng rng trng ln l n (18 triu ha), Indonesia (8,7 5), Braxin (7, 0), Vit Nam (2, 1), Thỏi Lan (0,7 6) Rng trng ca 3 tnh Trung Quc (Qung Tõy, Qung ụng v Hi Nam) l 8,4 triu ha, chim 20% tng s rng trng ca ton Trung Quc.[21]... ging in vitro Quy trỡnh ny bao gm cỏc giai on sau: * Giai on chun b õy l bc u tiờn ca quy trỡnh nhõn ging Tu theo iu kin, giai on ny kộo di t 3 - 6 thỏng Giai on ny gm cỏc khõu nh chn lc cõy m ly mu (cõy m thng l cõy u vit, kho, cú trớ tr kinh t, ), chn c quan ly mu (thng l chi non, on thõn cú chi ng, lỏ non, u r) Mụ chn nuụi cy thng l cỏc mụ cú kh nng tỏi sinh cao trong ng nghim, sch bnh, gi c cỏc... sut cao Cựng vi nhng kt qu v ci thin ging Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng ó nghiờn cu thnh cụng k thut nuụi cy mụ t bo cho keo lai, bch n v mt s cõy rng khỏc (Lờ ỡnh Kh v cs, 200 3). [4] Theo Mai ỡnh Hng (199 5), mụi trng nuụi cy mụ thớch hp cho bch n E urophylla dũng U6 l mụi trng nhõn chi (MS + 3% ng + 4,5 g/l agar + 0,5 ml/l BAP + 0,25 ml NAA), mụi trng to r (1/4 MS +1,5% ng + 5g/l agar + 1mg/l IBA).[2]... Timor t cao 1000m tr lờn, ngoi lng ma cao (1300 - 2200mm) cũn thy c sng mự thng xuyờn Mc dự phm vi phõn b hp song loi bch n ny vn cú lng bin d di truyn ln theo cao c th hin qua cỏc xut s ca loi nhiu nc (Nguyn Hong Ngha, 200 0). [11] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 Bch n l loi cõy quan trng trong c cu cõy lõm nghip nc ta, c trng ch yu ti cỏc tnh min Trung v... sinh hỡnh thỏi khỏc nhau Khi trong mụi trng nuụi cy cú t l nng auxin (i din l IAA)/cytokinin (i din l kinetin) thp thỡ s phỏt sinh hỡnh thỏi ca mụ nuụi cy theo hng to chi, khi t l ny cao mụ nuụi cy s phỏt sinh hỡnh thỏi theo hng to r cũn t l cõn i s phỏt sinh theo hng to mụ so (callus) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 2.2.1.3 Cỏc bc ca quỏ trỡnh nhõn ging in vitro... nh hng ca yu t ngoi cnh (thụng qua mựa v) n t l sng v sinh trng ca cõy bch n mụ Urophylla dũng U6 trong giai on vn m - Thụng qua cỏc kt qu thu c ó b sung hon chnh quy trỡnh nhõn ging cõy bch n mụ Urophylla dũng U6 õy l c s cho vic sn xut cõy ging cú cht lng cao vi quy mụ ln ỏp ng cho cỏc d ỏn trng rng trong nc S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 CHNG 2 TNG QUAN VN... E urophylla sng t vựng bỏn sn a ti vựng nỳi nhng cng thy cú hin tng xut hin loi ny vựng cú v thp E urophylla cú phõn b theo cao ln nht trong s cỏc loi bch n (79 - 2960m so vi mt bin) Do thay i v cao nờn bin ng v nhit cng vỡ th m khỏ ln Trờn cựng mt o vi khong cỏch khụng thy xa nhau m cỏc qun th phi thớch nghi vi cỏc iu kin nhit rt khỏc nhau t 27 - 300 C trờn cao 400m, xung 17 - 210 C trờn cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con bạch đàn (e urophylla dòng u6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh quảng ninh, Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con bạch đàn (e urophylla dòng u6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh quảng ninh, Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con bạch đàn (e urophylla dòng u6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay