Bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt docx

3 313 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 03:21

. Bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt Bệnh thoái hoá điểm vàng ở mắt (AMD) thường bắt đầu từ hàng chục năm trước khi bạn bước sang. khi khởi phát thực sự. Những nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng ánh sáng chói loà có thể gây nguy hiểm cho võng mạc và “mở đường” cho sự phát triển của căn bệnh thoái hoá điểm vàng trong mắt, . rau quả cũng như không bảo vệ mắt mỗi khi ra nắng lúc còn trẻ. Đó là thông điệp mà một nghiên cứu mới đây tại Anh đưa ra trước thực trạng bệnh thoái hoá điểm vàng là nguyên nhân số 1 gây mù
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt docx, Bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt docx, Bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn