BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: Trình bày các công cụ xúc tiến điện tử pot

34 610 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 17:20

. BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: Trình bày các công cụ xúc tiến điện tử K43I Nhóm 8 – eMarketing 2 Đề bài: Trình bày các công cụ xúc tiến điện tử. 3 Bài làm Các công cụ xúc tiến điện tử trong Marketing thương mại điện tử gồm có: - Quảng cáo trực tuyến - Marketing quan hệ công chúng - Xúc tiến bán hàng điện tử - Marketing điện tử. đồng điện tử: Cộng đồng điện tử được xây dựng qua các chatroom, các nhóm thảo luận, các diễn đàn, blog…. VD: chodientu.vn cho phép người sử dụng đưa ra lời bình luận, đưa ra các vấn đề thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: Trình bày các công cụ xúc tiến điện tử pot, BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: Trình bày các công cụ xúc tiến điện tử pot, BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: Trình bày các công cụ xúc tiến điện tử pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay