Kỹ thuật trồng hoa hồng pdf

4 381 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 17:20

. Kỹ thuật trồng hoa hồng Hiện nay các giống hoa hồng được trồng phổ biến là giống: Đỏ ý (Red velvet), đỏ Hà Lan (Amadues), xanh dâu (Sheer Beiss ) Chuẩn đất trồng : Đối với thời vụ trồng. bảo quản hoa :  Tỉa bỏ nhánh hồng dại mọc, nhánh ốm yếu, nhánh mọc không cần thiết… để cây thoáng, quang hợp dễ dàng. Cắt bỏ những cành hoa thứ cấp để hoa các cành khác to lên.  Cắt hoa nên. trồng : Đối với thời vụ trồng mới, phải tiến hàng trồng gốc hồng dại để sau này ghép giống mới, hồng dại có Tường vi, Tầm xuân. Sau khi trồng được 5 tháng thì chuẩn bị ghép, sử dụng mắt chồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật trồng hoa hồng pdf, Kỹ thuật trồng hoa hồng pdf, Kỹ thuật trồng hoa hồng pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay