Đề thi môn quản trị học khoa định chế tài chính pptx

2 490 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 14:20

Đề thi môn quản trị học khoa định chế tài chính- đai học ngân hàngĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC oOo - Dùng cho lớp ĐH19A1 Ngày thi: ____/____/2005 - Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc hay phát đề). - Được sử dụng tài liệu tham khảo. ĐỀ THI: Câu 1 (5 điểm): Phân tích, làm rõ quyền lực của người lãnh đạo, uy tín của người lãnh đạo. Vì sao làm lãnh đạo (giám đốc một doanh nghiệp) là một công việc khó khăn cơ cực và đầy rẫy rủi ro nhưng hầu hết mọi người vẫn thích làm giám đốc? Câu 2 (5 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về Hoạch định chiến lược? Tại sao phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thường không quan tâm đúng mức đến công tác Hoạch định chiến lược? Giả định là Giám đốc một doanh nghiệp, anh/chị sẽ quan tâm và làm gì đối với công tác Hoạch định ở doanh nghiệp mình? HẾT Giảng viên ra đề: Thân Tôn Trọng Tín THI LẠI . Đề thi môn quản trị học khoa định chế tài chính- đai học ngân hàng ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC oOo - Dùng. - Dùng cho lớp ĐH19A1 Ngày thi: ____/____/2005 - Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc hay phát đề) . - Được sử dụng tài liệu tham khảo. ĐỀ THI: Câu 1 (5 điểm): Phân tích,. Anh/chị hiểu như thế nào về Hoạch định chiến lược? Tại sao phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thường không quan tâm đúng mức đến công tác Hoạch định chiến lược? Giả định là Giám đốc một doanh nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn quản trị học khoa định chế tài chính pptx, Đề thi môn quản trị học khoa định chế tài chính pptx, Đề thi môn quản trị học khoa định chế tài chính pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay