Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? pdf

5 798 11

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 13:20

. Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? Việc sử dụng chính xác thì và hình thái của động từ là một điều rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một. quy tắc đơn giản giúp bạn có thể lựa chọn các thì để sử dụng cho chính xác. I. Thói quen hàng ngày hoặc các trạng thái cố định thường xuyên: Sử dụng hình thái đơn giản của động từ Ví dụ:. cô ấy.) Anh ấy đã gặp cô ấy tại một thời điểm trong quá khứ nhưng việc anh ấy học luật còn xảy ra trước đó nhưng chúng ta không biết chính xác là anh ấy học luật vào lúc nào.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? pdf, Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? pdf, Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn