Những nhà thờ được coi là đẹp nhất thế giới doc

4 235 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 13:20

. Những nhà thờ được coi l à đẹp nhất thế giới Nhà th ờ St. Basil ở Nga Đây là một công trình kiến trúc nhiều màu sắc gồm chín ngôi. từ năm 532 đến năm 537 dưới thời Hoàng đế Byzantine Justinian. Lúc đầu, tòa nhà được dùng làm nhà thờ Thiên chúa giáo, sau đó chuyển thành nhà thờ Hồi giáo, và nay là một viện bảo tàng ở Istanbul,. bức tường tranh bằng bạc dài 15m. Nhà thờ St.Peter tại Vatican Nhà th ờ thánh Peter là một trong bốn nhà thờ chính ở Vatican. Quá trình thi công nhà thờ St.Peter bị gián đoạn nhiều lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhà thờ được coi là đẹp nhất thế giới doc, Những nhà thờ được coi là đẹp nhất thế giới doc, Những nhà thờ được coi là đẹp nhất thế giới doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay