Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt

64 864 5
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 10:34

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCMKHOA HỆ THỐNG ĐIỆN_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 1 Nhóm: 2GVHD: Nguyễn Hữu KhoaSVTH: Nhóm 2Tp.HCM ngày 09/04/2012Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện Lời Nói ĐầuEm xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Cao Đẳng Điện Lực và đặc biệt là thầy Nguyễn Hữu Khoa đã hướng dẫn tận tình để nhóm 2 hoàn thành tốt đồ án môn Cung Cấp Điện. Tp.HCM ngày 09 tháng 04 năm 2012_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 2 Nhóm: 2Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện Nhận Xét_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 3 Nhóm: 2 STT Họ và Tên MSSV Điểm1 Trần Ngọc Ngoan 212 Nguyễn Hoàng Phúc 453 Huỳnh Xuân Phương 48Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện Đề tài (đề 02): Thiết kế cung cấp điện cho Phân xưởng dệtA. Nhiệm vụ thiết kế:1. Tính toán và dự báo nhu cầu phụ tải điện: Thiết kế chiếu sáng, xác định phụ tải, tổng hợp phụ tải, dự báo phụ tải, thiết lập biểu đồ phụ tải2. Chọn và tính toán sơ đồ cung cấp điện: lựa chọn máy biến áp, xác định sơ bộ các phương án, so sánh kỹ thuật các phương án, tính toán mạng điện của sơ đồ lựa chọn.3. Tính toán ngắn mạch (1 pha, 3 pha).4. Chọn và kiểm tra các thiết bị phân phối và bảo vệ: chọn và kiểm tra thiết bị, thiết bị bảo vệ, đo lường.5. Tính toán bù công suất phản kháng: xác định công suất bù, phân bố các thiết bị bù, đánh giá hiệu quả, lựa chọn sơ đồ nguyên lý tự động điều chỉnh công suất phản kháng.6. Tính toán nối đất: phương thức nối đất, số lượng điện cực nối đất, kiểm tra ổn định nhiệt.7. Phân tích kinh tế - tài chính: xác định tổng mức đầu tư, phân tích tài chính – kinh tế.B. Số liệu ban đầu:1. Danh sách thiết bị2. Mặt bằng phân xưởng_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 4 Nhóm: 2Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊKHMB Tên thiết bị Pđm (kw) Ksdcosϕ1 Máy canh 1 15 0.4 0.62 Máy canh 2 15 0.4 0.63 Máy canh phân hạng 10 0.4 0.64 Máy hồ 1 10 0.6 0.65 Máy hồ 2 10 0.54 0.56 Máy hồ 3 10 0.7 0.677 Máy dệt kim 9 0.7 0.678 Máy dệt kim90.7 0.679 Máy dệt kim90.7 0.6710 Máy dệt kim90.7 0.6711 Máy dệt CTD 11.5 0.55 0.612 Máy dệt CTM 11.5 0.55 0.613 Máy dệt CTM 11.5 0.55 0.614 Máy dệt CTM 11.5 0.55 0.6_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 5 Nhóm: 2Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện _______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 6 Nhóm: 2Sợi thành phẩm Canh Hồ Gỗ Dệt Vải mộc hoàn tất Xuất tiêu thụĐỀ SỐ 02SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG DỆTKích thước: Dài Rộng = 100m 60m11 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1111 11 11 1112 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1212 12 12 1210 10 10 1010 10 10 1010 10 10 1010 10 10 1010 10 10 1010 10 10 1010 10 10 1010 10 10 1010 10 10 107 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 78 8 8 98 8 8 98 8 8 98 8 8 98 8 8 98 8 8 98 8 8 98 8 8 98 8 8 913 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1313 13 13 1314 14 14 1414 14 14 1414 14 14 1414 14 14 1414 14 13 1314 14 13 1314 14 13 1314 14 13 131 23654Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện MỤC LỤCTrangA. PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 3A.1. Phân chia nhóm phụ tải 3A.2. Xác định phụ tải tính toán 6B. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG 13C. BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MBA CHO PHÂN XƯỞNG 16D. CHỌN DÂY CHO TỦ PPC VÀ TỦ ĐỘNG LỰC 18D.1. Chọn dây từ MBA đến TPPC 18D.2. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 1 18D.3. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 2 18D.4. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 3 18D.5. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 4 19D.6. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 5 19D.7. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 6 19D.8. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 7 19D.9. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 8 20D.10. Chọn dây từ TĐL đến các thiết bị 20E. TÍNH SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH 24E.1. TÍNH SỤT ÁP 241. Sụt áp từ MBA đến TPPC 242. Sụt áp từ TPPC – TĐL – Thiết bị 242.1. Sụt áp từ TPPC – TĐL1 – các thiết bị nhóm 1 242.2. Sụt áp từ TPPC – TĐL2 – các thiết bị nhóm 2 262.3. Sụt áp từ TPPC – TĐL3 – các thiết bị nhóm 3 262.4. Sụt áp từ TPPC – TĐL4 – các thiết bị nhóm 4 272.5. Sụt áp từ TPPC – TĐL5 – các thiết bị nhóm 5 272.6. Sụt áp từ TPPC – TĐL6 – các thiết bị nhóm 6 272.7. Sụt áp từ TPPC – TĐL7 – các thiết bị nhóm 7 282.8. Sụt áp từ TPPC – TĐL8 – các thiết bị nhóm 8 28E.2. TÍNH NGẮN MẠCH VÀ CHỌN CB 301. Ngắn mạch tại TPPC 302. Ngắn mạch tại các TĐL 303. Ngắn mạch tại các thiết bị 37F. TÍNH TOÁN AN TÒAN 44_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 7 Nhóm: 2Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện F.1. Các khái niệm cơ bản 44F.2. Các biện pháp bảo vệ 44F.3. Thiết kế bảo vệ an toàn 44_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 8 Nhóm: 2Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆTKích thước: Dài x Rộng = 100m x 60mA. PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁNA.1. XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢIMục đích: Ta xác định tâm phụ tải để đặt tủ động lực (hoặc tủ phân phối) ở tâm phụ tải nhằm cung ấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ, chi phí hợp lý. Tuy nhiên vị trí đặt tủ còn phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan, thuận tiện thao tác…• Nhóm 1Tâm phụ tải được tính theo công thức: Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 1 về tọa độ:X = 0 (m); Y = 26.9 (m)_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 9 Nhóm: 2KHMB Tên thiết bịSố lượngPđm (kW)KsdcosϕXi (m) Yi (m)1 Máy canh 1 1 15 0.4 0.6 6.7 36.542 Máy canh 2 1 15 0.4 0.6 11.93 36.543Máy canh phân hạng1 10 0.4 0.6 17.62 36.544 Máy hồ 1 1 10 0.6 0.6 6.7 21.25 Máy hồ 2 1 10 0.54 0.5 11.93 21.26 Máy hồ 3 1 10 0.7 0.67 17.62 21.31ni=∑Xi.Pđmi1ni=∑PđmiX = 6.7 15 11.93 15 17.62 10 6.7 10 11.93 10 17.62 1011.687( )70m× + × + × + × + × + ×= =1ni=∑Yi.Pđmi1ni=∑PđmiY = 36.34 15 36.54 15 36.54 10 21.2 10 21.2 10 21.2 1026.9( )70m× + × + × + × + × + ×= =Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện • Nhóm 2 KHMB Tên thiết bịSố lượngPđm (kW)KsdcosϕX (m)Y (m)11 Máy dệt CTD 28 11.5 0.55 0.6 34.76 45.11Tâm phụ tải được tính theo công thức: Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 2 về tọa độ:X = 34.76 (m); Y = 13.3 (m)• Nhóm 3 KHMB Tên thiết bịSố lượngPđm (kW)KsdcosϕX (m)Y (m)12 Máy dệt CTM 28 11.5 0.55 0.6 55.24 45.11Tâm phụ tải được tính theo công thức: Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 3 về tọa độ:X = 55.24 (m); Y = 13.3 (m)• Nhóm 4KHMB Tên thiết bịSố lượngPđm (kW)KsdcosϕX (m)Y (m)10 Máy dệt kim 28 9 0.7 0.67 76.2 45.11Tâm phụ tải được tính theo công thức:Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 4 về tọa độ:X = 76.2 (m); Y = 13.3 (m)• Nhóm 5KHMB Tên thiết bịSố lượngPđm (kW)KsdcosϕX (m)Y (m)7 Máy dệt kim 28 9 0.7 0.67 36.76 14_______________________________________________________________________GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 10 Nhóm: 21ni=∑Xi.Pđmi1ni=∑PđmiX = = 55.24 (m)1ni=∑Yi.Pđmi1ni=∑PđmiY = = 45.11 (m)1ni=∑Yi.Pđmi1ni=∑PđmiY = = 45.11 (m)1ni=∑Xi.Pđmi1ni=∑PđmiX = = 34.76(m)1ni=∑Xi.Pđmi1ni=∑PđmiX = = 76.2 (m)1ni=∑Yi.Pđmi1ni=∑PđmiY = = 45.11 (m)[...]... vì ta dùng ballast điện tử (sách HD Thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC trang B25) Qcspx ∑ = P × tgϕcs = 55296 × 0.292 = 16146.432 (Var) _ GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 23 Nhóm: 2 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện C TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT CHO PHÂN XƯỞNG VÀ CHỌN MBA PHÂN XƯỞNG • Xác định công suất của tủ phân phối chính: Theo... BẢNG TỔNG KẾT CHỌN DÂY KHI CHƯA XÉT SỤT ÁP Phân đoạn Số dây x Mã dây Rpha (ohm/m) Ichophép (A) MBA – TPPC TPPC – TĐL1 TPPC – TĐL2 TPPC – TĐL3 TPPC – TĐL4 TPPC – TĐL5 TPPC – TĐL6 TPPC – TĐL7 TPPC – TĐL8 TĐL1 – THIẾT BỊ 1 TĐL1 – THIẾT BỊ 2 TĐL1 – THIẾT BỊ 3 TĐL1 – THIẾT BỊ 4 TĐL1 – THIẾT BỊ 5 TĐL1 – THIẾT BỊ 6 TĐL2 – THIẾT BỊ TĐL3 – THIẾT BỊ TĐL4 – THIẾT BỊ TĐL5 – THIẾT BỊ TĐL6 – THIẾT BỊ TĐL7 – THIẾT BỊ... Khoa Page 15 Nhóm: 2 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM  Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 4 n Ksd = n ∑ = 0.7 P ∑ Ksdi.Pđmi i= 1 n cos = cos.P ∑ đmi i= 1 n P ∑ đmi đmi i= 1  = 0.67 i= 1 Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq 2 nhq =  n  Pđmi... ∑ Pđmi Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn i = Thiết Kế Cung Cấp ĐAMH 1 Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq 2  n  Pđmi  ∑ gfd ÷  i =1  = 28 > 4 nhq = n _ 2 Hữu Khoa GVHD: Nguyễn Page 16 Nhóm: 2 P đmi ∑ i=1 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện => Kmax = 1.10  Công suất tác dụng trung... Tên thiết bị 13 14 Máy dệt CTM Máy dệt CTM  Số lượng 8 24 Pđm (kW) 11.5 11.5 Ksd cos ϕ 0.55 0.55 0.6 0.6 Y (m) 97.14 23.46 Hệ số sử dụng và hệ số công suất của n nhóm thiết bị 8 cos.P ∑ n Ksd = ∑ = 0.55 P ∑ Ksdi.Pđmi đmi i= 1 n cos = i= 1 n = 0.6 P ∑ đmi i= 1 đmi i= 1  X (m) Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết. .. • Nhóm 3 KHMB Tên thiết bị 12 Máy dệt CTM  Pđm (kW) 11.5 K P ∑ = 0.55 P ∑ sdi đmi i= 1 n cos = đmi cos ϕ 0.55 0.6 X Y (m) (m) 55.24 45.11 cos.P ∑ đmi i= 1 n = 0.6 P ∑ đmi i= 1  Ksd Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 2 n n Ksd = Số lượng 28 i= 1 Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq... Nhóm: 2 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM => RMBA Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện 2 ∆PN × U dm 15 ×103 × 3802 = = = 1.39 × 10−3 (Ω) 2 3 2 S dm ( 1250 ×10 ) => Z MBA = 2 U N % × U dm 0.06 × 3802 = = 6.93 ×10−3 (Ω) S dm 1250 × 103 2 2 X MBA = Z MBA − RMBA = ( 6.93 ×10 ) − ( 1.39 ×10 ) −3 2 −3 2 => = 8.32 × 10-3 ( Ω ) TÍNH TOÁN CHO TỦ PHÂN PHỐI  Dòng điện tính toán:  Dòng điện đỉnh nhọn:3 1259.328... suất tủ phân phối: 3 × 380 đm Ksdpp = n K P ∑ = 0.558 P ∑ sdi đmi i= 1 n đmi i= 1 đn-max-nhóm ttpp  Iđnpp = I + I – Ksdpp Itt-max-nhóm =668.45+1913.351-0.588 × 538.87= 2281.11 (A) _ GVHD: Nguyễn Hữu Khoa Page 25 Nhóm: 2 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện D CHỌN DÂY CHO TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐÔNG LỰC D.1 CHỌN DÂY TỪ MBA ĐẾN TỦ PHÂN... Số Pđm X Y Ksd cos ϕ lượng (kW) (m) (m) Máy dệt CTD 28 11.5 0.55 0.6 34.76 45.11 Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 2 n n Tên thiết bị K P ∑ = 0.55 P ∑ sdi đmi i= 1 n cos = đmi i= 1 n = 0.6 ∑ Pđmi đmi i= 1  cos.P ∑ i= 1 Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq 2 nhq =  n  Pđmi ∑ gfd... 2 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM 33 % = ∆Φ Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện 80 × 5000 − 397900.76 = 1.68% Kiềm tra độ rọi trung bình trên bề 397900.76 mặt làm việc: 80 × 5000 × 0.786 Etb = 750 ×1.39 = 301.58(lx ) 1 Phân bố các đèn: 10 bộ Ldọc ≈ 3.25 m 8 bộ ( Lngang ≈ 2.5 m) B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 Tính chiếu sáng cho nhóm 3 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 80 Tính chiếu sáng cho nhóm 4 : Chọn số . Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện Đề tài (đề 02): Thiết kế cung cấp điện cho Phân xưởng dệt A. Nhiệm vụ thiết kế: 1. Tính toán và dự báo nhu cầu phụ tải điện: Thiết kế. 8 Nhóm: 2 Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT Kích thước: Dài x Rộng = 100m x 60m A. PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ. (A) Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM Khoa Hệ Thống Điện Bộ môn: Cung Cấp Điện  Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 4  Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt, Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt, Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay