Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Nam Hà Nội

63 472 4

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 10:51

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Nam Hà Nội LỜI MỞ ĐẦUTrong xu hướng hiện nay, theo định hướng của Đảng Nhà nước, các doanh nghiệp nhỏ vừa được đánh giá là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế được ưu tiên khuyến khích phát triển. Do đặc điểm riêng của loại hình này là hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng hiện tại vướng mắc lớn nhất mà các doanh nghiệp này gặp phải chính là tạo được nguồn vốn để tái sản xuất kinh doanh. Đứng trước nhu cầu đó ngân hàng thương mại đóng vai trò đáng kể cho sự phát triển hiệu quả của các doanh nghiệp nhỏ vừa. Mặt khác các Doanh nghiệp nhỏ vừa là một đối tượng khách hàng đầy tiềm năng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng. Do đó trong thời gian tới các ngân hàng cần phát triển mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ vừa. Việc mở rộng cho vay này sẽ đem lại lợi ích cho cả hai phía ngân hàng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Do đó Em đã chọn đề tài: “Giải pháp phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Nam Nội ” làm chuyên đề tốt nghiệp. Bố cục của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo gồm có 3 chươngChương I: Tổng quan về cho vay các Doanh nghiệp nhỏ vừa Chương II: Thực trạng cho vay các Doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Đầu phát triền chi nhánh Nam NộiChương III: Giải pháp phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Nam Nội Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Nội, cảm ơn 1các anh chị phòng Tín dụng, phòng thẩm định, phòng kế hoạch nguồn vốn, phòng dịch vụ, phòng kế toán nhất là người hướng dẫn em Th.s Nguyễn Văn Thái đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Em rất mong nhận được những góp ý nhận xét để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn!2CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1.Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Có thể chia chúng thành ba loại căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa. Theo Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏdoanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 50 người doanh nghiệp vừatừ 50 đến 300 lao động. Ở mỗi nước, có những tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ vừa. Riêng tại Việt Nam, không phân biệt lĩnh vực kinh doanh, các doanh nghiệp có số vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng hoặc số lượng lao động trung bình hàng năm dưới 300 người được coi là doanh nghiệp nhỏ vừa (không có tiêu chí xác định cụ thể đâudoanh nghiệp siêu nhỏ, đâu là nhỏ, đâu là vừa). Các doanh nghiệp nhỏ vừa thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp (chiếm tới 95%). Vì thế, đóng góp của họ vào tổng sản lượng tạo việc làm là rất đáng kể. Các Doanh nghiệp nhỏ vừa giữ vai trò to lớn trong việc ổn định nền kinh tế. Tại phần lớn các nền kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ vừa là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn. Sự điều chỉnh hợp đồng thầu phụ tại các thời điểm cho phép nền kinh tế có được sự ổn định. Làm cho nền kinh tế năng động hơn vì doanh nghiệp nhỏ vừa có quy mô nhỏ, nên dễ điều 3chỉnh (xét về mặt lý thuyết) hoạt động hơn. Bên cạnh đó góp phần tạo nên ngành công nghiệp dịch vụ phụ trợ quan trọng. Doanh nghiệp nhỏ vừa thường chuyên môn hóa vào sản xuất một vài chi tiết được dùng để lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh.Ngoài ra còn là trụ cột quan trọng của kinh tế địa phương. Nếu như doanh nghiệp lớn thường đặt cơ sở ở những trung tâm kinh tế của đất nước, thì doanh nghiệp nhỏ vừa lại có mặt ở khắp các địa phương là người đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, vào sản lượng tạo công ăn việc làm ở địa phươngMỗi một quan điểm sẽ nhìn nhận các Doanh nghiệp nhỏ vừa dưới những giác độ khác nhau nhưng tóm lại: “Doanh nghiệp nhỏ vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không vượt quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người.”Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh thoả mãn hai tiêu thức trên đều được coi là Doanh Nghiệp nhỏ vừa. Theo cách phân chia này, số Doanh Nghiệp nhỏ vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp trong cả nước.1.1.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp nhỏ vừa- Quy mô hoạt động nhỏ bé.Phần lớn các Doanh Nghiệp nhỏ vừa có quy mô nhỏ bé. Do quy mô nhỏ dẫn tới nguồn vốn cũng hạn hẹp, kéo theo những khó khăn về mặt sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ năng lực quản lý hạn chế, thiếu thông tin gây nhiều yếu kém trong sản xuất, trong đó thiếu vốn là đặc điểm nổi bật.- Sức cạnh tranh thấp.Là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn đầu cho hoạt động 4sản xuất kinh doanh còn ít làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm như sản lượng chưa cao, sức cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ còn yếu, do đó không mở rộng được thị trường, hàng hoá ngày càng khó tiêu thụ. Tất yếu dẫn tới lợi nhuận thấp, cản trở việc sản xuất kinh doanh dễ có những hành vị gian lận thương mại, kinh doanh trái với quy định của pháp luật.- Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp nhỏ vừa là thấp.Hầu hết các Doanh Nghiệp nhỏ vừa được thành lập có nguồn vốn dựa vào tiền tích luỹ cá nhân cộng với tích luỹ của gia đình. Do vậy, những người điều hành doanh nghiệp hầu hết có thế mạnh về vốn hơn là thế mạnh về năng lực quản lý. Các Doanh Nghiệp nhỏ vừa Nhà Nước còn rất nhiều nhà quản lý yếu kém về trình độ điều hành, nên chưa đáp ứng được nhu cầu kinh tế của thị trường, không đủ sức để doanh nghiệp đứng vững phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.Bên cạnh đó, số người của Doanh Nghiệp nhỏ vừa có trình độ được đào tạo còn ít. Khó khăn với các Doanh Nghiệp nhỏ vừa là không thu hút được nhiều cán bộ kỹ thuật giỏi những công nhân có tay nghề cao. Từ đó dẫn tới năng suất lao động thấp, hiệu quả sử dụng vốn kém, ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả vốn vay bảo tồn vốn thấp, cho nên khả năng tiếp cận với vốn ngân hàng của Doanh Nghiệp nhỏ vừa bị hạn chế.1.1.3.Vai trò của Doanh nghiệp nhỏ vừa trong nền kinh tếDoanh Nghiệp nhỏ vừa có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước, kể cả với các nước có trình độ phát triển cao. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt như hiện nay, các nước đều chú ý hỗ trợ các 5Doanh Nghiệp nhỏ vừa nhằm huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ cho công nghiệp lớn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.Doanh Nghiệp nhỏ vừa thu hút một lượng lao động đáng kể, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập bảo đảm đời sống cho người lao động. Mỗi năm nước ta có thêm khoảng 1,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Vì vậy, lao động việc làm đang là vấn đề kinh tế, xã hội cấp bách. Hệ thống doanh nghiệp Nhà Nước hiện đang trong quá trình cải cách, không tạo thêm được nhiều việc làm mới, khu vực hành chính Nhà Nước đang giảm biên chế tuyển dụng mới không nhiều. Do đó, khu vực kinh tế nhân mà đại bộ phận là các Doanh Nghiệp nhỏ vừanơi thu hút, tạo việc làm mới cho xã hội.Doanh Nghiệp nhỏ vừa đáp ứng hầu hết các nhu cầu tiêu dùng xã hội. Do hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh Nghiệp nhỏ vừa bao trùm hầu hết các lĩnh vực kinh tế nên có khả năng đáp ứng được mọi nhu cầu của xã hội điều mà các doanh nghiệp lớn không làm được.Doanh Nghiệp nhỏ vừa tạo nên hệ thống phân phối sản phẩm hiệu quả. Đặc điểm của Doanh Nghiệp nhỏ vừa đem lại cho họ lợi thế trong dịch vụ bán lẻ.Doanh Nghiệp nhỏ vừa góp phần to lớn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH đất nước, thúc đẩy sự phát triển của các ngành thương mại, làm tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, thu hẹp dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong nên kinh tế quốc dân.Doanh Nghiệp nhỏ vừa là môi trường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tế đội ngũ doanh nhân mới có trình độ, thích ứng với cơ chế thị trường.61.2.CHO VAY ĐỐI VỚI DN NHỎ VỪA TẠI NHTM1.2.1. Hình thức cho vay: Hình thức cho vay phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí của doanh nghiệp với ngân hàng. Căn cứ vào một số tiêu thức sau để phân chia các loại hình cho vay: 1.2.1.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng khách hàng.Có thể chia các loại hình cho vay theo thời gian như sau:- Cho vay ngắn hạn.- Cho vay trung hạn.- Cho vay dài hạn.*Bảng so sánh các hình thứcChỉ tiêu Ngắn hạn Trung hạn Dài hạnThời hạn Đến 12 tháng Trên 1 tới 5 năm Trên 5 nămMục đích cho vayBổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệpTài trợ cho các tài sản cố địnhTài trợ cho các công trình xây dựng cơ bảnLãi suất Thấp Cao Cao nhấtTính thanh khoản của món vayCao Thấp Thấp nhấtRủi ro Thấp Cao Cao nhấtPhân loại theo thời gian có ý nghĩa khá quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan tới tính an toàn sinh lời của món vay cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. 7Tỷ trọng cho vay ngắn hạn ở các NHTM ở Việt Nam thường cao hơn cho vay trung dài hạn do: tiền gửi huy động trung dài hạn của các ngân hàng bị hạn chế nên không có đủ nguồn vốn để tiến hành cho vay, khả năng quản lý thanh khoản của ngân hàng khả năng dự báo dự phòng rủi ro trung dài hạn của ngân hàng.1.2.1.2 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay. Các khoản vay vốn thường xác định cho một mục đích nhất định tuỳ thuộc vào từng điều kiện sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, cá nhân. Thông thường các ngân hàng thường chia thành các khoản vay theo các mục đích sau:- Cho vay bất động sản: là hình thức cho vay để tài trợ cho việc mua các tài sản như nhà cửa, căn hộ, trung tâm mua bán, khu văn phòng, nhà kho các cơ sở vật chất khác hay đất đai, bất động sản trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.- Cho vay công nghiệp thương mại: là hình thức cho vay vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp từ ngắn hạn đến dài hạn trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ.- Cho vay các định chế tài chính: là hình thức cho vay cấp tín dụng cho các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng các định chế khác…- Cho vay tiêu dùng: Là hình thức cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua nhà cửa, đất đai, các vật dụng đắt tiền như xe máy, ôtô…cho đối tượng khách hàng chủ yếu là cá nhân hộ gia đình. Hình thức cho vay này chủ yếu là cho vay trả góp, cho vay theo sổ tiết kiệm…- Cho thuê: có hai hình thức là cho thuê tài chính cho thuê vận hành.8+ Cho thuê vận hành đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn, người đi thuê không có dự định mua tài sản đó để sử dụng lâu dài. + Cho thuê tài chính đáp ứng nhu cầu trong thời gian dài người đi thuê có quyền mua lại tài sản khi hợp đồng thuê kết thúc.Hoạt động cho thuê phổ biến là cho thuê tài chính.1.2.1.3 Căn cứ vào tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo thường là một trong những yêu cầu bắt buộc của ngân hàng đối với khách hàng khi quyết định cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng đó. Căn cứ vào tài sản đảm bảo có thể chia các khoản cho vay thành: - Cho vaytài sản đảm bảo: là việc ngân hàng cho vay vốn kèm theo nghĩa vụ trả nợ được cam kết thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành bằng vốn vay hay tài sản bảo lãnh của người thứ ba.Trong đó:+ Cho vay cầm cố: là hình thức cho vay mà người nhận vốn vay của ngân hàng phải chuyển quyền kiểm soát tài sản đảm bảo sang cho ngân hàng trong thời gian cam kết. Theo hình thức cho vay này các tài sản đem cầm cố thường là các động sản như: ô tô, xe máy…+ Cho vay thế chấp: là hình thức cho vay người vay vốn phải chuyển các giấy tờ chứng nhận sở hữu hợp pháp đối với các tài sản đem đảm bảo. Tài sản đảm bảo trong hình thức này thường là các bất động sản như máy móc thiết bị, nhà đất… mang giá trị lớn.+ Bảo lãnh: là hình thức cho vay căn cứ vào uy tín của người thứ ba. Người thứ ba khi đứng ra bảo lãnh sẽ cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người đi vay đối với ngân hàng thay cho người vay khi họ không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình đúng theo hợp đồng tín dụng đã ký.9 Đây là hình thức cho vay mới, các ngân hàng cho khách hàng vay vốn thường dựa những quan hệ lâu dài độ tin cậy của khách hàng với ngân hàng. Cho vay không có tài sản đảm bảo đã được các ngân hàng trên thế giới áp dụng một cách rất linh hoạt phát triển rất mạnh mẽ vì hệ thống thông tin giữa ngân hàng khách hàng thường xuyên được cập nhật. Còn tại Việt Nam mạng thông tin liên ngân hàng còn chưa phát triển do vậy hình thức cho vay này còn hạn chế. Cho vay không có tài sản đảm bảo:+ Tín chấp: Cho vay căn cứ vào uy tín, sự tin tưởng của ngân hàng đối với khách hàng. Cho vay theo tín chấp thường chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ áp dụng với những khách hàng trung thành, khả năng tài chính tốt. Tuy nhiên cũng phải phòng ngừa rủi ro đạo đức từ phía khách hàngvậy những khoản cho vay này cần có hạn mức.Các căn cứ trên chỉ mang tính tương đối nhưng việc phân chia là rất quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng hoạt đông cho vay. Nhờ đó mà các ngân hàng có thể dễ ràng kiểm soát hoạt động cho vay của mình. Các đối tượng vay vốn được quản lý chặt chẽ theo từng đối tượng thời hạn. Giúp các ngân hàng có những chính sách, những cơ sở để đưa ra những chính sách thích hợp. Cùng với việc phân chia các loại cho vay ngân hàng dễ dàng lấy được số liệu dư nợ của từng khách hàng để quản lý khách hàng đảm bảo tổng dư nợ luôn trong khả năng cho phép của ngân hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn của ngân hàng.1.2.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪAHiệu quả cho vay là kết quả của một quá trình dưới sự kết hợp hoạt động giữa những con người trong một tổ chức, giữa các tổ chức với nhau vì mục tiêu chung, phản ánh mức độ thích nghi của ngân hàng với sự thay 10[...]... hàng Đầu phát triển Nam Nội: Ngày 1/11/2005, chi nhánh cấp 2 Ngân hàng Đầu phát triển chi nhánh Thanh Trì đã được nâng cấp lên thành Chi nhánh cấp 1 Ngân hàng Đầu phát triển chi nhánh Nam Nội Hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp, công nghệ mới được áp dụng cùng sự mở rộng về nhân lực (Tháng 11 năm 2007 đã có 93 nhân viên) nhằm giúp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu. .. tổng doanh số cho vay ng đối ổn định có xu hướng tăng Trong đó, doanh số cho vay đối với DN Lớn luôn chi m số lượng tỷ trọng lớn hơn rất nhiều so với doanh số cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ vừa Doanh số cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ vừa trong quý II có sự giảm sút đáng kể so với doanh số cho vay của quý I, nhưng lại có xu hướng tăng dần trong quý III quý IV của năm Cụ thể: doanh. .. thuộc Ngân hàng Đầu xây dựng Nội Chi nhánh được giao nhiệm vụ tiếp tục cấp phát vốn cho vay đầu cho các công trình thuộc quận Hai Bà Trưng, Đống Đa huyện Thanh Trì - Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển huyện Thanh Trì (từ 12/1991): Chi nhánh tiếp tục cấp phát cho vay theo KHNN các công trình thuỷ lợi, xây dựng cải tạo môi trường, các công trình nông lâm nghiệp, cho vay vốn... năm, doanh số cho vay là 48,472 có tăng nhưng không đáng kể chi m tỷ trọng 16,48%, giảm sút so với quý III là do tỷ trọng doanh số cho vay đối với DN Lớn tăng lên Bên cạnh đó, xét riêng đối với Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Phát Triển Nam Nội, chi n lược kinh doanh thường tập trung quan tâm phát triển hơn đối với các DN Lớn Tuy số lượng các doanh nghiệp lớn giao dịch với ngân ít hơn nhiều so với. .. BIDV Nam Nội hết sức quan tâm chú trọng Số tiền trích quỹ dự phòng rủi ro luôn chi m khoảng 2/3 lợi nhuận sau thuế BIDV Nam Nội luôn đặt công tác đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng lên hàng đầu, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của BIDV Nam Nội an toàn chất lượng 27 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI BIDV NAM NỘI 2.2.1 Tình hình cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ vừa. .. đến với ngân hàng Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, không chỉ ngân hàng gặp khó khăn trong công tác huy động sử dụng vốn mà bản thân những khách hàng cũng có thể làm ăn thua lỗ dẫn tới không hể trả nợ được ngân hàng 15 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHO VAY CÁC DN NHỎ VỪA TẠI BIDV NAM NỘI 2.1.VÀI NÉT VỀ BIDV NAM NỘI 2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu phát triển Nam Nội Tên... các doanh nghiệp lớn 33 thường chi trả cho các khoản vay trong quá trình hoạt động kinh doanh tiếp theo các doanh nghiệp sẽ thanh toán dần các khoản vay cho ngân hàng Ngược lại, doanh số thu nợ đối với các Doanh Nghiệp nhỏ vừa lại có xu hướng giảm dần trong các quý của năm Cũng như đối với các doanh nghiệp lớn, trong quý I đầu năm, các Doanh Nghiệp nhỏ vừa cũng tiến hành thanh toán nợ cho ngân. .. 199 5-2 005: hệ thống BIDV chuyển từ Ngân hàng cấp phát sang Ngân hàng thương mại với nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng Tháng 7/2004 chi nhánh triển khai dự án hiện đại hoá ngân hàng, đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban.CBCNV tăng lên 52 người, máy móc trang thiết bị hiện đại đã tạo đà cho chi nhánh phát triển mạnh các hoạt động ngân hàng - Chi nhánh Ngân hàng. .. phương án hiệu quả thì ngân hàng mới chấp nhận cho vay tiến hành giải ngân vốn cho doanh nghiệp đó Một phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả là điều kiện đảm bảo chứng minh cho khả năng hoàn trả vốn lãi cho ngân hàng của doanh nghiệp Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng * Triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp Một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, hoạt động có hiệu... ngân hàng Nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng huy 14 động được nguồn vốn với giá rẻ, từ đó tăng khả năng mở rộng cho vay nhất là tiếp cận với những đối ng khách hàng mới như các Doanh Nghiệp nhỏ vừa Doanh số cho vay tăng, kèm theo đó là lợi nhuận, uy tín sức cạnh tranh của ngân hàng cũng tăng lên Nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn, có triển vọng tín dụng tốt sẽ tìm đến với . nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và phát triền chi nhánh Nam Hà NộiChương III: Giải pháp phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng. đà cho chi nhánh phát triển mạnh các hoạt động ngân hàng. - Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nam Hà Nội: Ngày 1/11/2005, chi nhánh cấp 2 Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Nam Hà Nội, Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Nam Hà Nội, Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Nam Hà Nội, Căn cứ vào thời hạn cho vay. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay., Căn cứ vào tài sản đảm bảo., Các nhân tố từ phía khách hàng., Các nhân tố từ môi trường., Cơng tác tín dụng:, Các hoạt động và dịch vụ khác:, Tình hình cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ và vừa., ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BIDV NAM HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI., Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định., Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp. Hồn thiện hoạt động marketing., Giảm thiểu thời gian trong qui trình xét cấp tín dụng, Chính Phủ. III: Giải pháp phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn