Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ( Vợ chồng A PhủTô Hoài) thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài ppt

8 1,848 9
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 02:20

. Phân tích sức sống tiềm tàng c a nhân vật Mị ( Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài) thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài. hôn nhân từ đời cha mẹ Mị. Những ngày đầu làm dâu nhà thống lí, thấm th a nỗi đau c a một cuộc đời bị cướp đoạt “ đêm nào Mị cũng khóc”. Đúng là v ề làm dâu gạt nợ, Mị bị cha con thống lí. con quan nên làng phạt vạ, và trở thành người ở gạt nợ c a gia đình th ống lí còn Mị là dâu g ạt nợ. A Phủ - Mị có cùng một cảnh ngộ , cùng là người đi ở gạt nợ cho nhà thống lí. A Phủ bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ( Vợ chồng A PhủTô Hoài) thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài ppt, Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ( Vợ chồng A PhủTô Hoài) thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài ppt, Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ( Vợ chồng A PhủTô Hoài) thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn