Sức sống tiềm tàng của Mị ppt

9 480 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 02:20

. đời của Mị- 1 cô gái Mèo nghèo khổ, xinh đẹp, nết na được Tô Hoài xây dựng chân thực và sống động với sức sống tiềm tàng bất diệt. Thông qua sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, ngòi bút của. chân, nhai cỏ, còn Mị khóc ko tự lau đc nước mắt. Cơ chừng sau lúc ấy sức sống tiềm tàng của Mị tắt hẳn. d. Sức sống tiềm tàng thêm 1 lần nữa trỗi dậy khi gặp A Phủ Cuộc đời của Mị sẽ cứ như thế. xuân năm ấy, khi sức sống tiềm tàng của Mị trỗi dậy, nhà văn Tô Hoài rất khéo léo khi đưa bất cứ 1 hình ảnh nào đến với Mị thì hình ảnh ấy đều là chỗ dựa cho sức sống của Mị trỗi dậy. Nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức sống tiềm tàng của Mị ppt, Sức sống tiềm tàng của Mị ppt, Sức sống tiềm tàng của Mị ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn