Trình bày nét cơ bản về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh potx

5 1,614 7
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 01:20

. Trình bày nét cơ bản về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Hướng dẫn giải: a. Quan điểm sáng tác (tham khảo đề 4 bên trên). điểm nghệ thuật đúng đắn, có giá trị, thể hiện tầm vóc tủ tưởng của một nhà văn lớn. b. Phong cách nghệ thuật Nhận định chung về phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh: - Độc đáo, đa dạng - Bắt nguồn. thép và chất tình. Sự đa dạng mà thống nhất của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh Hướng dẫn ý chính cần nêu 1. Sự đa dạng (1,5 điểm) Chủ yếu thể hiện ở sự đa dạng về thể loại, bút pháp và giọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày nét cơ bản về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh potx, Trình bày nét cơ bản về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh potx, Trình bày nét cơ bản về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn