Đầu tư trực tiếp nước ngoaig phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

94 412 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 10:33

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Đầu tư trực tiếp nước ngoaig phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 1Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt NamLời mở đầuLời mở đầuHiện nay trên thế giới mọi ngời đều nhìn nhận rằng đầu t trực tiếp n-ớc ngoài đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế của các nớc khu vực. Việc huy động vốn FDI để phát triển kinh tế xã hội là tận dụng điều kiện khách quan cực kỳ thuận lợi mà thế giới tạo ra thay vì phải bỏ ra hàng trăm năm để phát triển vợt qua thời kỳ tích luỹ ban đầu lâu dài gian khổ nh Anh, Pháp trớc đây hay gần đây nh Australia chẳng hạn, các nớc đi sau có thể mợn sức những nớc đi trớc để thực hiện thành công chiến lợc rợt đuổi. Rõ ràng có thể tồn tại khả năng đi xe miễn phí nh nhau cho tất cả các nớc đi sau. Song vốn đầu t không bao giờ tự chảy vào các nớc lạc hậu. Cơ may tận dụng khả năng đó chỉ thuộc về quốc gia nào có chiến lợc khôn ngoan hơn, biết tận dụng hoàn cảnh thế giới tạo ra trong việc huy động nguồn lực phát triển to lớn nói trên.Bên cạnh đó, vấn đề phát triển nhanh bền vững đợc đặt ra đối với tất cả các quốc gia. Đối với các nớc đi sau có điểm xuất phát thấp về kinh tế, yêu cầu này đặt ra nh một đòi hỏi sống còn hoặc là đuổi kịp vợt lên trớc hoặc là tụt lại sau ngày càng xa rời các cơ hội phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình huống của những nớc đi sau nh thế, khi so sánh các mục tiêu của sự phát triển theo định hớng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang theo đuổi với trình độ thấp nhất thế giới nh hiện nay thì yêu cầu nói trên càng trở nên cấp bách. Mục tiêu mà Đảng chính phủ ta đã đề ra trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 là: tăng trởng kinh tế đạt 7,5 %, đến năm 2010 GDP tăng ít nhất gấp đôi năm 2000 đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp hoá. Để đạt đợc mục tiêu đó thì một trong những điều kiện tiên quyết là phải có vốn để thực hiện đồng bộ các vấn đề. Đây là một thách thức lớn đối với một nền kinh tế mà khả năng tích luỹ nội bộ thấp. Do vậy, chúng ta phải tính đến chuyện huy động các nguồn vốn từ bên ngoài mà trong đó vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài có vai trò hết sức quan trọng bổ sung cho vốn đầu t phát triển, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho ngời dân tạo nguồn thu cho ngân sách. Nhận thức về tầm quan trọng của đầu t trực tiếp nớc ngoài trong thời kỳ đầu của sự nghiệp CNH,HĐH chính phủ Việt Nam đã liên tục ban hành những chính sách thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Những chính Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 2Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Namsách đó đã làm cho các nhà đầu t nớc ngoài rất chú ý. Đến nay, nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc cam kết đăng ký đạt hơn 40 tỷ USD, vốn thực hiện đạt trên 19 tỷ USD.Tuy nhiên, vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài mới chỉ tập trung chủ yếu đối với một số ngành công nghiệp dịch vụ, còn đối với nông nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tuy có tăng lên trong mấy năm gần đây nhng còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào nền kinh tế cha xứng với tiềm năng phát triển của ngành trong nền kinh tế. GDP do nông nghiệp tạo ta vẫn giữ vị trí hàng đầu, trên 50% giá trị xuất khẩu là nông sản, 80% dân số sống ở nông thôn, nguồn sống chính dựa vào nông nghiệp. Cho đến nay vốn đăng ký đầu t trực tiếp nớc ngoài vào nông nghiệp mới chỉ đạt 2620 triệu USD (bằng 6,5 % tổng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài). Vốn thực hiện mới đạt 51,2% đối với vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Chính vì vậy làm thế nào để thu hút sử dụng một cách có hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trong nông nghiệp trở thành một vấn đề hết sức quan trọng. Xuất phát từ trực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoài trong nông nghiệp Việt Nam tính cấp thiết của vấn đề này, tôi chọn đề tài"Đầu ttrực tiếp nớc ngoài phát triển nghành nông nghiệp Việt Nam thực trạng giải pháp" cho chuyên đề tốt nghiệp.Chuyên đề gồm ba chơng sau:Ch ơng I: Những vấn đề lý luận chung Ch ơng II: Thực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoài trong nông nghiệpCh ơng III: Một số giải pháp thu hút nâng cao hiệu vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trong nông nghiệp Hoàn thành chuyên đề thực tập này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo T.s Nguyễn Bạch Nguyệt. Vì trình độ kinh nghiệm còn có hạn, chuyên đề của em không khỏi còn những thiếu sót, em mong cô cùng tất cả các bạn quan tâm góp ý kiến để hoàn thiện đề tài hơn.ChChơng I: Những vẫn đề lí luận chung ơng I: Những vẫn đề lí luận chung Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 3Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt NamI.Một số vấn đề lí luận chung về đầu t trực tiếp n-ớc ngoàiI.1. Khái niệm, đặc điểm đầu t trực tiếp nớc ngoài I.1.1.Khái niệm, bản chất của đầu t trực tiếp nớc ngoàia. Khái niệm : Đầu t trực tiếp nớc ngoài là phơng thức đầu t vốn, tài sản ở nớc ngoài để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với mục đích tìm kiếm lợi nhuận những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định.b. Bản chất: Đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức đầu t quốc tế đợc đặc trng bởi quá trình xuất khẩu t bản từ nớc này sang nớc khác, một hình thức cao hơn của xuất khẩu hàng hoá. Đầu t nớc ngoài đợc hiểu là một dạng quan hệ kinh tế có nhân tố nớc ngoài. Nhân tố nớc ngoài ở đây không chỉ là sự khác biệt vế quốc tịch hoặc về lãnh thổ c trú thờng xuyên của các bên tham gia vào quan hệ đầu t trực tiếp nớc ngoài mà còn thể hiện ở việc t bản bắt buộc phải vợt qua khỏi tầm kiểm soát của một quốc gia. Việc di chuyển t bản này nhằm mục đích phục vụ kinh doanh tại các nớc tiếp nhận đầu t, đồng thời lại là điều kiện để xuất khẩu máy móc vật t nguyên vật liệu khai thác tài nguyên của nớc chủ nhà.I.1.2.Đặc điểm của đầu t trực tiếp nớc ngoài2.a. Về kinh tế: Đầu t trực tiếp nớc ngoài đa vốn cùng với kỹ thuật, công nghệ, bí quyết kinh doanh năng lực Marketing vào nớc tiếp nhận . Chủ đầu t tiến hành công cuộc đầu t, tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm làm ra đợc tiêu thụ ở thị trờng nớc tiếp nhận đầu t hoặc thị tr-ờng quốc tế. Chủ thể của đầu t trực tiếp nớc ngoài chủ yếu là các công ty xuyên quốc gia. Các công ty này chiếm 90% khối lợng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên thế giới. Việc tiếp nhận đầu t trực tiếp nớc ngoài không phát sinh nợ cho nớc nhận đầu t. Thay cho lãi suất, nớc nhận đầu t đợc phần lợi nhuận thích đáng khi công trình đầu t hoạt động có hiệu quả, bên cạnh đó nớc chủ nhà còn có điều kiện để phát triển tiềm năng trong nớc. 2.b. Về mặt pháp lý: Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 4Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam Đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức đầu t vốn của t nhân do các chủ đầu t tự quyết định đầu t, quyết định sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này mang tính khả thi hiệu quả kinh tế cao, không có những ràng buộc về chính trị. Đầu t trực tiếp nớc ngoài có đặc điểm là: chủ đầu t nớc ngời phải đóng góp một số vốn tối thiểu vào vốn pháp định, tuỳ theo luật đầu t của mỗi nớc. Ví dụ: luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam quy định tỷ lệ góp vốn tối thiểu của nhà đầu t nớc ngoài là 30% vốn pháp định của dự án, ở các nớc khác tỷ lệ này là 20%. Lợi nhuận của các chủ đầu t nớc ngoài phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh đợc chia theo tỷ lệ góp vốn trong vốn pháp định. Quyền quản lý xí nghiệp phụ thuộc vào mức độ góp vốn. Nếu chủ đầu t nớc ngoài góp 100% vốn thì chủ đầu t nớc ngoài điều hành quản lý toàn bộ mọi hoạt động đầu t. Chủ đầu t tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỉ lệ góp vốn của mình theo luật đầu t nớc ngoài của Việt Nam.I.1.3.Tính tất yếu khách quan của đầu t trực tiếp nớc ngoài Để trở thành một nớc công nghiệp hùng mạnh, các nớc nh Anh Australia đã phải mất hàng trăm năm. Trong thế giới hiện đại ngày nay, các nớc đi sau nhất là các nớc đang phát triển đã tận dụng u thế của đầu t trực tiếp nớc ngoài để đi tắt đón đầu, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá . Chính vì vậy, đầu t trực tiếp nớc ngoài càng ngày càng trở thành xu hớng tất yếu trong thế giới hiện đại ngày nay.3.a. Tính tất yếu của đầu t trực tiếp n ớc ngoài trong thế giới hiện đại Trong thế kỷ XIX, do quá trình tích tụ tập trung t bản tăng lên mạnh mẽ, các nớc t bản lúc bấy giờ đã tích luỹ đợc những khoản t bản khổng lồ. Khi mà quá trình tích tụ tập trung đã đạt đến một mực độ nhất định sẽ xuất hiện nhu cầu đầu t ra nớc ngoài. Đó chính là quá trình phát triển của sức sản xuất xã hội đến độ đã vợt ra khỏi khuân khổ chật hẹp của một quốc gia, hình thành nên quy mô sản xuất trên toàn thế giới. Việc tích Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 5Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Namtụ, tập trung xuất khẩu t bản là một hiện tợng kinh tế mang tính tất yếu khách quan của nền kinh tế hiện đại. Sau mỗi chu kỳ kinh tế, nền kinh tế của các nớc phát triển lại rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế, chính lúc này để vợt qua giai đoạn khủng hoảng tạo ra những điều kiện phát triển đòi hỏi phải đổi mới t bản cố định. Thông qua hoạt động đầu t nớc ngoài, các nớc công nghiệp phát triển có thể chuyển máy móc thiết bị cần thay thế sang các nớc kém phát triển hơn thu hồi đợc một phần giá trị để bù đắp những khoản chi phí khổng lồ cho việc mua sắm máy móc thiết bị. Bên cạnh đó những thành tựu khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ nhanh chóng đi vào ứng dụng trong sản xuất đời sống, các chu kỳ kinh tế ngày càng rút ngắn lại vì vậy yêu cầu đổi mới máy móc thiết bị ngày càng cấp bách hơn. Do đó các nớc tiên tiến tất yếu phải tìm nơi tiêu thụ các công nghệ loại hai, có nh vậy mới đảm bảo thờng xuyên thay đổi công nghệ kỹ thuật mới. Nguyên tắc lợi thế so sánh mà P.Vernon đã chứng minh rằng không có nớc nào mạnh toàn diện cũng không có nớc nào yếu toàn diện. Nếu chúng ta biết hợp tác thì sẽ phát huy đợc sức mạnh tổng hợp cho tất cả các nớc. Qua hàm sản xuất: Y = f(K,L); Giáo s P. Vernon gợi ý rằng với các n-ớc t bản phát triển nên tận dụng lợi thế so sánh sao cho tỷ lệ K/L ngày càng cao. Với các nớc đang phát triển nên sử dụng lợi thế so sánh với những mặt hàng có hàm lợng lao động cao. Theo nguyên tắc này cho phép hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài lợi dụng đợc những u thế tơng đối của mỗi nớc, đem lại lợi ích cho cả hai bên, bên đi đầu t bên nhận đầu t. Các doanh nghiệp nớc ngoài có lợi thế so sánh về vốn kỹ thuật, còn các nớc nhận đầu t có lợi thế về lao động dồi dào giá rẻ . Do đó để khai thác đợc lợi thế so sánh này tất yếu phải có quan hệ kinh tế quốc tế mà trong đó đầu t trực tiếp nớc ngoài là một nhân tố quan trọng.Nhà kinh tế học P. Samuelson cho rằng, để phát triển kinh tế các nớc đang phát triển phải có biện pháp thu hút đợc FDI. Trong lý thuyết "cái vòng luẩn quẩn" "cú hích" từ bên ngoài, Samuelson cho rằng: "Đa số các nớc đang phát triển đều thiếu vốn, mức thu nhập thấp, chỉ đủ sống ở mức tối thiểu, do đó khả năng tích luỹ vốn hạn chế. Những nớc dẫn đầu trong cuộc chạy đua tăng trởng phải đầu t ít nhất 20% sản lợng vào việc tạo vốn. Trái lại, những nớc nông nghiệp nghèo nhất thờng chỉ có thể tiết kiệm đợc 5% thu nhập quốc dân. Hơn nữa, phần nhiều trong khoản tiết kiệm nhỏ bé Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 6Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Namnày phải dùng để cung cấp nhà cửa những công cụ giản đơn cho số dân đang tăng lên. Phần còn lại hầu nh rất ít cho phát triển".Mặt khác, theo Samuelson, ở các nớc đang phát triển, nguồn nhân lực bị hạn chế bởi tuổi thọ dân trí thấp, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, kỹ thuật lạc hậu gặp trở ngại trong việc kết hợp chúng. Do vậy, ở nhiều nớc đang phát triển ngày càng khó khăn càng tăng "cái vòng luẩn quẩn".Samuelson cho rằng: "Để phát triển kinh tế phải có "cú hích" từ bên ngoài nhằm phá vỡ cái vòng luẩn quẩn". Đó là phải có đầu t của nớc ngoài vào các nớc đang phát triển. Theo ông, "nếu có quá nhiều trở ngại nh vậy đối với việc đi tìm tiết kiệm trong nớc để tạo vốn thì tại sao không dựa nhiều hơn vào các nguồn bên ngoài? Chẳng phải lý thuyết kinh tế đã từng nói với chúng ta rằng, một nớc giàu sau khi đã hút hết những dự án đầu t có lợi nhuận cao cho mình, cũng có thể làm lợi cho chính nó nớc nhận đầu t bằng cách đầu t những dự án lợi nhuận cao ra nớc ngoài đó sao? .Ngày nay trên thế giới xu hớng quốc tế hoá đời sống kinh tế xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới, nó đã lôi kéo tất cả các nớc các vùng lãnh thổ từng bớc hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Xu hớng này là một xu hớng tất yếu của lịch sử, nó là sản phẩm của quá trình phân công lao động mở rộng trên phạm vi toàn thế giới. Trong xu thế này, chính sách biệt lập"đóng cửa"là không thể tồn tài chính sách đó chỉ làm kìm hãm quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Một quốc gia không thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa học kỹ thuật đã kéo con ngời ở khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn dới những tác động quốc tế khác buộc các nớc phải mở cửa với bên ngoài.3.b. Đầu t trực tiếp n ớc ngoài xu thế tất yếu trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế n ớc ta Việt Nam đã trải qua cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ lâu dài, cho đến khi thống nhất đất nớc, nền kinh tế Việt Nam về cơ bản vẫn là một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ, đời sống nhân dân khó khăn, thu nhập bình quân đầu ngời vào loại thấp nhất thế giới. Chúng ta đang rất cần nhiều thứ cho việc khôi phục phát triển kinh tế, cải thiện Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 7Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Namđời sống ngời lao động. Những năm đầu khi thống nhất đất nớc viện trợ của Liên X"và xã hội chủ nghĩa là chủ yếu. Đầu những năm 90 phe xã hội chủ nghĩa tan rã, Việt Nam mất nguồn viện trợ lớn lao này. Nền kinh tế của chúng ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, sản xuất đình trệ, hàng hoá khan hiếm lạm phát tăng mạnh đến 3 con số, tình trạng không có việc làm trở nên trầm trọng, đời sống nhân dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Để thoát khỏi tình trạng này việc tận dụng thế mạnh của hợp tác quốc tế đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nớc là một yêu cầu tất yếu. Tận dụng lợi thế của đầu t trực tiếp nớc ngoài cho phép chúng ta đáp ứng đợc phần nào nhu cầu đầu t đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của đất nớc. Việc tăng cờng mở rộng hợp tác quốc tế giúp chúng ta từng bớc khôi phục phát triển kinh tế, đa đất nớc tránh khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các nhà đầu t nớc ngoài khai thác chiếm lĩnh lợi thế so sánh của nớc ta chuyển giao công nghệ hạng 2 từ nớc họ sang. Đầu t trực tiếp nớc ngoài là một xu thế không thể chối cãi cũng là con đờng ngắn nhất, dễ dàng nhất để nớc ta có thể đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của mình. Xu hớng quốc tế hoá đời sống xã hội, kết quả của quá trình phân công lao động trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo tất cả các nớc các vùng lãnh thổ tững bớc hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế đó nếu chúng ta"đóng cửa"nền kinh tế thì chỉ kìm hãm sự phát triển kinh tế mà thôi. Việt Nam chúng ta không thể không hợp tác làm ăn, buôn bán với nớc ngoài.Vì khoa học kỹ thuật ngày nay đã kéo loài ngời xích lại với nhau hơn buộc chúng ta phải mở cửa hợp tác với bên ngoài.I.1.4.Các nhân tố ảnh hởng đến đầu t trực tiếp nớc ngoài Đầu t trực tiếp nớc ngoài chịu ảnh hởng bởi rất nhiều nhân tố từ bên trong nớc chủ nhà cũng nh các yếu tố từ bên ngoài:4.a. Các nhân tố bên trong Các nhân tố bên trong của nền kinh tế bao gồm tổng hoà các nhân tố chính trị, kinh tế-xã hội điều kiện tự nhiên.Thứ nhất: Sự ổn định chính trị tạo môi trờng thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nớc. Nền chính trị ổn định sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu t mở rộng kinh doanh. Đây là cơ sở để phát triển mạnh các ngành trong nền kinh tế. đồng thời, trình độ của nền kinh tế đặc biệt là tốc độ tăng trởng kinh tế quốc dân cao, thu nhập bình quân đầu ngời đợc cải thiện là yếu tố Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 8Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Namhấp dẫn các nhà đầu t di chuyển vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý vào các ngành có khả năng sinh lợi cao để thu lợi ích.Thứ hai: Nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng trong sự phát triển thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Với dân số trẻ có học vấn khá, dễ tiếp thu khoa học công nghệ, lao động của Việt Nam, nhất là lao động đã qua đào tạo thực sự là một nguồn lực to lớn để phát triển phát huy nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài.Thứ ba: Các nguồn tài nguyên thiên nhiên là những nhân tố quan trọng cho sự hấp dẫn của các nhà đầu t nớc ngoài. Nguồn tài nguyên phong phú với trữ lợng lớn, chất lợng cao sẽ là yếu tố thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài, ví dụ: (nh dầu mỏ ở Iran, ả rập xê út, Cô-oet .).Thứ t : Môi trờng kinh tế vĩ mô ổn định nh tốc độ tăng trởng kinh tế cao ổn định lâu bền, kiềm chế đợc lạm phát, ổn định giá trị nội tệ tỷ giá hối đoái sẽ là nhân tố trực tiếp ảnh hởng đến sản xuất kinh doanh lợi nhuận của các nhà đầu t nớc ngoài. Chính vì vậy nó ảnh hởng rất lớn đến thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài của nớc chủ nhà.Thứ năm: Khuân khổ thể chế pháp lý thuận tiện nh nền kinh tế mở, hớng xuất khẩu, đồng tiền có khả năng chuyển đổi dễ ràng, chơng trình t nhân hoá quy mô lớn, tham gia các khối thơng mại khu vực thế giới, cơ sở hạ tầng vật chất thuận lợi hiện đại, hoàn thuế quan nhập khẩu, có các biện pháp khuyến khích đầu t nớc ngoài . là các yếu tố ảnh hởng lớn đến thu hút sử dụng đầu t trực tiếp nớc ngoài.Thứ sáu: Bên cạnh các yếu tố trên đây, chính sách bảo hộ của chính phủ, chính sách thay thế nhập khẩu, chính sách chống độc quyền, chính sách ngoại thơng (thuế quan, hạn ngạch .) của nớc chủ nhà đôi khi cũng khiến các nhà đầu t nớc ngoài tìm cách đặt cơ sở sản xuất kinh doanh ngay tại nớc chủ nhà để tránh những chính sách này của nớc chủ nhà.4.b. Các nhân tố bên ngoài Thứ nhất: Tình hình kinh tế xã hội, chính trị của nớc đi đầu t, chính sách đầu t ra nớc ngoài của nớc đi đầu t (nh chính sách miễn thuế sản phẩm chế biến tại một số cơ sở chế biến của họ tại nớc ngoài) ảnh hởng rất lớn đến đầu t trực tiếp nớc ngoài. Kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực vừa qua cho ta thấy rõ vấn đề này.Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 9Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt NamThứ hai: Quá trình tự do hoá thơng mại đầu t làm cho các công ty xuyên quốc gia phải cạnh tranh gay gắt với nhau trong việc tìm kiếm thị tr-ờng mới. Do vậy đây chính là động lực để các nhà đầu t nớc ngoài đi đầu t ở nớc khác.Thứ ba: Bên cạnh những yếu tố trên việc các nhà đầu t nớc ngoài phân tán rủi ro bằng cách đầu t tại nhiều địa điểm khác nhau ở nớc ngoài cũng là yếu tố để các nhà đầu t đầu t ra nớc ngoài.I.2. Các hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam Trong thực tiễn theo luật đầu t trực tiếp nớc ngoài của Việt Nam, đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc thực hiện dới các dạng sau:I.2.1.Doanh nghiệp liên doanh.Đây là doanh nghiệp do các bên nớc ngoài nớc chủ nhà cùng góp vốn, cùng kinh doanh, cùng hởng lợi chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ góp vốn. Doanh nghiệp liên doanh đợc thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có t cách pháp nhân theo luật pháp nớc nhận đầu t. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm đối với bên kia với doanh nghiệp liên doanh trong phạm vi phần vốn của mình trong vốn pháp định. Tỷ lệ góp vốn của bên nớc ngoài hoặc của các bên nớc ngoài do các bên liên doanh thoả thuận. Theo luật đầu t nớc ngoài của Việt Nam, vốn góp của bên nớc ngoài không thấp hơn 30% vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh, trong quá trình hoạt động không đợc giảm vốn pháp định. Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng tại các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, các dự án đầu t vào miền núi, vùng sâu, vùng xa các dự án trồng rừng tỷ lệ này có thể thấp đến 20%. Nhng phải đợc cơ quan cấp giấy phép đầu t chấp thuận.I.2.2.Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài.Doanh nghiệp này là doanh nghiệp sở hữu của nhà đầu t nớc ngoài (tổ chức hoặc cá nhân ngời nớc ngoài) do nhà đầu t nớc ngoài thành lập tại nớc chủ nhà, tự quản lý tự chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động sản Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 10Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Namxuất kinh doanh. Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài đợc thành lập theo luật pháp nớc chủ nhà.Hình thức đầu t 100% vốn nớc ngoài có một vài dạng đặc biệt là: Hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) đây là hình thức chủ đầu t tự chịu trách nhiệm tiến hành xây dựng kinh doanh công trình trong một thời gian dài đủ để thu hồi vốn đầu t có lợi nhuận hợp lý. Sau khi kết thúc dự án, toàn bộ công trình sẽ đợc chuyển giao cho nớc chủ nhà không thu bất cứ khoản tiền nào. Hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO) với hình thức này sau khi xây dựng xong, nhà đầu t chuyển giao công trình cao n-ớc chủ nhà. Chính phủ nớc chủ nhà giành cho nhà đầu t quyền kinh doanh công trình đó trong một thời gian nhất định để thu hồi đủ vốn đầu t có lợi nhuận hợp lý. Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) Đối với hình thức này, sau khi xây dựng xong chủ đầu t chuyển giao cho nớc nhà, nớc chủ nhà sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu t nớc ngoài thực hiện dự án khác để thu hồi đủ vốn đầu t có lợi hợp lý.I.2.3.Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh.Đây là loại hình đầu t trong đó các bên tham gia hợp đồng ký kết thoả thuận để tiến hành một hoặc nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh ở n-ớc nhận đầu t, trên cơ sở quy định rõ đối tợng, nội dung kinh doanh, nghĩa vụ, trách nhiệm phân chia kết quả kinh doanh cho các bên tham gia.Hợp đồng hợp tác kinh doanh do đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng do các bên thoả thuận đợc cơ quan có thẩm quyền của nớc nhận đầu t phê chuẩn.I.3. Vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam I.3.1.Vai trò tích cực của đầu t trực tiếp nớc ngoài với Việt Nam Tác dụng của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với các nớc đang phát triển nói chung với nớc ta nói riêng là rất to lớn, nó vừa có tính tích cực vừa có tính tiêu cực. Vấn đề là ở chỗ các nớc đang phát triển phải biết tận dụng những điểm tích cực để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá của [...]... trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam II.3.1 Đầu t trực tiếp nớc ngoài góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam Đầu t trực tiếp nớc ngoài vào nền kinh tế nói chung, vào nông nghiệp nói riêng là một hoạt động kinh tế đối ngoại có vai trò ngày càng to lớn Đặc biệt là ở những nớc nông nghiệp có xuất phát điểm nh nớc ta thì đầu t trực tiếp nớc... sang hình thức 100% vốn Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 31 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam I.1.3 Các quốc gia lãnh thổ đầu t ở Việt Nam Xét theo quốc gia đầu t, trong giai đoạn 198 8-2 001, 15 quốc gia sau dẫn đầu về đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam Bảng4 : Các quốc gia dẫn đầu về đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam giai đoạn 198 8-2 001 Quốc gia DAĐK VĐK Singapore Đài... kinh tế nông nghiệp Qua biểu 1 cho ta thấy vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào nông nghiệp tỷ lệ còn rất thấp, năm cao nhất mới đạt 4,25% so với tổng số, tốc độ tăng thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào nông nghiệp qua các năm không đều, điều này thể hiện môi trờng đầu t vào nông nghiệp cha thật sự hấp dẫn Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 28 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam Chơng... thống nông nghiệp lâu đời nh Việt Nam Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 24 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam III Kinh nghiệm của một số nớc trong khu vực về thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài nói chung phát triển ngành nông nghiệp nói riêng III.1 Kinh nghiệm của Philipin Chính sách thuế : Các quy định về thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu t vì nó quyết định trực tiếp. .. tố đầu vào cho công nghiệp là đại lợng biến thiên, ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, các yếu tố đầu vào chiếm tỷ trọng lớn sẽ giảm xuống ở giai đoạn sau nhất là khi công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp nặng) đã phát triển ở trình độ cao Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 17 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam Khu vực nông nghiệp là nguồn cung cấp vốn cho sự phát triển. .. lợng các tập đoàn lớn đầu t tại Việt Nam còn cha nhiều Thực trạng trên phản ánh tính hạn chế của môi trờng đầu t tại Việt Nam I.1.4.Tình hình đầu t trực tiếp nớc ngoài theo cơ cấu ngành Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 32 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam Xét về cơ cấu vốn: vốn FDI chủ yếu tập chung vào lĩnh vực công nghiệp xây dựng với 1704 dự án, tổng vốn đầu t là 22.050 triệu... Vì thế trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, cần tìm những giải pháp để duy trì tạo ra sự phát triển bền vững của môi trờng (nh sử dụng công nghệ sạch, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, trồng bảo vệ rừng ) Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 18 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam II.2 Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 1.a Đặc điểm chung Là một ngành sản xuất vật chất... nông nghiệp Việt Nam Chơng II: Thực trạng đầu t trực tiếp nớc Chơng nớc ngoài trong Nông nghiệpViệt Nam thời kỳ 198 8-2 001 I.Tình hình đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Việt Nam I.1 Khái quát tình hình đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua I.1.1.Số lợng quy mô, tốc độ tăng của vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài Kể từ khi ban hành Luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam đến tháng 6 năm 2001 cả nớc... ngoài Đầu t trực tiếp nớc ngoài góp phần cải thiện căn bản cán cân thanh toán quốc tế Bởi vì hầu hết các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài là sản xuất Bùi Hải Linh - Lớp Đầu T 40B 13 Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam sản phẩm"hớng vào xuất khẩu" Đầu t trực tiếp nớc ngoài đã đang góp vào việc xuất khẩu hàng hoá là khá lớn cho nền kinh tế Việt Nam Đầu t trực tiếp nớc ngoài góp... luỹ từ nông nghiệp để đầu t cho công nghiệp là cần thiết đúng đắn Nông nghiệp nông thôn là thị trờng tiêu thụ rộng lớn của công nghiệp, bao gồm t liệu tiêu dùng t liệu sản xuất, chủ yếu dựa vào thị trờng trong nớc, mà trớc hết là khu vực nông nghiệp nông thôn Sự thay đổi về cầu trong khu vực nông nghiệp nông thôn, sẽ có tác động trực tiếp đến sản lợng ở khu vực phi nông nghiệp Phát triển . nghiệp Việt Nam và tính cấp thiết của vấn đề này, tôi chọn đề tài" ;Đầu ttrực tiếp nớc ngoài phát triển nghành nông nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp& quot;. 4Đầu t trực tiếp nớc ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam Đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức đầu t vốn của t nhân do các chủ đầu t tự quyết định đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoaig phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Đầu tư trực tiếp nước ngoaig phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Đầu tư trực tiếp nước ngoaig phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Khái niệm Bản chất: Đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức đầu t quốc tế đợc, Những tác động tiêu cực của đầu t trực tiếp nớc ngoài, Các quốc gia và lãnh thổ đầu t ở Việt Nam., Tình hình đầu t trực tiếp nớc ngoài theo cơ cấu vùng kinh tế, Tình hình tiếp nhận, cấp phép và thực hiện đầu t trực tiếp nớc ngoài, Các quốc gia và lãnh thổ đầu t trong nông nghiệp 3.a., Các hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài trong nông nghiệp Hình thức doanh nghiệp liên doanh, Hiệu quả Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh., Những tồn tại và nguyên nhân Tồn tại, Những nguyên nhân hạn chế đầu t n, Hình thức doanh nghiệp 100 vốn n ớc ngoài. Quan điểm của Đảng và chính phủ ta về đầu t trực tiếp nớc, Ph¬ng híng chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay