THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

42 3,011 20
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 10:53

Spec fire system k1 hao nam lastest 100112 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  THUYẾT MINH KỸ THUẬTHỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYCÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMĐỊA ĐIỂM : K1 - HÀO NAM, Q. ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘICHỦ ĐẦU TƯ : NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THIẾT KẾ : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ C.E.O Hà Nội – 20111THUYẾT MINH KỸ THUẬTHỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYCÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMĐỊA ĐIỂM : K1 - HÀO NAM, Q. ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘICHỦ ĐẦU TƯ : NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THIẾT KẾ : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ C.E.O ĐẠI DIỆN CÔNG TY 2PHN IGII THIU CHUNGCụng trỡnh: trụ sở làm việc sở giao dịch 1 - Ngân hàng phát triển việt nam l mt cụng trỡnh xõy dng mi ti K1 - Hào Nam - Đống đa - Hà Nội, c xõy dng trờn khu t vi din tớch khong 1500m2. Cụng trỡnh c s dng bói xe ngm, v vn phũng lm vic. õy l cụng trỡnh cú kin trỳc cao tng vi din tớch rng, tp trung ụng ngi v tp trung nhiu ti sn cú giỏ tr. Vỡ vy trong trng hp cú chỏy xy ra vic s tỏn ngi, bo v ti sn v tỏc chin cha chỏy ca lc lng cha chỏy chuyờn nghip cú nhng khú khn nht nh trong tỡnh kinh t nc ta hin nay. Do mc quan trng trờn nờn vic u t trang thit b PCCC ti ch cho cụng trỡnh l mt mc tiờu rt quan trng v thit thc. Thc t trong thi gian qua ó xy ra nhiu v chỏy trờn ton quc gõy thit hi ln v ngi v ti sn, lm nh hng xu ti nn kinh t v an ninh chớnh tr nc ta.Xỏc nh mc nguy him chỏy n ca cụng trỡnh:Gii hn chu la ca cụng trỡnh: bc I.Phõn loi ỏm chỏy: A, B, CThc hin ý tng trờn chỳng tụi ó chn phng ỏn thit k h thng PCCC cho cụng trỡnh. Cn c vo tớnh cht v mc ớch s dng tiờu chun Vit Nam v an ton Phũng chỏy cha chỏy thit k cỏc h thng PCCC ca cụng trỡnh, chỳng tụi ra thit k cỏc h thng PCCC cho cụng trỡnh gm cỏc hng mc sau:1- H thng bỏo chỏy t ng i ch.2- H thng cha chỏy Sprinkler.3- H thng cha chỏy hng nc vỏch tng.4- H thng hng tip nc t xe cha chỏy v tr nc cha chỏy ngoi nh.5- H thng cha chỏy bng khớ sch FM200 cho kho tin tng 1 v cỏc phũng mỏy ch ti Tng KT1.6- Phng tin cha chỏy ban u cỏc bỡnh cha chỏy xỏch tay.3phÇn IINéi dung thiÕt kÕI. C¸c c¨n cø thiÕt kÕ - Căn cứ thiết kế kiến trúc của công trình.+ TCVN 7161-1: 2002 ISO 14520-1:2000: Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống ;+ TCXD 216:1998 : Phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thiết bị chữa cháy.+ TCXD 217:1998 : Phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm.+ TCXD 217:1998 : Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung.+ TCVN 3991:1985: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - thuật ngữ và định nghĩa.+ TCVN 6379 - 1998: (Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- yêu cầu kỹ thuật).+ TCVN 6102 - 1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy, chữa cháy-chất chữa cháy- bột).+ TCVN 5303:1990: An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa+ TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung.+ TCVN 4778:1989: Phân loại cháy.+ TCVN 4879:1989: Phòng cháy - dấu hiệu an toàn.+ TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế+ TCVN 6160:1996 : Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế.+ TCVN 5040:1990: Thiết bị phòng cháychữa cháy - hiệu hình vẽ trên đồ phòng cháy - yêu cầu kỹ thuật.+ TCVN 5760:1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.+ TCVN 5738: 2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.+ TCVN 4513 - 88 : Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế.+ TCVN 6305 – 1,2: 1997 : Phòng cháy chữa cháy hệ thống Sprinkler tự động (phần 1, phần 2)+ TCVN7336 – 2003 : Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.Ngoài ra các thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháycông tác lắp đặt chúng vào công trình còn phải tuân thủ các yêu cầu trong những tiêu chuẩn trích dẫn dưới đây:+ TCVN 4086 : 1985 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung.4+ TCVN 4756 : 1989 Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.+ TCXDVN 46 :2007 (Biên soạn lần 1) Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống+ TCVN 5308 : 1991 Qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng.+ Các tiêu chuẩn NFPA, UL, VdS của Mỹ và Châu Âu đối với hệ thống báo cháy, chữa cháy.II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PCCC CHO CÔNG TRÌNH.Căn cứ vào tính chất sử dụng, nguy hiểm cháy nổ của công trình hệ thống PCCC cho công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau:1. Yêu cầu về phòng cháy- Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy đảm bảo hạn chế tối đa khả năng xảy ra hoả hoạn. Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn thì phải phát hiện đám cháy nhanh để cứu chữa kịp thời không để đám cháy lan ra các khu vực khác sinh ra cháy lớn khó cứu chữa gây ra hậu quả nghiêm trọng.- Biện pháp phòng cháy phải đảm bảo sao cho khi có cháy thì người và tài sản trong toà nhà dễ dàng tán sang các khu vực an toàn một cách nhanh chóng nhất.- Trong bất cứ điều kiện nào khi xảy ra cháy ở những vị trí dễ xảy ra cháy như các khu vực kỹ thuật, khu siêu thị, phòng làm việc, sảnh giao dịch, căn hộ trong toà nhà phải phát hiện được ngay ở nơi phát sinh cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời.2. Yêu cầu về chữa cháyTrang thiết bị chữa cháy của công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau:- Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi xảy ra cháy phải được dập tắt ngay.- Thiết bị chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các đám cháy có thể xảy ra trong công trình.- Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với công trình và điều kiện nước ta. - Thiết bị chữa cháy phải là loại chữa cháy không làm hư hỏng các dụng cụ, thiết bị khác tại các khu vực chữa cháy thiệt hại thứ cấp.- Trang thiết bị hệ thống PCCC được trang bị phải đảm bảo hoạt động lâu dài, hiện đại.- Trang thiết bị phải đạt được các tiêu chuẩn của Việt nam.53. Giải pháp thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.a, Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy hiểm cháy của công trình bằng hệ thống báo cháy địa chỉ. Với hệ thống báo cháy địa chỉ ngoài chức năng báo cháy thông thường hệ thống còn có khả năng kết nối và điều khiển các hệ thống kỹ thuật bằng các đường điều khiển chuyên dụng và phần mền điều khiển:Tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin chính xác địa điểm xảy ra cháy, chuyển tín hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng bằng âm thanh đặc trưng, đồng thời phải mô tả cụ thể địa chỉ bằng màn hình đồ họa (thể hiện mặt bằng các tầng) để những người có trách nhiệm có thể thực hiện ngay các giải pháp tích hợp.Điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống chữa cháy tự động bằng nước.Hệ thống phải có chức năng điều khiển liên động và nhận tín hiệu phản hồi sau khi điều khiển với các hệ thống khác có liên quan như thang máy, thông gió, cắt điện, âm thanh nhằm phục vụ cho công tác tán và chữa cháy trong thời gian ngắn nhất.Báo động cháy bằng âm thanh đặc trưng (Còi, chuông )Báo hiệu nhanh và mô tả rõ ràng trên màn hình tinh thể lỏng, màn hình đồ hoạ các trường hợp sự cố và vị trí xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống như đứt dây, chập mạch, mất đầu báo, Có khả năng chống nhiễu, không báo giả, không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi hệ thống phát tín hiệu báo cháy. b, Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler kết hợp với hệ thống chữa cháy họng nước vách tường + đường ống khô tại cầu thangĐây là hệ thống chữa cháy hiện đại được áp dụng trên thế giới cùng lúc thực hiện được hai chức năng cơ bản đó là:- Khả năng chữa cháy tự động bằng các đầu phun tự động Sprinkler. Chức năng tự động chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực bảo vệ đặt đến ngưỡng làm việc mà không cần tác động của con người. - Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường đây là hệ thống chữa cháy cơ bản bắt buộc phải có cho các công trình hiện nay và khả năng chữa cháy có hiệu quả cao. Tuy nhiên, chức năng chữa cháy chỉ được thực hiện khi có con người tác động. 6- Hệ thống đường ống khô: được nối với họng tiếp nước ngoài nhà, phục vụ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai chữa cháy nhanh khi có cháy xảy ra.c, Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM-200.FM-200® có tên khoa học là Heptafluoropropane và công thức hóa học là C3F7H: Là chất khí sạch không màu, không mùi, chứa cacbon, hydro và flo. Không phá hủy tầng ozone, không gây hại cho các thiết bị điện tử. Không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM-200 được sử dụng đặc biệt để bảo vệ kho tiền tại tầng 1phòng máy chủ tầng KT1. Hệ thống chữa cháy xả khí FM-200 bao gồm trung tâm điều khiển xả khí, các đầu báo kích hoạt và các đầu phun xả khí tự động. Đầu báo và tủ điều khiển hệ thống đồng bộ. Một đầu báo kích hoạt sẽ tạo ra một tín hiệu báo cháy, Khi đầu báo thứ 2 kích hoạt sẽ tạo ra tín hiệu chuẩn bị xả khí và bắt đầu trạng thái chuẩn bị xả khí.d, Ngoài ba hệ thống chữa cháy trên công trình còn được trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh chưa đủ thông số để hệ thống chữa cháy tự động làm việc. Tại trạm biến áp trang bị thêm các quả cầu chữa cháy bột tự động.7A. HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ THÔNG MINH:I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG1. Tổng quan hệ thống:- Hệ thống báo cháy được thiết kế và lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5738 - 2001, TCXD 218 - 1998 hoặc những tiêu chuẩn có thể áp dụng khác và tuân thủ hoàn toàn với qui tắc, qui định của Bộ xây dựng, Cơ quan Cảnh Sát PCCC và những đơn vị quản lý nhà nước liên quan.- Công tác lắp đặt phải bao gồm tất cả các phần cứng và phần mềm để hoàn thành một hệ thống có thể hoạt động được phù hợp với các đòi hỏi trong yêu cầu kỹ thuật. Hệ thống phải có khả năng lập trình theo cả hai cách từ PC hoặc tại tủ thông qua các phím chức năng.- Đơn vị thi công phải cung cấp giấy uỷ quyền của hãng sản xuất hoặc đại lý của hãng tại Việt Nam, phải đệ trình trong hồ chứng chỉ đào tạo của hãng sản xuất thiết bị ít nhất là 1-2 người.- Tủ điều khiển, đầu báo cháy, Module, nút ấn và bảng hiển thị phụ phải được được sản xuất đồng bộ của một hãng, không chấp nhận một trong những sản thiết bị này của các hãng khác nhau hoặc được cung cấp từ một hãng không có nhà máy sản xuất mà chỉ mua bán thương mại, mua hàng OEM.- Toàn bộ hệ thống là loại có vi xử lý. Toàn bộ hệ thống dò báo cháy sẽ được thiết kế như là hệ thống xử lý và thông tin liên lạc dữ liệu trung tâm nó cho phép quan sát theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống từ các phòng trực kỹ thuật của tòa nhà.- Hệ thống phải cung ứng sự thông minh phân bố cao cấp sao cho tất cả các đầu báo cháy, bảng hiển thị báo cháy phụ, tủ báo cháy chính, bộ điều hành hiển thị chính, bộ hóa mã và giải mã v.v… khi được nối vào mạng xử lý thông tin phải có thể hoạt động một mình và sự hỏng hóc của bất kỳ một bộ phận nào sẽ không ảnh hưởng đến sự hoạt động của những bộ phận khác.2. Tiêu chuẩn áp dụng:- Hệ thống báo cháy phải được thết kế và lắp đặt phù hợp với với tiêu chuẩn TCVN 5738 - 2001, TCXD 218 - 1998 hoặc những tiêu chuẩn có thể áp dụng khác và tuân thủ hoàn toàn với qui tắc, qui định của Bộ xây dựng, Cục Cảnh Sát PCCC và những đơn vị quản lý nhà nước liên quan.8- Tt c cỏc thit b chớnh dựng cho h thng (T iu khin, u bỏo chỏy, Module, nỳt n v bng hin th ph) phi tho món tiờu chun NFPA, EN54 ỏp dng cho h thng bỏo chỏy, c chng nhn bi UL, FM v tiờu chun qun lý cht lng ISO9001.3. Yờu cu chi tit vi cỏc thit b ca h thng:- H thng bao gm mt t iu khin 4 LOOP, mi LOOP cú ti a 159 a ch cho u bỏo v 159 a ch cho module, giỏm sỏt tớn hiu bỏo chỏy v iu khiờn chuụng cũi bỏo chỏy. - Trờn t iu khin cung cp giao din trc quan vi bn phớm ch v s dng QWERTY thun tin cho lp trỡnh v iu khin h thng bỏo chỏy. Mn hỡnh LCD cho phộp kh nng hin th file nh ha cho hin th tờn cụng ty, logo ca ch u t hay nh thu lp t.- H thng cú th la chn thờm chc nng kt ni qua mng Internet trờn ng truyn Ethernet s dng giao thc truyn thụng BACnet/IP (giao thc BACnet/IP c nh ngha theo tiờu chun quc gia M ANSI/ASHRAE 135-1995)- H thng cú th c kt ni n h thng qun lý tũa nh bng mc cao thụng qua chun BACnet/IP, mi BACnet Gateway cú th kt ni ti 15 t iu khin vi s lng im qun lý c lờn ti 15000 im (cỏc u bỏo, modul ). - Cú kh nng lp trỡnh hay sa i chng trỡnh cú sn trờn t iu khin m khụng cn cụng c riờng hay lm giỏn on hot ng ca h thng bỏo chỏy.- B nh s kin cú kh nng lu tr s kin theo thi gian v s kin xy ra. Cỏc s kin phi bao gm tt c cỏc s kin bỏo chỏy, bỏo li, np chng trỡnh, thao tỏc vn hnh.- Cho phộp ci t ngng tỏc ng ca tng u bỏo t chỏy lờn ti 9 mc. ng thi cú ch t ng iu chnh nhy theo iu kin mụi trng trong vũng 15 ngày.4. Nguyên lý và các chế độ hoạt động của hệ thống :a, Chế độ tự động:Khi có cháy xảy ra, đầu báo cháy sẽ cảm nhận đợc sự cháy nhờ nhiệt độ, khói sinh ra từ đám cháy và chuyển tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm thông qua hệ thống dây tín hiệu. Dây tín hiệu sử dụng trong đờng LOOP báo cháy sử dụng loại dây có tiết diện 2 x 1,5 mm2 xoắn chống nhiễu. Trung tâm tiếp nhận, xử lý tín hiệu sau đó phát tín hiệu báo động bằng âm thanh, bằng tín hiệu qua còi, đèn báo 9cháy. Còi, đèn báo cháy đợc điều khiển qua module đầu ra bằng các dây tín hiệu tiết diện 2x1,5mm2 thông thờng. Đồng thời tại trung tâm báo cháy hiển thị khu vực địa chỉ có cháy. Trung tâm báo cháy kiểm soát sự hoạt động và kết nối với máy bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động cho các tổ máy, hệ thống thông gió, hệ thống máy phát, hệ thống điện, hệ thống lu trữ thông tin về các đám cháy, tiền báo cháy để tiện việc điều tra sau này.b. Chế độ bằng tay : Khi có cháy xảy ra ở ngoài khu vực lắp đặt đầu báo cháy hoặc khi đám cháy mới phát sinh, nhng cha đủ để đầu báo cảm nhận đợc sự cháy mà do con ngời phát hiện thì sẽ ấn nút báo cháy khẩn cấp để chuyển tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm, trung tâm tiếp nhận và phát tín hiệu báo động bằng âm thanh, ánh sáng và hiển thị địa chỉ khu vực có cháy ngay lập tức. Mỗi nút ấn báo cháy là một địa chỉ, cho phép ngời sử dụng biết chính xác địa chỉ của nút ấn báo cháy.II. T IU KHIN TRUNG TM V H THNG BO CHY TềA NHH thng bỏo chỏy v cha chỏy cho khu nh x dng mt t iu khin chung, cú chc nng qun lý n tng a ch thit b. Cỏc thit b ca h thng bỏo chỏy tũa nh bao gm: - T iu khin, b ngun cung cp- u bỏo khúi a ch thụng minh.- u bỏo nhit a ch thụng minh- u bỏo nhit loi thng, trang b ti tng hm, giỏm sỏt qua module- Cỏc modul iu khin chuụng cũi bỏo chỏy.- Modul cỏch ly s c trờn loop.- Nỳt nhn bỏo chỏy bng tay a ch.- Cũi ốn bỏo chỏyT iu khin trung tõm l thc cht l mt b x lý trung tõm (CPU). T iu khin liờn kt vi v iu khin cỏc thit b trong h thng: u bỏo khúi v nhit loi a ch, cỏc module giỏm sỏt, module iu khin, mỏy in, t bỏo ng bng ging núia, Kh nng ca h thng- T iu khin phi cú kh nng qun lý ti thiu 3 loop, tng ng 954 thit b a ch thụng minh 10[...]... gúc: - ng kớnh : DN50 - p sut lm vic : PN 16 - Thõn van : Gang cu - a van : GC + cao su - Liờn kt : Ren - Tiờu chun : TCVN5739 -1 9 93; TCVN 637 9- - Xut x : Vit Nam, TQ 19 98 + Cun vũi cha chỏy vỏch tng D50: - Vũi dõy mm : Vi gai trỏng lp cao su - Chiu di : L = 20 m - ng kớnh : DN50 - Ngom ni : TCVN - p sut lm vic : 8 11 bar - Xut x : Vit Nam, TQ + Lng phun: - ng kớnh : D13 - Vt liu : Hp kim nhụm - Khp... lc h thng cha chỏy : Hệ thống chữa cháy họng nớc vách tờng cho công trình đợc thiết kế nh sau: - Mạng đờng ống cấp nớc chữa cháy đợc làm bằng ống thép đen và ống thép tráng kẽm - Số họng nớc chữa cháy cần dùng cho mỗi tầng: Căn cứ điều 10 14 TCVN 2622 19 95 (Bảng 14 ): đối với công trình khi có cháy bắt buộc phải có hai họng nớc chữa cháy vách tờng phun tới Đối với hệ thống chữa cháy khi tính toán ta... chiu: 34 - Thõn van : Gang do - a van : Gang bc cao su - Liờn kt : Mt bớch - PN 16 - Tiờu chun : DIN 25 01, BS 4504 - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + Van gim ỏp v van an ton: - Thõn van : Gang do - a van : Gang deo c bc cao su - Trc van : Thộp khụng r - Liờn kt : Mt bớch hoc ren - PN 16 - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + Van x khớ D25: - Thõn van : Gang do - Liờn kt : Ren - PN 16 - Xut x : EU hoc G7, VitNam + R... : EU hoc G7, VitNam + R hỳt D150, D65: - Thõn : Gang xỏm - Liờn kt : Mt bớch - PN 16 - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + Khp ni mm D65 D150: - Tiờu chun : EN, DIN - Liờn kt : Mt bớch - Thõn chng rung: Cao su - PN 16 - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + Lc xiờn D65 D100: - Thõn : Gang do 35 - Liờn kt : Mt bớch - Li lc : Thộp khụng g - PN 16 - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + ng h lu lng: - ng h lu lng phi l loi chuyờn... 15 A, 12 5/250 VAC 2A, 30VAC - Tiờu chun : VdS, FM, UL - Xut x : EU hoc G7 + Bỡnh tớch ỏp: - Th tớch : 10 0 L - p sut : 16 bar - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + Van chn kiu bm D50 D150: - Thõn van : Gang do - a van : Thộp khụng g bc cao su - Liờn kt : Mt bớch - PN 16 - Tiờu chun : ISO 5752, ISO 5208 - Xut x : EU, G7, Asian, TQ + Van chn D25 D40: - Thõn van : Bng ng - a van : ng - Liờn kt : Ren - PN 16 +... của hệ thống chữa cháy bằng khí Sau khi đã hoàn tất các công việc lắp đặt dây tín hiệu lắp đặt hệ thống đờng ống dẫn khí và các công việc của nhà thầu liên quan nh nhà thầu xây dựng đã hoàn thiện trần và tờng, hệ thống điện đã có tiến hành lắp đặt các thiết bị của hệ thống chữa cháy bằng khí: - Lắp đặt các bình khí theo vị trí đã định - Lắp đặt các đầu phun xả khí - Lắp đặt các van vào đờng ống - Lắp... t: TCVN 716 1 -1 : 2000 ISO 14 520 -1 : 2000 H thng cha chỏy bng khớ Tớnh cht vt lý v thit k h thng 20 TCVN 5303 :19 90 An ton chỏy - Thut ng v nh ngha TCVN 3254 :19 89 An ton chỏy - Yờu cu chung TCVN 4778 :19 89 Phõn loi chỏy TCVN 2622 :19 95 Phũng chng chỏy cho nh v cụng trỡnh - Yờu cu thit k TCVN 5040 :19 90 Thit b phũng chỏy v cha chỏy - hiu hỡnh v trờn s phũng chỏy - Yờu cu k thut TCVN 5738: 20 01 H thng... quát Hệ thống chữa cháy FM-200 dùng loại khí chữa cháy gồm các thành phần hoá học (CF3 CHF CF3) Hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 dập tắt ngọn lửa bằng cách phun ra một lợng khí FM-200 cần thiết, chiếm lĩnh tỉ lệ O2 có trong bầu không khí thuộc phạm vi cần bảo vệ Khi thể tích của FM-200 chiếm tới 85% khối tích của không khí trong một đơn vị thể tích nào đó, thì sự cháy không còn điều kiện để phát triển. .. s giao dch I - Ngõn hng phỏt trin Vit Nam ti K 1- Ho Nam - H Ni cú cỏc khu vc quan trng l Kho tin ti tng 1 v cỏc mỏy ch, UPS gm Phũng s 1, Phũng s 2, Phũng s 3, Phũng s 4 ti tng KT1 ca to nh õy l cỏc phũng c thự rt quan trng trong h thng Ngõn hng Vỡ vy, h 18 thng cha chỏy bng khớ sch FM-200 c s dng c bit bo v kho tin ti tng 1 v phũng mỏy ch tng KT1 Cỏc phũng cú cu to v c thự nh sau: + Kho tin: 14 , 61. .. theo) - ng ng dn khớ : Kớch thc cỏc ng ng x khớ theo tớnh toỏn ca phn mm tớnh toỏn lu lng dũng khớ x cho mi khu vc - Dõy dn tớn hiu cho u bỏo chỏy v cỏc thit b iu khin 2x1 mm 2 c lun trong ng nha chng chỏy D20 d Bin phỏp thi cụng h thng FM200 : 1 - Biện pháp thi công hệ thống chữa cháy bằng khí Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 đợc thi công gồm các bớc sau: * Đối với ống luồn dây: Khi vật t đợc đến công . : NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THIẾT KẾ : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ C.E.O Hà Nội – 2 011 1 THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG. VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỊA ĐIỂM : K1 - HÀO NAM, . chữa cháy- yêu cầu kỹ thuật) . + TCVN 610 2 - 19 96 ISO 7202 :19 87 Phòng cháy, chữa cháy- chất chữa cháy- bột). + TCVN 5303 :19 90: An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa + TCVN 3254 :19 89: An toàn cháy
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, Tính toán khối lượng chất chữa cháy FM200:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay