Đồ án tốt nghiệp đai học xây dựng mạng dựa trên công nghệ VLAN

97 947 2
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 09:04

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA VIỄN THÔNG _____________ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNGHỆ LIÊN THÔNGNIÊN KHÓA: 2009-2011Đề tài:CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HẠ TẦNGMẠNG CHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆPMã số đề tài: Sinh viên thực hiện: MSSV:Lớp: Giáo viên hướng dẫn: Hà Nội, Tháng 3 năm 2014HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGNỘI DUNG:- CHƯƠNG I: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanhnghiệp- CHƯƠNG II: Các công nghệ sử dụng trong hạ tầng mạng chuyển mạch củadoanh nghiệp- CHƯƠNG III: Xây dựng mô hình mạng chuyển mạch của doanh nghiệp trênthiết bị CiscoMỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HẠ TẦNG MẠNG CHUYỂNMẠCH CỦA DOANH NGHIỆP 2CHƯƠNG II: CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HẠ TẦNG MẠNGCHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆP 13 !"#$%"&$ !' !$($)*#+,-./$ !0122&34$5'6($//($)*6#+789/$/)-CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG CHUYỂN MẠCH CỦADOANH NGHIỆP TRÊN THIẾT BỊ CỦA CISCO 45":; /;()(-2"<=>-2""?3.-8"-:5@A;BCD-8"2ED2MỤC LỤC HÌNHCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HẠ TẦNG MẠNG CHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆPHình 1.1: Kiến trúc SONA 2Hình 1.2: Lớp cơ sở hạ tầng mạng 4Hình 1.3: Lớp tích hợp dịch vụ 4Hình 1.4: Lớp ứng dụng 5Hình 1.5: Mô hình phân lớp 6Hình 1.6: Enrterprise Campus 7Hình 1.7: Chức năng các lớp 7Hình 1.8: Kiến trúc theo kiểu modular 9Hình 1.9: Quy trình thiết kế PPDIOO 12CHƯƠNG II: CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HẠ TẦNG MẠNGCHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆPHình 2.1 Mô hình VLAN 13Hình 2.2: Static VLAN (VLAN tĩnh) 14Hình 2.3: Dynamic VLAN 15Hình 2.4: VLAN thoại 15Hình 2.5: Hoạt động của trunking 18Hình 2.6: Chuẩn trung kế ISL 19Hình 2.7: Chuẩn trung kế Dot 1q 19Hình 2.8: Quá trình hoạt động của VTP 22Hình 2.9: Routing VLAN dùng nhiều liên kết vật lý 26Hình 2.10: Routing VLAN dùng Router – on a Stick 27Hình 2.11: So sánh việc sử dụng interface và subinterface 28Hình 2.12: Bridging loop trong mạng 29Hình 2.13: Không có STP, broadcast tạo Feedback loop 29Hình 2.14: Định dạng của một DIXv2 Ethernet frame 30Hình 2.15: Frame unicast cũng có thể gây ra Bridging Loop và làm sai lệnhbảng bridge 31Hình 2.16 : Hai trường của BID 31Hình 2.17: Bầu chọn Root Bridge 34Hình 2.18 : Bầu chọn Root Port 34Hình 2.19: Bầu chọn Designated Port 36Hình 2.20: Sự thay đổi cây spanning tree 39Hình 2.21: Mô tả hoạt động của MST 43MỤC LỤC BẢNGBảng 2.1: Bảng tóm tắt một số tính năng ở các mode của VTP Error:Reference source not foundBảng 2.2: Bảng thông báo tổng kết broadcast VTP Error: Reference sourcenot foundBảng 2.3: Thông báo tập hợp con VTP Error: Reference source not foundBảng 2.4: Error: Reference source not foundBảng 2.5:Danh sách chi phí mới 32Bảng 2.6:Bảng giá trị path cost 35Bảng 2.7:Các trạng thái của STP 37Bảng 2.8:Mô tả các mô hình kết nối của RSTP 41Bảng 2.9:So sánh trạng thái của 802.1D và 802.1w 42Bảng 2.10:Vai trò các cổng trong RSTP 42LỜI MỞ ĐẦUCùng với sự phát triển của đất nước, những năm gần đây các ngành kinh tế quốc dânđều phát triển mạnh mẽ, và ngành công nghiệp viễn thông cũng không là ngoại lệ. Số ngườisử dụng các dịch vụ mạng tăng đáng kế, theo dự đoán con số này đang tăng theo hàm mũ.Ngày càng có nhiều các dịch vụ mới và chất lượng dịch vụ cũng được yêu cầu cao hơn.Nhiều công nghệ mạng đã được ra đời và phát triển trong đó có “CÔNG NGHỆ VLAN”.Với những ưu thế vượt trội của mình về tính kinh tế, hiện nay công nghệ VLAN được sửdụng rất phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.Để hiểu rõ hơn về công nghệ VLAN và ứng dụng của VLAN trong các doanh nghiệp hiệnnay. Do đó, em chọn đề tài thực tập tốt nghiệp với đề tài “CÔNG NGHỆ VLAN”Sau đây là bài báo cáo với cấu trúc như sau:Chương 1: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệpChương 2: Các công nghệ sử dụng trong hạ tầng mạng chuyển của doanh nghiệpChương 3: Xây dựng mô hình mạng chuyển mạch của doanh nghiệp trên thiết bị CiscoTrên cơ sở những kiến thức được tích luỹ được trong thời gian học tập chuyên ngành ĐiệnTử – Viễn Thông tại trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông và gần một thángthực tập tại Trung Tâm Tin Học Vnpro - Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ Chuyên ViệtVnpro, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này.Hoàn thành bản báo cáo thực tập này em xin chân thành cảm ơn thầy í đã tận tình hướngdẫn em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ tại Trung Tâm đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trongsuốt quá trình thực tập tại Trung Tâm.Do kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo khôngtránh khỏi những mặt hạn chế. Rất mong Thầy bỏ qua và góp ý để báo cáo này được hoànthiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!Chương I: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệpCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HẠ TẦNG MẠNG CHUYỂNMẠCH CỦA DOANH NGHIỆP1.1 Giới thiệu tổng quanHiện nay, hầu hết các ứng dụng mới đều yêu cầu rất nhiều tài nguyên của hệ thống vàbăng thông mạng, cũng như các yêu cầu về điều khiển, giám sát mạng. Để một doanhnghiệp vừa và nhỏ, với một số vốn đầu tư ban đầu hạn chế, có thể tiếp cận được với cáccông nghệ hiện đại, bắt kịp sự phát triển của thế giới thì cần các giải pháp mang tính độtphá. Hệ thống mạng mới phải đạt được các yếu tố: • Chi phí đầu tư hợp lý bao gồm các thiết bị trong hệ thống, có thể tái sử dụng các thiếtbị đã có đồng thời đảm bảo giá trị sử dụng của các thiết bị trong mộtthời gian dài, tối ưu hóachi phí đầu tư ban đầu.• Hệ thống phải đạt được các tiêu chuẩn mở, khả năng nâng cấp hệ thống dễ dàng theosự phát triển của công ty và khả năng bảo toàn vốn.• Hệ thống sử dụng phù hợp với các quy chuẩn quốc tế tránh sử dụng những công nghệmang tính cục bộ.• Hệ thống sử dụng những công nghệ phổ biến có nhiều công ty hổ trợ kỹ thuật tránhphụ thuộc vào sự hổ trợ của một công ty duy nhất.• Hệ thống phải có tính linh hoạt và tính sẵn sàng cao, sử dụng vật tư thiết bị của cácnhà sản xuất có uy tín và có đối tác tại thị trường Việt Nam.• Đáp ứng được nhu cầu phục vụ người dùng, đối tác và khách hàng khác nhau.1.2 Phân tích thiết kế hệ thống mạng Cisco Trong suốt 50 năm qua, công việc kinh doanh doanh tiến một bước dài về năng suất vàcó lợi thế trong việc cạnh tranh thông qua việc sử dụng truyền thông và công nghệ thông tin. Mạng Campus phát triển trong 20 năm qua đã trở thành chìa khóa trong lĩnhvực tin học và cơ sở hạ tầng thông tin. Mối tương quan về sự phát triển của doanh nghiệp vàtruyền thông ngày càng đi lên, và môi trường mạng cũng đang trải qua một giai đoạn kháccủa sự phát triển. Sự phức tạp của mạng lưới kinh doanh ngày càng tăng, vì vậy đòi hỏi phảitạo ra môi trường mà trong đó phải hoàn thiện hơn mô hình cũ bao gồm các tính năng vàdịch vụ để tạo thành mạng Campus ngày nay.1.2.1 Kiến trúc mạng Cisco Enterprise 1.2.1.1 SONAa. Khái niệmKiến trúc mạng định hướng dịch vụ (SONA-Service OrientedNetwork Architecture) của Cisco đã đưa ra nền tảng định hướng cho các doanh nghiệpnhằm phát triển một hệ thống mạng thông tin thông minh(IIN – Intelligent InformationNetwork), cho phép tối ưu hóa các ứng dụng, các nguồn lực và các quy trình kinh doanh.Kiến trúc mạng định hướng dịch vụ của Cisco dựa trên một nguyên tắc cơ bản đó là việcđầu tư một cách đúng đắn vào hệ thống mạng, một hệ thống mạng có thể tăng năng suất,SV: Phạm Hoài Khánh Lớp: Đ09VTH2 Trang 2Chương I: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệphiệu quả hoạt động, đảm bảo sự vững vàng ổn định trong kinh doanh, giảm thiểu chi phí vàcải thiện mối liên kết, hiệu chỉnh giữa hệ thống công nghệ thông tin với mức độ ưu tiên củacông việc kinh doanh. b. Ứng dụng SONA vào thiết kếTrong SONA, các ứng dụng ở tầng Application được tích hợp trong hạtầng mạng và được đưa vào phần cứng chạy trực tiếp trên cơ sở hạ tầng mạng. Các ứngdụng được đẩy xuống hạ tầng tạo thành tầng dịch vụ nằm trên hệ thống mạng, phục vụ trựctiếp cho các ứng dụng mới trên tầng Application như chặn thư rác, CSDL, thư di động, nhậndạng bằng tần số vô tuyến…Những ứng dụng này được chia thành ứng dụng nghiệp vụchuyên ngành và ứng dụng làm việc tương tácHình 1.1: Kiến trúc SONACó rất nhiều ứng dụng được đưa xuống tầng dịch vụ ví dụ: dịch vụ bảo mật, dịch vụ về hệthống mạng di động, lưu trữ, truyền thông hợp nhất, xác thực, tính toán tốc độ cao…Cơ sởhạ tầng mạng do đó thông minh hơn vì không đơn thuần chỉ lưu chuyển thông tin mà còncung cấp rất nhiều dịch vụ. Khi các ứng dụng mới trên tầng Application cần thì chỉ việc gọicác dịch vụ này. Thông thường, triển khai giải pháp, dịch vụ mới cần có ứng dụng kèmtheo. Với SONA, các ứng dụng nền đã được tích hợp trong hệ thống mạng nên không phảimất công triển khai nữa. Nói cách khác là doanh nghiệp khi cần phát triển dịch vụ nào đó thìhạ tần cho dịch vụ đã được phát triển tương ứng.c. Mô hình kiến trúc SONASONA gồm có 3 lớp:Lớp cơ sở hạ tầng mạng: Lớp này chứa các thành phần chuyểnmạch, định tuyến và các yếu tố để nâng cao hiệu suất bao gồm khả năng bảo mật và độ tincậy. Lớp này có nhiệm vụ liên kết các khối chức năng theo kiến trúc phân tầng có trật tự.Bao gồm nền tảng thiết kế mạng (foudational network designs) và các dịch vụ liên quan(related essential services) mà từ đó tạo nên các khối cấu trúc trong cơ sở hạ tầng mạng. Mục đích của tầng này là cung cấp những công nghệ cho việc thiết kế các module mạnghoặc xây dựng theo từng khối cấu trúc để có thể để có thể chuyển giao nhau linh động, bảomật, chất lượng vận hành, có khả năng mở rộng và có khả năng chịu đựng rủi ro.SV: Phạm Hoài Khánh Lớp: Đ09VTH2 Trang 3[...]... tĩnh (Static VLAN )  VLAN động (Dynamic VLAN)  VLAN thoại 2.1.2.1 VLAN tĩnh (Static VLAN) SV: Phạm Hoài Khánh Lớp: Đ09VTH2 Trang 13 Chương I: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệp VLAN này được tạo ra nhờ việc phân chia theo cổng Việc gán các cổng switch vào một VLAN là đã tạo một VLAN tĩnh Khi các thiết bị khi được kết nối vào mạng thì nó sẽ được kết nối vào VLAN trên cổng... thiết kế lại mạng mới nếu trong quá trình sử dụng có vấn đề về hệ thống hay phát sinh lỗi hoặc không đáp ứng được nhu cầu SV: Phạm Hoài Khánh Lớp: Đ09VTH2 Trang 12 Chương I: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệp CHƯƠNG II: CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HẠ TẦNG MẠNG CHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Công nghệ VLAN 2.1.1 Khái niệm VLAN (Virtual area network) là một mạng chuyển... mật cho hệ thống mạng Phương thức thiết kế bảo mật cho hệ thống mạng được sử dụng là Kiến trúc an ninh cho các Doanh nghiệp – SAFE (Security Architecture for Enterprise Networks), được xây dựng dựa trên nền tảng các công nghệ an ninh mạng tiên tiến nhất để bảo vệ các cuộc tấn công từ bên ngoài và bên trong của hệ thống mạng các doanh nghiệp SAFE đem lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cao bao gồm... cần truy cập vào một VLAN nào đó thì người quản trị cần phải khai báo cổng vào VLAN phù hợp Hình 2.2: Static VLAN (VLAN tĩnh) 2.1.2.2 VLAN động (Dynamic VLAN) Đây là dạng VLAN hiếm gặp ngoài thực tế và chúng được tạo nên dựa vào việc xác định địa chỉ MAC Với VLAN dạng này thì cần một máy chủ VMPS (VLAN Management Policy Server) để có thể đăng ký các cổng của switch vào các VLAN dựa vào địa chỉ MAC nguồn... vào Tính năng VLAN động sẽ thiết lập VLAN và các thành viên kết nối vào dựa vào MAC của thiết bị, để xác định thiết bị đó thuộc VLAN nào thì nó sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu trên máy chủ VMPS và ấn định cấu hình cổng của node đó vào đúng VLAN Hình 2.3: Dynamic VLAN 2.1.2.3 VLAN thoại SV: Phạm Hoài Khánh Lớp: Đ09VTH2 Trang 14 Chương I: Tổng quan về kiến trúc hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệp Như chúng... cấp dịch vụ trên mạng Khái niệm mô hình mạng ba lớp dựa trên vai trò của từng lớp đó trong hệ thống mạng , nó cũng tương tự khái niệm mô hình mạng OSI chia ra dựa trên vai trò của từng lớp trong việc truyền dữ liệu .b Chức năng của từng lớp Lớp Core: Có nhiệm vụ chuyển tiếp lưu thông với tốc độ cao nhất, là một đường trục tốc độ cao và được thiết kế để chuyển các gói tin càng nhanh càng tốt Điều này... hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệp Hình 1.9: Quy trình thiết kế PPDIOO 1.2.2.2 Các giai đoạn cụ thể • Prepare: giai đoạn này bao gồm việc thiết lập các yêu cầu của cá nhân, tổ chức , phát triễn một chiến lược mạng, và đề xuất một kiến trúc mạng mới cao cấp hơn, xác định các công nghệ tốt nhất có thể hỗ trợ kiến trúc • Plan: giai đoạn này liên quan đến việc xác định các yêu cầu mạng dựatrên các... khi có sự thay đổi cấu hình VLAN Thông báo này gồm có các thay đổi rõ ràng đã được thực thi, như tạo hoặc xóa một VLAN, tạm ngưng hoặc kích hoạt lại một VLAN, thay đổi tên VLAN, và thay đổi MTU của VLAN (Maximum Transmission Unit) Thông báo tập con có thể gồm có các thông số VLAN như: trạng thái của VLAN, kiểu VLAN (Ethernet hoặc Token Ring), MTU, chiều dài tên VLAN, số VLAN, giá trị nhận dạng kết... từ một VLAN có sử dụng port trunk hay không 2.4 Inter VLAN Routing VLAN là một trong những công nghệ không thể thiếu trong hệ thống mạng, các ưu điểm, giá trị mà nó mang lại là rất lớn VLAN ra đời với mục đích chia nhỏ Broadcast domain thế nhưng lại phát sinh nhu cầu truy xuất dữ liệu giữa các VLAN với nhau thế nên khái niệm Inter -VLAN Routing ra đời nhằm mục đích định tuyến gói tin giữa các VLAN khác... được gán vào các VLAN tương ứng là Marketing và kế toán (Accounting) Cách làm trên giúp ta có thể tiết kiệm tối đa số switch phải sử dụng đồng thời tận dụng được hết số cổng (port) sẵn có của switch 2.1.2 Phân loại VLAN Khi VLAN được cung cấp ở switch lớp Access, thì các đầu cuối người dùng phải có một vài phương pháp để lấy các thành viên đến nó Có 2 kiểu tồn tại trên Cisco Catalyst Switch đó là:  VLAN . mạng chuyển mạch của doanh nghiệp Chương 2: Các công nghệ sử dụng trong hạ tầng mạng chuyển của doanh nghiệp Chương 3: Xây dựng mô hình mạng chuyển mạch của doanh nghiệp trên thiết bị Cisco Trên. doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về công nghệ VLAN và ứng dụng của VLAN trong các doanh nghiệp hiện nay. Do đó, em chọn đề tài thực tập tốt nghiệp với đề tài “CÔNG NGHỆ VLAN Sau. tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệp - CHƯƠNG II: Các công nghệ sử dụng trong hạ tầng mạng chuyển mạch của doanh nghiệp - CHƯƠNG III: Xây dựng mô hình mạng chuyển mạch của doanh nghiệp trên thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp đai học xây dựng mạng dựa trên công nghệ VLAN, Đồ án tốt nghiệp đai học xây dựng mạng dựa trên công nghệ VLAN, Đồ án tốt nghiệp đai học xây dựng mạng dựa trên công nghệ VLAN, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HẠ TẦNG MẠNG CHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆP, 2 Phân tích thiết kế hệ thống mạng Cisco, CHƯƠNG II: CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HẠ TẦNG MẠNG CHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆP, 3 Giao thức trung kế VLAN (VLAN trunking protocol – VTP), 5 Giao thức cây mở rộng ( Spanning tree protocol – STP ), 6 Công nghệ Ether channel, CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG CHUYỂN MẠCH CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THIẾT BỊ CỦA CISCO, 4 Một số command cấu hình cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay