Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty XNK thuỷ sản Hà Nội

96 321 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 10:08

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty XNK thuỷ sản Hà Nội Bản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C Lời nói đầu Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý cuả Nhà nớc, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại và cạnh tranh để đạt mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá giá trị tài sản cuả chủ sở hữu. Để làm đợc điều này, các doanh nghiệp đã luôn phải vận động và sự phát triển cuả các doanh nghiệp lại hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động tài chính nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng cuả doanh nghiệp. Sử dụng vốnhiệu quả trở thành một vấn đề sống còn với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Một doanh nghiệp sử dụng vốnhiệu quả cũng có nghĩa là doanh nghiệp đó đã đứng vững đợc và phát triển trong cạnh tranh. Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn là mục tiêu phấn đấu cuả tất cả các doanh nghiệp. Nhận thức đợc tầm quan trọng cuả vấn đề sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp, cùng với những kiến thức đợc trang bị tại nhà trờng, em đã chọn thực tập tốt nghiệp cuối khoá tại Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nội SEAPRODEX Nội, để đi sâu nghiên cứu vấn đề này em đã chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nội làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp cuả mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề bao gồm:Chơng 1: Những luận cứ khoa học về vốnsử dụnghiệu quả vốn cuả doanh nghiệp.Chơng 2: Thực trạng sử dụng vốn cuả Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nội trong thời gian vừa qua.Chơng 3: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cuả Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nội trong thời gian tới. Với sự hớng dẫn tận tình cuả thầy giáo- PGS.TS Nguyễn Hữu Tàisự giúp đỡ nhiệt tình cuả các cán bộ phòng Tài chính- Kế toán ở Công ty xuất nhập khẩu Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C thuỷ sản Nội, em đã hoàn thành chuyên đề này. Do còn hạn chế về mặt hiểu biết và thực tiễn nên bài viết cuả em không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong đợc sự góp ý, bổ sung cuả các thầy cô giáo để chuyên đề cuả em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C Chơng 1: Những luận cứ khoa học về vốnsử dụngHiệu quả vốn cuả doanh nghiệp1.1 Tổng quan về vốn cuả doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về vốn Hiểu một cách khái quát, vốn là bộ phận tài sản đợc dùng để sản xuất, kinh doanh. Vốn tồn tại dới hai hình thức: vốn vật chất và vốn tài chính. Vốn tài chính là vốn tồn tại dới hình thức tiền tệ hay các loại chứng khoán, còn vốn vật chất là vốn tồn tại dới hình thức các yếu tố vật chất cuả quá trình sản xuất, kinh doanh nh: nhà xởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu. Vốn tài chính và vốn vật chất có quan hệ với nhau: Vốn tài chính là điều kiện, tiền đề để có vốn vật chất. Muốn sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp phải có vốn tiền tệ với một lợng đủ lớn, nhờ đó doanh nghiệp có thể mua đợc các yếu tố vật chất cuả quá trình sản xuất, tức là chuyển hoá thành vốn vật chất. Tuy nhiên, không phải bao giờ các doanh nghiệp cũng có thể tìm ngay đợc trên thị trờng các loại máy móc, thiết bị họ cần mà có thể phải đặt hàng cho các cơ sở sản xuất, nhất là các thiét bị đặc chủng. Nói cách khác, trong ngắn hạn không phải bao giờ vốn tài chính cũng có thể chuyển hoá thành vốn vật chất. Vốn vật chất luôn bị hao mòn ( hữu hình hoặc vô hình ) phải không ngừng đổi mới cùng với sự phát triển cuả khoa học công nghệ. Còn vốn tài chính không có sự thay đổi về chất mà cần đợc bảo toàn và tăng lên về lợng. Vốn tài chính và vốn vật chất không ngừng chuyển hoá lẫn nhau và tốc độ chuyển hoá đó là một nhân tố quan trọng quyết định mức sinh lời.Phân biệt một số khái niệm về vốna.Vốn cố định Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản cố định cuả doanh nghiệp, tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, nhng về mặt giá trị lại không chuyển hết một lần vào sản phẩm mà chuyển dần từng phần trong nhiều chu kỳ Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C sản xuất. Vốn cố định này trở về tay ngời chủ doanh nghiệp từng phần một, dới hình thái tiền tệ sau khi đã bán hàng hoá. Vốn cố định đợc luân chuyển giá trị dần từng phần dới dạng chi phí khấu hao tơng ứng với phần giá trị tài sản cố định bị hao mòn. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, vốn cố định bị tách thành 2 phần:Một bộ phận giá trị tơng ứng với phần giá trị hao mòn sẽ gia nhập vào giá thành sản phẩm và tích luỹ lại thành quỹ khấu hao sau khi sản phẩm đợc tiêu thụ. Quỹ này dùng để tái sản xuất tài sản cố định nhằm duy trì năng lực vốn sản xuất cuả doanh nghiệp.Bộ phận còn lại đặc trng cho phần giá trị còn lại cuả TSCĐ, đợc cố định trong hình thái hiện vật cuả TSCĐ. Các chu kỳ sản xuất cứ tiếp diễn, quỹ khấu hao cơ bản ngày càng gia tăng, còn giá trị còn lại cuả TSCĐ lại giảm dần. Quá trình này kết thúc khi TSCĐ đợc khấu hao hết. Vốn cố định là bộ phận quan trọng trong toàn bộ vốn cuả doanh nghiệp. Sự vận động cuả nó lại tuân theo quy luật riêng, vì vậy việc quản lý và sử dụng vốn cố định có ảnh hỏng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Ngoài ra, vốn cố định có tác dụng rất lớn đối với việc phát triển xã hội, nó đóng góp vai trò quan trọng và quyết định trong việc cơ giới hoá, tự động hoá sản xuất, kinh doanh. Việc tăng cờng quy mô và hiệu quả sử dụng vốn cố định có tác dụng trực tiếp đối với việc nâng cao năng suất lao động và chất lợng sản phẩm làm tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Do ở vị trí then chốt và đặc điểm vận động cuả nó lại tuân theo tính quy luật riêng nên việc quản lý vốn cố định đợc coi là một trọng điểm cuả công tác tài chính doanh nghiệp.b.Vốn lu động Vốn lu động là một bộ phận cuả vốn sản xuất mà giá trị cuả nó sau một kỳ sản xuất có thể hoàn lại hoàn toàn cho chủ sở hữu dới hình thức tiền tệ sau khi hàng hoá đã bán xong. Vốn lu động là biểu hiện bằng tiền cuả tài sản lu động ( TSLĐ ) trong quá trình sản xuất ( bán thành phẩm ) và TSLĐ trong quá trình lu Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C thông ( thành phẩm, hàng hoá, tiền tệ và vốn trong thanh toán) nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh cuả doanh nghiệp một cách thờng xuyên, liên tục. Vốn lu động và vốn cố định khác nhau ở phơng thức chu chuyển về mặt giá trị cuả từng bộ phận vốn. Trong hai loại vốn này, vốn cố định có đặc điểm chu chuyển chậm hơn vốn lu động. Trong khi vốn cố định chu chuyển một vòng thì vốn lu động đã chu chuyển đợc nhièu vòng. Do vậy, việc tìm mọi biện pháp để tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn lu động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Vốn lu động luôn đợc chuyển hoá qua nhiều hình thái khác nhau, bắt đầu từ hình thái tiền tệ sang hình thái dự trữ vật t hàng hoá và cuối cùng lại trở về hình thái tiền tệ ban đầu cuả nó. Quá trình sản xuất, kinh doanh cuả doanh nghiệp diễn ra liên tục, không ngừng cho nên vốn lu động cũng tuần hoàn không ngừng có tính chất chu kỳ, thành chu chuyển cuả tiền vốn. Do sự chu chuyển không ngừng nên vốn lu động thờng xuyên có các bộ phận tồn tại cùng một lúc, dới các hình thái khác nhau trong các lĩnh vực sản xuất và lu thông. Các giai đoạn vận động cuả vốn đợc đan xen vào nhau, các chu kỳ sản xuất đợc lặp đi lặp lại. Vốn lu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. Việc tổ chức và quản lý vốn lu động trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng là khâu rất quan trọng. Ngời quản lý phải biết xác định chính xác nhu cầu vốn lu động tối thiểu, đảm bảo đủ vốn lu động cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc liên tục, tránh ứ đọng, đồng thời phải có giải pháp thích ứng nhằm quản lý và sử dụng vốn lu động một cách có hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn. Doanh nghiệp sử dụng vốn lu động càng có hiệu quả thì càng sản xuất ra nhiều sản phẩm , điều đó thể hiện tốt sự kết hợp hài hoà quá trình mua sắm và tiêu thụ.c.Vốn tự cóTrờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi hình kinh doanh và mọi thành phần kinh tế, muốn tiến hành sản xuất kinh doanh phải có vốn tự cóĐối với DNNN : Vốn tự có là giá trị thực có cuả vốn điều lệ do Nhà nớc quy định và đợc Ngân sách Nhà nớc cấp phát.Đối với Công ty cổ phần : Vốn tự có hình thành từ vốn cổ phần.Đối với doanh nghiệp t nhân : Vốn tự có là vốn riêng cuả chủ sở hữu Nói chung vốn tự có là bộ phận vốn quan trọng thể hiện hình thức tiền tệ nằm trong tổng vốn hoạt động cuả doanh nghiệp.Ưu điểm cuả vốn tự có : Vốn tự có càng lớn, doanh nghiệp càng đỡ phải đi vay, giảm đợc chi phí đầu vào mà vẫn mở rộng đợc sản xuất kinh doanh. Trong kinh doanh, vốn tự có không chỉ là cái lá chắn chống lại những rủi ro cuả thơng trờng mà còn là cơ sở cho sự giám mạo hiểm để thực hiện những tính toán có lợi trong sản xuất kinh doanh. Ngợc lại, vốn tự có càng mỏng thì rủi ro trong kinh doanh càng lớn. Chi phí phải trả vốn đi vay làm giảm một phần quan trọng thu nhập cuả doanh nghiệp. Liên hệ với thực tiễn nớc ta, vốn tự có cuả các doanh nghiệp Nhà nớc quá mỏng, vốn vay Ngân hàng chiếm tới 70-80% tổng mức vốn hoạt động. Do đó tỷ suất lợi nhuận cuả các doanh nghiệp rất thấp, ít có khả năng tăng thêm để thực hiện tái sản xuất mở rộng. Có vốn tự có lớn, các doanh nghiệp mới xây dựng đợc cơ sở vật chất khang trang, mua sắm đợc những trang thiết bị tối tân phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thắng lợi trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có những rủi ro bất thờng, vốn tự có cuả mỗi doanh nghiệp dày hay mỏng chính là cái đệm chống đỡ những cú đánh cuả thơng trờng. Đồng thời vốn tự có còn là nguồn nội lực để các doanh nghiệp dám chấp nhận mạo hiểm, không ngại trả giá để chớp lấy những thời cơ lớn có lợi Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C trong kinh doanh . Nói nh vậy để thấy rằng trong kinh doanh tiền tệ vốn tự có có ý nghĩa rất to lớn. Khi đề cập đến nguồn vốn tự có, không thể không nói đến nguồn lực con ng-ời- đây là nguồn vốn tự có quý giá nhất. Trong việc sử dụng nguồn vốn tự có, ngoài vốn bằng tiền, các doanh nghiệp cần tích cực bồi dỡng để khai thác những nguồn vốn tự có hữu hình và vô hình khác. Đó là sự nâng cao chất lợng và trình độ nguồn nhân lực tự có bằng cách bồi dỡng cập nhật các kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng vận hành, kỹ thuật kinh doanh, nghệ thuật giao tiếp cho đội ngũ cán bộ nhân viên cuả mình. Danh tiếng và uy tín cuả doanh nghiệp cũng là vốn tự có vô hình, mỗi thành viên trong doanh nghiệp cần luôn luôn vun đắp, giữ gìn. Xu hớng cuả thế giới ngày nay là tiến tới tri thức và toàn cầu hoá, dựa trên nền tảng những thành tựu cuả khoa học và công nghệ. Xu hớng này đang chi phối tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục .Lĩnh vực nào, tổ chức nào không thích ứng với nó sẽ dễ dàng bị rớt lại phía sau hoặc bị nhấn chìm bởi những đợt sóng cách mạng công nghệ diễn ra dồn dập, liên tiếp. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, vốnmột yếu tố rất quan trọng. Song yếu tố quyết định là những con ngời biết điều hành nguồn vốn một cách thông minh, sáng tạo nhằm giảm thiểu rủi ro, giành thắng lợi cao nhất trong cạnh tranh. Bởi thế, các nớc ASEAN đã nhận định : Vấn đề trung tâm hiện nay là nâng cao chất lợng và trình độ nhân lực. Mỗi doanh nghiệp cần gắng sức bồi dỡng toàn diện nguồn nhân lực con ngời- nguồn vốn tự có quý giá cuả mình trong tiến trình hội nhập.d.Vốn điều lệ Trong nhiều diễn đàn và trong công luận ở nớc ta, ngời ta bàn đến khá nhiều về vốn điều lệ. Tình trạng khó khăn trong kinh doanh cuả doanh nghiệp, lợi nhuận thấp, hàng hoá tiêu thụ chậm, không đổi mới đợc dây chuyền, thiết bị .ngời ta cũng cho rằng do vốn điều lệ cuả doanh nghiệp thấp, do ngân sách Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C không cấp đủ vốn cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp hoạt động chủ yếu bằng vốn vay Ngân hàng .Vậy vốn điều lệ là gì ? Một doanh nghiệp,dù là thành lập mới hay thành lập lại đều phải có một số vốn điều lệ nhất định, theo quy định trong điều lệ cuả doanh nghiệp. Số vốn này thờng cao hơn hoặc bằng vốn pháp định- một số vốn theo quy định cuả pháp luật đối với mỗi loại hình doanh nghiệp. Đối với Việt Nam, vốn điều lệ cuả doanh nghiệp Nhà nớc do Ngân sách Nhà nớc cấp. Việc quản trị số vốn đó do Hội đồng quản trị cuả doanh nghiệp và cục quản lý vốntài sản tại doanh nghiệp Nhà nớc quản lý. Đối với doanh nghiệp t nhân ở dạng Công ty trách nhiệm hữu hạn hay doanh nghiệp t nhân do 1-2 thể nhân, cá nhân bỏ vốn thành lập và tổ chức hoạt động thì số vốn họ bỏ ra là vốn điều lệ. Cá nhân đó tự bỏ vốn ra, tự quản trị và điều hành doanh nghiệp cũng nh tự quản trị số vốn đã bỏ ra. Đối với doanh nghiệp t nhân ở dạng Công ty cổ phần, vốn điều lệ do các cổ đông đóng góp. Cuối mỗi năm tài chính, lợi tức cũng phải đợc chia cho các cổ đông theo cổ phần do họ góp vào. Mức cụ thể do Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông quyết định trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, việc để lại các quỹ theo chiến lợc kinh doanh và theo luật định.e.Vốn pháp định Vốn pháp định là số vốn đầu t tối thiểu mà pháp luật quy định phải có để thành lập doanh nghiệp. Nh vậy, nếu pháp luật quy định vốn pháp định, thì nó trở thành một trong những điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Xét theo quan niệm pháp lý truyền thống, thì mục đích cuả yêu cầu về mức vốn tối thiểu phải có nh một điều kiện thành lập doanh nghiệp là để bảo vệ lợi ích cuả chủ nợ. Về sự cần thiết cuả vốn pháp định ở Việt Nam, có nhiều ý kiến khác nhau: Có ý kiến cho rằng: vốn pháp định còn có các mục tiêu khác nh: đảm bảo uy tín cuả doanh nghiệp đối với khách hàng hoặc làm cơ sở để cho vay nợ.Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C Có ý kiến lại khẳng định sự cần thiết cuả vốn pháp định bằng một luận điểm là kinh doanh thì phải có vốn, nên pháp luật cần phải có quy định về vốn pháp định . Một ý kiến khác lại cho rằng: cần phải có vốn pháp định, vì nếu không, thì những ngời không có vốn cũng thành lập đợc doanh nghiệp. Không thể phủ nhận rằng: kinh doanh phải có vốn, nhng việc kinh doanh đòi hỏi phải có vốn và việc đặt ra một mức vốn tối thiểu làm điều kiện để thành lập doanh nghiệp là 2 vấn đề không giống nhau. Vốn pháp định phải có cho một doanh nghiệp thành lập là một quy định cuả pháp luật để ràng buộc trách nhiệm dân sự, thậm chí cả trách nhiệm hình sự khi cần thiết đối với một doanh nghiệp có sự vi phạm. Tuy vậy, nếu pháp luật đặt ra vốn pháp định nh một điều kiện để thành lập doanh nghiệp, thì nó lại gây không ít tác động tiêu cực cho các nhà đầu t. Tác hại đầu tiên mà quy định về vốn pháp định có thể gây ra là ngăn cản việc thành lập doanh nghiệp mới. Việc đặt ra yêu cầu về vốn pháp định có nghĩa là chính sách cuả Nhà nớc đã quá nhấn mạnh tới nguồn vốn bằng tiền và đánh giá thấp các loại vốn vô hình nh: sáng kiến kinh doanh, trình độ và kỹ năng quản lý kinh doanh. Trong khi đó, sáng kiến và sáng tạo trong kinh doanh cũng nh khả năng quản lý lại là yếu tố không thể thiếu đợc, có khi lại là yếu tố quyết định trong thành lập doanh nghiệp. Việc đặt ra yêu cầu về vốn pháp định sẽ là một trong những hạn chế đối với thành lập doanh nghiệp ở những vùng nông thôn, vùng có thu nhập thấp. Do đó, việc đặt ra yêu cầu về vốn pháp định sẽ góp phần làm giảm khả năng khai thác các tiềm năng cuả vùng nông thôn, qua đó ảnh hởng không tốt đến phát triển kinh tế nông thôn. Vốn pháp định có thể gây nhầm lẫn đối với chủ nợ không có kinh nghiệm, qua đó có thể gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp cuả họ. Ngoài ra, việc thực hiện quy định về vốn pháp định đòi hỏi ngời thành lập doanh nghiệp phải làm thêm Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chínhBản thảo chuyên đề Nguyễn Thị Hải Vân- Tài chính 42C nhiều thủ tục khi thành lập doanh nghiệp, làm cho chi phí để thành lập doanh nghiệp tăng lên và điều đó càng làm trầm trọng thêm tác hại cuả vốn pháp định trong việc ngăn cản thành lập mới doanh nghiệp. Ngăn cản việc thành lập mới doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với ngăn cản sự phát triển kinh doanh, phát triển kinh tế và xã hội nói chung. Với những nhợc điểm này, quyết định bỏ quy định về mức vốn tối thiểu nh một điều kiện thành lập doanh nghiệp là điều nên làm. Bảo vệ lợi ích cuả chủ nợ là yêu cầu chính đáng nhng nên sử dụng công cụ nợ và cơ chế khác ít tốn kém hơn và có hiệu lực hơn. Một trong những cơ chế và công cụ đó là so sánh giá trị vốn thuộc sở hữu cuả doanh nghiệp và giá trị tổng số nợ cuả doanh nghiệp, cụ thể là tỷ lệ số nợ phải trả trên tổng số vốn thuộc sở hữu Công ty. 1.1.2 Các nguồn vốn cuả doanh nghiệp và phơng thức huy động Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể, mỗi doanh nghiệp có thể có các phơng thức huy động vốn khác nhau. Trong điều kiện kinh tế thị trờng, các phơng thức huy động vốn cuả doanh nghiệp đợc đa dạng hoá nhằm khai thác mọi nguồn vốn trong nền kinh tế. Các nguồn vốn và các phơng thức huy động vốn mà các doanh nghiệp áp dụnga.Nguồn vốn chủ sở hữu cuả doanh nghiệp Đối với mọi loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu cuả doanh nghiệp bao gồm các bộ phận chủ yếu:Vốn góp ban đầuLợi nhuận không chiaTăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới* Vốn góp ban đầu Khi doanh nghiệp đợc thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải có một số vốn ban đầu nhất định do các cổ đông- chủ sở hữu góp. Khi nói đến nguồn vốn chủ sở hữu cuả doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hình thức sở hữu Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chính[...]... thu, hạ giá thành, tăng lợi nhuận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốnbiện pháp tài chính để bảo toàn vốn kinh doanh cuả doanh nghiệp a Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Điều kiện cần để doanh nghiệp tồn tại Bảo toàn vốn là cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ngợc lại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là để bảo toàn vốn, hai vấn đề trên gắn bó với nhau và song song tồn tại hỗ trợ nhau... tìm mọi biện pháp để sử dụng vốnhiệu quả Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu khách quan để tăng thêm lợi nhuận cũng chính là để bảo toàn và phát triển vốn Hiệu quả sử dụng vốn đợc quyết định bởi quá trình sản xuất kinh doanh, vì vậy doanh nghiệp phải chủ động khai thác sử dụng triệt để tài sản hiện có, thu hồi nhanh vốn đầu t tài sản, tăng vòng quay cuả vốn nhằm sử dụng tiết kiệm vốn, tăng... ( kết quả đầu ra ) với các chi phi bỏ ra ( kết quả đầu vào ) Hiệu quả sử dụng vốn cuả doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng vốn cuả doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt đợc kết quả cao nhất với tổng chi phí thấp nhất Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu cuả tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng Từng doanh nghiệp sử dụng vốnhiệu quả làm... thu hồi vốn trên cơ sở so sánh bình quân các khoản phải thu và doanh thu bình quân một ngày Các khoản phải thu360 Kỳ thu tiền bình quân = Doanh thu c Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chung Khi xem xét hiệu quả sử dụng vốn, ngoài việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lu động, ngời ta còn phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn chung * Doanh lợi vốn (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn) : Chỉ... lợi vốn cố định = Số vốn cố định bình quân trong kỳ b Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp, có thể sử dụng các chỉ tiêu sau: * Tốc độ luân chuyển vốn lu động: Có thể đo bằng 2 chỉ tiêu là: số vòng quay vốn lu động trong kỳ ( số lần luân chuyển ) và thời gian cuả một vòng luân chuyển vốn lu động ( số ngày cuả một vòng quay vốn. .. kết quả kinh doanh, đến hiệu quả sử dụng vốn cuả doanh nghiệp Chi phí tăng làm giá thành tăng, hàng không đợc tiêu thụ hoặc tiêu thụ chậm gây nên tình trạng ứ đọng vốn, hiệu quả sử dụng vốn thấp Do đó, các doanh nghiệp luôn phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành làm cho hàng hoá tiêu thụ nhanh, tăng vòng quay cuả vốn Nhân tố trình độ quản lý vốn: Đây là nhân tố ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. .. Hải Vân- Tài Bản thảo chuyên đề chính 42C đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo phản ánh và đánh giá đợc hiệu quả kinh doanh cuả doanh nghiệp a Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định thông thờng bao gồm: * Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định : Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định có thể tạo ra mấy đồng doanh thu hoặc doanh... doanh phải ngang bằng với năng lực vốn đầu kỳ Muốn bảo toàn vốn, doanh nghiệp không làm mất vốn sản xuất kinh doanh dới các hìmh thức nh: tài sản cố định h hỏng trớc thời hạn, mất mát vật t hàng hoá, nợ không đòi đợc, kinh doanh thua lỗ đồng thời phải nâng cao hiệu quả đồng vốn trong quá trình sử dụng Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là với một số vốn nhất định nhng doanh nghiệp tạo ra đợc nhiều doanh thu... trọng, cho thấy tác động cuả từng nhân tố chủ quan, khách quan đến quá trình sử dụng vốn Đây cũng là cơ sở tiền đề tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cuả doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng sử dụng vốn cuả Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nội trong thời gian vừa qua Trờng đại học kinh tế quốc dân- khoa ngân hàng- tài chính ... hệ số nợ Trong trờng hợp doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả thì doanh lợi vốn chủ sở hữu cũng bị sụt giảm nhanh chóng vì khi đó doanh nghiệp phải sử dụng một phần lợi nhuận làm ra để bù đắp lãi vay mà doanh nghiệp phải trả, trờng hợp này doanh nghiệp cần giảm hệ số nợ 1.2 Nâng cao Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cuả doanh nghiệp Hiệu quảmột phạm trù kinh tế chỉ ra mối quan hệ giữa kết quả sản . cứu vấn đề này em đã chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Nội làm đề tài cho chuyên đề tốt. cuả Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Nội trong thời gian vừa qua.Chơng 3: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cuả Công ty xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty XNK thuỷ sản Hà Nội, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty XNK thuỷ sản Hà Nội, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty XNK thuỷ sản Hà Nội, Tổng quan về vốn cuả doanh nghiệp Vốn cố định, Vèn lu ®éng, Vèn tù cã, Vốn điều lệ Nguồn vốn chủ sở hữu cuả doanh nghiệp, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động, Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chung Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, Những nhân tố chủ quan, Những nhân tố khách quan, Giai đoạn 1 : Từ năm 1980 đến năm 1988, Văn phòng Công ty, Các đơn vị trực thuộc Nguồn nhân lực Cơ sở vật chất kỹ thuật, Sản phẩm tôm:, Sản phẩm cá: Khái quát chung về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Nội, Hiệu quả sử dụng vốn lu động, Hiệu quả sử dụng vốn chung Phân tích khả năng thanh toán, Hạn chế và nguyên nhân, Định hớng chung. Mục tiêu xuất khẩu đến năm 2005, Cổ phần hoá doanh nghiệp, Huy động vốn qua hệ thống ngân hàng Huy động vốn qua phát hành trái phiếu, Kiến nghị với Chính phủ Kiến nghị với Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay