Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân

28 361 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 09:44

Báo cáo thực tập: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân Phần I: Quá trình hình thành phát triển của cơ sở thực tập, cơ cấu bộ máy quản của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ.1. Quá trình hình thành phát triển của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam.Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam có tên gốc là Phòng thơng mại của nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đợc thành lập năm 1963 ở Hà Nội nhằm phục vụ việc xúc tiến thơng mại giữa Việt Nam các nớc trên thế giới. Chỉ với 93 tổ chức thành viên ở giai đoạn đầu, Phòng đã trải qua một vài giai đoạn hoàn thiện tơng ứng với những khoảng thời gian khác nhau trong lịch sử Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh, các hoạt động của Phòng tập trung vào việc duy trì các mối quan hệ thơng mại giữa Việt Nam một số n-ớc lãnh thổ để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của đất nớc. Trong suốt những năm chiến tranh trớc đây, Phòng đã mở rộng phạm vi hoạt động khắp đất nớc, thiết lập các mối quan hệ với nhiều nớc trên thế giới tự tạo ra mối liên hệ trong các hoạt động của các thực thể kinh tế quốc tế. Năm 1982, Phòng đã đổi lại tên là Phòng thơng mại công nghiệp của nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mở rộng hoạt động của Phòng để thâu tóm lĩnh vực sản xuất. Từ khi Việt Nam đổi mới, Phòng đã có quan hệ với các giai đoạn phát triển mới. Trong lịch sử của Phòng với đại hội đồng lần thứ hai đợc tổ chức năm 1993 lần thứ 3 năm 1997, đã tiếp tục phát triển phạm vi hoạt động phù hợp với nhịp độ phát triển của đất nớc thông qua những hoạt động của Phòng cả trong ngoài nớc. Phòng đã tích cực trng sự đổi mới của đất nớc, đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trởng kinh tế sự chuyển đổi quốc gia sự hội nhập của Việt Nam trong khu vực thị trờng quốc tế. Năm 1998, Phòng đã trở thành một thành viên Chính thức của National Fatherland Front mở rộng sự đóng góp của Phòng trong sự phát triển xã hội Việt Nam nói chung.Với t cách là đại diện của toàn thể cộng đồng kinh doanh ở Việt Nam, trong những năm qua Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam đã là một 1nhà t vấn năng động hiệu quả đối với Chính phủ trong sự phát triển hệ thống luật pháp, cơ chế, Chính sách môi trờng kinh doanh đầu t ở Việt Nam. Phòng đã duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ trong việc hớng dẫn hoạt động kinh doanh việc đề nghị thay đổi Chính sách để tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế thơng mại.Phòng đã bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam trong mối quan hệ trong ngoài nớc. Trong việc thúc đẩy thơng mại, Phòng đã cùng cơ quan Chính phủ tổ chức các hoạt động nh đầu t, cung cấp thông tin t vấn, môi giới trong đầu t kinh doanh, marketing, triển lãm, hội chợ thơng mại, đặc tính công nghiệp phân xử Những hoạt động này giúp phát triển khả năng kinh doanh. Nhờ vào những hoạt động trên, Phòng đã trở thành nhà đại diện đáng tin cậy là trung tâm xúc tiến thơng mại, đầu t lớn nhất tại Việt Nam.Với sự ngỡng mộ đối với sự phát triển có tổ chức Phòng sẽ đóng một vai trò trung tâm trong việc khôi phục hiệp hội thơng mại, tập đoàn Chính, mở rộng mạng lới xúc tiến thơng mại của Phòng đặc biệt thu hút hơn các doanh nghiệp vừa nhỏ.Phòng đã có sự đóng góp lớn trong việc cải thiện môi trờng kinh doanh ở Việt Nam hỗ trợ hiệu quả các thực thể trong ngoài nớc trong hoạt động kinh doanh của hộ ở Việt Nam.2. Cơ cấu bộ máy quản của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam.* Hội đàm với Chính phủ:Là một đại diện duy nhất của đồng thơng mại trên cả nớc. Phòng đệ trình lên đại hội đồng Chính phủ Việt Nam những cái nhìn tổng quát những lời đề nghị mang tính t vấn về lập pháp Chính sách đặc biệt về các hoạt động kinh tế môi trờng kinh doanh ở Việt Nam. Phòng duy trì mối quan hệ thờng kỳ với đại hội đồng, Chính phủ các cơ quan Chính phủ có liên quan cũng nh các nhà chức trách địa phơng. Hơn nữa, Trởng Phòng đợc 2mời tham dự trong đại hội đồng các cuộc họp (cấp cao) nội các về những vấn đề phát triển kinh tế thơng mại.Phòng tổ chức các cuộc họp thờng kỳ đối thoại trực tiếp giữa thủ trởng, các thành viên nội các, các nhà chức trách địa phơng với những nhà lãnh đạo kinh doanh để thảo luận về biện pháp, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc tăng cờng quan hệ đối tác giữa thơng mại Chính phủ.Với sự đóng góp của Phòng, vai trò của Phòng là tăng cờng hơn nữa trong quá trình hội nhập cải tổ kinh tế.* Hoạt động của các chủ doanh nghiệp:Phòng cho các hoạt động của chủ doanh nghiệp của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam đợc thiết lập với mục đích thúc đẩy lao động lành mạnh những mối quan hệ xã hội của đất nớc. Phòng cho hoạt động của các chủ doanh nghiệp của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam có những mục tiêu chủ yếu sau:+ Giới thiệu các chủ doanh nghiệp Việt Nam trongchế t vấn đa ph-ơng mang tính quốc gia thúc đẩy sự hợp tác tham vấn với các ông chủ đại diện Chính phủ.+ Tạo một môi trờng lao động cho việc phát triển các doanh nghiệp, phản ánh quan điểm của các chủ doanh nghiệp trong các Chính sách của Chính phủ bảo vệ lợi ích của các chủ doanh nghiệp.+ Cung cấp dịch vụ đào tạo cho kinh doanh trên phạm vi rộng về những vấn đề lao động nh:- Mối quan hệ công nghiệp.- Tranh chấp lao động.- Sự quyết định về lơng- Tạo sắp xếp việc làm.- Sức khoẻ an toàn nghề nghiệp- An ninh xã hội.- Luật lệ tiêu chuẩn lao động.3- Quản môi trờng tại nơi làm việc.- Phát triển nguồn nhân lực.- Lao động phụ nữ trẻ em (những vấn đề về giới)- Năng suất- Phát triển doanh nghiệp nhỏ.- Phát triển khu vực t nhân.* Xúc tiến các doanh nghiệp vừa nhỏ:Với hàng loạt sự hỗ trợ nhiệt tình của các văn Phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Vũng Tàu, Khánh Hoà, Thanh Hoá Nghệ An. Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam đã thiết lập một hệ thống các trung tâm doanh nghiệp vừa nhỏ để tài trợ các hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong cả nớc. Hơn nữa, cán bộ của doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngoài nớc trong các lĩnh vực khác nhau đợc mời đến làm việc cho các trung tâm này.* Phát triển cộng đồng:Với các hoạt động trên cả nớc của Phòng, Phòng đã thâu tóm (quản lý) hầu hết các hiệp hội chuyên nghành Việt Nam, hiệp hội các nhóm kinh doanh nớc ngoài. Ngoài việc năng động trong các tổ chức xúc tiến thơng mại trong ngoài nớc nh Phòng thơng mại quốc tế, liên đoàn Phòng thơng mại công nghiệp Châu á Thái Bình dơng, hội đồng thế giới của các doanh nghiệp vừa nhỏ, Phòng thơng mại asean, Phòng đã đồng tài trợ một vài việc xúc tiến thơng mại song phơng cùng với Phòng tổng hợp, hội đồng thơng mại, uỷ ban thơng mại hiệp hội thơng mại.Là một nhà thành lập ra uỷ ban quốc gia Việt Nam cho hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dơng đang cung cấp sự lãnh đạo văn Phòng cho hội đồng.Phòng duy trì mối quan hệ công việc đốt với hợp tác thơng mại quốc tế (IIC) chơng trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP), tổ chức công nghiệp liên hợp quốc, UNIDO, tổ chức lao động quốc tế (ILO), ESCAP, UNCTAD hội đồng Châu Âu cũng nh viện tài Chính quốc tế nh ngân hàng thế 4giới IMF, ngân hàng phát triển Châu á (APB) IFC Phòng cũng đang giới thiệu các chủ doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động đợc tổ chức bởi tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức các chủ doanh nghiệp quốc tế.* Sự trợ giúp đối với kinh doanh nớc ngoài hiệp hội thơng mại:Phòng luôn mở hội viên của Phòng đối với nền kinh doanh nớc ngoài cũng nh các thành viên của hiệp hội. Khoảng 7,1 điều lệ đợc sửa đổi của Phòng cung cấp. Các thành viên hiệp hội sẽ bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh liên doanh giữa Việt Nam nớc ngoài đã đăng ký Chính thức đang hoạt động ở Việt Nam. các doanh nghiệp thơng mại Việt Nam đã đăng ký Chính thức đang hoạt động ở nớc ngoài.Nghị định 08 - 1998 ND - CP ngày 22 tháng giêng năm 1998 của Chính phủ Việt Nam quy định những nguyên tắc về sự thành lập của hiệp hội hay các câu lạc bộ các doanh nghiệp nớc ngoài ở Việt Nam tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu t thơng mại do Phòng tổ chức.Phòng có trách nhiệm giúp đỡ câu lạc bộ nớc ngoài hiệp hội tổng hoạt động thiết lập của họ ở Việt Nam. Dựa vào những lá th giới thiệu từ Phòng các nàh chức trách địa phơng sẽ xem xét cho phép việc thiết lập nh vậy.Phòng cũng tổ chức các cuộc họp thờng kỳ giữa Thủ tớng quan chức Chính phủ với thơng mại nớc ngoài để giúp thúc đẩy đầu t thơng mại ở Việt Nam. * Hợp tác quốc tếPhòng đã có hơn 80 hợp đồng hợp tác với các Phòng thơng mại, các tổ chức xúc tiến thơng mại khác, hiệp hội thơng mại công nghiệp của hơn 60 nớc lãnh thổ. Những hợp đồng đó nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy cầu nối thơng mại giữa các Công ty Việt Nam các đối tác nớc ngoài.Phòng cũng hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp nớc ngoài đang hoạt động ở Việt Nam để thiết lập thực thể của họ giúp đỡ họ những công việc hàng ngày bằng cách cung cấp cho họ thông tin, sự chỉ dẫn, liên hệ kinh doanh các dịch vụ khác khi đợc yêu cầu.5Hơn nữa, Phòng là một nhà t vấn cho Chính phủ về các Chính sách vĩ mô để tạo ra một môi trờng tốt hơn cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa th-ơng mại Việt Nam nớc ngoài.* Thông tin thơng mại sự xuất bản.Là một trung tâm thông tin thơng mại quan trọng, Phòng chỉ đạo cung cấp toàn bộ thông tin về kinh tế Việt Nam, thơng mại đầu t nớc ngoài cũng nh luật điều lệ mới về các lĩnh vực có liên quan. Hơn nữa, dữ liệu kinh doanh của các nhà sản xuất Việt Nam, các nhà thơng mại, đại các đối tác liên doanh là cập nhật, trên cơ sở thờng xuyên để đáp ứng nhu cầu thông tin bởi cộng đồng thơng mại. Phòng cũng liên tục thông báo đều đặn cho các thành viên của Phòng về điều kiện yêu cầu thị trờng cũng nh thủ tục hải quan luật lệ xuất khẩu đang áp dụng ở các nớc ngoài hay các nhà du lịch có thể có thông tin qua những cách sau:+ Diễn đàn doanh nghiệp (Bussiness form) một tờ báo của Việt Nam cung cấp phân tích thông tin.+ "Công nghiệp thơng mại Việt Nam" số báo hàng tháng nhìn lại kinh tế Việt Nam, thơng mại đầu t nớc ngoài, luật lệ điều lệ mới, những bản báo cáo về các lĩnh vực cụ thể các lĩnh vực về kinh tế Việt Nam cơ hội kinh doanh.+ "Danh bạ kinh doanh Việt Nam" một cuốn xuất bản hàng năm với những thông tin cần thiết về hàng nghìn sự thiết lập thơng mại. + "Việt Nam INFO" một cơ sở dữ liệu đợc lu trữ bằng tiếng Anh có những thông tin về môi trờng kinh doanh kinh tế của Việt Nam.Đĩa CD - Rom gồm 8 nguồn thông tin:- Số liệu kinh tế xã hội của Việt Nam.- Cơ cấu hành chính Việt Nam.- Hệ thống pháp ở Việt Nam.- Đầu t trực tiếp của nớc ngoài ở Việt Nam (FDI)- Xuất nhập khẩu của Việt Nam 6- Các cơ quan đại diện của các Công ty nớc ngoài ở Việt Nam những thông tin hữu ích.- Những cuốn sách sự xuất bản không theo định kỳ giải quyết xúc tiến thơng mại, báo cáo thị trờng những vấn đề kinh tế cụ thể nh "kinh doanh với Việt Nam" "Phát triển hợp tác Việt Nam - asean" những cuốn sách theo năm của Chính phủ.Thơng mại nhữngquan khác có thể có thông tin từ Phòng đầu não ở Hà Nội (Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam) các chi nhánh hay văn Phòng đại diện ở các thành phố tính khác trên những yêu cầu đợc làm trực tiếp hoặc qua fax, th mail, báo, Internet.* Hội thảo hội nghị:Đáp ứng nhu cầu cho các nhà kinh doanh về kiến thức mới. Phòng sắp xếp các buổi hội thảo nói chuyện với các tổ chức có tiếng tăm cả ở trong ngoài nớc về các chủ đề đợc thu nhập nh ngân hàng, tài Chính, đầu t trực tiếp nớc ngoài, thơng mại, những vấn đề quản pháp lý, công nghệ Những sự kiện này là những cơ hội tốt cho các nhà kinh doanh Việt Nam nớc ngoài để lĩnh hội những kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực có liên quan.Phòng cũng thầu hội nghị quốc tế diễn đàn ở Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập hợp tác quốc tế của họ.* Đào tạo:Ngoài những nhu cầu ngày càng lớn mạnh về đào tạo công nghệ. Sự chuyển đổi kinh tế từ việc xây dựng trung tâm đến hệ thống thị trờng buộc hối thúc những nhu cầu về đào tạo đào tạo lại những nhà kinh doanh theo sự hớng dẫn này. Để đáp ứng những nhu cầu nh vậy, Phòng phối hợp với viện giáo dục nớc ngoài Việt Nam mở những khoá học khác nhau về quản đầu t kinh doanh, thiết lập doanh nghiệp, marketing, ngôn ngữ kinh doanh nớc ngoài.* Hội chợ thơng mại, triển lãm quảng cáo.7Hội chợ thơng mại triễn lãm luôn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của Phòng. Có Phòng, hội chợ thơng mại các Công ty triễn lãm Công ty dịch vụ triễn lãm VCCI, trách nhiệm hữu hạn, trung tâm triễn lãm cũng nh Công ty dịch vụ thơng mại tổ chức những buổi triển lãm chuyên ngành các ngành nói chung ở nớc ngoài để cung cấp cơ hội của Phòng để thúc đẩy những dịch vụ những sản phẩm có sẵn trên thế giới. Mặt khác, Phòng cũng trợ giúp các đối tác nớc ngoài trong việc tổ chức triễn lãm trng bày sản phẩm của họ ở Việt Nam.Phòng cũng hoạt động nh một Công ty quảng cáo cho các doanh nghiệp trong ngoài nớc trong việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoạt động kinh doanh của họ ở cả Việt Nam các nớc khác.* Nhiệm vụ (kinh doanh) doanh nghiệp:Trong việc tìm kiếm cơ hội đầu t thơng mại mới, nhiệm vụ doanh nghiệp đợc tổ chức đều đặn bởi Phòng cho các thành viên của Phòng tới các nớc khác nhau trên thế giới.Phòng cũng tổ chức những phái đoàn kinh doanh cùng với chủ tịch nớc, thủ tớng các nhà lãnh đạo nớc khác trong suốt chuyến thăm nớc ngoài của họ, tuy nhiên đóng góp nhiều hơn vào việc hợp tác kinh tế sâu sắc mối quan hệ các nớc.* Trợ giúp phái đoàn nớc ngoài.Phòng một đối tác đang hoạt động của phái đoàn Chính phủ nớc ngoài phi Chính phủ, đặc biệt là những phái đoàn từ những tổ chức xúc tiến thơng mại sự thiết lấp cá nhân. Là một thành viên của những phái đoàn nh vậy, các nhà doanh nghiệp có thể thảo luận với các nhà chức trách các đối tác có liên quan những cơ hội kinh doanh ở Việt Nam. Phòng cũng cung cấp cho các ông chủ kinh doanh nớc ngoài những hứng thú trong việc kinh doanh. ở Việt Nam với những dịch vụ hữu ích nh làm trung gian, thông tin thơng mại t vấn, sự thiết lập các văn Phòng đại diện của họ, sự sắp đặt cho các chuyến du lịch kinh doanh, các cuộc hẹn, vui chơi, giải trí * Dịch vụ t vấn:8T vấn nớc ngoài, gồm nhiều các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực khác nhau, mở rộng sự hỗ trợ với các nhà kinh doanh Việt Nam nớc ngoài trong việc giải quyết các vấn đề đang tăng từ những vụ giao dịch của họ.Nớc ngoài cũng mời các nhà kinh doanh các nớc tìm kiếm cơ hội th-ơng mại đầu t ở Việt Nam bằng những dịch vụ nh những bản báo cáo về thị trờng trong nớc các đối tác có tiềm lực sự chuẩn bị thi hành dự án của họ. T vấn pháp lý, t vấn chuyển giao công nghệ cũng sẵn sàng từ các luật s cố vấn pháp luật giỏi những nhà làm công việc về luật là những thành viên của hội luật gia Việt Nam, hội luật gia quốc tế hiệp hội quốc tế về bảo vệ tài sản công nghiệp (AIPPI) hội luật s Châu á.* Bảo vệ đặc tính trí tuệ công nghiệp.Phòng là cơ quan đàu tiên khởi xớng loại dịch vụ này ở Việt Nam năm 1984 cục tem mác sáng chế đă gắn với Phòng hiện giờ là cơ quan tem mác sáng chế lớn nhất Việt Nam. Với một đội ngũ cán bộ lành nghề, P TB có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của những khách hàng trong ngoài nớc liên quan đến việc xin làm tem mác, những quyền này cũng nh sự bảo vệ của tất cả các vật đã đợc đăng kỹ của đặc tính công nghiệp bản quyền ở Việt Nam. Với mục đích này T TB (cục tem mác sáng chế) đang làm việc chặt chẽ với các nàh chức trách Việt Nam có liên quan cũng nh WTO, APIIP, APAA hàng nghìn các cơ quan chuyên ngành trên khắp thế giới.* Chứng chỉ gốc:Là một tổ chức ở Việt Nam đợc uỷ quyền phát hành (in) những chứng chỉ gốc chứng nhận những tài liệu khác đợc sử dụng ở thơng mại quốc tế, Phòng đợc cung cấp với nhân viên có trình độ để quản công việc duy trì mối quan hệ tin cậy với những tổ chức có liên quan trên thế giới.* Hiệp hội:Hiệp hội sẵn lòng với tất cả các tổ chức thơng mại nhân ngoại trừ những quy định của Phòng.9Hiệp hội đợc phân thành 4 loại:1. Các thành viên chính thức gồm có các doanh nghiệp Việt Nam, hội thơng mại Công ty liên doanh với trên 50% vốn hợp pháp đợc tổ chức bởi đảng Việt Nam, đợc đăng ký chính thức đang hoạt động ở Việt Nam.2. Các thành viên của hội bao gồm các doanh nghiệp thơng mại nớc ngoài - Việt Nam liên doanh chính thức đợc đăng ký đang hoạt động ở Việt Nam các doanh nghiệp thơng mại Việt Nam đã đợc đăng ký chính thức đang hoạt động ở nớc ngoài.3. Các Phòng viên gồm các chuyên gia Việt Nam nớc ngoài những tổ chức có khả năng đóng góp vào thành tựu mục tiêu của Phòng.4. Các thành viên danh giá gồm cá nhân với sự đóng góp đặc biệt về kiến thức cho thành tựu về mục tiêu của Phòng.* Đại hội đồng:Đại hội đồng là cơ quan cao nhất của Phòng gồm có các nhà đại diện đợc uỷ quyền của các thành viên của Phòng. Những phiên họp thờng kỳ của đại hội đồng nhằm nâng cao báo cáo về hoạt động của Phòng trong suốt kỳ trớc, hởng ứng những chơng trình hoạt động của kỳ sau, quyết định bất cứ sự phê duyệt nào về quy định của Phòng bầu chọn những thành viên của ban lãnh đạo.* Ban lãnh đạo:Phòng hiện đang hoạt động do ban lãnh đạo đợc bầu trong kỳ 1997 - 2002 gồm có 50 thành viên. Ban lãnh đạo hớng dẫn tất cả các hoạt động của Phòng tại cuộc họp đầu tiên, ban đã bầu chọn uỷ ban thờng trực uỷ ban kiểm soát. Một số uỷ ban chuyên ngành đợc thiết lập với nhiều mục đích khác nhau. Uỷ ban thơng mại, công nghiệp, bảo hiểm tài chính, ngân hàng, công nghiệp chế biến nông lâm ng nghiệp, phát triển nguồn nhân lực du lịch, cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp vừa nhỏ, tổ chức thơng mại thế giới APEC, AFTA * Uỷ ban thờng trực:10[...]... những kết quả đạt đợc, những hạn chế trong quản kinh doanh nguyên nhân 13 I- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hởng đến hoạt động của Phòng .13 II- Những diễn biến mới trong năm 2001 nhận định về kinh tế xã hội tác động đến hoạt động của Phòng 15 III- Kết quả công tác đã đạt đợc trong năm 2001 16 1- Kế hoạch hoạt động kết quả thực hiện trong năm 2001 16 2- Những hoạt động. .. chức hội thảo, hội nghị các khoá đào tạo có liên quan đến hoà giải 12 Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt đợc, những hạn chế trong quản kinh doanh nguyên nhân I Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hởng đến hoạt động của Phòng Năm 2001 đánh dấu một bớc tiến quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong chiến lợc phát triển... một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến một số ách tắc nhỏ trong quản chung của Phòng đối với các doanh nghiệp tham gia kinh doanh 21 Phần III: Những giải pháp kiến nghị giải quyết các ách tắc phát sinh I Các giải pháp Có Chính sách quản kinh tế vĩ mô những vấn đề quản để tạo ra một môi trờng pháp thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh - Các biện pháp xúc tiến để phát triển bảo... viên thực hiện Trần Thuý Hà 25 Mục lục Phần I: Quá trình hình thành phát triển của cơ sở thực tập, cơ cấu bộ máy quản của phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ 1 1- Quá trình hình thành phát triển của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam 1 2- Cơ cấu bộ máy quản của Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam 2 Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những. .. về những vấn đề thuộc về những hoạt động của Phòng Dịch vụ t vấn đợc cung cấp bởi ban có liên quan chính: - Kinh tế, thơng mại chính sách quản kinh tế vĩ mô về những vấn đề pháp để tạo ra một môi trờng pháp thuận lợi cho những hoạt động kinh doanh - Các biện pháp xúc tiến để phát triển bảo vệ lợi ích của cộng đồng thơng mại Việt Nam cũng nh những doanh nghiệp nớc ngoài đang kinh doanh. .. cũng đạt mức cao so với dự toán cả năm: thuế xuất khẩu, nhập khẩu đạt 82,2% thu từ kinh tế quốc doanh đạt 73,5% thuế công thơng nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 73,1% tổng chi ngân sách Nhà nớc 9 tháng ớc tính đạt 70,6% dự toán cả năm, trong đó chi đầu t phát triển đạt 66,8% chi thờng xuyên đạt 75,1% chi trả nợ viện trợ đạt 71,1% II Những diễn biến mới trong năm 2001 nhận định về kinh tế... 19 3- Nhận định đánh giá 19 26 kết quả trong 4- Hạn chê ách tác trong quản nguyên nhân 20 Phần III: Những giải pháp kiến nghị giải quyết ách tắc phát sinh 22 I- Các giải pháp 22 II- Những mục tiêu công tác đặt ra trong năm 2001 - 2002 giải pháp tổ chức triển khai 22 1- Về công tác chuyên môn 22 2- Công việc khác 24 III- Kiến nghị đề xuất với ban thờng trực để thực hiện kế hoạch... hoạt động xúc tiến thơng mại t vấn hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cho Phòng thơng mại công nghiệp Việt Nam, in ấn phẩm, tổ chức đào tạo Mọi hoạt động xúc tiến đợc tổ chức trên nguyên tắc hiệu quả, thiết thực tiết kiệm Với các hoạt động trên cả nớc, Phòng đã thâu tóm (quản lý) hầu hết các hiệp hội chuyê ngành Việt Nam, liên hiệp các nhóm kinh doanh. .. các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc tìm hiểu thị trờng quốc tế Cũng do một số các doanh nghiệp kinh doanh vừa nhỏ phạm vi kinh doanh cha lớn, việc tiếp cận thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế không đợc đầy đủ Hơn na, vì nền kinh tế nớc ta chỉ đi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung nay chuyển sang nền kinh tế thị trờng cũng gây nhiều khó khăn Một trong những. .. nhiều khó khăn Một trong những do đó là do sự chuyển đổi nh vậy nên về trình độ chuyên môn cũng nh kinh nghiệm quản còn cha đáp ứng ngay đợc với thị trờng, sức cạnh tranh cha cao, việc ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ mới vào quản kinh doanh còn nhiều hạn chế hầu hết các doanh nghiệp đều thâm nhập thị trờng một cách nóng vội doanh nghiệp nào cũng muốn sản phẩm của 20 mình đợc đa ra . nghị và các khoá đào tạo có liên quan đến hoà giải.12Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt đợc, những hạn chế trong quản lý. lý kinh doanh và nguyên nhân. I. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hởng đến hoạt động của Phòng.Năm 2001 đánh dấu một bớc tiến quan trọng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân, Quá trình hình thành và phát triển của Phòng thơng mại và công nghiệp Việt Nam., Cơ cấu bộ máy quản lý của Phòng thơng mại và công nghiệp Việt Nam., Những hoạt động đợc điều chỉnh bổ sung: Nhận định và đánh giá kết quả trong năm 2001., Về công tác chuyên môn:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn